โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

รายการฝาก-ถอน

วันที่รายการน้ำหนักราคา?ฝากถอนคงเหลือผู้บันทึก
รายการฝาก-ถอน 30,245.22 71,193.48 48,906.42 22,287.06
4 มิ.ย. 2562 กาว 0.80 4.00 3.20 22,287.06 puntipa
4 มิ.ย. 2562 กระดาษ-สี 1.80 0.50 0.90 22,283.86 puntipa
4 มิ.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 3.40 2.00 6.80 22,282.96 puntipa
15 พ.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 10.80 1.00 10.80 22,276.16 puntipa
15 พ.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 3.40 0.50 1.70 22,265.36 puntipa
15 พ.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 0.50 2.00 22,263.66 puntipa
8 พ.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 4.60 5.00 23.00 22,261.66 puntipa
8 พ.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 0.50 5.00 2.50 22,238.66 puntipa
8 พ.ค. 2562 กาว 2.20 4.00 8.80 22,236.16 puntipa
8 พ.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 4.40 0.50 2.20 22,227.36 puntipa
8 พ.ค. 2562 กาว 3.00 4.00 12.00 22,225.16 puntipa
8 พ.ค. 2562 กาว 4.00 2.00 8.00 22,213.16 puntipa
8 พ.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 4.60 2.00 9.20 22,205.16 puntipa
8 พ.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 5.00 10.00 22,195.96 puntipa
8 พ.ค. 2562 กระดาษ-สี 2.80 0.50 1.40 22,185.96 puntipa
8 พ.ค. 2562 กาว 4.00 4.00 16.00 22,184.56 puntipa
8 พ.ค. 2562 กาว 4.00 4.00 16.00 22,168.56 puntipa
8 พ.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 22,152.56 puntipa
8 พ.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 1.20 2.00 2.40 22,128.56 puntipa
8 พ.ค. 2562 กระดาษ-สี 5.80 0.50 2.90 22,126.16 puntipa
1 พ.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 4.20 2.00 8.40 22,123.26 puntipa
1 พ.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 5.00 9.00 22,114.86 puntipa
1 พ.ค. 2562 กาว 1.80 4.00 7.20 22,105.86 puntipa
1 พ.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 22,098.66 puntipa
1 พ.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 4.00 5.00 20.00 22,086.66 puntipa
1 พ.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 5.00 8.00 22,066.66 puntipa
1 พ.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 22,058.66 puntipa
1 พ.ค. 2562 กระดาษ-สี 4.00 0.50 2.00 22,054.66 puntipa
1 พ.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 8.00 2.00 16.00 22,052.66 puntipa
1 พ.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.50 4.00 22.00 22,036.66 puntipa
1 พ.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.80 4.00 23.20 22,014.66 puntipa
1 พ.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 6.40 0.50 3.20 21,991.46 puntipa
1 พ.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 21,988.26 puntipa
1 พ.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 21,984.26 puntipa
1 พ.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 1.40 0.50 0.70 21,983.36 puntipa
1 พ.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 1.60 4.00 6.40 21,982.66 puntipa
1 พ.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 1.80 4.00 7.20 21,976.26 puntipa
1 พ.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 3.60 2.00 7.20 21,969.06 puntipa
1 พ.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.00 4.00 20.00 21,961.86 puntipa
1 พ.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 5.00 9.00 21,941.86 puntipa
1 พ.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 15.60 2.00 31.20 21,932.86 puntipa
24 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 22.40 2.00 44.80 21,901.66 puntipa
24 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 6.40 5.00 32.00 21,856.86 puntipa
24 เม.ย. 2562 กาว 4.60 4.00 18.40 21,824.86 puntipa
24 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 11.80 0.50 5.90 21,806.46 puntipa
24 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 52.40 2.00 104.80 21,800.56 puntipa
24 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 5.00 14.00 21,695.76 puntipa
24 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 4.40 0.50 2.20 21,681.76 puntipa
24 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 4.00 4.80 21,679.56 puntipa
24 เม.ย. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.00 4.00 16.00 21,674.76 puntipa
24 เม.ย. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.40 4.00 21.60 21,658.76 puntipa
24 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 21,637.16 puntipa
24 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 6.80 2.00 13.60 21,629.16 puntipa
24 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 5.00 9.00 21,615.56 puntipa
24 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 21,606.56 puntipa
24 เม.ย. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.60 4.00 18.40 21,604.06 puntipa
24 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 3.40 0.50 1.70 21,585.66 puntipa
24 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 5.00 5.00 21,583.96 puntipa
17 เม.ย. 2562 กาว 3.40 4.00 13.60 21,578.96 puntipa
17 เม.ย. 2562 กระดาษ-สี 8.00 0.50 4.00 21,565.36 puntipa
17 เม.ย. 2562 กระดาษ-สี 22.60 0.50 11.30 21,561.36 puntipa
17 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 21,550.06 puntipa
17 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 21,538.06 puntipa
17 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 15.40 2.00 30.80 21,514.06 puntipa
17 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 19.40 2.00 38.80 21,483.26 puntipa
17 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 5.00 4.00 21,444.46 puntipa
17 เม.ย. 2562 กระดาษ-สี 4.20 0.50 2.10 21,440.46 puntipa
17 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 5.80 2.00 11.60 21,438.36 puntipa
17 เม.ย. 2562 กาว 1.40 4.00 5.60 21,426.76 puntipa
17 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 5.00 10.00 21,421.16 puntipa
17 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 21,411.16 puntipa
17 เม.ย. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.00 4.00 20.00 21,403.16 puntipa
17 เม.ย. 2562 กระดาษ-สี 2.80 0.50 1.40 21,383.16 puntipa
17 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 10.00 2.00 20.00 21,381.76 puntipa
17 เม.ย. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.00 4.00 20.00 21,361.76 puntipa
17 เม.ย. 2562 กาว 3.60 4.00 14.40 21,341.76 puntipa
10 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 21,327.36 puntipa
10 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 21,317.36 puntipa
10 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 5.00 10.00 21,316.36 puntipa
10 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 3.80 5.00 19.00 21,306.36 puntipa
10 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 0.50 2.00 21,287.36 puntipa
10 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 12.80 2.00 25.60 21,285.36 puntipa
10 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 12.40 0.50 6.20 21,259.76 puntipa
10 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 4.20 2.00 8.40 21,253.56 puntipa
10 เม.ย. 2562 ขวดน้ำเกลือ 3.00 4.00 12.00 21,245.16 puntipa
10 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 5.00 14.00 21,233.16 puntipa
10 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 5.00 9.00 21,219.16 puntipa
10 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 21,210.16 puntipa
10 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 4.40 2.00 8.80 21,209.26 puntipa
10 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 11.60 2.00 23.20 21,200.46 puntipa
10 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 7.60 0.50 3.80 21,177.26 puntipa
10 เม.ย. 2562 ขวดน้ำเกลือ 10.60 4.00 42.40 21,173.46 puntipa
10 เม.ย. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 21,131.06 puntipa
10 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 5.20 2.00 10.40 21,110.06 puntipa
3 เม.ย. 2562 กาว 2.80 4.00 11.20 21,099.66 puntipa
3 เม.ย. 2562 กาว 5.40 4.00 21.60 21,088.46 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 12.60 0.50 6.30 21,066.86 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 6.80 0.50 3.40 21,060.56 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 2.40 0.50 1.20 21,057.16 puntipa
3 เม.ย. 2562 กาว 1.80 4.00 7.20 21,055.96 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 21.20 0.50 10.60 21,048.76 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 5.20 0.50 2.60 21,038.16 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 14.40 2.00 28.80 21,035.56 puntipa
3 เม.ย. 2562 กาว 2.00 4.00 8.00 21,006.76 puntipa
3 เม.ย. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.80 4.00 23.20 20,998.76 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-สี 2.00 0.50 1.00 20,975.56 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 3.60 2.00 7.20 20,974.56 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 20.60 2.00 41.20 20,967.36 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 11.20 2.00 22.40 20,926.16 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ลัง 11.00 2.00 22.00 20,903.76 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 9.00 0.50 4.50 20,881.76 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษหนังสือพิมพ์ 5.00 1.00 5.00 20,877.26 puntipa
3 เม.ย. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 20.00 0.50 10.00 20,872.26 puntipa
3 เม.ย. 2562 กาว 2.00 4.00 8.00 20,862.26 puntipa
28 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 14.00 2.00 28.00 20,854.26 puntipa
27 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 0.60 5.00 3.00 20,826.26 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 2.20 0.50 1.10 20,823.26 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 3.40 0.50 1.70 20,822.16 puntipa
27 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 5.00 5.00 20,820.46 puntipa
27 มี.ค. 2562 กาว 1.00 4.00 4.00 20,815.46 puntipa
27 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.20 5.00 11.00 20,811.46 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 2.50 2.00 5.00 20,800.46 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 15.00 0.50 7.50 20,795.46 puntipa
27 มี.ค. 2562 กาว 2.20 4.00 8.80 20,787.96 puntipa
27 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ขุ่น 7.00 13.00 91.00 20,779.16 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 20,688.16 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 11.00 2.00 22.00 20,662.16 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 12.80 2.00 25.60 20,640.16 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 20,614.56 puntipa
27 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.40 5.00 12.00 20,613.06 puntipa
27 มี.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.00 4.00 16.00 20,601.06 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 7.60 2.00 15.20 20,585.06 puntipa
27 มี.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 3.00 4.00 12.00 20,569.86 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 20,557.86 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 1.60 2.00 3.20 20,556.36 puntipa
27 มี.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 1.20 4.00 4.80 20,553.16 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 20,548.36 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 20,547.86 puntipa
27 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 4.00 5.00 20.00 20,545.36 puntipa
27 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 5.00 2.00 20,525.36 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 2.20 0.50 1.10 20,523.36 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 20,522.26 puntipa
27 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 3.80 2.00 7.60 20,520.96 puntipa
20 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 20,513.36 puntipa
20 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 20,501.36 puntipa
20 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 5.00 13.00 20,500.36 puntipa
20 มี.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.00 4.00 16.00 20,487.36 puntipa
20 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 20,471.36 puntipa
20 มี.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.00 4.00 16.00 20,470.06 puntipa
20 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 4.40 2.00 8.80 20,454.06 puntipa
20 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 19.00 0.50 9.50 20,445.26 puntipa
20 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 16.00 0.50 8.00 20,435.76 puntipa
20 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 20,427.76 puntipa
20 มี.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 1.40 4.00 5.60 20,401.76 puntipa
20 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 0.60 0.50 0.30 20,396.16 puntipa
20 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 0.80 2.00 1.60 20,395.86 puntipa
20 มี.ค. 2562 กาว 4.00 4.00 16.00 20,394.26 puntipa
20 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 14.00 2.00 28.00 20,378.26 puntipa
13 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 5.00 10.00 20,350.26 puntipa
13 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 13.80 0.50 6.90 20,340.26 puntipa
13 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 5.00 10.00 20,333.36 puntipa
13 มี.ค. 2562 กาว 2.40 4.00 9.60 20,323.36 puntipa
13 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 5.00 5.00 20,313.76 puntipa
13 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 8.20 2.00 16.40 20,308.76 puntipa
13 มี.ค. 2562 กาว 2.00 4.00 8.00 20,292.36 puntipa
13 มี.ค. 2562 กระดาษ-สี 0.80 0.50 0.40 20,284.36 puntipa
13 มี.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 3.50 4.00 14.00 20,283.96 puntipa
13 มี.ค. 2562 กระดาษ-สี 2.60 0.50 1.30 20,269.96 puntipa
13 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 4.40 2.00 8.80 20,268.66 puntipa
13 มี.ค. 2562 กระดาษ-สี 4.80 0.50 2.40 20,259.86 puntipa
13 มี.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.00 4.00 16.00 20,257.46 puntipa
13 มี.ค. 2562 กระดาษ-สี 3.00 0.50 1.50 20,241.46 puntipa
13 มี.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.00 4.00 16.00 20,239.96 puntipa
13 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 8.20 2.00 16.40 20,223.96 puntipa
13 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 8.80 2.00 17.60 20,207.56 puntipa
6 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 15.20 0.50 7.60 20,189.96 puntipa
6 มี.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 5.00 15.00 20,182.36 puntipa
6 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 2.20 0.50 1.10 20,167.36 puntipa
6 มี.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.60 4.00 22.40 20,166.26 puntipa
6 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 3.80 2.00 7.60 20,143.86 puntipa
6 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 1.60 2.00 3.20 20,136.26 puntipa
6 มี.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 1.20 0.50 0.60 20,133.06 puntipa
6 มี.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 1.20 4.00 4.80 20,132.46 puntipa
6 มี.ค. 2562 กาว 1.60 4.00 6.40 20,127.66 puntipa
6 มี.ค. 2562 กาว 1.80 4.00 7.20 20,121.26 puntipa
6 มี.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 5.40 2.00 10.80 20,114.06 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 9.60 2.00 19.20 20,103.26 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 3.60 0.50 1.80 20,084.06 puntipa
27 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 3.80 4.00 15.20 20,082.26 puntipa
27 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.00 4.00 20.00 20,067.06 puntipa
27 ก.พ. 2562 โลหะ-อลูมิเนียม 0.20 30.00 6.00 20,047.06 puntipa
27 ก.พ. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 0.20 5.00 1.00 20,041.06 puntipa
27 ก.พ. 2562 กาว 1.00 4.00 4.00 20,040.06 puntipa
27 ก.พ. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 5.00 9.00 20,036.06 puntipa
27 ก.พ. 2562 กาว 1.00 4.00 4.00 20,027.06 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 7.60 2.00 15.20 20,023.06 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 13.60 2.00 27.20 20,007.86 puntipa
27 ก.พ. 2562 โลหะ-อลูมิเนียม 2.10 30.00 63.00 19,980.66 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 5.60 2.00 11.20 19,917.66 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 1.40 0.50 0.70 19,906.46 puntipa
27 ก.พ. 2562 กาว 1.80 4.00 7.20 19,905.76 puntipa
27 ก.พ. 2562 กาว 2.00 4.00 8.00 19,898.56 puntipa
27 ก.พ. 2562 กาว 0.80 4.00 3.20 19,890.56 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 5.20 2.00 10.40 19,887.36 puntipa
27 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.00 4.00 20.00 19,876.96 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 2.80 2.00 5.60 19,856.96 puntipa
27 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 1.20 4.00 4.80 19,851.36 puntipa
27 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 1.80 4.00 7.20 19,846.56 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 1.20 0.50 0.60 19,839.36 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 1.80 0.50 0.90 19,838.76 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 3.40 2.00 6.80 19,837.86 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 30.00 0.50 15.00 19,831.06 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 5.20 2.00 10.40 19,816.06 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 19,805.66 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 19,791.66 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 12.60 2.00 25.20 19,767.66 puntipa
27 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 14.80 2.00 29.60 19,742.46 puntipa
20 ก.พ. 2562 กาว 1.00 4.00 4.00 19,712.86 puntipa
20 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.00 4.00 16.00 19,708.86 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 2.40 0.50 1.20 19,692.86 puntipa
20 ก.พ. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 5.00 10.00 19,691.66 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 19,681.66 puntipa
20 ก.พ. 2562 กาว 2.00 4.00 8.00 19,669.66 puntipa
20 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.00 4.00 16.00 19,661.66 puntipa
20 ก.พ. 2562 กาว 3.80 4.00 15.20 19,645.66 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 4.80 0.50 2.40 19,630.46 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 19,628.06 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 19,602.06 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 3.20 2.00 6.40 19,601.06 puntipa
20 ก.พ. 2562 กาว 2.00 4.00 8.00 19,594.66 puntipa
20 ก.พ. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 0.50 0.20 19,586.66 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 5.00 0.50 2.50 19,586.46 puntipa
20 ก.พ. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 5.00 6.00 19,583.96 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 19,577.96 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 21.00 0.50 10.50 19,571.96 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 27.00 0.50 13.50 19,561.46 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 29.00 0.50 14.50 19,547.96 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 21.00 0.50 10.50 19,533.46 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 29.00 0.50 14.50 19,522.96 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 41.00 0.50 20.50 19,508.46 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 42.00 0.50 21.00 19,487.96 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 32.00 0.50 16.00 19,466.96 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 43.00 0.50 21.50 19,450.96 puntipa
20 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 30.00 0.50 15.00 19,429.46 puntipa
20 ก.พ. 2562 กาว 2.80 4.00 11.20 19,414.46 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 10.00 2.00 20.00 19,403.26 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 11.40 2.00 22.80 19,383.26 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 7.20 0.50 3.60 19,360.46 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 9.00 0.50 4.50 19,356.86 puntipa
13 ก.พ. 2562 กาว 7.20 5.00 36.00 19,352.36 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 15.00 0.50 7.50 19,316.36 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 19,308.86 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 7.40 2.00 14.80 19,296.86 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 3.80 2.00 7.60 19,282.06 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 0.80 0.50 0.40 19,274.46 puntipa
13 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 1.00 5.00 5.00 19,274.06 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 1.80 2.00 3.60 19,269.06 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 2.20 0.50 1.10 19,265.46 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 19,264.36 puntipa
13 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 19,250.36 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 19,220.36 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 3.80 0.50 1.90 19,206.36 puntipa
13 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 19,204.46 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 5.20 0.50 2.60 19,174.46 puntipa
13 ก.พ. 2562 กาว 1.00 5.00 5.00 19,171.86 puntipa
13 ก.พ. 2562 กาว 1.80 5.00 9.00 19,166.86 puntipa
13 ก.พ. 2562 กาว 4.40 5.00 22.00 19,157.86 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 4.40 0.50 2.20 19,135.86 puntipa
13 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 19,133.66 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 19,109.66 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 19,108.16 puntipa
6 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 1.60 4.00 6.40 19,078.16 puntipa
6 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.60 4.00 22.40 19,071.76 puntipa
6 ก.พ. 2562 กาว 0.20 5.00 1.00 19,049.36 puntipa
6 ก.พ. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 19,048.36 puntipa
6 ก.พ. 2562 กาว 3.20 5.00 16.00 19,042.76 puntipa
6 ก.พ. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 7.00 19.60 19,026.76 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 3.00 0.50 1.50 19,007.16 puntipa
6 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 19,005.66 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 7.80 2.00 15.60 18,985.66 puntipa
6 ก.พ. 2562 กาว 1.40 5.00 7.00 18,970.06 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 1.40 0.50 0.70 18,963.06 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 2.80 2.00 5.60 18,962.36 puntipa
6 ก.พ. 2562 กาว 1.00 5.00 5.00 18,956.76 puntipa
6 ก.พ. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 18,951.76 puntipa
6 ก.พ. 2562 ขวดน้ำเกลือ 6.50 7.00 45.50 18,940.56 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 5.00 0.50 2.50 18,895.06 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 18,892.56 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 2.80 0.50 1.40 18,882.56 puntipa
6 ก.พ. 2562 กาว 2.00 5.00 10.00 18,881.16 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 18,871.16 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 11.00 2.00 22.00 18,863.16 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 7.40 0.50 3.70 18,841.16 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-สี 13.00 0.50 6.50 18,837.46 puntipa
6 ก.พ. 2562 กระดาษ-ลัง 25.00 2.00 50.00 18,830.96 puntipa
30 ม.ค. 2562 กาว 2.40 5.00 12.00 18,780.96 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 11.80 2.00 23.60 18,768.96 puntipa
30 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 18,745.36 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 8.00 0.50 4.00 18,734.16 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 2.40 2.00 4.80 18,730.16 puntipa
30 ม.ค. 2562 กาว 10.00 5.00 50.00 18,725.36 puntipa
30 ม.ค. 2562 กาว 2.60 5.00 13.00 18,675.36 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 18,662.36 puntipa
30 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 18,654.36 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 4.40 0.50 2.20 18,648.76 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 7.80 2.00 15.60 18,646.56 puntipa
30 ม.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.00 7.00 35.00 18,630.96 puntipa
30 ม.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 6.80 7.00 47.60 18,595.96 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 3.80 2.00 7.60 18,548.36 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 18,540.76 puntipa
30 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 4.00 7.00 28.00 18,536.76 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 10.60 2.00 21.20 18,508.76 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ขาวดำ 6.40 0.50 3.20 18,487.56 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ขาวดำ 6.60 0.50 3.30 18,484.36 puntipa
30 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 5.00 7.00 35.00 18,481.06 puntipa
30 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 18,446.06 puntipa
30 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 18,425.06 puntipa
30 ม.ค. 2562 พลาสติกรวม 0.80 5.00 4.00 18,419.06 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 18,415.06 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ขาวดำ 13.00 0.50 6.50 18,409.06 puntipa
23 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 4.30 7.00 30.10 18,402.56 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 18,372.46 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ขาวดำ 13.00 2.00 26.00 18,366.46 puntipa
23 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 4.30 7.00 30.10 18,340.46 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 1.20 0.50 0.60 18,310.36 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 3.20 2.00 6.40 18,309.76 puntipa
23 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 18,303.36 puntipa
23 ม.ค. 2562 กาว 2.00 5.00 10.00 18,290.76 puntipa
23 ม.ค. 2562 โลหะ-เหล็ก 2.20 4.50 9.90 18,280.76 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 11.20 2.00 22.40 18,270.86 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 12.80 2.00 25.60 18,248.46 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 7.80 0.50 3.90 18,222.86 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 2.40 0.50 1.20 18,218.96 puntipa
23 ม.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 18,217.76 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 18,197.76 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 18,179.76 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 4.80 0.50 2.40 18,167.76 puntipa
23 ม.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 18,165.36 puntipa
23 ม.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 1.40 5.00 7.00 18,140.36 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 18,133.36 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 1.60 0.50 0.80 18,129.36 puntipa
23 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 10.00 2.00 20.00 18,128.56 puntipa
23 ม.ค. 2562 ถอนเงินสด 132.68 18,108.56 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 12.00 0.50 6.00 18,241.24 puntipa
16 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 18,235.24 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-สี 1.80 0.50 0.90 18,224.04 puntipa
16 ม.ค. 2562 กาว 5.40 5.00 27.00 18,223.14 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-สี 5.80 0.50 2.90 18,196.14 puntipa
16 ม.ค. 2562 กาว 7.00 5.00 35.00 18,193.24 puntipa
16 ม.ค. 2562 กาว 11.40 5.00 57.00 18,158.24 puntipa
16 ม.ค. 2562 กาว 1.40 5.00 7.00 18,101.24 puntipa
16 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 18,094.24 puntipa
16 ม.ค. 2562 กาว 3.00 5.00 15.00 18,088.64 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 23.00 0.50 11.50 18,073.64 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 8.60 2.00 17.20 18,062.14 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 18,044.94 puntipa
16 ม.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 7.00 5.00 35.00 18,043.44 puntipa
16 ม.ค. 2562 กาว 2.00 5.00 10.00 18,008.44 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 17,998.44 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 7.60 2.00 15.20 17,984.44 puntipa
16 ม.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 7.00 5.00 35.00 17,969.24 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 8.80 2.00 17.60 17,934.24 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 6.20 0.50 3.10 17,916.64 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 17,913.54 puntipa
16 ม.ค. 2562 กาว 1.20 5.00 6.00 17,913.04 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 2.20 2.00 4.40 17,907.04 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 5.80 2.00 11.60 17,902.64 puntipa
16 ม.ค. 2562 กาว 2.20 5.00 11.00 17,891.04 puntipa
16 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 1.60 0.50 0.80 17,880.04 puntipa
10 ม.ค. 2562 ถอนเงินสด 900.00 17,879.24 puntipa
9 ม.ค. 2562 กระดาษ-สี 14.00 0.50 7.00 18,779.24 puntipa
9 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 17.00 2.00 34.00 18,772.24 puntipa
9 ม.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 18,738.24 puntipa
9 ม.ค. 2562 กาว 1.40 5.00 7.00 18,708.24 puntipa
9 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.20 7.00 15.40 18,701.24 puntipa
9 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 3.20 0.50 1.60 18,685.84 puntipa
9 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 8.20 2.00 16.40 18,684.24 puntipa
9 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 10.40 2.00 20.80 18,667.84 puntipa
9 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 3.40 0.50 1.70 18,647.04 puntipa
9 ม.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 4.60 5.00 23.00 18,645.34 puntipa
9 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 3.60 2.00 7.20 18,622.34 puntipa
9 ม.ค. 2562 กาว 2.80 5.00 14.00 18,615.14 puntipa
9 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 18,601.14 puntipa
9 ม.ค. 2562 กาว 2.50 5.00 12.50 18,599.74 puntipa
9 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 15.80 2.00 31.60 18,587.24 puntipa
9 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 3.40 0.50 1.70 18,555.64 puntipa
4 ม.ค. 2562 ถอนเงินสด 600.85 18,553.94 puntipa
4 ม.ค. 2562 โลหะ-เหล็ก 3.00 4.50 13.50 19,154.79 puntipa
4 ม.ค. 2562 โลหะ-เหล็ก 1.60 4.50 7.20 19,141.29 puntipa
4 ม.ค. 2562 กาว 1.40 5.00 7.00 19,134.09 puntipa
3 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 13.20 2.00 26.40 19,127.09 puntipa
2 ม.ค. 2562 กระดาษ-ขาวดำ 1.00 2.00 2.00 19,100.69 puntipa
2 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 19,098.69 puntipa
2 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 3.80 2.00 7.60 19,090.29 puntipa
2 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 19,082.69 puntipa
2 ม.ค. 2562 กาว 1.20 5.00 6.00 19,077.09 puntipa
2 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 9.60 2.00 19.20 19,071.09 puntipa
2 ม.ค. 2562 กระดาษ-สี 6.80 0.50 3.40 19,051.89 puntipa
2 ม.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 12.60 5.00 63.00 19,048.49 puntipa
2 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 18,985.49 puntipa
2 ม.ค. 2562 ขวดน้ำเกลือ 8.80 5.00 44.00 18,971.49 puntipa
2 ม.ค. 2562 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 0.50 2.00 18,927.49 puntipa
2 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 18,925.49 puntipa
2 ม.ค. 2562 สังกะสี 1.40 1.00 1.40 18,913.49 puntipa
2 ม.ค. 2562 กาว 0.80 5.00 4.00 18,912.09 puntipa
2 ม.ค. 2562 กระดาษ-สี 1.60 0.50 0.80 18,908.09 puntipa
2 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 6.40 7.00 44.80 18,907.29 puntipa
2 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 18,862.49 puntipa
2 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 18,849.89 puntipa
2 ม.ค. 2562 กระดาษ-สี 2.20 0.50 1.10 18,842.89 puntipa
2 ม.ค. 2562 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 7.00 2.80 18,841.79 puntipa
2 ม.ค. 2562 กาว 1.60 2.00 3.20 18,838.99 puntipa
2 ม.ค. 2562 กระดาษ-ลัง 7.80 2.00 15.60 18,835.79 puntipa
26 ธ.ค. 2561 ถอนเงินสด 260.00 18,820.19 puntipa
26 ธ.ค. 2561 ถอนเงินสด 340.00 19,080.19 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 19,420.19 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 35.00 2.00 70.00 19,416.19 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 42.00 0.50 21.00 19,346.19 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 1.60 0.50 0.80 19,325.19 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 19,324.39 puntipa
26 ธ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.50 5.00 22.50 19,314.39 puntipa
26 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 19,291.89 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 0.20 0.50 0.10 19,270.89 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 1.20 0.50 0.60 19,270.79 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กาว 0.70 5.00 3.50 19,270.19 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 0.40 2.00 0.80 19,266.69 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.20 2.00 12.40 19,265.89 puntipa
26 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.40 7.00 16.80 19,253.49 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 19,236.69 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 1.20 0.50 0.60 19,231.69 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 1.20 2.00 2.40 19,231.09 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กาว 2.00 5.00 10.00 19,228.69 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 6.20 0.50 3.10 19,218.69 puntipa
26 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 19,215.59 puntipa
25 ธ.ค. 2561 ถอนเงินสด 1,900.00 19,185.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 ถอนเงินสด 1,400.00 21,085.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 ถอนเงินสด 650.00 22,485.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 23,135.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 23,128.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 1.00 5.00 5.00 23,120.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 23,115.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.20 0.50 0.60 23,114.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 1.40 2.00 2.80 23,113.99 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 3.00 0.50 1.50 23,111.19 puntipa
19 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 7.00 19.60 23,109.69 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กาว 0.80 5.00 4.00 23,090.09 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 23,086.09 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กาว 2.80 5.00 14.00 23,084.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.80 5.00 39.00 23,070.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 23,031.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 23,018.99 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.20 2.00 12.40 23,006.99 puntipa
19 ธ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.40 5.00 17.00 22,994.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 22,977.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 7.00 0.50 3.50 22,975.09 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 10.40 0.50 5.20 22,971.59 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.80 0.50 2.90 22,966.39 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.20 2.00 8.40 22,963.49 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 8.60 2.00 17.20 22,955.09 puntipa
19 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.80 2.00 27.60 22,937.89 puntipa
13 ธ.ค. 2561 ถอนเงินสด 168.50 22,910.29 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 23,078.79 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.20 0.50 2.10 23,066.19 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 23,064.09 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กาว 2.80 5.00 14.00 23,063.09 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กาว 1.40 5.00 7.00 23,049.09 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 23,042.09 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 10.00 0.50 5.00 23,035.09 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 2.60 2.00 5.20 23,030.09 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กาว 3.00 5.00 15.00 23,024.89 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 23,009.89 puntipa
12 ธ.ค. 2561 โลหะ-อลูมิเนียม 0.30 30.00 9.00 22,998.69 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.80 0.50 2.40 22,989.69 puntipa
12 ธ.ค. 2561 สังกะสี 1.40 1.00 1.40 22,987.29 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กาว 1.80 5.00 9.00 22,985.89 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.60 5.00 23.00 22,976.89 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 6.40 5.00 32.00 22,953.89 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 4.00 7.00 28.00 22,921.89 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.40 2.00 26.80 22,893.89 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 4.80 0.50 2.40 22,867.09 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.60 5.00 18.00 22,864.69 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 22,846.69 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.80 2.00 13.60 22,806.69 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 10.60 0.50 5.30 22,793.09 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 13.80 0.50 6.90 22,787.79 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 14.80 0.50 7.40 22,780.89 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 13.80 0.50 6.90 22,773.49 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 22,766.59 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 2.20 5.00 11.00 22,726.59 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.20 0.50 1.60 22,715.59 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 22,713.99 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.20 0.50 2.60 22,705.99 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 8.20 7.00 57.40 22,703.39 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.60 0.50 2.80 22,645.99 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กาว 2.40 5.00 12.00 22,643.19 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 31.00 0.50 15.50 22,631.19 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 22,615.69 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.60 2.00 19.20 22,585.69 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 5.40 2.00 10.80 22,566.49 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 14.00 2.00 28.00 22,555.69 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.20 2.00 18.40 22,527.69 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 3.00 0.50 1.50 22,509.29 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 3.60 2.00 7.20 22,507.79 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 22,500.59 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 4.80 0.50 2.40 22,486.59 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-สี 13.60 0.50 6.80 22,484.19 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 22,477.39 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.20 7.00 15.40 22,464.79 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.40 7.00 9.80 22,449.39 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 22,439.59 puntipa
12 ธ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.60 7.00 25.20 22,428.39 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 17.80 2.00 35.60 22,403.19 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 22,367.59 puntipa
12 ธ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 17.00 2.00 34.00 22,337.59 puntipa
28 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 22,303.59 puntipa
28 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 22,278.59 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 22,272.99 puntipa
28 พ.ย. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 22,268.99 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 22,263.99 puntipa
28 พ.ย. 2561 โลหะ-เหล็ก 1.80 0.50 0.90 22,262.99 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 1.00 0.50 0.50 22,262.09 puntipa
28 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 22,261.59 puntipa
28 พ.ย. 2561 กาว 2.00 5.00 10.00 22,247.59 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 6.00 0.50 3.00 22,237.59 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 22,234.59 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 8.60 0.50 4.30 22,220.59 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 22,216.29 puntipa
28 พ.ย. 2561 กาว 7.00 5.00 35.00 22,202.29 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 22,167.29 puntipa
28 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 22,161.29 puntipa
28 พ.ย. 2561 กาว 13.00 5.00 65.00 22,140.29 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 22.00 0.50 11.00 22,075.29 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 11.40 2.00 22.80 22,064.29 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 22,041.49 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 22,027.49 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 10.00 2.00 20.00 22,025.99 puntipa
28 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 22,005.99 puntipa
28 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.00 5.00 15.00 21,985.99 puntipa
28 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.80 5.00 19.00 21,970.99 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 15.40 2.00 30.80 21,951.99 puntipa
28 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.00 5.00 15.00 21,921.19 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 21,906.19 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 21,904.69 puntipa
28 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 21,903.79 puntipa
28 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.00 5.00 35.00 21,891.19 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 6.80 0.50 3.40 21,856.19 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 21,852.79 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 21,851.39 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 19.60 0.50 9.80 21,841.39 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 16.40 0.50 8.20 21,831.59 puntipa
28 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 19.00 2.00 38.00 21,823.39 puntipa
28 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 21,785.39 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 21,767.19 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 21,755.19 puntipa
21 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,754.19 puntipa
21 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 21,740.19 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-สี 33.20 0.50 16.60 21,715.19 puntipa
21 พ.ย. 2561 กาว 4.00 5.00 20.00 21,698.59 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 21,678.59 puntipa
21 พ.ย. 2561 กาว 3.00 5.00 15.00 21,668.59 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 5.20 2.00 10.40 21,653.59 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 4.80 2.00 9.60 21,643.19 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-สี 4.60 0.50 2.30 21,633.59 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-สี 3.80 0.50 1.90 21,631.29 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 11.00 0.50 5.50 21,629.39 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 15.40 2.00 30.80 21,623.89 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 26.00 2.00 52.00 21,593.09 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 71.60 0.50 35.80 21,541.09 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 15.00 2.00 30.00 21,505.29 puntipa
21 พ.ย. 2561 กาว 2.00 5.00 10.00 21,475.29 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 30.00 2.00 60.00 21,465.29 puntipa
21 พ.ย. 2561 กาว 3.00 5.00 15.00 21,405.29 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 9.00 0.50 4.50 21,390.29 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 36.00 2.00 72.00 21,385.79 puntipa
21 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 21,313.79 puntipa
21 พ.ย. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 21,306.79 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 14.40 2.00 28.80 21,301.79 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 14.20 2.00 28.40 21,272.99 puntipa
21 พ.ย. 2561 กระดาษ-สี 15.60 0.50 7.80 21,244.59 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 0.80 2.00 1.60 21,236.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.80 0.50 1.90 21,235.19 puntipa
14 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 2.00 5.00 10.00 21,233.29 puntipa
14 พ.ย. 2561 กาว 2.80 5.00 14.00 21,223.29 puntipa
14 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.40 7.00 9.80 21,209.29 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 17.00 0.50 8.50 21,199.49 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 11.00 2.00 22.00 21,190.99 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 21,168.99 puntipa
14 พ.ย. 2561 กาว 1.60 5.00 8.00 21,160.99 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 21,152.99 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 24.00 0.50 12.00 21,150.49 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 18.60 2.00 37.20 21,138.49 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.40 0.50 2.70 21,101.29 puntipa
14 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.60 5.00 18.00 21,098.59 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 4.40 2.00 8.80 21,080.59 puntipa
14 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,071.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 21,057.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 21,056.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 21,055.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 21,030.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 7.00 2.00 14.00 21,024.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-สี 3.40 0.50 1.70 21,010.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 21,009.09 puntipa
14 พ.ย. 2561 กาว 3.40 5.00 17.00 21,007.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 9.20 0.50 4.60 20,990.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 9.20 0.50 4.60 20,986.19 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 13.60 0.50 6.80 20,981.59 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 20,974.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 20,948.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 20,930.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 10.40 2.00 20.80 20,900.79 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 10.40 2.00 20.80 20,879.99 puntipa
14 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 11.60 2.00 23.20 20,859.19 puntipa
7 พ.ย. 2561 กาว 1.50 5.00 7.50 20,835.99 puntipa
7 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.50 7.00 10.50 20,828.49 puntipa
7 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 20,817.99 puntipa
7 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 0.60 5.00 3.00 20,816.59 puntipa
7 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 2.00 3.20 20,813.59 puntipa
7 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 1.60 2.00 3.20 20,810.39 puntipa
7 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 8.40 5.00 42.00 20,807.19 puntipa
7 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.20 0.50 1.10 20,765.19 puntipa
7 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.80 2.00 15.60 20,764.09 puntipa
7 พ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.60 7.00 25.20 20,748.49 puntipa
7 พ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 20,723.29 puntipa
7 พ.ย. 2561 กาว 2.80 5.00 14.00 20,705.29 puntipa
7 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.40 0.50 2.20 20,691.29 puntipa
7 พ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.40 5.00 17.00 20,689.09 puntipa
7 พ.ย. 2561 ถอนเงินสด 374.81 20,672.09 puntipa
7 พ.ย. 2561 โลหะ-เหล็ก 25.00 4.50 112.50 21,046.90 puntipa
7 พ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 30.00 0.50 15.00 20,934.40 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 9.60 0.50 4.80 20,919.40 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 8.60 2.00 17.20 20,914.60 puntipa
31 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.20 7.00 1.40 20,897.40 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 20,896.00 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 1.00 2.00 2.00 20,895.50 puntipa
31 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 1.40 5.00 7.00 20,893.50 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 20,886.50 puntipa
31 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 20,885.00 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.80 2.00 13.60 20,871.00 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 20,857.40 puntipa
31 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.50 5.00 27.50 20,839.40 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 20,811.90 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.80 2.00 13.60 20,810.40 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.60 2.00 27.20 20,796.80 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 12.20 2.00 24.40 20,769.60 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 12.60 2.00 25.20 20,745.20 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 14.00 0.50 7.00 20,720.00 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 12.20 0.50 6.10 20,713.00 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 20,706.90 puntipa
31 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 20,705.40 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 20,675.40 puntipa
31 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 6.60 0.50 3.30 20,665.40 puntipa
31 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 4.00 7.00 28.00 20,662.10 puntipa
30 ต.ค. 2561 ถอนเงินสด 1,500.00 20,634.10 puntipa
24 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 22,134.10 puntipa
24 ต.ค. 2561 กาว 1.20 5.00 6.00 22,113.10 puntipa
24 ต.ค. 2561 กระดาษ-สี 2.40 0.50 1.20 22,107.10 puntipa
24 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 0.50 2.00 22,105.90 puntipa
24 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 22,103.90 puntipa
24 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 22,078.90 puntipa
24 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 22,067.70 puntipa
24 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 22,055.70 puntipa
24 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.00 5.00 15.00 22,037.70 puntipa
24 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 22,022.70 puntipa
24 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 22,021.30 puntipa
24 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 22,009.30 puntipa
24 ต.ค. 2561 พลาสติกรวม 3.40 5.00 17.00 22,008.40 puntipa
24 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.80 2.00 27.60 21,991.40 puntipa
24 ต.ค. 2561 พลาสติกรวม 3.40 5.00 17.00 21,963.80 puntipa
24 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 0.50 2.00 21,946.80 puntipa
24 ต.ค. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 4.80 2.00 9.60 21,944.80 puntipa
24 ต.ค. 2561 พลาสติกรวม 3.80 5.00 19.00 21,935.20 puntipa
24 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.40 0.50 1.70 21,916.20 puntipa
22 ต.ค. 2561 ถอนเงินสด 300.00 21,914.50 puntipa
17 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 22,214.50 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 16.00 2.00 32.00 22,194.50 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.60 0.50 1.80 22,162.50 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 22,160.70 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.60 0.50 2.30 22,159.40 puntipa
17 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 1.40 5.00 7.00 22,157.10 puntipa
17 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 22,150.10 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 14.80 0.50 7.40 22,131.90 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 14.40 0.50 7.20 22,124.50 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.60 2.00 13.20 22,117.30 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.60 2.00 15.20 22,104.10 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 10.80 2.00 21.60 22,088.90 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 22,067.30 puntipa
17 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 1.80 5.00 9.00 22,043.30 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 8.60 2.00 17.20 22,034.30 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-สี 1.80 0.50 0.90 22,017.10 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.60 0.50 1.80 22,016.20 puntipa
17 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 22,014.40 puntipa
17 ต.ค. 2561 พลาสติกรวม 3.80 5.00 19.00 21,989.40 puntipa
17 ต.ค. 2561 พลาสติกรวม 1.40 5.00 7.00 21,970.40 puntipa
17 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,963.40 puntipa
17 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 21,949.40 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-สี 2.00 0.50 1.00 21,929.40 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 8.80 2.00 17.60 21,928.40 puntipa
17 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 6.20 5.00 31.00 21,910.80 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 21,879.80 puntipa
17 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.80 0.50 1.90 21,865.80 puntipa
10 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 21,863.90 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.80 2.00 13.60 21,845.70 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 12.40 2.00 24.80 21,832.10 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 16.80 2.00 33.60 21,807.30 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 21.00 0.50 10.50 21,773.70 puntipa
10 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 21,763.20 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.60 0.50 1.80 21,754.80 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 1.40 2.00 2.80 21,753.00 puntipa
10 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.60 7.00 4.20 21,750.20 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 21,746.00 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.80 2.00 9.60 21,745.00 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 21,735.40 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 0.50 2.00 21,731.40 puntipa
10 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 21,729.40 puntipa
10 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,722.40 puntipa
10 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 21,708.40 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 21,683.40 puntipa
10 ต.ค. 2561 กาว 3.80 5.00 19.00 21,681.90 puntipa
10 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 21,662.90 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-สี 17.00 0.50 8.50 21,661.50 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-สี 5.00 0.50 2.50 21,653.00 puntipa
3 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 21,650.50 puntipa
3 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,643.50 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 21,629.50 puntipa
3 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 21,627.00 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.40 2.00 14.80 21,587.00 puntipa
3 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 10.00 5.00 50.00 21,572.20 puntipa
3 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 8.40 5.00 42.00 21,522.20 puntipa
3 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 9.00 5.00 45.00 21,480.20 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 21,435.20 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 11.60 2.00 23.20 21,433.80 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 7.60 0.50 3.80 21,410.60 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 17.40 0.50 8.70 21,406.80 puntipa
3 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.80 5.00 24.00 21,398.10 puntipa
3 ต.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.80 5.00 19.00 21,374.10 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 21,355.10 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 21,325.10 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 21,307.10 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 21,305.70 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-สี 8.00 0.50 4.00 21,304.70 puntipa
3 ต.ค. 2561 สังกะสี 0.40 1.00 0.40 21,300.70 puntipa
3 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 7.00 2.80 21,300.30 puntipa
3 ต.ค. 2561 พลาสติกรวม 4.00 5.00 20.00 21,297.50 puntipa
3 ต.ค. 2561 พลาสติกรวม 1.40 5.00 7.00 21,277.50 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 10.00 0.50 5.00 21,270.50 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 17.00 2.00 34.00 21,265.50 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 0.80 0.50 0.40 21,231.50 puntipa
3 ต.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 21,231.10 puntipa
3 ต.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 11.00 2.00 22.00 21,222.70 puntipa
3 ต.ค. 2561 กาว 2.00 5.00 10.00 21,200.70 puntipa
26 ก.ย. 2561 ถอนเงินสด 159.20 21,190.70 puntipa
26 ก.ย. 2561 สังกะสี 1.00 1.00 1.00 21,349.90 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-สี 17.20 0.50 8.60 21,348.90 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.20 2.00 14.40 21,340.30 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 10.20 2.00 20.40 21,325.90 puntipa
26 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 21,305.50 puntipa
26 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,287.30 puntipa
26 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 6.50 5.00 32.50 21,273.30 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 10.00 2.00 20.00 21,240.80 puntipa
26 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.20 5.00 21.00 21,220.80 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 11.80 2.00 23.60 21,199.80 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 21,176.20 puntipa
26 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 2.60 5.00 13.00 21,174.70 puntipa
26 ก.ย. 2561 พลาสติกรวม 0.60 5.00 3.00 21,161.70 puntipa
26 ก.ย. 2561 โลหะ-เหล็ก 0.60 4.50 2.70 21,158.70 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 21,156.00 puntipa
26 ก.ย. 2561 กาว 1.80 5.00 9.00 21,150.00 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.20 0.50 1.60 21,141.00 puntipa
26 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 21,139.40 puntipa
26 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.40 7.00 9.80 21,133.80 puntipa
26 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 21,124.00 puntipa
26 ก.ย. 2561 กาว 2.00 5.00 10.00 21,111.40 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 21,101.40 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 4.40 2.00 8.80 21,100.50 puntipa
26 ก.ย. 2561 กาว 1.40 5.00 7.00 21,091.70 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.20 0.50 0.60 21,084.70 puntipa
26 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 1.80 2.00 3.60 21,084.10 puntipa
21 ก.ย. 2561 ถอนเงินสด 400.00 21,080.50 puntipa
19 ก.ย. 2561 กระดาษ-สี 0.80 0.50 0.40 21,480.50 puntipa
19 ก.ย. 2561 กาว 0.80 5.00 4.00 21,480.10 puntipa
19 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 21,476.10 puntipa
19 ก.ย. 2561 กาว 7.20 5.00 36.00 21,472.10 puntipa
19 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 21,436.10 puntipa
19 ก.ย. 2561 กาว 4.00 5.00 20.00 21,434.60 puntipa
19 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 21,414.60 puntipa
19 ก.ย. 2561 กาว 9.00 4.50 40.50 21,388.60 puntipa
19 ก.ย. 2561 โลหะ-เหล็ก 2.00 4.50 9.00 21,348.10 puntipa
19 ก.ย. 2561 กาว 3.40 5.00 17.00 21,339.10 puntipa
19 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 10.80 0.50 5.40 21,322.10 puntipa
19 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 21,316.70 puntipa
19 ก.ย. 2561 โลหะ-เหล็ก 8.00 4.50 36.00 21,309.70 puntipa
19 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,273.70 puntipa
19 ก.ย. 2561 กระดาษ-สี 2.00 0.50 1.00 21,259.70 puntipa
19 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,258.70 puntipa
19 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 21,244.70 puntipa
19 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 6.80 2.00 13.60 21,219.70 puntipa
19 ก.ย. 2561 กาว 1.80 5.00 9.00 21,206.10 puntipa
19 ก.ย. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 21,197.10 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-สี 2.00 0.50 1.00 21,192.10 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.40 0.50 1.70 21,191.10 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 17.20 2.00 34.40 21,189.40 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 17.20 2.00 34.40 21,155.00 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 17.00 2.00 34.00 21,120.60 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 17.00 2.00 34.00 21,086.60 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 18.80 2.00 37.60 21,052.60 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 2.40 2.00 4.80 21,015.00 puntipa
12 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.40 5.00 17.00 21,010.20 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 18.40 0.50 9.20 20,993.20 puntipa
12 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 20,984.00 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 14.00 2.00 28.00 20,965.80 puntipa
12 ก.ย. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 20,937.80 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 4.80 2.00 9.60 20,932.80 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 11.00 0.50 5.50 20,923.20 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-สี 2.20 0.50 1.10 20,917.70 puntipa
12 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 20,916.60 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 8.20 2.00 16.40 20,898.40 puntipa
12 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 20,882.00 puntipa
12 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 0.40 5.00 2.00 20,875.00 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.40 0.50 2.70 20,873.00 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 20,870.30 puntipa
12 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 10.00 5.00 50.00 20,852.30 puntipa
12 ก.ย. 2561 โลหะ-เหล็ก 6.00 4.50 27.00 20,802.30 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 20,775.30 puntipa
12 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 20,773.80 puntipa
12 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 9.00 5.00 45.00 20,759.80 puntipa
12 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 10.80 2.00 21.60 20,714.80 puntipa
5 ก.ย. 2561 โลหะ-เหล็ก 4.60 4.50 20.70 20,693.20 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-สี 3.80 0.50 1.90 20,672.50 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 7.00 0.50 3.50 20,670.60 puntipa
5 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 5.00 15.00 20,667.10 puntipa
5 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 20,652.10 puntipa
5 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.40 7.00 16.80 20,631.10 puntipa
5 ก.ย. 2561 สังกะสี 0.20 1.00 0.20 20,614.30 puntipa
5 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.20 7.00 1.40 20,614.10 puntipa
5 ก.ย. 2561 กาว 0.40 5.00 2.00 20,612.70 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 21.00 2.00 42.00 20,610.70 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.40 0.50 2.20 20,568.70 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 11.40 0.50 5.70 20,566.50 puntipa
5 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 1.00 5.00 5.00 20,560.80 puntipa
5 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.00 5.00 15.00 20,555.80 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.80 0.50 1.90 20,540.80 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 6.60 0.50 3.30 20,538.90 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.40 2.00 14.80 20,535.60 puntipa
5 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 20,520.80 puntipa
5 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 4.00 7.00 28.00 20,502.60 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 20,474.60 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 20,464.60 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.40 0.50 2.20 20,454.60 puntipa
5 ก.ย. 2561 กาว 1.40 5.00 7.00 20,452.40 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.20 0.50 2.10 20,445.40 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 6.80 2.00 13.60 20,443.30 puntipa
5 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.00 5.00 15.00 20,429.70 puntipa
5 ก.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.40 7.00 16.80 20,414.70 puntipa
5 ก.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 20,397.90 puntipa
3 ก.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 20,396.40 puntipa
3 ก.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 20,382.40 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 20,342.40 puntipa
29 ส.ค. 2561 กาว 1.80 5.00 9.00 20,330.40 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 3.00 0.50 1.50 20,321.40 puntipa
29 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.80 5.00 24.00 20,319.90 puntipa
29 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.40 7.00 23.80 20,295.90 puntipa
29 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 4.80 7.00 33.60 20,272.10 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 2.80 0.50 1.40 20,238.50 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 4.80 0.50 2.40 20,237.10 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.80 2.00 13.60 20,234.70 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 16.00 2.00 32.00 20,221.10 puntipa
29 ส.ค. 2561 กาว 3.80 5.00 19.00 20,189.10 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 3.40 2.00 6.80 20,170.10 puntipa
29 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.40 7.00 23.80 20,163.30 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 20,139.50 puntipa
29 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 4.80 7.00 33.60 20,115.50 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 13.40 0.50 6.70 20,081.90 puntipa
29 ส.ค. 2561 สังกะสี 0.60 1.00 0.60 20,075.20 puntipa
29 ส.ค. 2561 กาว 1.60 5.00 8.00 20,074.60 puntipa
29 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.60 7.00 4.20 20,066.60 puntipa
29 ส.ค. 2561 กาว 5.40 5.00 27.00 20,062.40 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 20,035.40 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 12.80 2.00 25.60 20,032.90 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.20 2.00 26.40 20,007.30 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.80 2.00 19.60 19,980.90 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 8.80 2.00 17.60 19,961.30 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.40 2.00 14.80 19,943.70 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 18.00 2.00 36.00 19,928.90 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 7.80 0.50 3.90 19,892.90 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 16.60 0.50 8.30 19,889.00 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 9.00 0.50 4.50 19,880.70 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 11.00 2.00 22.00 19,876.20 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 8.00 2.00 16.00 19,854.20 puntipa
29 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.60 5.00 38.00 19,838.20 puntipa
29 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.00 5.00 15.00 19,800.20 puntipa
29 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.60 0.50 2.30 19,785.20 puntipa
16 ส.ค. 2561 ถอนเงินสด 1,000.00 19,782.90 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 5.80 0.50 2.90 20,782.90 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 20,780.00 puntipa
15 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 20,776.00 puntipa
15 ส.ค. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 20,764.80 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 2.80 2.00 5.60 20,759.80 puntipa
15 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 20,754.20 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 20,741.60 puntipa
15 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 0.80 5.00 4.00 20,733.60 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 1.80 2.00 3.60 20,729.60 puntipa
15 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 1.80 5.00 9.00 20,726.00 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 3.00 0.50 1.50 20,717.00 puntipa
15 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 7.00 4.00 28.00 20,715.50 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 4.00 0.50 2.00 20,687.50 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 16.00 2.00 32.00 20,685.50 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 10.60 2.00 21.20 20,653.50 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 4.60 0.50 2.30 20,632.30 puntipa
15 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 20,630.00 puntipa
15 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 9.00 5.00 45.00 20,616.00 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-สี 8.60 0.50 4.30 20,571.00 puntipa
15 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 13.00 5.00 65.00 20,566.70 puntipa
15 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 16.40 2.00 32.80 20,501.70 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 20,468.90 puntipa
8 ส.ค. 2561 กาว 1.40 5.00 7.00 20,454.90 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 20,447.90 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.80 0.50 2.90 20,446.90 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 10.20 2.00 20.40 20,444.00 puntipa
8 ส.ค. 2561 กาว 1.80 5.00 9.00 20,423.60 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 20,414.60 puntipa
8 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 20,413.10 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 5.20 2.00 10.40 20,394.90 puntipa
8 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 20,384.50 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 20,364.50 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 20,334.50 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.80 2.00 13.60 20,308.50 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.20 2.00 26.40 20,294.90 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 20,268.50 puntipa
8 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 0.50 2.00 20,238.50 puntipa
8 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 7.00 19.60 20,236.50 puntipa
1 ส.ค. 2561 กาว 3.00 5.00 15.00 20,216.90 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.40 0.50 1.20 20,201.90 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 16.00 2.00 32.00 20,200.70 puntipa
1 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 4.80 7.00 33.60 20,168.70 puntipa
1 ส.ค. 2561 กาว 1.60 5.00 8.00 20,135.10 puntipa
1 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 20,127.10 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.10 0.50 0.55 20,115.90 puntipa
1 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 2.80 5.00 14.00 20,115.35 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 0.80 0.50 0.40 20,101.35 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 0.50 2.00 20,100.95 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 20,098.95 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 14.80 2.00 29.60 20,086.95 puntipa
1 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 9.20 5.00 46.00 20,057.35 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.80 0.50 1.90 20,011.35 puntipa
1 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 1.00 5.00 5.00 20,009.45 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.20 0.50 1.10 20,004.45 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.40 2.00 8.80 20,003.35 puntipa
1 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 19,994.55 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 13.60 0.50 6.80 19,986.15 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.20 2.00 18.40 19,979.35 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 0.80 0.50 0.40 19,960.95 puntipa
1 ส.ค. 2561 กาว 2.00 5.00 10.00 19,960.55 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.80 2.00 9.60 19,950.55 puntipa
1 ส.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.60 5.00 38.00 19,940.95 puntipa
1 ส.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 19,902.95 puntipa
1 ส.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 19,901.45 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 15.60 2.00 31.20 19,883.25 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 8.40 2.00 16.80 19,852.05 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 19.00 2.00 38.00 19,835.25 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-สี 18.80 0.50 9.40 19,797.25 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 19.80 2.00 39.60 19,787.85 puntipa
18 ก.ค. 2561 พลาสติกรวม 1.00 5.00 5.00 19,748.25 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 0.60 0.50 0.30 19,743.25 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 2.80 2.00 5.60 19,742.95 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 19,737.35 puntipa
18 ก.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 19,736.35 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 19,716.35 puntipa
18 ก.ค. 2561 พลาสติกรวม 3.00 5.00 15.00 19,704.35 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.60 0.50 2.30 19,689.35 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 17.00 0.50 8.50 19,687.05 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 7.00 2.00 14.00 19,678.55 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 19,664.55 puntipa
18 ก.ค. 2561 พลาสติกรวม 3.00 5.00 15.00 19,638.55 puntipa
18 ก.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 19,623.55 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 19,603.55 puntipa
18 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.80 2.00 9.60 19,602.65 puntipa
18 ก.ค. 2561 พลาสติกรวม 3.00 5.00 15.00 19,593.05 puntipa
18 ก.ค. 2561 พลาสติกรวม 3.00 5.00 15.00 19,578.05 puntipa
17 ก.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,563.05 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-สี 3.80 0.50 1.90 19,556.05 puntipa
17 ก.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 19,554.15 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 6.40 0.50 3.20 19,540.15 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 16.80 2.00 33.60 19,536.95 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 19,503.35 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 19,502.85 puntipa
17 ก.ค. 2561 กาว 8.80 5.00 44.00 19,501.95 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.80 0.50 1.90 19,457.95 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 16.00 0.50 8.00 19,456.05 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 8.00 0.50 4.00 19,448.05 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 6.00 0.50 3.00 19,444.05 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.20 2.00 8.40 19,441.05 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 11.00 2.00 22.00 19,432.65 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 10.20 2.00 20.40 19,410.65 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 11.80 2.00 23.60 19,390.25 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 14.20 2.00 28.40 19,366.65 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 19,338.25 puntipa
17 ก.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 19,312.25 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 19,272.25 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 19,269.75 puntipa
17 ก.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 19,243.75 puntipa
17 ก.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 0.60 5.00 3.00 19,222.75 puntipa
17 ก.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,219.75 puntipa
17 ก.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.00 5.00 35.00 19,212.75 puntipa
17 ก.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 19,177.75 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 19,163.75 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 19,162.75 puntipa
17 ก.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.60 5.00 23.00 19,148.75 puntipa
17 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 11.20 2.00 22.40 19,125.75 puntipa
11 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.20 0.50 1.10 19,103.35 puntipa
11 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.20 2.00 26.40 19,102.25 puntipa
11 ก.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.20 7.00 1.40 19,075.85 puntipa
11 ก.ค. 2561 พลาสติกรวม 0.80 5.00 4.00 19,074.45 puntipa
9 ก.ค. 2561 กระดาษ-สี 8.40 0.50 4.20 19,070.45 puntipa
4 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 19,066.25 puntipa
4 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 30.00 0.50 15.00 19,065.35 puntipa
4 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.80 0.50 1.90 19,050.35 puntipa
4 ก.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 1.40 5.00 7.00 19,048.45 puntipa
4 ก.ค. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 19,041.45 puntipa
4 ก.ค. 2561 โลหะ-เหล็ก 2.40 4.50 10.80 19,036.45 puntipa
4 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 6.00 0.50 3.00 19,025.65 puntipa
4 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 17.00 2.00 34.00 19,022.65 puntipa
4 ก.ค. 2561 กาว 4.00 5.00 20.00 18,988.65 puntipa
4 ก.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.40 0.50 1.70 18,968.65 puntipa
4 ก.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 18,966.95 puntipa
4 ก.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 18,952.95 puntipa
4 ก.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 9.00 5.00 45.00 18,944.95 puntipa
27 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 18,899.95 puntipa
27 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 7.60 0.50 3.80 18,875.95 puntipa
27 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 18,872.15 puntipa
27 มิ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 9.80 5.00 49.00 18,848.15 puntipa
27 มิ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 18,799.15 puntipa
27 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.70 0.50 1.35 18,759.15 puntipa
27 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.20 7.00 15.40 18,757.80 puntipa
27 มิ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.00 5.00 35.00 18,742.40 puntipa
27 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.20 2.00 14.40 18,707.40 puntipa
27 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 18,693.00 puntipa
27 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 18,691.70 puntipa
27 มิ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 1.00 5.00 5.00 18,687.70 puntipa
27 มิ.ย. 2561 กระดาษหนังสือพิมพ์ 10.00 2.00 20.00 18,682.70 puntipa
25 มิ.ย. 2561 ถอนเงินสด 2,000.00 18,662.70 puntipa
20 มิ.ย. 2561 กระดาษ-สี 2.40 0.50 1.20 20,662.70 puntipa
20 มิ.ย. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 20,661.50 puntipa
20 มิ.ย. 2561 กาว 0.80 5.00 4.00 20,656.50 puntipa
20 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 20,652.50 puntipa
20 มิ.ย. 2561 กระดาษ-สี 2.80 0.50 1.40 20,640.50 puntipa
20 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 20,639.10 puntipa
20 มิ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 20,625.10 puntipa
20 มิ.ย. 2561 กระดาษ-สี 2.00 0.50 1.00 20,600.10 puntipa
20 มิ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 20,599.10 puntipa
20 มิ.ย. 2561 กระดาษ-สี 10.00 2.00 20.00 20,579.10 puntipa
20 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 20,559.10 puntipa
20 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 6.40 2.00 12.80 20,552.10 puntipa
20 มิ.ย. 2561 กระดาษ-สี 31.00 0.50 15.50 20,539.30 puntipa
20 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 20,523.80 puntipa
20 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 2.30 2.00 4.60 20,516.80 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 20,512.20 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 20,510.90 puntipa
13 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.40 7.00 16.80 20,492.90 puntipa
13 มิ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 20,476.10 puntipa
13 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 20,436.10 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 20,427.70 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 8.40 2.00 16.80 20,413.70 puntipa
13 มิ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 20,396.90 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 2.60 2.00 5.20 20,376.90 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.60 0.50 0.80 20,371.70 puntipa
13 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 7.00 2.80 20,370.90 puntipa
13 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 20,368.10 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 7.80 0.50 3.90 20,355.50 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 6.40 0.50 3.20 20,351.60 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 8.80 2.00 17.60 20,348.40 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 20,330.80 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.60 0.50 1.80 20,312.80 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 20,311.00 puntipa
13 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 20,306.00 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 9.00 0.50 4.50 20,293.40 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 11.40 2.00 22.80 20,288.90 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 8.40 2.00 16.80 20,266.10 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 13.80 0.50 6.90 20,249.30 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กาว 2.80 5.00 14.00 20,242.40 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 1.10 2.00 2.20 20,228.40 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กาว 3.00 5.00 15.00 20,226.20 puntipa
13 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 5.00 3.00 15.00 20,211.20 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.80 2.00 15.60 20,196.20 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 11.00 0.50 5.50 20,180.60 puntipa
13 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 20,175.10 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กาว 1.40 5.00 7.00 20,161.10 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 20,154.10 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 20,144.10 puntipa
6 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 20,143.10 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 20,130.50 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.60 0.50 0.80 20,124.50 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กาว 4.00 5.00 20.00 20,123.70 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 15.60 2.00 31.20 20,103.70 puntipa
6 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 20,072.50 puntipa
6 มิ.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 1.00 5.00 5.00 20,059.90 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.40 0.50 0.70 20,054.90 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 1.20 2.00 2.40 20,054.20 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กาว 0.20 5.00 1.00 20,051.80 puntipa
6 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 7.00 2.80 20,050.80 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.40 0.50 1.20 20,048.00 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 1.40 2.00 2.80 20,046.80 puntipa
6 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.20 7.00 1.40 20,044.00 puntipa
6 มิ.ย. 2561 กาว 3.40 5.00 17.00 20,042.60 puntipa
6 มิ.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 20,025.60 puntipa
30 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.50 7.00 17.50 20,014.40 puntipa
30 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 19,996.90 puntipa
30 พ.ค. 2561 กระดาษ-สี 2.00 0.50 1.00 19,966.90 puntipa
30 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 19,965.90 puntipa
30 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 19,951.90 puntipa
30 พ.ค. 2561 กระดาษ-สี 2.00 0.50 1.00 19,931.90 puntipa
30 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 19,930.90 puntipa
30 พ.ค. 2561 กระดาษ-สี 15.00 0.50 7.50 19,904.90 puntipa
30 พ.ค. 2561 กระดาษ-สี 19.00 0.50 9.50 19,897.40 puntipa
30 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 0.80 5.00 4.00 19,887.90 puntipa
30 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.20 0.50 0.60 19,883.90 puntipa
30 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 2.40 2.00 4.80 19,883.30 puntipa
30 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.40 2.00 8.80 19,878.50 puntipa
30 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ขุ่น 0.20 13.00 2.60 19,869.70 puntipa
30 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,867.10 puntipa
23 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,860.10 puntipa
23 พ.ค. 2561 กาว 1.60 5.00 8.00 19,853.10 puntipa
23 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.50 0.50 2.25 19,845.10 puntipa
23 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 19,842.85 puntipa
23 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.40 2.00 8.80 19,842.35 puntipa
23 พ.ค. 2561 กาว 1.40 5.00 7.00 19,833.55 puntipa
23 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.50 7.00 3.50 19,826.55 puntipa
23 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.20 2.00 14.40 19,823.05 puntipa
23 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 19,808.65 puntipa
23 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 3.60 2.00 7.20 19,807.25 puntipa
23 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 2.40 5.00 12.00 19,800.05 puntipa
23 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.20 0.50 1.10 19,788.05 puntipa
23 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,786.95 puntipa
23 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 0.60 5.00 3.00 19,779.95 puntipa
23 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 1.80 2.00 3.60 19,776.95 puntipa
23 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.40 0.50 1.20 19,773.35 puntipa
23 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 19,772.15 puntipa
23 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.80 5.00 39.00 19,760.15 puntipa
17 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 32.00 2.00 64.00 19,721.15 puntipa
17 พ.ค. 2561 ถอนเงินสด 1,700.00 19,657.15 puntipa
17 พ.ค. 2561 ถอนเงินสด 1,200.00 21,357.15 puntipa
16 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.40 7.00 9.80 22,557.15 puntipa
16 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 8.00 0.50 4.00 22,547.35 puntipa
16 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 22,543.35 puntipa
16 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 22,517.35 puntipa
16 พ.ค. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 22,516.45 puntipa
16 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 22,511.45 puntipa
16 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 22,497.45 puntipa
16 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 22,472.45 puntipa
16 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.00 5.00 35.00 22,462.45 puntipa
16 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 8.00 2.00 16.00 22,427.45 puntipa
16 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 22,411.45 puntipa
10 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 22,401.45 puntipa
10 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 3.60 2.00 7.20 22,399.95 puntipa
10 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 7.00 19.60 22,392.75 puntipa
10 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 22,373.15 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 6.60 0.50 3.30 22,343.15 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 7.80 0.50 3.90 22,339.85 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.20 2.00 18.40 22,335.95 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.60 2.00 13.20 22,317.55 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.60 2.00 13.20 22,304.35 puntipa
9 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.00 5.00 35.00 22,291.15 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.80 0.50 1.90 22,256.15 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.80 2.00 13.60 22,254.25 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.80 2.00 9.60 22,240.65 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 0.50 2.00 22,231.05 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 22,229.05 puntipa
9 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 22,215.05 puntipa
9 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 22,190.05 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.20 2.00 8.40 22,171.85 puntipa
9 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 4.40 2.00 8.80 22,163.45 puntipa
9 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 7.00 19.60 22,154.65 puntipa
2 พ.ค. 2561 กาว 3.00 5.00 15.00 22,135.05 puntipa
2 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 22,120.05 puntipa
2 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.60 2.00 27.20 22,114.05 puntipa
2 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 11.00 2.00 22.00 22,086.85 puntipa
2 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 22,064.85 puntipa
2 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 22,046.85 puntipa
2 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.60 2.00 19.20 22,045.95 puntipa
2 พ.ค. 2561 พลาสติกรวม 3.80 5.00 19.00 22,026.75 puntipa
2 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.80 7.00 26.60 22,007.75 puntipa
2 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 21,981.15 puntipa
2 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 21,980.15 puntipa
2 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 21,974.15 puntipa
2 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 21,955.95 puntipa
2 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 21,930.95 puntipa
2 พ.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 21,910.95 puntipa
2 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 8.40 2.00 16.80 21,909.45 puntipa
2 พ.ค. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 21,892.65 puntipa
2 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.40 7.00 9.80 21,887.65 puntipa
2 พ.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 4.00 7.00 28.00 21,877.85 puntipa
2 พ.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 3.60 2.00 7.20 21,849.85 puntipa
2 พ.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 2.00 5.00 10.00 21,842.65 puntipa
25 เม.ย. 2561 กาว 1.80 5.00 9.00 21,832.65 puntipa
25 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 21,823.65 puntipa
25 เม.ย. 2561 กระดาษ-สี 5.80 0.50 2.90 21,811.05 puntipa
25 เม.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.00 7.00 49.00 21,808.15 puntipa
25 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 14.00 0.50 7.00 21,759.15 puntipa
25 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 21,752.15 puntipa
25 เม.ย. 2561 กาว 1.80 5.00 9.00 21,728.15 puntipa
25 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 7.40 2.00 14.80 21,719.15 puntipa
25 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.40 0.50 1.20 21,704.35 puntipa
25 เม.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 14.00 5.00 70.00 21,703.15 puntipa
25 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,633.15 puntipa
25 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 6.40 0.50 3.20 21,619.15 puntipa
25 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 21,615.95 puntipa
25 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 21,609.95 puntipa
25 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 21,602.95 puntipa
18 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 15.60 2.00 31.20 21,601.55 puntipa
18 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 11.00 2.00 22.00 21,570.35 puntipa
18 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 6.40 0.50 3.20 21,548.35 puntipa
18 เม.ย. 2561 กาว 0.60 5.00 3.00 21,545.15 puntipa
18 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.60 7.00 4.20 21,542.15 puntipa
18 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 4.60 2.00 9.20 21,537.95 puntipa
18 เม.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 21,528.75 puntipa
18 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.20 0.50 1.60 21,498.75 puntipa
18 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,497.15 puntipa
18 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 8.20 0.50 4.10 21,483.15 puntipa
18 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 3.20 2.00 6.40 21,479.05 puntipa
18 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 0.60 0.50 0.30 21,472.65 puntipa
18 เม.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 2.00 5.00 10.00 21,472.35 puntipa
12 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 21,462.35 puntipa
12 เม.ย. 2561 กระดาษ-ขาวดำ 1.40 2.00 2.80 21,458.35 puntipa
12 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,455.55 puntipa
12 เม.ย. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 21,441.55 puntipa
11 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 16.20 2.00 32.40 21,436.55 puntipa
11 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 11.80 2.00 23.60 21,404.15 puntipa
11 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 9.80 2.00 19.60 21,380.55 puntipa
11 เม.ย. 2561 กระดาษ-สี 4.00 0.50 2.00 21,360.95 puntipa
11 เม.ย. 2561 กระดาษ-สี 10.60 0.50 5.30 21,358.95 puntipa
11 เม.ย. 2561 กาว 0.80 5.00 4.00 21,353.65 puntipa
11 เม.ย. 2561 กาว 2.00 5.00 10.00 21,349.65 puntipa
11 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 21,339.65 puntipa
11 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 21,339.15 puntipa
11 เม.ย. 2561 กาว 0.40 5.00 2.00 21,326.55 puntipa
11 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 21,324.55 puntipa
11 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 1.40 2.00 2.80 21,323.55 puntipa
11 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 21,320.75 puntipa
11 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 21,313.75 puntipa
11 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 21,295.55 puntipa
11 เม.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 21,294.25 puntipa
11 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.20 7.00 15.40 21,269.25 puntipa
11 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 21,253.85 puntipa
4 เม.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 1.00 5.00 5.00 21,229.85 puntipa
4 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 21,224.85 puntipa
4 เม.ย. 2561 สังกะสี 0.20 1.00 0.20 21,219.25 puntipa
4 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 21,219.05 puntipa
4 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 4.50 2.00 9.00 21,217.75 puntipa
4 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 7.00 2.80 21,208.75 puntipa
4 เม.ย. 2561 พลาสติกรวม 4.50 5.00 22.50 21,205.95 puntipa
4 เม.ย. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 21,183.45 puntipa
4 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 21,162.45 puntipa
4 เม.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 21,161.45 puntipa
4 เม.ย. 2561 กระดาษ-ลัง 10.00 2.00 20.00 21,141.45 puntipa
4 เม.ย. 2561 ขวดน้ำเกลือ 8.80 5.00 44.00 21,121.45 puntipa
4 เม.ย. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 10.40 0.50 5.20 21,077.45 puntipa
30 มี.ค. 2561 ถอนเงินสด 1,000.00 21,072.25 puntipa
28 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 68.80 2.00 137.60 22,072.25 puntipa
28 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 9.60 0.50 4.80 21,934.65 puntipa
28 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 16.80 2.00 33.60 21,929.85 puntipa
28 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 21,896.25 puntipa
28 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 21,885.05 puntipa
28 มี.ค. 2561 พลาสติกรวม 0.60 5.00 3.00 21,873.85 puntipa
28 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 21,870.85 puntipa
28 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 29.60 2.00 59.20 21,863.85 puntipa
28 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 8.00 0.50 4.00 21,804.65 puntipa
28 มี.ค. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 21,800.65 puntipa
28 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 21,795.65 puntipa
28 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.20 2.00 18.40 21,794.15 puntipa
28 มี.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 21,775.75 puntipa
28 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,755.75 puntipa
28 มี.ค. 2561 กาว 0.20 5.00 1.00 21,741.75 puntipa
28 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 5.80 2.00 11.60 21,740.75 puntipa
28 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 7.00 19.60 21,729.15 puntipa
28 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 21,709.55 puntipa
28 มี.ค. 2561 กระดาษ-สี 3.00 0.50 1.50 21,699.55 puntipa
28 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 21,698.05 puntipa
28 มี.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 0.80 5.00 4.00 21,692.45 puntipa
22 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 7.00 2.80 21,688.45 puntipa
22 มี.ค. 2561 กาว 3.20 5.00 16.00 21,685.65 puntipa
21 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 21,669.65 puntipa
21 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,668.25 puntipa
21 มี.ค. 2561 กาว 0.40 5.00 2.00 21,654.25 puntipa
21 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 21,652.25 puntipa
21 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 6.00 7.00 42.00 21,638.25 puntipa
21 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 2.00 3.60 21,596.25 puntipa
21 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.60 2.00 19.20 21,592.65 puntipa
21 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 5.00 2.00 21,573.45 puntipa
21 มี.ค. 2561 กาว 3.20 5.00 16.00 21,571.45 puntipa
21 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 21,555.45 puntipa
21 มี.ค. 2561 กาว 0.80 5.00 4.00 21,554.05 puntipa
21 มี.ค. 2561 กาว 1.20 5.00 6.00 21,550.05 puntipa
14 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 21,544.05 puntipa
14 มี.ค. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 21,543.05 puntipa
14 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 21,538.05 puntipa
14 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,528.05 puntipa
14 มี.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 21,514.05 puntipa
14 มี.ค. 2561 กาว 1.60 5.00 8.00 21,494.05 puntipa
14 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.40 0.50 0.70 21,486.05 puntipa
7 มี.ค. 2561 กาว 3.40 5.00 17.00 21,485.35 puntipa
7 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 4.20 7.00 29.40 21,468.35 puntipa
7 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 20.40 0.50 10.20 21,438.95 puntipa
7 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 22.20 2.00 44.40 21,428.75 puntipa
7 มี.ค. 2561 กาว 2.00 5.00 10.00 21,384.35 puntipa
7 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.60 7.00 4.20 21,374.35 puntipa
7 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 3.80 2.00 7.60 21,370.15 puntipa
7 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.40 0.50 1.20 21,362.55 puntipa
7 มี.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 21,361.35 puntipa
7 มี.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 21,348.75 puntipa
7 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 21,323.75 puntipa
7 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 5.40 2.00 10.80 21,323.25 puntipa
7 มี.ค. 2561 โลหะ-เหล็ก 2.80 4.50 12.60 21,312.45 puntipa
7 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 0.80 0.50 0.40 21,299.85 puntipa
7 มี.ค. 2561 กาว 9.20 5.00 46.00 21,299.45 puntipa
7 มี.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 4.40 0.50 2.20 21,253.45 puntipa
7 มี.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 21,251.25 puntipa
7 มี.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.80 2.00 19.60 21,231.25 puntipa
28 ก.พ. 2561 กระดาษ-สี 16.00 0.50 8.00 21,211.65 puntipa
28 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 29.60 2.00 59.20 21,203.65 puntipa
28 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 21,144.45 puntipa
28 ก.พ. 2561 กาว 3.00 5.00 15.00 21,130.45 puntipa
28 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 10.00 0.50 5.00 21,115.45 puntipa
28 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 24.00 2.00 48.00 21,110.45 puntipa
28 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.40 7.00 16.80 21,062.45 puntipa
28 ก.พ. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.40 5.00 37.00 21,045.65 puntipa
28 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.40 0.50 1.20 21,008.65 puntipa
28 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 21,007.45 puntipa
28 ก.พ. 2561 กาว 3.00 5.00 15.00 20,995.45 puntipa
28 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.40 0.50 2.70 20,980.45 puntipa
28 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 17.00 2.00 34.00 20,977.75 puntipa
28 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 20,943.75 puntipa
28 ก.พ. 2561 กาว 1.80 5.00 9.00 20,938.15 puntipa
28 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.20 0.50 1.60 20,929.15 puntipa
28 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 1.00 2.00 2.00 20,927.55 puntipa
23 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 2.60 2.00 5.20 20,925.55 puntipa
23 ก.พ. 2561 กระดาษ-สี 3.60 0.50 1.80 20,920.35 puntipa
23 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 20,918.55 puntipa
23 ก.พ. 2561 โลหะ-เหล็ก 12.20 4.50 54.90 20,910.15 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 9.80 2.00 19.60 20,855.25 puntipa
21 ก.พ. 2561 ขวดน้ำเกลือ 2.60 5.00 13.00 20,835.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.20 5.00 16.00 20,822.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 กาว 5.40 5.00 27.00 20,806.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 20,779.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.60 7.00 4.20 20,774.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 30.50 2.00 61.00 20,770.45 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-สี 5.00 0.50 2.50 20,709.45 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-สี 2.40 0.50 1.20 20,706.95 puntipa
21 ก.พ. 2561 กาว 3.40 5.00 17.00 20,705.75 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 20,688.75 puntipa
21 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 20,676.75 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 20,662.75 puntipa
21 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 20,660.25 puntipa
21 ก.พ. 2561 กาว 1.40 5.00 7.00 20,647.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 กาว 1.80 5.00 9.00 20,640.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 20,631.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.40 7.00 16.80 20,601.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.40 0.50 1.20 20,584.85 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 20,583.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษหนังสือพิมพ์ 16.00 2.00 32.00 20,571.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-สี 2.00 0.50 1.00 20,539.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 20,538.65 puntipa
21 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 2.40 7.00 16.80 20,534.65 puntipa
19 ก.พ. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 20,517.85 puntipa
19 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 12.00 0.50 6.00 20,497.85 puntipa
19 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 20,491.85 puntipa
19 ก.พ. 2561 ถอนเงินสด 500.00 20,461.85 puntipa
14 ก.พ. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 20,961.85 puntipa
14 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 12.00 0.50 6.00 20,941.85 puntipa
14 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 9.80 2.00 19.60 20,935.85 puntipa
14 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 20,916.25 puntipa
14 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 20,886.25 puntipa
14 ก.พ. 2561 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 20,884.95 puntipa
14 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 20,854.95 puntipa
14 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 4.80 2.00 9.60 20,833.95 puntipa
8 ก.พ. 2561 พลาสติกรวม 2.00 5.00 10.00 20,824.35 puntipa
8 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 2.80 2.00 5.60 20,814.35 puntipa
8 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 20,808.75 puntipa
8 ก.พ. 2561 พลาสติกรวม 1.20 5.00 6.00 20,801.75 puntipa
7 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 11.40 0.50 5.70 20,795.75 puntipa
7 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 24.40 2.00 48.80 20,790.05 puntipa
7 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 2.80 2.00 5.60 20,741.25 puntipa
7 ก.พ. 2561 โลหะ-เหล็ก 5.00 4.50 22.50 20,735.65 puntipa
7 ก.พ. 2561 โลหะ-เหล็ก 8.80 4.50 39.60 20,713.15 puntipa
7 ก.พ. 2561 ท่อPVC 6.80 7.00 47.60 20,673.55 puntipa
7 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.60 7.00 25.20 20,625.95 puntipa
7 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 20,600.75 puntipa
7 ก.พ. 2561 พลาสติกรวม 0.80 5.00 4.00 20,599.85 puntipa
7 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 20,595.85 puntipa
7 ก.พ. 2561 ขวดน้ำเกลือ 3.50 5.00 17.50 20,585.85 puntipa
7 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 20,568.35 puntipa
7 ก.พ. 2561 กาว 2.80 5.00 14.00 20,559.95 puntipa
1 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.60 7.00 18.20 20,545.95 puntipa
1 ก.พ. 2561 กาว 4.20 5.00 21.00 20,527.75 puntipa
1 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.20 7.00 22.40 20,506.75 puntipa
1 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.20 7.00 1.40 20,484.35 puntipa
1 ก.พ. 2561 พลาสติกรวม 0.80 5.00 4.00 20,482.95 puntipa
1 ก.พ. 2561 กาว 3.40 5.00 17.00 20,478.95 puntipa
1 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.40 7.00 9.80 20,461.95 puntipa
1 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.40 0.50 1.70 20,452.15 puntipa
1 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 3.40 2.00 6.80 20,450.45 puntipa
1 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.40 7.00 9.80 20,443.65 puntipa
1 ก.พ. 2561 กาว 1.60 5.00 8.00 20,433.85 puntipa
1 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.60 0.50 0.80 20,425.85 puntipa
1 ก.พ. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 20,425.05 puntipa
1 ก.พ. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 20,420.05 puntipa
1 ก.พ. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 20,418.75 puntipa
1 ก.พ. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 20,408.75 puntipa
1 ก.พ. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 7.00 19.60 20,388.75 puntipa
25 ม.ค. 2561 กาว 2.80 5.00 14.00 20,369.15 puntipa
25 ม.ค. 2561 กาว 1.80 5.00 9.00 20,355.15 puntipa
25 ม.ค. 2561 กาว 1.40 5.00 7.00 20,346.15 puntipa
25 ม.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.80 0.50 1.90 20,339.15 puntipa
25 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 9.60 2.00 19.20 20,337.25 puntipa
25 ม.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.60 5.00 38.00 20,318.05 puntipa
25 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 20,280.05 puntipa
25 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 20,259.05 puntipa
25 ม.ค. 2561 กระดาษ-สี 4.20 0.50 2.10 20,247.05 puntipa
25 ม.ค. 2561 กาว 4.60 5.00 23.00 20,244.95 puntipa
25 ม.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 4.60 4.60 21.16 20,221.95 puntipa
25 ม.ค. 2561 กระดาษ-สี 3.60 0.50 1.80 20,200.79 puntipa
25 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 20,198.99 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-สี 8.80 0.50 4.40 20,186.99 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 31.60 2.00 63.20 20,182.59 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 29.10 2.00 58.20 20,119.39 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 13.00 0.50 6.50 20,061.19 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 1.80 2.00 3.60 20,054.69 puntipa
18 ม.ค. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 20,051.09 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 20,046.09 puntipa
18 ม.ค. 2561 กาว 3.80 5.00 19.00 20,036.09 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 29.00 2.00 58.00 20,017.09 puntipa
18 ม.ค. 2561 กาว 1.00 5.00 5.00 19,959.09 puntipa
18 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 19,954.09 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 18.00 2.00 36.00 19,948.49 puntipa
18 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 19,912.49 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 2.80 2.00 5.60 19,899.89 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 19,894.29 puntipa
18 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.50 7.00 17.50 19,893.29 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 17.00 0.50 8.50 19,875.79 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 19,867.29 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 19,843.29 puntipa
18 ม.ค. 2561 พลาสติกรวม 3.00 5.00 15.00 19,839.29 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 19,824.29 puntipa
18 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 7.00 19.60 19,823.39 puntipa
18 ม.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 9.00 5.00 45.00 19,803.79 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 3.40 0.50 1.70 19,758.79 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 8.50 2.00 17.00 19,757.09 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 1.20 2.00 2.40 19,740.09 puntipa
18 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 19,737.69 puntipa
18 ม.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 8.60 0.50 4.30 19,729.29 puntipa
11 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,724.99 puntipa
11 ม.ค. 2561 พลาสติกรวม 1.00 5.00 5.00 19,717.99 puntipa
11 ม.ค. 2561 พลาสติกรวม 0.60 5.00 3.00 19,712.99 puntipa
11 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.20 7.00 1.40 19,709.99 puntipa
11 ม.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 6.20 0.50 3.10 19,708.59 puntipa
11 ม.ค. 2561 พลาสติกรวม 1.00 5.00 5.00 19,705.49 puntipa
11 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 19,700.49 puntipa
11 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 19,687.89 puntipa
11 ม.ค. 2561 ขวดน้ำเกลือ 7.00 5.00 35.00 19,661.89 puntipa
11 ม.ค. 2561 ถอนเงินสด 300.00 19,626.89 puntipa
4 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.20 2.00 14.40 19,926.89 puntipa
4 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 19,912.49 puntipa
4 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.50 7.00 17.50 19,899.89 puntipa
4 ม.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 19,882.39 puntipa
4 ม.ค. 2561 กระดาษ-ลัง 7.80 2.00 15.60 19,879.89 puntipa
4 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 19,864.29 puntipa
4 ม.ค. 2561 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 19,850.29 puntipa
4 ม.ค. 2561 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 19,849.79 puntipa
28 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,844.19 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 19,837.19 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กาว 6.00 5.00 30.00 19,836.69 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 19,806.69 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 5.40 2.00 10.80 19,805.69 puntipa
28 ธ.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 2.80 5.00 14.00 19,794.89 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 19,780.89 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 4.40 2.00 8.80 19,779.39 puntipa
28 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,770.59 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กาว 1.00 5.00 5.00 19,763.59 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กาว 9.20 5.00 46.00 19,758.59 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 19,712.59 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 8.00 0.50 4.00 19,704.59 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 10.60 2.00 21.20 19,700.59 puntipa
28 ธ.ค. 2560 ท่อPVC 4.00 7.00 28.00 19,679.39 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กาว 1.00 5.00 5.00 19,651.39 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กาว 2.00 5.00 10.00 19,646.39 puntipa
28 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 19,636.39 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 19,622.39 puntipa
28 ธ.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 9.00 5.00 45.00 19,620.89 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 16.00 2.00 32.00 19,575.89 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 14.60 2.00 29.20 19,543.89 puntipa
28 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 7.00 0.50 3.50 19,514.69 puntipa
28 ธ.ค. 2560 ถอนเงินสด 900.00 19,511.19 puntipa
28 ธ.ค. 2560 ถอนเงินสด 800.00 20,411.19 puntipa
21 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 21,211.19 puntipa
21 ธ.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 8.60 5.00 43.00 21,193.19 puntipa
21 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 21,150.19 puntipa
21 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 21,129.19 puntipa
21 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 21,128.19 puntipa
21 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 28.80 0.50 14.40 21,098.19 puntipa
21 ธ.ค. 2560 กระดาษ-สี 5.00 0.50 2.50 21,083.79 puntipa
21 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 22.80 2.00 45.60 21,081.29 puntipa
21 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 21,035.69 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กาว 1.40 5.00 7.00 21,024.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 0.80 2.00 1.60 21,017.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.20 7.00 1.40 21,015.89 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 21,014.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 32.60 2.00 65.20 20,984.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 9.60 0.50 4.80 20,919.29 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 15.00 0.50 7.50 20,914.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 20,906.99 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 22.80 2.00 45.60 20,895.79 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กาว 3.80 5.00 19.00 20,850.19 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กาว 2.60 5.00 13.00 20,831.19 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 20,818.19 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 10.00 5.00 50.00 20,806.99 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 2.60 2.00 5.20 20,756.99 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.60 7.00 4.20 20,751.79 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.40 0.50 1.20 20,747.59 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 3.40 2.00 6.80 20,746.39 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ขุ่น 0.80 13.00 10.40 20,739.59 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 20,729.19 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 4.60 0.50 2.30 20,723.59 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 8.00 2.00 16.00 20,721.29 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.60 0.50 0.80 20,705.29 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กาว 1.80 5.00 9.00 20,704.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.80 7.00 26.60 20,695.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 6.20 7.00 43.40 20,668.89 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 24.00 2.00 48.00 20,625.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 พลาสติกรวม 1.80 5.00 9.00 20,577.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 10.00 0.50 5.00 20,568.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 10.00 0.50 5.00 20,563.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 8.60 7.00 60.20 20,558.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 19.00 5.00 95.00 20,498.29 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กาว 1.20 5.00 6.00 20,403.29 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 20,397.29 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 20,390.29 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 20,389.79 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 14.00 0.50 7.00 20,382.79 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 1.00 7.00 7.00 20,375.79 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 12.60 0.50 6.30 20,368.79 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 20,362.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 12.60 2.00 25.20 20,348.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 14.00 2.00 28.00 20,323.29 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.40 7.00 16.80 20,295.29 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 20,278.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-สี 2.80 0.50 1.40 20,272.89 puntipa
14 ธ.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 20,271.49 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 14.00 2.00 28.00 20,263.09 puntipa
14 ธ.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 9.00 0.50 4.50 20,235.09 puntipa
23 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.20 0.50 0.60 20,230.59 puntipa
23 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 8.80 2.00 17.60 20,229.99 puntipa
23 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 7.80 0.50 3.90 20,212.39 puntipa
23 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 7.00 19.60 20,208.49 puntipa
23 พ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 5.80 5.00 29.00 20,188.89 puntipa
23 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 4.60 0.50 2.30 20,159.89 puntipa
23 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 6.20 2.00 12.40 20,157.59 puntipa
20 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 20,145.19 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.50 0.50 0.75 20,131.19 puntipa
16 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 20,130.44 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-สี 25.40 0.50 12.70 20,123.44 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 27.80 2.00 55.60 20,110.74 puntipa
16 พ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 2.50 5.00 12.50 20,055.14 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.30 0.50 1.15 20,042.64 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 20,041.49 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.50 0.50 0.75 20,033.49 puntipa
16 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 20,032.74 puntipa
16 พ.ย. 2560 โลหะ-เหล็ก 5.00 4.50 22.50 20,025.74 puntipa
16 พ.ย. 2560 กาว 6.00 5.00 30.00 20,003.24 puntipa
16 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 19,973.24 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-สี 2.00 0.50 1.00 19,959.24 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 19,958.24 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-สี 1.40 0.50 0.70 19,948.24 puntipa
16 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,947.54 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 4.60 2.00 9.20 19,940.54 puntipa
16 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 19,931.34 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ขาวดำ 2.00 2.00 4.00 19,917.34 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 3.80 2.00 7.60 19,913.34 puntipa
16 พ.ย. 2560 โลหะ-เหล็ก 14.00 4.50 63.00 19,905.74 puntipa
16 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 19,842.74 puntipa
16 พ.ย. 2560 กาว 1.20 5.00 6.00 19,834.34 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.40 0.50 0.70 19,828.34 puntipa
16 พ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 19,827.64 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 7.00 0.50 3.50 19,802.64 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 11.80 2.00 23.60 19,799.14 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 1.00 2.00 2.00 19,775.54 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 6.00 0.50 3.00 19,773.54 puntipa
16 พ.ย. 2560 กาว 0.80 5.00 4.00 19,770.54 puntipa
16 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 19,766.54 puntipa
16 พ.ย. 2560 กาว 0.50 5.00 2.50 19,752.54 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-สี 3.00 0.50 1.50 19,750.04 puntipa
16 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 5.50 2.00 11.00 19,748.54 puntipa
16 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 19,737.54 puntipa
16 พ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 19,723.54 puntipa
9 พ.ย. 2560 กระดาษ-สี 5.80 0.50 2.90 19,693.54 puntipa
9 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 32.70 2.00 65.40 19,690.64 puntipa
9 พ.ย. 2560 โลหะ-เหล็ก 0.80 4.50 3.60 19,625.24 puntipa
9 พ.ย. 2560 กาว 2.00 5.00 10.00 19,621.64 puntipa
9 พ.ย. 2560 กระดาษ-สี 3.20 0.50 1.60 19,611.64 puntipa
9 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 9.80 2.00 19.60 19,610.04 puntipa
9 พ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 19,590.44 puntipa
9 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.80 7.00 26.60 19,560.44 puntipa
6 พ.ย. 2560 ถอนเงินสด 1,500.00 19,533.84 puntipa
2 พ.ย. 2560 พลาสติกรวม 2.00 5.00 10.00 21,033.84 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 21,023.84 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 20,993.84 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 20,968.84 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 20,966.34 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 7.80 0.50 3.90 20,960.74 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 20,956.84 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 20,946.84 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 20,926.84 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 7.70 0.50 3.85 20,900.84 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 16.80 2.00 33.60 20,896.99 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 5.00 5.00 20,863.39 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 11.00 0.50 5.50 20,858.39 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 22.00 2.00 44.00 20,852.89 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 20,808.89 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 20,800.49 puntipa
2 พ.ย. 2560 กาว 5.60 5.00 28.00 20,775.49 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 20,747.49 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 18.90 0.50 9.45 20,721.49 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 20,712.04 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 20,711.04 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 20,698.44 puntipa
2 พ.ย. 2560 ท่อPVC 1.00 7.00 7.00 20,684.44 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 2.60 5.00 13.00 20,677.44 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 12.40 0.50 6.20 20,664.44 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 25.00 5.00 125.00 20,658.24 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 5.40 0.50 2.70 20,533.24 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 10.00 2.00 20.00 20,530.54 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 20,510.54 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 4.00 7.00 28.00 20,470.54 puntipa
2 พ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.60 7.00 4.20 20,442.54 puntipa
2 พ.ย. 2560 กาว 1.00 5.00 5.00 20,438.34 puntipa
2 พ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.40 0.50 0.70 20,433.34 puntipa
27 ต.ค. 2560 ถอนเงินสด 42.80 20,432.64 puntipa
19 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 9.00 0.50 4.50 20,475.44 puntipa
19 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 20,470.94 puntipa
19 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 14.00 2.00 28.00 20,462.54 puntipa
19 ต.ค. 2560 กาว 1.40 5.00 7.00 20,434.54 puntipa
19 ต.ค. 2560 กระดาษ-สี 4.00 0.50 2.00 20,427.54 puntipa
19 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 4.60 2.00 9.20 20,425.54 puntipa
19 ต.ค. 2560 พลาสติกรวม 0.80 5.00 4.00 20,416.34 puntipa
19 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 20,412.34 puntipa
19 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 0.80 2.00 1.60 20,410.94 puntipa
19 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 6.60 7.00 46.20 20,409.34 puntipa
19 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.20 7.00 22.40 20,363.14 puntipa
19 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 20,340.74 puntipa
12 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 20,319.74 puntipa
12 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 9.20 0.50 4.60 20,298.74 puntipa
12 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 0.50 2.00 20,294.14 puntipa
12 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 3.80 2.00 7.60 20,292.14 puntipa
12 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 2.80 2.00 5.60 20,284.54 puntipa
12 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.40 7.00 9.80 20,278.94 puntipa
12 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 20,269.14 puntipa
12 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 20,268.14 puntipa
12 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.80 0.50 0.90 20,255.54 puntipa
12 ต.ค. 2560 กาว 1.80 5.00 9.00 20,254.64 puntipa
12 ต.ค. 2560 โลหะ-เหล็ก 1.40 4.50 6.30 20,245.64 puntipa
12 ต.ค. 2560 พลาสติกรวม 0.40 5.00 2.00 20,239.34 puntipa
12 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 10.20 2.00 20.40 20,237.34 puntipa
12 ต.ค. 2560 กาว 2.00 5.00 10.00 20,216.94 puntipa
12 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 20,206.94 puntipa
12 ต.ค. 2560 กระดาษ-สี 1.40 0.50 0.70 20,194.34 puntipa
12 ต.ค. 2560 กาว 1.40 5.00 7.00 20,193.64 puntipa
12 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 20,186.64 puntipa
12 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 20,172.64 puntipa
12 ต.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 3.00 7.00 21.00 20,171.24 puntipa
12 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 20,150.24 puntipa
12 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 20,143.24 puntipa
12 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 4.00 7.00 28.00 20,133.24 puntipa
12 ต.ค. 2560 กระดาษ-ขาวดำ 15.20 2.00 30.40 20,105.24 puntipa
5 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.60 7.00 4.20 20,074.84 puntipa
5 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 18.00 2.00 36.00 20,070.64 puntipa
5 ต.ค. 2560 กาว 5.50 5.00 27.50 20,034.64 puntipa
5 ต.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 20,007.14 puntipa
5 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.20 0.50 1.10 19,977.14 puntipa
5 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 19,976.04 puntipa
5 ต.ค. 2560 กาว 0.20 5.00 1.00 19,966.04 puntipa
5 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.60 0.50 1.80 19,965.04 puntipa
5 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.60 0.50 1.80 19,963.24 puntipa
5 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.60 0.50 1.80 19,961.44 puntipa
5 ต.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 19,959.64 puntipa
5 ต.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 19,945.64 puntipa
5 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 10.00 2.00 20.00 19,905.64 puntipa
5 ต.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 3.00 5.00 15.00 19,885.64 puntipa
5 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 6.00 0.50 3.00 19,870.64 puntipa
5 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 18.00 2.00 36.00 19,867.64 puntipa
5 ต.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 11.00 0.50 5.50 19,831.64 puntipa
5 ต.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 19.00 2.00 38.00 19,826.14 puntipa
28 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 19,788.14 puntipa
28 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 15.40 2.00 30.80 19,785.64 puntipa
28 ก.ย. 2560 กาว 1.00 5.00 5.00 19,754.84 puntipa
28 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 19,749.84 puntipa
28 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 10.00 2.00 20.00 19,748.34 puntipa
28 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 8.40 7.00 58.80 19,728.34 puntipa
28 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 19,669.54 puntipa
28 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 6.00 7.00 42.00 19,655.54 puntipa
28 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 9.40 2.00 18.80 19,613.54 puntipa
28 ก.ย. 2560 โลหะ-เหล็ก 4.00 4.50 18.00 19,594.74 puntipa
28 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 19.40 0.50 9.70 19,576.74 puntipa
28 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 19,567.04 puntipa
28 ก.ย. 2560 กาว 2.20 5.00 11.00 19,557.04 puntipa
28 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 7.60 7.00 53.20 19,546.04 puntipa
28 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 7.00 0.50 3.50 19,492.84 puntipa
28 ก.ย. 2560 กระดาษ-สี 13.00 0.50 6.50 19,489.34 puntipa
28 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 35.60 2.00 71.20 19,482.84 puntipa
21 ก.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 4.00 7.00 28.00 19,411.64 puntipa
21 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.40 7.00 23.80 19,383.64 puntipa
21 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 19.20 2.00 38.40 19,359.84 puntipa
21 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 19.80 0.50 9.90 19,321.44 puntipa
21 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,311.54 puntipa
21 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 1.10 2.00 2.20 19,304.54 puntipa
21 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.20 7.00 1.40 19,302.34 puntipa
21 ก.ย. 2560 กาว 0.50 5.00 2.50 19,300.94 puntipa
21 ก.ย. 2560 พลาสติกรวม 1.60 5.00 8.00 19,298.44 puntipa
21 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 19,290.44 puntipa
21 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 5.40 2.00 10.80 19,284.84 puntipa
21 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.90 0.50 1.45 19,274.04 puntipa
21 ก.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 4.60 5.00 23.00 19,272.59 puntipa
21 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 19,249.59 puntipa
21 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 11.00 0.50 5.50 19,235.59 puntipa
21 ก.ย. 2560 กระดาษ-สี 6.60 0.50 3.30 19,230.09 puntipa
21 ก.ย. 2560 กาว 0.80 5.00 4.00 19,226.79 puntipa
21 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 6.00 0.50 3.00 19,222.79 puntipa
21 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,219.79 puntipa
21 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 2.20 2.00 4.40 19,212.79 puntipa
21 ก.ย. 2560 ถอนเงินสด 161.74 19,208.39 puntipa
14 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 4.50 0.50 2.25 19,370.13 puntipa
14 ก.ย. 2560 โลหะ-เหล็ก 12.20 4.50 54.90 19,367.88 puntipa
14 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 1.80 2.00 3.60 19,312.98 puntipa
14 ก.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 1.00 5.00 5.00 19,309.38 puntipa
14 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.40 0.50 0.70 19,304.38 puntipa
14 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 19,303.68 puntipa
14 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 1.00 2.00 2.00 19,296.68 puntipa
14 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 19,294.68 puntipa
14 ก.ย. 2560 กาว 1.40 5.00 7.00 19,294.18 puntipa
14 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 19,287.18 puntipa
14 ก.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 1.00 5.00 5.00 19,286.68 puntipa
14 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 1.00 2.00 2.00 19,281.68 puntipa
14 ก.ย. 2560 พลาสติกรวม 0.50 5.00 2.50 19,279.68 puntipa
14 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.40 0.50 1.70 19,277.18 puntipa
14 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 10.40 2.00 20.80 19,275.48 puntipa
14 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.40 7.00 16.80 19,254.68 puntipa
14 ก.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 9.00 5.00 45.00 19,237.88 puntipa
14 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.50 7.00 3.50 19,192.88 puntipa
14 ก.ย. 2560 กาว 2.50 5.00 12.50 19,189.38 puntipa
14 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 19,176.88 puntipa
14 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 20.00 2.00 40.00 19,176.38 puntipa
14 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 19,136.38 puntipa
7 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 19,130.78 puntipa
7 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 6.40 0.50 3.20 19,122.38 puntipa
7 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 19,119.18 puntipa
7 ก.ย. 2560 โลหะ-เหล็ก 3.60 4.50 16.20 19,101.18 puntipa
7 ก.ย. 2560 กาว 2.60 5.00 13.00 19,084.98 puntipa
7 ก.ย. 2560 กระดาษ-ขาวดำ 11.00 0.50 5.50 19,071.98 puntipa
7 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 11.00 0.50 5.50 19,066.48 puntipa
7 ก.ย. 2560 พลาสติกรวม 5.00 5.00 25.00 19,060.98 puntipa
7 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 5.60 2.00 11.20 19,035.98 puntipa
7 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 19,024.78 puntipa
7 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 3.40 2.00 6.80 19,003.78 puntipa
7 ก.ย. 2560 กาว 1.00 5.00 5.00 18,996.98 puntipa
7 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.20 0.50 0.60 18,991.98 puntipa
7 ก.ย. 2560 กาว 1.80 5.00 9.00 18,991.38 puntipa
7 ก.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 5.80 0.50 2.90 18,982.38 puntipa
7 ก.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 2.60 2.00 5.20 18,979.48 puntipa
7 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 18,974.28 puntipa
7 ก.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 18,961.68 puntipa
7 ก.ย. 2560 กระดาษหนังสือพิมพ์ 5.60 2.00 11.20 18,931.68 puntipa
7 ก.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 18,920.48 puntipa
7 ก.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 18,890.48 puntipa
31 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 18,876.48 puntipa
31 ส.ค. 2560 กาว 1.60 5.00 8.00 18,862.48 puntipa
31 ส.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 1.00 5.00 5.00 18,854.48 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.80 0.50 1.90 18,849.48 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 18,847.58 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 5.40 2.00 10.80 18,841.58 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 18,830.78 puntipa
31 ส.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 4.00 7.00 28.00 18,829.28 puntipa
31 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.60 7.00 25.20 18,801.28 puntipa
31 ส.ค. 2560 พลาสติกรวม 0.80 5.00 4.00 18,776.08 puntipa
31 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 18,772.08 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 18,758.08 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 1.00 2.00 2.00 18,757.58 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.80 0.50 1.90 18,755.58 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 3.60 2.00 7.20 18,753.68 puntipa
31 ส.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 3.60 5.00 18.00 18,746.48 puntipa
31 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 18,728.48 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 18,721.48 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 18,720.18 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 2.00 8.00 18,702.18 puntipa
31 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 18,694.18 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 15.40 2.00 30.80 18,687.18 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 21.00 0.50 10.50 18,656.38 puntipa
31 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 49.00 2.00 98.00 18,645.88 puntipa
30 ส.ค. 2560 ถอนเงินสด 1,000.00 18,547.88 puntipa
24 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 80.00 2.00 160.00 19,547.88 puntipa
24 ส.ค. 2560 กาว 1.00 5.00 5.00 19,387.88 puntipa
24 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 8.00 2.00 16.00 19,382.88 puntipa
24 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 19,366.88 puntipa
24 ส.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 10.00 5.00 50.00 19,364.38 puntipa
24 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.80 7.00 26.60 19,314.38 puntipa
24 ส.ค. 2560 กาว 3.70 5.00 18.50 19,287.78 puntipa
24 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 4.60 0.50 2.30 19,269.28 puntipa
24 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 6.00 0.50 3.00 19,266.98 puntipa
24 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 11.40 2.00 22.80 19,263.98 puntipa
24 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.40 7.00 9.80 19,241.18 puntipa
24 ส.ค. 2560 กระดาษหนังสือพิมพ์ 5.00 2.00 10.00 19,231.38 puntipa
24 ส.ค. 2560 โลหะ-อลูมิเนียม 5.00 30.00 150.00 19,221.38 puntipa
24 ส.ค. 2560 โลหะ-เหล็ก 19.00 4.50 85.50 19,071.38 puntipa
24 ส.ค. 2560 โลหะ-เหล็ก 7.40 4.50 33.30 18,985.88 puntipa
24 ส.ค. 2560 กาว 10.00 5.00 50.00 18,952.58 puntipa
24 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 18,902.58 puntipa
24 ส.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 18,901.08 puntipa
24 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 15.00 2.00 30.00 18,876.08 puntipa
24 ส.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 2.40 5.00 12.00 18,846.08 puntipa
24 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 4.00 0.50 2.00 18,834.08 puntipa
24 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 5.00 7.00 35.00 18,832.08 puntipa
24 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 9.40 2.00 18.80 18,797.08 puntipa
10 ส.ค. 2560 กาว 1.00 5.00 5.00 18,778.28 puntipa
10 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 18,773.28 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 6.20 5.00 31.00 18,766.28 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 11.40 2.00 22.80 18,735.28 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-สี 1.00 0.50 0.50 18,712.48 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 62.00 2.00 124.00 18,711.98 puntipa
10 ส.ค. 2560 โลหะ-เหล็ก 15.00 4.50 67.50 18,587.98 puntipa
10 ส.ค. 2560 โลหะ-เหล็ก 10.00 4.50 45.00 18,520.48 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 13.40 0.50 6.70 18,475.48 puntipa
10 ส.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 18,468.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 24.00 2.00 48.00 18,428.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 โลหะ-เหล็ก 2.00 4.50 9.00 18,380.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.40 0.50 1.20 18,371.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 กาว 2.40 5.00 12.00 18,370.58 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 4.60 2.00 9.20 18,358.58 puntipa
10 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 18,349.38 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 10.60 2.00 21.20 18,335.38 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-สี 4.00 0.50 2.00 18,314.18 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 16.00 0.50 8.00 18,312.18 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 20.20 2.00 40.40 18,304.18 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 6.00 0.50 3.00 18,263.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 พลาสติกรวม 1.00 5.00 5.00 18,260.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 18,255.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 18,215.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 13.00 2.00 26.00 18,194.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 5.00 2.00 10.00 18,168.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 กาว 1.80 5.00 9.00 18,158.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.40 0.50 0.70 18,149.78 puntipa
10 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 2.00 6.00 18,149.08 puntipa
4 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 18,143.08 puntipa
4 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 18,129.08 puntipa
4 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 6.40 2.00 12.80 18,128.58 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 7.80 0.50 3.90 18,115.78 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 33.60 2.00 67.20 18,111.88 puntipa
3 ส.ค. 2560 กาว 2.40 5.00 12.00 18,044.68 puntipa
3 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 18,032.68 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 1.00 2.00 2.00 18,025.68 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 18,023.68 puntipa
3 ส.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 1.60 5.00 8.00 18,022.28 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 2.20 2.00 4.40 18,014.28 puntipa
3 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 7.00 5.00 35.00 18,009.88 puntipa
3 ส.ค. 2560 กาว 1.00 5.00 5.00 17,974.88 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 17,969.88 puntipa
3 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.20 7.00 15.40 17,961.88 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 4.20 0.50 2.10 17,946.48 puntipa
3 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 17,944.38 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 17,930.38 puntipa
3 ส.ค. 2560 กาว 0.60 5.00 3.00 17,929.88 puntipa
3 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.40 7.00 9.80 17,926.88 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 3.40 2.00 6.80 17,917.08 puntipa
3 ส.ค. 2560 กาว 1.00 5.00 5.00 17,910.28 puntipa
3 ส.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 0.40 5.00 2.00 17,905.28 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.20 0.50 0.60 17,903.28 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 17,902.68 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.00 0.50 0.50 17,896.68 puntipa
3 ส.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 7.00 2.80 17,896.18 puntipa
3 ส.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 12.00 2.00 24.00 17,893.38 puntipa
27 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.20 7.00 15.40 17,869.38 puntipa
27 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 17,853.98 puntipa
27 ก.ค. 2560 กาว 5.00 5.00 25.00 17,839.98 puntipa
27 ก.ค. 2560 กระดาษ-สี 1.30 0.50 0.65 17,814.98 puntipa
27 ก.ค. 2560 โลหะ-เหล็ก 1.80 4.50 8.10 17,814.33 puntipa
27 ก.ค. 2560 พลาสติกรวม 4.00 5.00 20.00 17,806.23 puntipa
27 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ขุ่น 3.00 13.00 39.00 17,786.23 puntipa
27 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 17,747.23 puntipa
27 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ขุ่น 0.40 13.00 5.20 17,741.23 puntipa
27 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 17,736.03 puntipa
27 ก.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 4.00 7.00 28.00 17,734.53 puntipa
27 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 7.00 19.60 17,706.53 puntipa
27 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 26.00 0.50 13.00 17,686.93 puntipa
27 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 17.50 2.00 35.00 17,673.93 puntipa
27 ก.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 5.00 5.00 25.00 17,638.93 puntipa
20 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.80 7.00 5.60 17,613.93 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.20 0.50 0.60 17,608.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 1.20 2.00 2.40 17,607.73 puntipa
20 ก.ค. 2560 กาว 2.20 5.00 11.00 17,605.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 17,594.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.20 0.50 0.60 17,587.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 8.00 0.50 4.00 17,586.73 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 16.00 2.00 32.00 17,582.73 puntipa
20 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 4.00 7.00 28.00 17,550.73 puntipa
20 ก.ค. 2560 กาว 1.00 5.00 5.00 17,522.73 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 8.00 2.00 16.00 17,517.73 puntipa
20 ก.ค. 2560 กาว 1.20 5.00 6.00 17,501.73 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.80 0.50 1.40 17,495.73 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 7.00 2.00 14.00 17,494.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.00 7.00 14.00 17,480.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 17,466.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 9.00 2.00 18.00 17,436.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 กาว 3.40 5.00 17.00 17,418.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 16.00 0.50 8.00 17,401.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 60.50 2.00 121.00 17,393.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 กาว 2.00 5.00 10.00 17,272.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 28.20 0.50 14.10 17,262.33 puntipa
20 ก.ค. 2560 กาว 0.50 5.00 2.50 17,248.23 puntipa
20 ก.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 1.00 5.00 5.00 17,245.73 puntipa
20 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 4.00 2.00 8.00 17,240.73 puntipa
13 ก.ค. 2560 ถอนเงินสด 500.00 17,232.73 puntipa
13 ก.ค. 2560 กาว 2.00 5.00 10.00 17,732.73 puntipa
13 ก.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 4.00 5.00 20.00 17,722.73 puntipa
13 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 10.00 2.00 20.00 17,702.73 puntipa
13 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 17,682.73 puntipa
13 ก.ค. 2560 โลหะ-เหล็ก 1.00 4.50 4.50 17,681.43 puntipa
13 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.80 7.00 12.60 17,676.93 puntipa
13 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.80 7.00 19.60 17,664.33 puntipa
13 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 8.80 2.00 17.60 17,644.73 puntipa
13 ก.ค. 2560 ท่อPVC 11.00 7.00 77.00 17,627.13 puntipa
13 ก.ค. 2560 กระป๋องบียร์/โค๊ก 0.20 25.00 5.00 17,550.13 puntipa
13 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 7.00 2.80 17,545.13 puntipa
13 ก.ค. 2560 พลาสติกรวม 4.30 5.00 21.50 17,542.33 puntipa
13 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 11.00 2.00 22.00 17,520.83 puntipa
13 ก.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 0.40 5.00 2.00 17,498.83 puntipa
13 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.40 0.50 0.70 17,496.83 puntipa
13 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 6.80 0.50 3.40 17,496.13 puntipa
13 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 17,492.73 puntipa
13 ก.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 8.00 5.00 40.00 17,480.73 puntipa
13 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 2.50 7.00 17.50 17,440.73 puntipa
13 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 1.00 2.00 2.00 17,423.23 puntipa
13 ก.ค. 2560 พลาสติกรวม 0.80 5.00 4.00 17,421.23 puntipa
6 ก.ค. 2560 ถอนเงินสด 1,000.00 17,417.23 puntipa
6 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.20 0.50 1.60 18,417.23 puntipa
6 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 3.00 2.00 6.00 18,415.63 puntipa
6 ก.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 3.80 5.00 19.00 18,409.63 puntipa
6 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 3.00 0.50 1.50 18,390.63 puntipa
6 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 18,389.13 puntipa
6 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 2.00 2.00 4.00 18,385.13 puntipa
6 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 18,381.13 puntipa
6 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.20 7.00 8.40 18,380.13 puntipa
6 ก.ค. 2560 โลหะ-เหล็ก 15.00 4.50 67.50 18,371.73 puntipa
6 ก.ค. 2560 โลหะ-อลูมิเนียม 1.40 30.00 42.00 18,304.23 puntipa
6 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 20.00 0.50 10.00 18,262.23 puntipa
6 ก.ค. 2560 กาว 6.80 5.00 34.00 18,252.23 puntipa
6 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 9.00 0.50 4.50 18,218.23 puntipa
6 ก.ค. 2560 โลหะ-เหล็ก 13.00 4.50 58.50 18,213.73 puntipa
6 ก.ค. 2560 กาว 2.00 5.00 10.00 18,155.23 puntipa
6 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 7.00 2.80 18,145.23 puntipa
6 ก.ค. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.00 0.50 1.00 18,142.43 puntipa
6 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 8.00 2.00 16.00 18,141.43 puntipa
6 ก.ค. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 3.00 7.00 21.00 18,125.43 puntipa
6 ก.ค. 2560 ขวดน้ำเกลือ 6.00 5.00 30.00 18,104.43 puntipa
6 ก.ค. 2560 กระดาษ-ลัง 6.00 2.00 12.00 18,074.43 puntipa
30 มิ.ย. 2560 พลาสติกรวม 0.60 5.00 3.00 18,062.43 puntipa
30 มิ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 2.60 0.50 1.30 18,059.43 puntipa
30 มิ.ย. 2560 พลาสติกรวม 1.80 5.00 9.00 18,058.13 puntipa
30 มิ.ย. 2560 โลหะ-เหล็ก 2.40 4.50 10.80 18,049.13 puntipa
29 มิ.ย. 2560 สังกะสี 2.40 1.00 2.40 18,038.33 puntipa
29 มิ.ย. 2560 พลาสติกรวม 2.80 5.00 14.00 18,035.93 puntipa
29 มิ.ย. 2560 โลหะ-เหล็ก 1.30 4.50 5.85 18,021.93 puntipa
29 มิ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.20 5.00 1.00 18,016.08 puntipa
29 มิ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 14.40 0.50 7.20 18,015.08 puntipa
29 มิ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 38.40 2.00 76.80 18,007.88 puntipa
29 มิ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 4.40 0.50 2.20 17,931.08 puntipa
29 มิ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 6.80 5.00 34.00 17,928.88 puntipa
29 มิ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 17.00 2.00 34.00 17,894.88 puntipa
29 มิ.ย. 2560 ขวดน้ำเกลือ 3.80 5.00 19.00 17,860.88 puntipa
29 มิ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 13.20 0.50 6.60 17,841.88 puntipa
29 มิ.ย. 2560 พลาสติกรวม 1.20 5.00 6.00 17,835.28 puntipa
29 มิ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 3.40 2.00 6.80 17,829.28 puntipa
29 มิ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 5.00 0.50 2.50 17,822.48 puntipa
29 มิ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 0.40 7.00 2.80 17,819.98 puntipa
29 มิ.ย. 2560 กระดาษ-ลัง 19.00 2.00 38.00 17,817.18 puntipa
29 มิ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 9.50 0.50 4.75 17,779.18 puntipa
29 มิ.ย. 2560 กระดาษ-ทั่วไป 1.20 0.50 0.60 17,774.43 puntipa
29 มิ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.00 7.00 7.00 17,773.83 puntipa
29 มิ.ย. 2560 โลหะ-เหล็ก 13.00 4.50 58.50 17,766.83 puntipa
29 มิ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.40 7.00 9.80 17,708.33 puntipa
29 มิ.ย. 2560 ขวดพลาสติก-ใส 1.60 7.00 11.20 17,698.53 puntipa