โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำหน่วยงาน

งานเวชระเบียน (Registration)

by twoseadj @March,08 2014 07.41 ( IP : 180...218 ) | Tags : แนะนำหน่วยงาน

ยินดีต้อนรับ  ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการ โดยยื่นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ บัตรประจำตัวประชาชน ร่วมกับบัตรรับรองสิทธิต่างๆที่มี เช่นบัตรทอง บัตรประกันสังคม หรืออื่นๆ ที่ช่องยื่นบัตร 1 หรือ บัตร 2

กรณีเข้ารับบริการเป็นครั้งแรก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้รับบริการในแบบฟอร์มที่อยู่หน้าห้องเวชระเบียน และยื่นที่ช่องยื่นบัตร1หรือบัตร 2พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรรับรองสิทธิต่างๆ

เมื่อยื่นบัตรหรือเข้ารับบริการ ขอให้ผู้รับบริการแจ้งชื่อ นามสกุล ทุกครั้งเมื่อติดต่อขอรับบริการ เพื่อป้องกันการยื่นบัตรผิดคน และให้บริการผิดคน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านได้รับบริการล่าช้า โดยไม่จำเป็น และอาจได้รับบริการที่ผิดพลาดได้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่  074 – 391020 ต่อ 1017

การจองคิวตรวจทางโทรศัพท์ เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ

งานเวชระเบียนให้บริการรับจองคิวตรวจทางโทรศัพท์ 074 – 391020 ต่อ 1017 โดยให้บริการรับจองคิว ตั้งแต่เวลา 14.00 – 20.00 น.โดยต้องแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หรือ เลขที่ประจำตัวผู้รับบริการ HN (เลขที่ทั่วไป) หรือ เลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสิทธิการรักษา โดยต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนตรวจ 1 วัน


กรณีบัตรใหม่ ไม่รับจองทำบัตรใหม่ทางโทรศัพท์

แสดงความคิดเห็น

« 1590
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง