โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ความรู้

เปิดผลการใช้ยา tramadol รพ.ระโนด รอบปี 2556

by twoseadj @November,06 2013 11.22 ( IP : 61...38 ) | Tags : ความรู้ , งานบริหารเวชภัณฑ์
photo  , 640x477 pixel , 48,318 bytes.

สืบเนื่องจากเกิดปัญหาการนำยา tramadol ไปใช้ในทางที่เหมาะสมในกลุ่มเยาวชนตามที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อมวลชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรรมการอาหารและยา ได้ให้ข้อมูลและป้องปรามผู้รับอนุญาตขายยาให้เคร่งครัดการจำหน่ายยาดังกล่าว

สำหรับข้อมูลการใช้ยา

รายงานปริมาณการใช้ยา Tramadol  50 mg (เฉพาะผู้ป่วยนอก)โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จากการประมวลผลผ่านข้อมูลการใช้ยาของโปรแกรม HOS-XP ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม2555 -30 กันยายน 2556 พบว่ามีจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยรับยา Tramadol  50 mg จำนวน 1528 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเม็ดยา จำนวน 30,605 เม็ด เฉลี่ยจำนวนเม็ดยา tramadol ผู้ป่วยหนึ่งรายได้รับยา จำนวน 20 เม็ด(ถือว่ามีลักษณะการใช้ยาปกติ) แยกเป็นรายเดือนดั้งนี้

ส่วนปริมาณการใช้ยา tramadol 50 mg  สำหรับผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลระโนดช่วงปีงบประมาณปี 2556 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2556)  มีจำนวน 2,746 เม็ด แก่ผู้ป่วยจำนวน 181 คน เฉลี่ยแล้วมีการจ่ายให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 15  เม็ด ถือว่ามีปริมาณการสั่งใช้ยา tramadol ที่เป็นปกติ รายละเอียดแยกเป็นรายเดือน ดังนี้

สรุปแล้ว การดำเนินการเกี่ยวกับปริมาณการใช้ยา tramadol  รพ.ระโนด ได้ดำเนินการดังนี้

  1. มาตรการเฝ้าระวังการใช้ ที่พบว่ามียา tramadol ใช้ทั้งหมด  33,351 เม็ด และมียาเหลือคงคลัง 645 เม็ด และพบว่า มีกปริมาณการใช้ยาดังกล่าวเป็นปกติ
  2. มาตรการควบคุมการใช้ยา  มีการกำหนดให้จ่ายยาได้ไม่เกิน 40 เม็ดต่อผู้ป่วยหนึ่งคน

แสดงความคิดเห็น

« 1590
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง