โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ผลงานด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ เชิงเปรียบเทียบ ปี 2556 (LeTCI)

ตัวชี้วัด:อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที หลังการวินิจฉัย

photo  , 960x720 pixel , 51,849 bytes.

จากกราฟอัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาทีหลังวินิจฉัย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2552 – 2555  กำหนดตัวชี้วัดในการส่งต่อที่ 45 นาที พบว่า ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยได้รับการส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลแม่ข่าย ภายใน 45 นาที คิดเป็นร้อยละ 53.21,52,28.19 และ80.3 ตามลำดับ ซึ่งผ่านเกณฑ์ โดยปี 2553 เริ่มมีการจัดทำ CPG ในการดูแลผู้ป่วย MI ขึ้น พร้อมพัฒนาการตรวจวินิจฉัยที่ไวพอ มีการประสานงานกับศัลยแพทย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่ออ่านผล EKG และเตรียมผู้ป่วยก่อนส่งต่อ

ปี 2554 มีการปรับปรุงระบบการคัดกรองและประเมินแรกรับ โดยการพัฒนาระบบคัดกรอง/ ประเมินผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก ตั้งแต่ศูนย์เปลส่งเข้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อให้พยาบาลประเมินซ้ำ และทำ EKG ได้เลย โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากแพทย์ โดยพัฒนาศักยภาพพยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเกี่ยวกับการอ่านและแปลผล EKG เบื้องต้นได้ อย่างไรก็ตามหลังจากปรับค่าเป้าหมายสามารถทำได้เพียงร้อยละ 28.19 นและยังมีผู้ป่วย AMI เสียชีวิตในโรงพยาบาล 2 ราย ทั้งนี้เนื่องจากการประเมินอาการที่ล่าช้า ส่งผลให้ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า/ ผิดพลาดด้วย

ปี 2556 ได้ปรับตัวชี้วัดเป็นอัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการส่งต่อภายใน 30 นาที และได้ปรับปรุง CPG เรื่องการให้ยาละลายลิ่มเลือด และกำหนดมาตรฐานการพยาบาล (CNPG) ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว พร้อมสื่อสารและอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งเรื่องการดูแลผู้ป่วยและการใช้ยา แต่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัญหาเรื่องความล่าช้าในการกระบวนขอคำปรึกษาแพทย์เฉพาะทางรพ.สงขลานครินทร์เพื่อส่งต่อ แต่ได้มีการให้การรักษาด้วยยาตามแผนการรักษาของแพทย์ บางครั้งพบปัญหาเรื่องรพ.สงขลานครินทร์ ไม่รับส่งต่อผู้ป่วยเนื่องจากปัญหาภาระงาน จึงต้องส่งต่อโรงพยาบาลสงขลาแทน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7954
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง