โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ผลงานด้านทรัพยากรบุคคล เชิงเปรียบเทียบ ปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด:อัตรากำลังบุคลากรของสหสาขาวิชาชีพเพียงพอและเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย ใน 5 กลุ่มโรคสำคัญ

photo  , 960x720 pixel , 63,472 bytes.

จากกราฟ อัตรากำลังบุคลากรของสหสาขาวิชาชีพเพียงพอและเหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยใน 5 กลุ่มโรคที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2552 -2556 คิดเป็นร้อยละ 83.39, 85.42, 98.04 ,100.53 และร้อยละ104.51 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ 80 แต่เมื่อแยกเป็นรายวิชาชีพพบว่าในปี 2552-2553 พบว่าอัตรากำลังที่ขาดแคลนมากที่สุด คือ อัตรากำลังวิชาชีพแพทย์ และพยาบาล ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดทำแผนเพื่อขออัตรากำลังรองรับทั้งระยะสั้นและระยะยาว จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกระทรวง  รวมทั้งมีการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เรียนต่อ กรณีที่แพทย์ลาหรือติดราชการจะขอสนับสนุนจากโรงพยาบาลใกล้เคียง ในส่วนพยาบาลวิชาชีพกรณีที่ภาระงานเกินได้จัดอัตรากำลังสำรองโดยได้รับค่าตอบแทนและมีการเกลี่ยอัตรากำลังพยาบาลห้องฉุกเฉินกับห้องคลอด และในปีงบประมาณ 2554-2556 ซึ่งพบว่าทุกวิชาชีพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 แต่เมื่อคิดตามภาระงานยังพบว่าวิชาชีพพยาบาลยังขาดแคลนดำเนินการเรียกกำลังสำรองและขอสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาในปีงบประมาณ 2557 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

« 4791
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง