โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ผลงานด้านทรัพยากรบุคคล เชิงเปรียบเทียบ ปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด:ระดับความสุขบุคลากร (ใช้แบบประเมินจากกรมสุขภาพจิต)

photo  , 960x720 pixel , 51,654 bytes.

คำอธิบาย

จากกราฟ ระดับความสุขของบุคลากร(ใช้แบบประเมินจากกรมสุขภาพจิต) ในปี พ.ศ. 2552 -2556  คิดเป็นร้อยละ 66.06, 73, 67.2 , 75.09 และร้อยละ 81.63 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและเกินเป้าหมายที่วางไว้คือ ≥75

จากผลลัพธ์ ระดับความสุขของบุคลากรมีแนวโน้มสูงเนื่องจากผู้บริหารได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของบุคลากรในโรงพยาบาลพบว่าปัญหาที่บุคลากรต้องการ เช่น สวัสดิการต่าง ๆ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ(ส่วนมากจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว) การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ  เพื่อเป็นการสนองความต้องการ และให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขทั้งชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน จึงได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจนอกเหนือจากสิทธิที่พึงจะได้รับตามสิทธิ ได้แก่ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล การใช้รถของโรงพยาบาล การอาศัยอยู่บ้านพัก และการช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ เช่น จัดงานเลี้ยง ของขวัญ/ที่ระลึกกรณีย้าย/ลาออก/เกษียณอายุราชการ  สวัสดิการเครื่องแต่งกาย และระบบการบรรจุและการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ในปี 2554 จึงได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลระโนดว่า “โรงพยาบาลชุมชนแห่งคุณภาพและความสุข  ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพองค์รวม” จึงได้มีเจ้าภาพรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสร้างสุขขึ้นโดยเฉพาะ ปี2554 - 2555 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แจกโบนัส ทัศนศึกษา  อบรมธรรมะ เข้าวัดฟังธรรม กิจกรรมสันทนาการต่างๆ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปั่นจักรยานในวันสำคัญทางราชการ และกีฬาสาธารณสุข

ส่วนในปีงบประมาณ 2556 ทางผู้รับผิดชอบได้จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นได้แก่ โครงการเปิดสมองลองทำดู(Open Mind try to Do) อบรมการทำอาหาร (น้ำพริก ขนมลูกชุบ ชูชิ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน) ธรรมะในสวน สลายทุกข์สร้างสุขจากปลายพู่กัน และการส่งเสริมให้บุคลากรที่ปลูกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งพบว่าบุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยมีเจ้าภาพ Roap map ที่ 12 รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมแห่งความสุข ขึ้นโดยเฉพาะและมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แจกโบนัส ทัศนศึกษา อบรมธรรมะ เข้าวัดฟังธรรม กิจกรรมสันทนาการต่างๆ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมปั่นจักรยานในวันสำคัญทางราชการ อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่มีความสุขขึ้น

Comment #1รบกวนขอไฟล์แบบประเมินระดับความสุขบุคลากร ได้มั้ยคะ
นิดา
Posted @December,18 2013 13.28 ip : 182...250

อยากจะขอไฟล์แบบประเมินระดับความสุขบุคลากร พอจะได้มั้ยคะ

แสดงความคิดเห็น

« 4443
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง