โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ผลงานด้านการเงินเชิงเปรียบเทียบ ปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด: ค่าCMI

photo  , 960x720 pixel , 37,916 bytes.

คำอธิบาย

จากกราฟการเปรียบเทียบค่า CMI ปี 2552-2554 เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีการจัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่แพทย์ ในการบันทึกการวินิจฉัยโรค  มีการทบทวน เวชระเบียน โดยคณะกรรมการทบทวน ทุก 4 เดือน แต่ผลลัพธ์ปี2555 ค่าCMI ลดลงจากปี2554 เท่ากับ 0.0263 คิดเป็น 4.9% เนื่องจากกลางปี 2555 มีการปรับใช้ DRG version 5 ซึ่งมีการประมวลผลที่ทำให้ค่า CMI ลดลงถึง 10.95% (อ้างอิงจากการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ 5 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)  ปี 2556 (ตค.-กค.56) ได้ใช้ DRG version 5 มาใช้ทำให้ค่า CMI ลดลง 8.16% จากปี 55

นโยบายปี 2556 กำหนดเป้าหมายค่า CMI เท่ากับ 0.5  ได้จัดทำโครงการ Lunch Lymposium เพื่อพัฒนาคุณภาพดังนี้

  1. เพิ่มพูนความรู้ในการบันทึกเวชระเบียนและการลงบันทึกการวินิจฉัยโรค แก่แพทย์ ในช่วงเวลา พักกลางวัน ทุกๆ 3 เดือน
  2. จัดทำชุดความรู้ในการบันทึกเวชระเบียนและการลงบันทึกการวินิจฉัยโรค
  3. แต่งตั้งแพทย์Auditor
  4. ทบทวนเวชระเบียนที่มีค่าCMI ต่ำผิดปกติและตัวอย่างเวชระเบียนที่มีค่าCMI สมเหตุสมผล
  5. จัดทำวิธีปฏิบัติในการสะท้อนกลับการลงบันทึกการวินิจฉัยโรค โดยการ ให้Coder ตรวจสอบค่าCMI ที่มีค่าต่ำผิดปกติทุกราย และสะท้อนกลับไปยังแพทย์เจ้าของCase เพื่อให้มีการทบทวนอีกครั้ง

ผลลัพธ์ ปี 2556(ตค-กค.)พบว่า ค่าCMI เท่ากับ0.4626  เนื่องจากCase ผู้ป่วยในส่วนมากเป็นCase ที่ไม่รุนแรงที่มีค่าDRG ต่ำเช่นโรค Diarrhea ,Dyspepsia ,Dizziness,Bronchitis เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

« 9340
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง