โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ผลงานด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน เชิงเปรียบเทียบปี 2556(LeTCI)

ตัวชี้วัด: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (กลุ่มบริการทางคลินิก)

photo , 960x720 pixel , 46,324 bytes.

คำอธิบาย

จากกราฟ    และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2553-2556  คิดเป็นร้อยละ 83.09 , 83.58, 83.89  และ 85.06 ตามลำดับ    ซึ่งได้มีการดำเนินการดังนี้

 1. จัดให้บริการคลินิกรุ่งอรุณในแผนกผู้ป่วยนอก  เปิดบริการเวลา 07.30-8.30 น เพื่อลดระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย
 2. จัดให้มีบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้สูงอายุ เด็กและ ผู้พิการ  ภิกษุสามเณร
 3. แผนกเภสัชการม เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 4. ปรับระบบการเจาะเลือดทางห้องปฏิบัติการให้มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้ป่วยนัดไม่ต้องเข้าคิว ให้นำบัตรนัดเจาะเลือดได้ทันที สำหรับในคลินิกเบาหวานความดันได้มีข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการเรื่องรอผลนาน ซึ่งได้ปรับเวลาขึ้นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ 07.00 น และผลเลือดถ้าเป็นผลเลือดตัวเดียวจะได้รับผลเลือดภายใน 09.00 น แต่ถ้าในผู้ป่วยที่มีผลเลือดหลายตัวประกันเวลาภายใน 10.00 น
 5. มีการจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง เช่น  คลินิกโรคหืด  คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คลินิก ARV ,คลินิกฟ้าใส คลินิกวัณโรค  ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล ประจำคลินิก
 6. ในงานทันตกรรม มีการเปิดบริการคลินิกนอกเวลา และมีแพทย์เฉพาะทางดูแล ทำให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลใกล้เคียงกับโรงพยาบาลเอกชน
 7. มีแพทย์เวรประจำห้องฉุกเฉินทุกวันราชการ  มีการจัดระบบการรับส่งต่อและการดูแลอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ ร่วมกับมีการประสานงานกับส่วนราชการใกล้เคียง  อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในเรื่องระบบส่งต่อ เรื่องของรถ และพยาบาลส่งต่อ เนื่องจากยังขาดรถส่งต่อและพยาบาลไม่เพียงพอ จึงเป็นโอกาสพัฒนาในปี 2556 ต่อไป
 8. จัดระบบส่งต่อในผู้ป่วยเรื้อรัง ให้รับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในกรณีที่ควบคุมอาการได้และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ประจำโซน
 9. มีแพทย์เฉพาะทาง ด้านสูติ-นรีเวช
 10. ประชาสัมพันธ์การให้บริการทุกหน่วยบริการ และผ่านวิทยุชุมชน
 11. จัดให้มีพยาบาลลูกค้าสัมพันธ์วันละ1 ท่าน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้รับบริการ และแก้ไขปัญหาทุกหน่วยบริการ ในทุกวันราชการ
 12. นำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไขร่วมกับหน่วยงานและผู้บริหาร

อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินงานระดับความพึงพอใจ พบว่า ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ เรื่องความแออัดบริเวณรอตรวจ  ระยะเวลารอตรวจ    จึงเป็นโอกาสพัฒนาในปี 2557 เรื่องจัดระบบกระจายวันนัดตรวจ ต่อไป

Comment #1ไม่ได้รับการให้บริการที่ดี
ญาติผู้ป่วย
Posted @April,18 2014 16.22 ip : 1...48

เนื่อจากพาญาติมารับการรักษาแต่ได้รับการบริการที่ช้ามากทั้งๆที่ห้องฉุกเฉินมีพยาบาลบ้างหมอบ้างอยู่5-6คนแต่กลับนั่งคุยกันแต่เรื่องส่วนตัวไม่สนใจผู้ป่วยมา2ครี้งแต่วินิฉัยโรคต่างกันทั้งๆที่อาการเหมือนกัน

Comment #2ไม่ได้รับการให้บริการที่ดี
ญาติผู้ป่วย
Posted @April,18 2014 16.26 ip : 1...48

[quote author=ญาติผู้ป่วย link=paper/590#comment-10831 date=1397812922]

เนื่อจากพาญาติมารับการรักษาแต่ได้รับการบริการที่ช้ามากทั้งๆที่ห้องฉุกเฉินมีพยาบาลบ้างหมอบ้างอยู่5-6คนแต่กลับนั่งคุยกันแต่เรื่องส่วนตัวกันสนุกมากไม่สนใจผู้ป่วยมา2ครี้งแต่วินิฉัยโรคต่างกันทั้งๆที่อาการเหมือนกัน  ณ.ห้องฉุกเฉิน

แสดงความคิดเห็น

« 1590
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง