โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ฝ่ายเภสัชกรรม

ภญ.นันทิชา ไชยานุกิจ และ ภญ.ทิพย์ภาภรณ์ สุขไชยะ เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผ่าตัดหัวใจไร้รอยต่อ

by Tippabhorn @August,25 2013 18.08 ( IP : 113...87 ) | Tags : ฝ่ายเภสัชกรรม , กิจกรรม , งานคลินิกพิเศษ
 • photo , 640x480 pixel , 48,393 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 43,929 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 40,667 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 39,217 bytes.
 • photo , 640x141 pixel , 17,971 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 35,926 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 46,969 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 43,257 bytes.
 • photo , 640x141 pixel , 14,634 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 47,921 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 40,989 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 48,581 bytes.
 • photo , 640x853 pixel , 54,136 bytes.
 • photo , 640x853 pixel , 61,055 bytes.
 • photo , 640x141 pixel , 17,439 bytes.

ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ภญ.นันทิชา ไชยานุกิจ และ ภญ.ทิพย์ภาภรณ์ สุขไชยะ เข้าร่วมการประชุมเปิดหัวใจช่วยเพื่อน: เครือข่ายผ่าตัดหัวใจไร้รอยต่อครั้งที่ 2 ณ ลำปำรีสอร์ท จ.พัทลุง ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาิติ (สปสช) เพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ป่วยโรคหัวใจในระดับเขตภาคใต้ตอนล่าง ผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งตัวแทนซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงผู้ป่วยและผู้ดูแล ซึ่งผลจากการดำเนินงานครั้งนี้ทำให้เกิดกลุ่มเครือข่ายผ่าตัดหัวใจไร้รอยต่อในระดับภาคใต้ตอนล่างเป็นครั้งแรก ซึ่งมีผู้ป่วยเป็นคนขับเคลื่อนเครือข่ายนี้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความเห็นจากตัวผู้ป่วยและบุคคลากรทางด้านสาธารณสุขในด้านประสบการณ์การดูแลตัวเอง การใช้ยา รวมถึงมีการพูดคุยการสร้างระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการได้รับบริการและการดูแลไม่ว่าจะอยู่ในโรงพยาบาลระดับไหนก็ตาม

แสดงความคิดเห็น

« 0409
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง