โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

ฝ่ายเภสัชฯรพ.ระโนด ร่วมกับระบบสารสนเทศ

photo  , 640x480 pixel , 41,656 bytes.

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ระโนด และ งานระบบข้อมูลสารสนเทศ รพ.ระโนด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการสั่งใช้ยาที่คลาดเคลื่อน(Medication Error) ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา ประจำปี 2556 มีการบรรยายโดย เภสัชกรหญิง วรรณิภา ธานีรัตน์ เภสัชกรประจำฝ่ายเภสัชกรรม ดูแลเรื่องความเสี่ยงจากการใช้ยา โดยเน้นประเด็นเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลใบสั่งยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในระบบปฏิบัติการ Hos-XP มีประเด็นที่สำคัญ ซึ่งสรุปผลแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้

  1. การพัฒนาบุคลากร ที่ประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นพบว่า ต้องมีระบบหรือกระบวนการพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรม Hos-Xp แบบน่าสนใจ เช่น การใช้รหัสอย่างง่ายในระบบปฏิบัติการ การพัฒนาคู่มือการใช้งานระบบปฏิบัติการ ซึ่ง รพ.ควรมีการบรรจุหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมให้บริการ Hos-XP แก่บุคลากรใหม่ของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นหนึ่งในหลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รพ.ระโนด
  2. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคนิคของการแสดงรายการใช้ยาให้สามารถแยกลำดับการเรียงชื่อยาให้ผู้สั่งใช้ยา(Prescriber)แยกความแตกต่างของขนาดยาที่คล้ายกันได้ การพัฒนาระบบของ pop-up เพื่อย้ำเตือนการสั่งยาบางรายการที่จำเป็นต้องมีวิธีการบริหารยาแบบเฉพาะ รวมถึงการให้สามารถมีการแสดงข้อมูลแแบเสียง(Intelligent Voice Prescribling) การใช้ระบบการคำนวณยาแบบอัจฉริยะโดยผูกติดกับน้ำหนักของเด็ก  ประเด็นนี้เป็นส่วนที่คณะกรรมการสารสนเทศ รพ.ระโนด เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนา
  3. การออกแบบระบบบริการที่ลดภาระงาน เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า การนัดหมายคนไข้เพือเข้ารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรัง ส่งผลต่อการป้อนข้อมูลยาที่เกิดความผิดพลาดบ่อยขึ้น การออกแบบระบบการนัดที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่แพทย์แต่ละคนสามารถให้บริการได้ มอบหมายงานคลินิกโรคเรื้้อรัง ประสานกับคณะกรรมการสารสนเทศ รพ.

แสดงความคิดเห็น

« 1590
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง