โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

ฝ่ายเภสัชระโนดเร่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพสต. "จัดอบรม ADR ใช้ยาอย่างปลอดภัย...."

 • photo , 640x480 pixel , 41,560 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 30,188 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 38,162 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 35,114 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 41,013 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,709 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,631 bytes.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนายเเพทย์เกรียงศักดิ์ ฝ่ายเภสัชกรรมจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พยาบาล เกี่ยวกับเรื่องอาการไม่พึงประสงค์ในการใช้ยา (ADR)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเเละความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (ADR)  รวมทั้ง อันตรายจากใช้ยาไม่ถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พยาบาล จำนวน 40 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวรายงานการประชุมโดยเภสัชกรทันใจ สุริยะโวหาร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลระโนด กล่าวเปิดการประชุมโดยนายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการผู้ป่วย โดยเฉพาะด้านการใช้ยาซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการใช้ยาในด้านต่างๆ เช่น อาการไม่พึงสงค์จากการใช้ยา การประเมินการเเพ้ยา การใช้ยาในสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร เป็นต้น จึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดการฟ้องร้องจากผู้รับบริการ ส่งผลทำให้ผู้รับบริการขาดความเชื่อถือต่อองค์กร ซึ่งถือเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการเเก้ไขอย่างเร่งด่วน

ต่อมามีการบรรยายเรื่อง นิยามและการเเบ่งประเภทการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดย เภสัชกรหญิง ฐิติกา ภูมิสุข เภสัชกรจากโรงพยาบาลระโนด โดยเน้นเนื้อหาให้ผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าใจเกี่ยวกับคำนิยามเเละความเเตกต่างของการเเพ้ยา(Drug allergy)กับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(ADR) ว่าเป็นอย่างไร! และอธิบายถึงสาเหตุเเละลักษณะการเเพ้ยาชนิดต่างๆ รวมทั้งวิธีการเข้าถึงเเหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับด้านยาหรือการขอคำปรึกษาด้านยากับเภสัชกรในโรงพยาบาล

กิจกรรมสุดท้ายเป็นการบรรยายเรื่อง การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร โดย เภสัชกรหญิง สิริวรรณ หวังวโรดม เภสัชกรโรงพยาบาลหาดใหญ่  โดยเน้นเนื้อหาให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับสตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการขับยาเข้าสู่้ำน้ำนม โดยผู้บรรยายนำ case study ที่ตัวเองประสบมาบรรยาย ทำให้ผู้ฟังสนใจเเละเข้าใจเกี่ยวเนื้อหามากยิ่งขึ้น

การจัดอบรมเรื่อง อาการไม่พึงประสงค์ในการใช้ยา (ADR) ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน  ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ในการบริการจ่ายยาเเก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้องเเละเหมาะสมต่อไป.......

แสดงความคิดเห็น

« 3704
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง