โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตน

ระบบติดตามงานยุทธศาสตร์

by twoseadj @December,11 2012 14.06 ( IP : 113...69 )

บันทึกรายงานกิจกรรมของพี่เลี้ยง

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
17 มกราคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 31 มกราคม 2556 16:56:26
Project trainer
แก้ไขโดย marw เมื่อ 31 มกราคม 2556 17:07:45 น.

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรม 5.5 จัดทำ โครงการเหาฉลาม เพื่อให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นในเทศกาลต่าง ๆ

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลาม ครั้งที่ 1ณ โรงเรียนระโนดวิทยา มีการดำเนินดังนี้ 1 ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 ทดสอบความรู้ในเด็กนักเรียนโดยใช้แบทดสอบ 3 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษามีการฝึกทักษะการใช้ condom โดยใช้ Model

กิจกรรมตามแผน

จัดทำ โครงการเหาฉลาม เพื่อให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นในเทศกาลต่าง ๆโดยดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 5.4.1 ออกโบบายเคลื่อนที่ในเทศกาลต่าง ๆ หรืองานกีฬาสีของโรงเรียน 5.4.2 จัดให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับวัยรุ่น 5.4.3 ใช้สื่อ VDO ประกอบการพูดคุย และบูรณา กับ R7 การรับรู้การป้องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ออกปฏิบัติงานโครงการเหาฉลาม ครั้งที่ 1ณ โรงเรียนระโนดวิทยา มีการดำเนินดังนี้ 1 ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 ทดสอบความรู้ในเด็กนักเรียนโดยใช้แบทดสอบ 3 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษามีการฝึกทักษะการใช้ condom โดยใช้ Model

ผลตามแผน

นักเรียนให้ความสนใจเรื่องความรู้เรื่องการป้องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง

นักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา มีความสนใจในเรื่องๆดังนี้ 1 นักเรียนร่วมเข้าฟังในให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 ทดสอบความรู้ในเด็กนักเรียนโดยใช้แบทดสอบจำนวน 54 คน 3 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษามีการฝึกทักษะการใช้ condom โดยใช้ Model นักเรียนสนใจเข้าร่วมฝึกทักษะ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-