โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ความรู้

รู้จักผู้บริหารโรงพยาบาล

by twoseadj @November,12 2012 08.55 ( IP : 113...69 ) | Tags : ความรู้

คุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฉบับปฐมฤกษ์(พฤศจิกายน 2555)

 คำอธิบายภาพ : IMG_2614 เรียน ประชาชนชาวอำเภอระโนดทุกท่านที่มาใช้บริการ ทีมงานโรงพยาบาลระโนดทุกท่าน

ผมนายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด มีความยินดีกับการมาร่วมกันทำงานด้านสุขภาพร่วมกับทุกท่านครับ นับเป็นเวลาไม่กี่เดือนที่ทีมงานโรงพยาบาลระโนดซึ่งประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล ทีมสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมมือกันทุ่มเทแรงกาย แรงใจและสติปัญญา พัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ จนกระทั่งโรงพยาบาลระโนดได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล(Hospital accreditation. หรือ HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเมื่อเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๔ และนับจากวันนั้นจนถึงบัดนี้ทีมงานโรงพยาบาลระโนดทุกคนยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอระโนดให้ดียิ่งอย่างต่อเนื่อง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ นี้ ภาระกิจสำคัญของทีมงานโรงพยาบาลระโนดนอกจากการดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอระโนดแล้ว ก็คือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงพยาบาลระโนดได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลซ้ำ (Re-accreditation) ในปีนี้ การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานการพยาบาล(Q.A) และการแก้ไขปัญหาการเงินเพื่อให้โรงพยาบาลมีความมั่นคงทางการเงิน

ผมขอขอบคุณทีมงานโรงพยาบาลระโนดทุกคนที่ช่วยกันพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาที่ให้การสนับสนุนที่ดีตลอดมา ขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๑๒ แห่งที่เป็นพันธมิตรที่ดีในการดูแลสุขภาพชาวระโนด ขอบคุณภาคีเครือข่ายสุขภาพซึ่งประกอบด้วยเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนราชการ โรงเรียน วัด มัสยิด ชุมชน ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงพยาบาลมาตลอด และขอบคุณประชาชนชาวระโนดที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการที่โรงพยาบาลระโนดครับ

ขอแสดงความนับถือ

วรพจน์ เจียมอมรรัตน์
ประวัติผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  • เกิด                            พ.ศ.2505  จ.นครศรีธรรมราช

การศึกษา

  • ประถมศึกษา                โรงเรียนสหมิตรวิทยา  จ.นครศรีธรรมราช
  • มัธยมศึกษาตอนต้น      โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จ.นครศรีธรรมราช
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2529)
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน (พ.ศ.2555)

ประวัติการทำงาน

  • นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลระโนด(พ.ศ.2529-พ.ศ.2553)
  • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด(พ.ศ.2554-ปัจจุบัน)

โครงสร้างและทีมผู้บริหารโรงพยาบาล

เรื่องราวที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น

« 5022
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง