โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

ผอ.วรพจน์ ออกสื่อวิทยุ...ย้ำกิจกรรมเพื่อสังคมต้องทำต่อ

by twoseadj @June,22 2012 21.24 ( IP : 183...44 ) | Tags : กิจกรรม , องค์กรแห่งความสุข
  • photo  , 640x481 pixel , 46,416 bytes.
  • photo  , 640x481 pixel , 38,248 bytes.
  • photo  , 640x481 pixel , 37,311 bytes.
  • photo  , 640x481 pixel , 34,454 bytes.

ภายหลังจากโรงพยาบาลระโนด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร่วมสำนึกรักตลาดน้ำคลองแดน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา บริเวณวัดคลองแดน และริมคลองตลาดน้ำคลองแดน มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน จากหลายหลายองค์กร วันนี้ทางรายการ รักษ์สุขภาพกับโรงพยาบาลระโนด จึงเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ รพ.ระโนด มาร่วมสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมในครั้งนี้
ภ.ก.สมชาย : ผู้อำนวยการ ลองเล่าให้ฟังความเป็นมาของการจัดโครงการปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับเนื่องจาก ผู้ฟังทางบ้านของรายการ รักษ์สุขภาพกับโรงพยาบาลระโนด ทางคลื่น F.M.93.75 MHz. ทูซีเรดิโอ หลายคนบอกว่า โรงพยาบาลก็ต้องเน้นการรักษาอย่างเดียวจะมาเกี่ยวอะไรกับการปลูกต้นไม้ฯ

นายแพทย์ วรพจน์ : โรงพยาบาลระโนด ตระหนักเกี่ยวกับการที่เราเป็นองค์กรหนึ่งของสังคมระโนด สังคมโลก ทางโรงพยาบาลมีนโยบายสำคัญคือ ยุทธศาสตร์การสร้างความสุขในการทำงาน มีกิจกรรมที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม คือ มุ่งเน้นให้บุคลากรของเราได้ทำกิจกรรมที่ตอบแทนสังคมรอบข้าง แม้หลายคนบอกว่า รพ.ก็ทำหน้าที่ดูแลรักษาคนไข้ ถือว่าเป็นการตอบแทนสังคม แบบกลายๆอยู่แล้ว แต่ด้วยความสำนึกในเรื่อง สภาพแวดล้อม ความร่วมไม้ร่วมมือของชุมชน ทาง รพ.จึงใช้กิจกรรมสำหรับการให้กลุ่มคนจากหลากหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพในอนาคต


ภ.ก.สมชาย : กิจกรรมปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม แล้ว กิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)  คืออะไร

นายแพทย์ วรพจน์ :กิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มักปรากฏผ่านสื่อมวลชน เช่น การที่ห้างร้าน บริษัท การคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การสร้างความยั่งยืนให้กับ องค์กรธุรกิจ ไปพร้อมๆกับการสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม แนวคิดนี้เข้ามามีบทบาทกับองค์กรธุรกิจในโลกทุนนิยม ปรับเปลี่ยนมาสู่การแสวงหากำไรผนวกกับการใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแทน

ภ.ก.สมชาย :การทำงานกว่าจะออกมาเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีอะไรบ้าง

นายแพทย์วรพจน์: การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหลากหลายหน่วยงานที่มาเข้าร่วมทั้งจากนอกและในพื้นที่ ประกอบด้วย

บุคลกร รพ.ระโนด  ทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บุคลากร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการชุมชนตลาดคลองแดน วัดคลองแดน  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน อบต.รามแก้ว  โรงพยาบาลหัวไทร ชมรมจักรยานอำเภอระโนด นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณและสิ่งประกอบการดำเนินกิจกรรม  จากห้างร้านและบริษัท เช่น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) บริษัท เชฟรอนการปิโตรเลียมและการสำรวจขุดเจาะ จำกัด ร้านโกก้าย โรงอิฐวิไลรัตน์ เป็นต้น เรียกว่า ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญ เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะลงแรง ลงเงิน

ภ.ก. สมชาย :กว่าจะมาเป็นการปลูกต้นไม้ กระบวนการทำงานดำเนินการอย่างไร

นายแพทย์ วรพจน์ : คณะทำงานมีการเตรียมงานหลายครั้ง กว่าจะออกมาเป็นกิจกรรมปลูกต้นไม้ มีการลงไปทำกิจกรรมสุนทรียสนทนา ระหว่าง กรรมการชุมชน วัดคลองแดน บริษัท ซีพี เรื่องการเลือกสถานที่ ซึ่งทางคณะทำงานเน้นชุมชนที่มีความพร้อม ต้องการ จนสามารถคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อม  คือ ชุมชนตลาดน้ำคลองแดน เลือกต้นไม้ที่จะใช้ปลูก  คือ ต้นยางนา ต้นโกงกาง ต้นจาก ต้นลำพู ต้นตีนเป็ด

ภ.ก.สมชาย: ทำไมถึงเลือกต้น ยางนา และต้นโกงกาง ต้นลำพู ต้นจาก

นายแพทย์วรพจน์ : การเลือกต้นไม้นั้นทางคณะทำงานของโรงพยาบาลและหลายภาคส่วนคำนึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ที่ตลาดน้ำคลองแดนจะมีการวางแผนผังชุมชนว่า พื้นที่ใดจะปลูกอะไร ข้อสรุปจากการหารือ ทางชุมชนมีความต้องการปลูกต้นยางนา เนื่องจากเป็นไม้ประจำถิ่น ต้องใช้เวลาปลูกนาน ส่วนต้นไม้ป่าชายเลนนั้น ด้วยสภาพของคลองแดนที่มีความร่มรื่นด้วยป่าชายเลน มีลำพูเยอะมากแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมส่งผลให้ต้นไม้ป่าชายเลนถูกทำลายลงไปจำนวนมาก

ภ.ก.สมชาย:เล่าให้ฟังบรรยากาศในวันปลูกต้นไม้ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นายแพทย์วรพจน์:เราเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เช้าตรู่บริเวณลานวัดคลองแดน ซึ่งทีมงานจำนวนหนึ่ง ได้ไปเตรียมการเรื่องสถานที่ เวทีและรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน บริษัท ซีพี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ตลอดจนช่วงกลางคืน

ผู้คนเริ่มทะยอยกันมาลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 น. จำนวนกว่า 500 คน ภายหลังจากการลงทะเบียนแล้ว เรามีการแบ่งคนเป็นสี เพื่อสะดวกในการไปปลูกต้นไม้ ต่อมามีการแสดงดนตรีโฟกค์ซองจากทีมงานนักดนตรีของชุมชนคลองแดน ตามติดด้วยการสแดงมโนราห์จากเยาวชนลูกหลานคลองแดน

นายกอุทิศ ชูช่วยประธานในพิธี มาถึง นายแพทย์วรพจน์ และผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ซีพี กล่าวรายงานความเป็นมา และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณลานวัเคลองแดนและริมคลองแดน
ส่วนผู้ร่วมงานคนอื่นก็ได้ไปปลูกต้นไม้ตามจุดที่วางไว้

ส่วนในตอนกลางวัน ภ.ก.สมชาย:กิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์อะไรบ้าง

แสดงความคิดเห็น

« 1217
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง