โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

ภาคีเครือข่ายร่วมคลอดกำหนดการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ

photo  , 252x200 pixel , 14,545 bytes.

กลับมาหรือรือ รอบ 2

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน เภสัชกรทันใจ สุริยะโวหารนำทีมงานโรงพยาบาลระโนด หารือเข้มกับทีมผู้บริหารของ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน ตัวแทนกรรมการชุมชนตลาดนำ้คลองแดน องค์การบริหารส่วนตำบลรามแก้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน ตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองแดน(รพ.สต.) ทีมงานจากฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการหารือ ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 1 การกำหนดวันจัดกิจกรรม ที่ประชุมต่างเห็นร่วมกันว่า ควรเป็นวันเสาร์ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ย่อมส่งผลให้มีบุคลากรมาร่วมงานมากขึ้น นอกจากนี้จะเป็นทำกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้ว จะได้ท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองแดนด้วย ซึ่งปกติจะมีความคึกคักมากในวันเสาร์ ดังนั้นที่ประชุม กำหนดวันจัดงานคือ วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555

ประเด็นที่ 2 การติตามเรื่องต้นไม้สำหรับการปลูก พบว่า ต้นยางนา 120 ต้น ทางบริษัท ซีพี ได้จัดหามาได้และมาวางเตรียมพร้อมไว้ในบริเวณวัดแล้ว ส่วนต้นโกงกางและลำพุ ซึ่งรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลระโนด จำนวน 1600 ต้น ทาง รพ.ระโนด ได้ประสานไปยังศูนย์จัดการชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนต้นไม้ทั้ง 2 ชนิดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการขนมาเตรียมไว้บริเวณที่ปลูกในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 มีบริษัท ซีพี สนับสนุนรถบรรทุก 6 ล้อ สำหรับขนกล้าไม้ดังกล่าว มีพนักงานของซีพี 2 คนและ รพ.4 คนร่วมการขนครั้งนี้ ส่วนชุมชนและนักเรียนโรงเรียนคลองแดนวิทยา จะมารอที่บริเวณพื้นที่ชุมชน เพื่อขนลงและลำเลียงไปเก็บไว้บริเวณเตรียมต้นไม้

ประเด็นที่ 3 กำหนดการและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ประชุมมีการพิจารณา ร่างกำหนดการของกิจกรรม และได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ทุกฝ่ายที่เข้าร่วมในครั้งนี้ บรรยากาศการประชุมเป็นไปย่างคึกคักมา ทุกคนที่เข้าร่วมต่างแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย และที่สำคัญคือ มองเห็นความอยากจะมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เห็นได้จากที่ทุกคนต่างอาสาสมัครเข้ารับผิดชอบกิจกรรมต่างๆแบบไม่รอช้า รายละเอียด ตามกำหนดการกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปลูกสำนึกรักษ์ตลาดน้ำคลองแดน และรายละเอียดการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

ประเด็นที่ 4 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ที่ประชุมหารือรูปแบบการประชาสัมพันธืโครงการว่า จะมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง คือ ไวนิล ทางบริษัทซีพี รับผิดชอบการออกแบบและดำเนินการติดในสถานที่ คือ หน้าโรงงาน หน้าทางเข้าตลาดคลองแดน หน้า 4 แยกรับแพรก หน้าโรงพยาบาล การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน ประกอบด้วย วิทยุทูซีเรดิโอ F.M.93.75 MHz. วิทยุโหนดนาเล F.M.105.5 MHz. วิทยุกระแสหลัก คือ ทางรายการป้าจอยฝอยข่าว วิทยุ อ.ส.ม.ท. นครศรีธรรมราช ทางรายการแลบ้าแลเมือง วิทยุ ม.อ. F.M.88.0 MHz. การติดต่อนักข่าวมาร่วมทำข่าว

ประเด็นที่ 5 การจัดทำองค์ความรู้และการบันทึกภาพ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณเกศรินทร์ และคุณจักษุรัตน์ และทีมงานจากคลองแดนวิทยา และบ.ซีพี ร่วมกันประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำวิดีโอ ภาพรวมกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

« 4443
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง