โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ฝ่ายเภสัชกรรม

ชี้แจงความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

photo  , 1049x791 pixel , 145,665 bytes.

เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ที่ผ่าน เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ ตัวแทนเภสัชกรทันใจ สุริยะโวหาร ทีมนำยุทธศาสตร์องค์กรแห่งความสุข(R11: Happy work place) ชี้แจงความคืบหน้าการลงพื้นที่วางแผนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ่สังคม หรือ CSR:Corporate Social Responsibolity ในส่วนของกิจกรรมการปลูกป่าเทิดพระเกียรติ(เป็นคำพูดซึ่งได้รับการแนะนำจากคุณลักษิกา หัวหน้าฝ่าบริหาร เนื่องด้วยเป็นปีมาหมงคลเฉลิมฉลองพระชนมายุ 7 รอบพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

เภสัชกรสมชาย ได้นำเสนอภาพรวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับ CSR ว่า แม้โรงพยาบาลจะเป็นองค์กรที่ทำงานด้านบริการสุขภาพแก่ประชาชน ย่อมเป็นที่พึ่งของประชาชนอยู่แล้ว เป็นสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอยู่แล้ว แต่องค์กรของโรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จำเป็นต้องทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆในการสร้างสุขภาพแก่ประชาชน การทำงานด้าน CSR จึงเปรียบเสมือนเป็นการสร้างบานประตูใจ เพื่อการทำงานด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในอนาคต นอกจากนี้ปัจจุบันคงปฏิเสธิมิได้ว่า เหตุการณ์ฟ้องร้องจากการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างบุคลากรทางการแพทย์-ประชาชนผู้มารับบริการ การจัดกิจกรรมร่วมกัน CSR จึงเปรียบเสมือนเป็นเกราะของการไว้วางใจระหว่างกัน ท้ายที่สุดย่อมมาสู่การศรัทธาต่อองค์กรโรงพยาบาล

ความก้าวหน้าของการวางแผนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง ทีมงานของโรงพยาบาล(นำทีมโดย นายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์) ทีมงานบริษัทเจริญโภคภัณพ์ จำกัด มหาชน และชุมชนตลาดน้ำคลองแดน (กรรมการชุมชน หน่วยงานในพื้นที่) เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผลการหารือ จะมีการปลุกต้นไม้ 2 ที่ คือ บริเวณริมคลองแดน จะปลุกต้นไม้ประเภท โกงกาง และลำพู บริเวณที่ 2 จะมีการปลุกต้นยางนา อันเป็นพันธุ์ไม้ประจำถิ่น มีการมอบหมายให้ ซีพี จัดหากล้าไม้ยางนา ส่วนโรงพยาบาลตะทำหน้าที่จัดหา ต้นลำพูและโกงกาง ส่วนกำหนดวันปลูกต้นไม้จะมีการวางแผนร่วมกันอีกครั้ง แต่จะประมาณปลายเดือน มีนาคม นี้

ต้องการให้บุคลากรชาวโรงพยาบาลระโนด เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันให้มากที่สุด โดยทางทีมงานองค์กรแห่งความสุขจะประสานเรื่องการขอสนับสนุน เสื้อ กระติกน้ำ หมวก เป้นต้น จากองคืกรภายนอกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

« 4791
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง