โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

องค์กรแห่งความสุข

3 ประสานขับเคลื่อนงานร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

 • photo , 560x420 pixel , 309,187 bytes.
 • photo , 560x420 pixel , 205,751 bytes.
 • photo , 560x420 pixel , 233,674 bytes.
 • photo , 560x420 pixel , 291,641 bytes.
 • photo , 560x420 pixel , 311,827 bytes.
 • photo , 560x420 pixel , 172,770 bytes.
 • photo , 560x373 pixel , 117,316 bytes.
 • photo , 560x373 pixel , 116,725 bytes.
 • photo , 560x373 pixel , 109,576 bytes.
 • photo , 560x373 pixel , 116,885 bytes.
 • photo , 560x373 pixel , 122,810 bytes.
 • photo , 560x373 pixel , 88,283 bytes.
 • photo , 560x373 pixel , 100,059 bytes.
 • photo , 560x373 pixel , 129,260 bytes.
 • photo , 560x373 pixel , 124,526 bytes.
 • photo , 560x373 pixel , 130,404 bytes.
 • photo , 560x373 pixel , 121,122 bytes.

หารือเข้ม ถกเกียงด้วยเหตุและผล ชุมชนตลาดน้ำคลอแดน ร่วมหารือกับผู้ทีมคณะผู้บริหาร รพ. และผู้บริหารซีพี เกี่ยวกับกิจกรรมปลูกต้นไม้ ส่วนหนึ่งของงานรับผิดชอบต่อสังคม ตามยุทธศาสตร์ที่ 11(Roadmap 11) องค์กรแห่งความสุขHappy work place)ผลหารือเป็นอย่างน่าพึงพอใจ เมื่อทั้งสามฝ่ายหาข้อตกลงร่วมกันได้

การประชุมร่วมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากเภสัชกรทันใจ สุริยะโวหาร ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์องค์กรแห่งความสุข เข้าหารือและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR:Coperate Social Responsibility) จนนำมาสู่การชักชวนกันร่วมกันจัด CSR

เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์ และคุณไพรัตน์ นิลรัตน์ ได้ล่วงหน้าไปจัดเตรียมสถานที่ร่วมหารือร่วมกัน เป้าหมายวันนี้คือ บริเวณลานวัดหน้าที่ประดิษฐานพระพุทธรูปของวัดคลองแดน มีชาวบ้านและคณะกรรมการชุมชนมาร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ ขนและนำเก้าอี้ โต๊ะมาจัดเรียง เพื่อรองรับการมาร่วมประชุมของผู้เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นความน่ารักและความร่วมมือที่ดีมากจากชุมชน

เมื่อทุกฝ่ายมาพร้อมกัน คือ ฝ่ายของโรงพยาบาลระโนด นำทีมโดย นายแพทย์ วรพจน์ เจียมอมรรัตน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด พร้อมกับคณะทำงานองค์กรแห่งความสุข( R11)  ส่วนฝ่ายของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร นำทีมโดย คุณสุภาพ และคณะ  ส่วนฝ่ายของชุมชนนำทีมโดยท่านเจ้าอาวาสวัดคลองแดน  ตัวแทน อบต.คลองแดน อบต.รามแก้ว (เนื่องจากตลาดคลองแดนตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช)ตัวแทนของโรงเรียนราษฎร์ประชา และกรรมการชุมชนคลองแดน ผลการหรือดังนี้

1.จะปลูกต้นไม้ใน 2 บริเวณ ประกอบด้วย บริเวณลานวัดคลองแดน จะปลูกต้นยางนา ส่วนหนึ่งการปลูกต้นยางนาเป็นไปตามแผนผังชุมชน และเป็นพืชประจำถิ่นของคาบสมุทรสทิงพระ ที่กำลังจะสูญหายไปจากบริเวณดังกล่าวจากการถูกวาตภัยพัด ส่งผลให้ต้นยางนาตามธรรมชาติที่เคยขึ้นอย่างหนาแน่นต้องล้มลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการตัดทำลายต้นยางนาของชาวบ้าน

และส่วนของริมคลองแดนทั้งสองฝั่ง ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร จะเน้นการปลูกต้นโกงกางและต้นลำพู เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีการขึ้น-ลงขิงน้ำกร่อยในคลอง จึงมีผลให้พันธุ์ไม้ทั้งสองชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดี

2.กิจกรรมสันทนาการ การจัดกิจกรรมร่วมกับผิดชอบต่อสังคมเป็นเพียงก้าวแรกของการเปิดตัว เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทำความรู้จักกัน เป็นเสมือนประตูแห่งมิตรภาพ สำหรับการทำกิจกรรมดีๆอื่นตามมาอีกมากมาย เช่น การร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาด้านสาธารณสุขของกลุ่มประชาชนวัยแรงงานที่มีการต้องไปทำงานในโรงงาน ซีพี เพื่อการทำงานหรือกิจกรรมที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาอื่นๆ เช่น การเพิ่มอัตราการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ในหญิงวัยแรงงาน การแก้ปัญหาโรคระบาดในแรงงานต่างด้าวร่วมกัน เป็นต้น

ภายหลังการประชุมร่วมของฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ทางนายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ และคุณสุภาพ ทีมบริหารจาก ซีพี คณะกรรมการชุมชนวัดคลองแดน ได้ร่วมกันเดินสำรวจพื้นที่ซึ่งจะใช้ในการปลุกต้นไม้คือบริเวณ สะพานไม้รอบคลอง และลานวัดที่จะใช้ปลูกยางนา

มีการมอบหมายงานให้ โรงพยาบาลระโนดทำหน้าที่ติดต่อเรื่อง กล้าไม้ต้นโกงกางและลำพูที่จะปลูกบริเวณริมคลอง ส่วนบริษัท ซีพี จะติดต่อเกี่ยวกับกล้าต้นยางนาที่จะนำมาปลูก  หากทั้งสองหน่วยงานติดต่อเรื่องกล้าไม้ได้จะมีการกำหนดเรื่อง วันที่จะจัดกิจกรรมในลำดับถัดไป

หมายเหตุ: ประวัติของชุมชนคลองแดน

แสดงความคิดเห็น

« 4443
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง