โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

โรงพยาบาลระโนด อบรมเชิงปฏิบัติการ

by kate @December,22 2011 16.29 ( IP : 113...69 ) | Tags : กิจกรรม , องค์กรแห่งความสุข

โรงพยาบาลระโนด  ได้จัดอบรม  เรื่อง ชุดความรู้  CQI  โดย R 11

    [color=#3333ff]  ความสุขบุคลากรตามเกณฑ์  Maslow  และการบริหารความหลากหลายบุคลากร

ในวันที่  21  -  22  ธันวาคม  2554    บรรยายโดย  อาจารย์ภิญโญ  นิลจันทร์

ณ  ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย  ได้สอนการสร้างแบบสอบถามสำหรับประเมินความสุข

ของเจ้าหน้าที่  ด้วย  Maslow  และในส่วนการพัฒนาองค์การแห่งคุณภาพและความสุข

ด้วย  การจัดการความรู้  และ  การจัดการความสุขสู่การปฏิบัติจริง    โดยได้แบ่งกลุ่ม

4กลุ่ม  เพื่อระดมความคิด

กลุ่มที่ 1    คุณลักษิกา  กาญจณานุเคราะห์          ( ประธาน )

กลุ่มที่ 2    คุณสุพร      ยุรพันธ์                        ( ประธาน )

กลุ่มที่ 3    ทพ.ณัฐิกา    โภชนุกูล                      ( ประธาน )

กลุ่มที่  4  คุณอารม      บัวดวง                        ( ประธาน )

แสดงความคิดเห็น

« 4443
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง