โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย

ตามประกาศ จังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล 6 ชั้น  เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,688 ตารางเมตร โรงพยาบาลระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่2/2562 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

จ้างก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล 6 ชั้น  เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,688 ตารางเมตร โรงพยาบาลระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 หลัง  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล่ำก่อสร้าง 2015 (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000,000.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2562

กำหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2562 และครบกำหนดอุทธรณ์ในวันที่ 30  เมษายน  2562 ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด

โรงพยาบาลระโนด

เลขที่ 5/1  หมู่ 5  ตำบลระโนด อำเภอระดนด จังหวัดสงขลา 90140

  1. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 7439 2932 ต่อ 2214

  2. ทางโทรสาร หมายเลข 0 7439 1020

  3. ทางอีเมล์ของหน่วยงาน Email : patsadu_ranod@hotmail.com

แสดงความคิดเห็น

« 1070
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง