โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศร่างประกวดราคา ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล ๖ ชั้น

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล ๖ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๖๘๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๘๒๐,๓๐๐.-(ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตังแต่วันที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๔๖๒  ตามรายละเอียดดังนี้

ทางไปรษณีย์  ส่งถึง โรงพยาบาลระโนด ๕/๑  หมู่ ๕  ต.ระโนด อ.ระโนด  จ.สงขลา  ๙๐๑๔๐

ทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๐๗๔ ๓๙๒๙๓๒ ต่อ ๒๒๑๔

หรือทาง Email :  patsadu.songkhla@moph.mail.go.th

แสดงความคิดเห็น

« 3704
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง