โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

ต่อสัญญาจ้างงานคนพิการ ปี 2562

by ladymoon @January,02 2019 16.25 ( IP : 61...141 ) | Tags : กิจกรรม , กายภาพ
 • photo , 640x311 pixel , 42,782 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,081 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 42,056 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,796 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 53,202 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 38,385 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 41,894 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 51,600 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 52,544 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 48,711 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 44,047 bytes.

คนพิการและตัวแทนเจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานคนพิการ โรงพยาบาลระโนด เข้าร่วมต่อสัญญาการจ้างงานคนพิการปี 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนภารักษ์ รพ.หาดใหญ่ จัดโดย ศูนย์ประสานงาน การจ้างงาน โรงพยาบาลหาดใหญ่
      โรงพยาบาลระโนด ขอขอบพระคุณ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในชุมชน ทำให้คนพิการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน  และยังเป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร ขาดงบประมาณในการจ้างงาน ทำให้มีพนักงานเพิ่มขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระงาน ให้บุคลากรสามารถดูแลผู้รับบริการได้ดีขึ้น เกิดความปลอดภัยและพึงพอใจ

แสดงความคิดเห็น

« 5627
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง