โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

แผนการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 (ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับจังหวัด 20% ระดับเขต 10%)

ตามที่โรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าเสื่อม และ ที่ดินก่อสร้าง) การดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 (ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับจังหวัด 20% ระดับเขต 10%)

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. แจ้งผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 - ดาวน์โหลด
 2. การจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 - ดาวน์โหลด
 3. ขอส่งแผนชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561 ระดับเขต 10% - ดาวน์โหลด
 4. ขอส่งแผนชอเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยบริการ 70% - ดาวน์โหลด
 5. แจ้งติดตามการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 - ดาวน์โหลด
 6. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ดาวน์โหลด
 7. ขอแต่งตั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ปิดและปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - ดาวน์โหลด
 8. ส่งแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 - ดาวน์โหลด
 9. ขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ดาวน์โหลด
 10. ขอส่งรายงานการวืเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 และขอความเห็นชอบในการนำไปเผยปพร่ - ดาวน์โหลด
 11. ขอส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 - ดาวน์โหลด
 12. ขอส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 - ดาวน์โหลด
 13. แบบความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน - ดาวน์โหลด
 14. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

« 9839
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง