โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ความรู้

ห้องพิเศษ VIP รพ.ระโนด

by twoseadj @November,06 2015 15.46 ( IP : 61...141 ) | Tags : ความรู้

รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพิเศษ

โรงพยาบาลระโนดเล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและได้ใกล้ชิดกับ ญาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลาลงอย่างรวดเร็ว ทางโรงพยาบาลจึงจัดบริการห้องพิเศษพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น โทรทัศน์ไว้บริการแก่ผู้ป่วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลอดเวลาที่พักอยู่ใน

"โรงพยาบาลระโนด" ทุกท่านจะได้รับบริการที่อบอุ่นและมีความสุขสบาย....

ขั้นตอนการจองห้องพัก
1. กรณีผู้ป่วยนอนพักอยู่ในโรงพยาบาล  ให้ญาติติดต่อจองห้องได้ที่ "งานลูกค้าสัมพันธ์" หรือพยาบาลประจำหอผู้ป่วย
2. กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่มีใบนัดของแพทย์เจ้าของไข้ ระบุวันที่เข้าพักในโรงพยาบาลสามารถติดต่อจองได้ที่  งานลูกค้าสัมพันธ์(CERM) และเมื่อถึงวันนัดนอนโรงพยาบาลกรุณาติดต่อยืนยันการจองห้องพักอีกครั้ง และนำใบจองพร้อมทั้งใบรักษาเบื้องต้นจากแพทย์มาด้วย การย้ายเข้าห้องพิเศษ

ผู้ป่วยต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทย์เจ้าของคนไข้ก่อน การเรียงคิวห้องพิเศษจะทำทุกวันโดยช่วงเช้าและบ่ายโดยเมื่อถึงคิวของท่านเจ้าหน้าที่ประจำตึกจะเป็นผู้แจ้งให้ทราบ เมื่อ ถึงคิวของท่านแล้วแต่ผู้ป่วยไม่อยู่ตึกหรือติดต่อกับผู้ป่วยและญาติไม่ได้ ถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ป่วยรายถัดไป เมื่อ ได้รับแจ้งให้ย้ายเข้าห้องพิเศษ ควรตอบรับภายในเวลา 15.00 น. ของวันนั้นถ้าไม่สามารถย้ายโรงพยาบาลได้จำเป็นต้องติดต่อผู้ป่วยรายต่อไป เมื่อย้ายเข้าหอผู้ป่วยพิเศษใดแล้ว ไม่ควรย้ายไปหอผู้ป่วยพิเศษอื่นภายหลัง

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องพิเศษ
1. ต้องมีผู้เฝ้าตลอด 24 ชม. หากมีธุระจำเป็นต้องออกนอกห้องโปรดแจ้งพยาบาล
2. มีผู้เฝ้าผู้ป่วย ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ตลอด 24 ชม. และมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว/โรคติดต่อ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเฝ้าดูแลผู้ป่วย
3. ห้ามนำของมีค่าเงินจำนวนมาก เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือไว้กับผู้ป่วย หรือภายในห้องพัก หากสูญหายทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบ
4. แจ้งสิทธิการรักษา/สิทธิลดค่าห้องพิเศษ พร้อมหลักฐาน กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ ชำระค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลและห้องพิเศษ
5. ปฏิบัติตามระเบียบของโรงพยาบาลระยอง อย่างเคร่งครัด(รายละเอียดอื่นๆ กรุณาอ่านในระเบียบการเฝ้าไข้)

อัตราราคาห้องพิเศษ

ตามที่โรงพยาบาลระโนดเปิดให้บริการ ตึกระโนดประชารักษ์ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยผู้ป่วยในประกอบด้วย หอผู้ป่วยชาย ผู้ป่วยหญิง มาแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระโนด จึงมีการกำหนดอัตราให้บริการทางพยาบาลและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ แยกตามสิทธิ ดังนี้
1.ค่าบริการพยาบาลทั่วไป คิดอัตรา 300 บาท
2.ค่าเตียงสามัญ คิดอัตรา 400 บาท
3.ค่าเตียงสามัญและอาหารพิเศษ คิดอัตรา 500 บาท
4.ค่าห้องพิเศษ คิดอัตรา     1,400 บาท
แยกตามสิทธิ์ดังนี้

ประเภทสิทธิประโยชน์ค่าห้องพิเศษ(บาท)สามารถใช้สิทธิได้(บาท)ต้องชำระส่วนเกิน(บาท)
1.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UC)1,4004001,000
2.พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ1,4001,4000
3.ชำระเงินเอง1,40001,400
4.เบิกได้(จ่ายตรง)1,4001,000400
5.ประกันสังคมในเครือข่าย (รพ.สงขลา และหาดใหญ่)1,400550850
6.ประกันสังคมนอกเครือข่าย (ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ)1,400700700
7.ประกันสังคมบาดเจ็บจากงาน1,4001300100
8.อาสาสมัครสาธารณสุขเกิน 10 ปี 1,4001,4000
9.เจ้าหน้าและผู้สืบสันดาน1,400-จ่ายส่วนเกินร้อยละ 50 ของแต่ละสิทธิ
10.ผู้มีอุปการะคุณ1,400-จ่ายส่วนเกินร้อยละ 50 หรือดุลยพินิจของผู้อำนวยการ

11.ค่าทำแผล แยกตามขนาดของแผล
11.1 แผลขนาดเล็ก คิดอัตรา   70 บาท
11.2 แผลขนาดกลาง คิดอัตรา 140 บาท
11.3 แผลขนาดใหญ่ คิดอัตรา 270 บาท
12.ค่าทำแผล เฉพาะสิทธิ์ผู้ป่วยใช้สิทธิ พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ
12.1 แผลขนาดเล็ก คิดอัตรา 120 บาท
12.2 แผลขนาดกลาง คิดอัตรา 200 บาท
12.3 แผลขนาดใหญ่ คิดอัตรา 350 บาท

แสดงความคิดเห็น

« 6528
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง