โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

วัน พุธ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 - 15:00 น.

สถานที่ ธนาคารขยะทองคำ

ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ