โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

วัน พุธ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 - 15:30 น.

สถานที่ ธนาคารขยะทองคำ

ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ