โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

วัน พุธ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 14:00 - 15:00 น.

สถานที่ ธนาคารขยะทองคำ

ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ