โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ระบบการจองห้องประชุมผ่านออนไลน์ - Ranod hospital Meeting Room Reservation

  • ธันวาคม 2561

คำชี้แจง

ขอต้อนรับผู้ใช้งานระบบการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรยุคใหม่ ของการขอใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วย ห้องประชุม นายแพทย์อภิชัย รองรับ 120 คน ห้องประชุมนายแพทย์เกรียงศักดิ์ รองรับ จำนวน 30 คน และห้องประชุมวีไอพี รองรับได้ 10 คน

ขั้นตอนการจองห้องประชุม ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.ranodhospital.go.th ขอให้ท่านดำเนินการเลือกใช้ห้องประชุมตามความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยท่านจะต้องป้อนข้อมูลการจองในระบบโปรมแกรมอย่างละเอียด ที่สำคัญ คือ ผู้ใช้งาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เมื่อจองผ่านระบบแล้ว ท่านจะต้องติดตามการอนุมัติใช้ห้องประชุมจากผู้ทำหน้าที่ดูแล หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้องประการใดท่านสามารถติดต่อประสานงานที่ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 074392932-4 ต่อ 1096

วัน-เดือน-ปีเวลาห้องประชุมประชุมผู้จอง/หน่วยงานผู้รับจองสถานะ
13 ธ.ค. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ sirunya99 อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ย. 2561 09:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทำแผน CUP ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ย. 2561 09:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมทำแผน CUP ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 พ.ย. 2561 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม.คลินิกใกล้ใจ อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 พ.ย. 2561 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สสจ.ลงตรวจเยี่ยม ระบบ CUP ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 พ.ย. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม โกโบ้ย/หน่วยงานภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ย. 2561 13:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ย. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ย. 2561 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมจับฉลากที่จอดรถ อรอนงค์/ฝ่ายบริหารทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ย. 2561 10:00-11:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ตรต.ตรวจประเมินหน่วยไตเทียม โอ๋/ไตเทียม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ย. 2561 08:00-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ อ.ปราโมทย์/ชมรมผู้สูงอายุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ต.ค. 2561 08:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมและกิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ อ.ปราโมทย์/ชมรมผู้สูงอายุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ต.ค. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อสม. อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ต.ค. 2561 08:00-08:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดกิจกรรมวันพยาบาล ลักษณา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ sirunya99 อนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมทำแผน ปี 2562 รพ.ระโนด อังคณา/งานระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ต.ค. 2561 08:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมและกิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ อ.ปราโมทย์/ชมรมผู้สูงอายุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ต.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมการคีย์ข้อมูล JHCIS ทพญ.ณัฐิกา/ทันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ต.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมทำแผน ปี 2562 รพ.ระโนด อังคณา/งานระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 ต.ค. 2561 14:00-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมพนักงาน/ลูกจ้าง กลุ่มการพยาบาล ลักษณา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 ต.ค. 2561 13:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2562 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 ต.ค. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มการพยาบาล/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ต.ค. 2561 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ MCH Borad พัชรินทร์/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 ต.ค. 2561 09:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมโปรแกรม fotoshop ชิดชนก/งานสุขศึกษาฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
4 ต.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมพรรคประชาธิปัติ กาจบัณฑิต/องค์กรภายนอก อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
4 ต.ค. 2561 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ ภก.นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.ย. 2561 08:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมและทำกิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อ.ปราโมทย์/องค์กรภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.ย. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมการแพทย์ฉุกเฉิน ลักษณา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.ย. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม.คลินิกใกล้ใจ อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.ย. 2561 08:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมและทำกิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อ.ปราโมทย์/องค์กรภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ก.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว sirunya99 อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ย. 2561 13:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมระบบยาความเสี่ยงสูง ภก.นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ย. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.ย. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเตรียมจัดงานเกษียนอายุราชการ พรรทิภา/งานกายภาพบำบัด อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.ย. 2561 08:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมและทำกิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อ.ปราโมทย์/องค์กรภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 ก.ย. 2561 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ กำหนดสเปคครุภัณฑ์การแพทย์ คุณพูมจิต/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.ย. 2561 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นิเทศงานผู้สูงอายุ สุวรรณา/งานบริการด้านปฐมภูมิฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 ส.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม CPR แพทย์ พยาบาล ภาณิภัค/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 ส.ค. 2561 08:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุ อ.ปราโมทย์/องค์กรภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 ส.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม CPR แพทย์ พยาบาล ภาณิภัค/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 ส.ค. 2561 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม N net เด็กจบ ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด/หน่วยงานภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 ส.ค. 2561 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม N net เด็กจบ ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด/หน่วยงานภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ส.ค. 2561 09:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ส.ค. 2561 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. รสสุคนธุ์/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 ส.ค. 2561 08:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุ อ.ปราโมทย์/องค์กรภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 ส.ค. 2561 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม N net เด็กจบ ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด/หน่วยงานภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ส.ค. 2561 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม N net เด็กจบ ศูนย์ กศน.อำเภอระโนด/หน่วยงานภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ sirunya99 อนุมัติ รายละเอียด
9 ส.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ส.ค. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ส.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม CPR แพทย์ พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 ส.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมเปิดห้องเรียน กรรจนา/งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 ส.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมครู โรงเรียนระโนด/หน่วยงานภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
4 ส.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมครู โรงเรียนระโนด/หน่วยงานภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 ส.ค. 2561 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม MCH Borad พัชรินทร์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 ส.ค. 2561 08:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อ.ปราโมทย์/องค์กรภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.ค. 2561 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมระบบสำรองยา และยาฉุกเฉิน นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.ค. 2561 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการประหยัดพลังงาน อภิญญา/งานพัสดุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ประทุมวัล/งานการเงิน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.ค. 2561 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ พญ.ณัฐิกา/ฝ่ายทันตสาธารณสุข อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ แพทย์ เภสัช พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.ค. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม.คลินิกใกล้ใจ อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ แพทย์ เภสัช พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ค. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ค. 2561 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ แพทย์ เภสัช พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ค. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมเรื่องบุหรี่ ละมัย/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.ค. 2561 08:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมโครงการโรงเรียนพ่อแม่ จินตนา นุ่นยะพรึก/งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ค. 2561 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย Admit ผู้ป่วยผ่าตัดตาต้อกระจก มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
6 ก.ค. 2561 08:00-14:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คัดกรองผู้ป่วยผ่าตัดตาต้อกระตก มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 ก.ค. 2561 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นิเทศผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ศิรัญญา/งานอื่นๆ ศิรัญญา อนุมัติ รายละเอียด
29 มิ.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ sirunya99 อนุมัติ รายละเอียด
28 มิ.ย. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชี้แจงเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คลินิกใกล้ใจ/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 มิ.ย. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมให้คำปรึกษาของคลินิกจิตเวช ละมัย/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 มิ.ย. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมให้คำปรึกษาของคลินิกจิตเวช ละมัย/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 มิ.ย. 2561 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับการประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อม จากสสจ. คุณจินตนา/งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 มิ.ย. 2561 08:30-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ กรมอนุรักษ์พลังงานลงเยี่ยม รพ. อภิญญา/งานพัสดุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 มิ.ย. 2561 08:00-12:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. ค.ใกล้ใจ อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 มิ.ย. 2561 08:00-12:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม.คลินิกใกล้ใจ อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 มิ.ย. 2561 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมจัดทำแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2562 ลักษิกา/ฝ่ายบริหารฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 มิ.ย. 2561 12:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัด สุมะนา/ฝ่ายเภสัชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมระบบยาความเสี่ยงสูง นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมปรับเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยง จุฬาลักษณ์/คลินิกเวชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 มิ.ย. 2561 08:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมกลุ่มเสี่ยง DM/HT อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
4 มิ.ย. 2561 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ปฐมนิเทศแพทย์แพทย์จบใหม่ นันทิชา/ฝ่ายเภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 มิ.ย. 2561 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สอบสัมภาษณ์นักวิชาการสาธารณสุข กรรจนา/ปฐมภูมิฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 พ.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ศวิตา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 พ.ค. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สอบสัมภาษณ์พนักงานพิมพ์ จรัศรี/งานประกันฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 พ.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อาจารย์แพทย์จาก มอ.ลงเยี่ยม สุดอนงค์/งานบุคลากร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 พ.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุ เกศรินทร์/งานสุขศึกษาฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ค. 2561 09:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับบริจาคโลหิตกาชาด สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 พ.ค. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ภก.ทันใจ/ฝ่ายเภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 พ.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 พ.ค. 2561 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ การจัดทำ CPG เครือข่ายอำเภอระโนด พัชรินทร์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 เม.ย. 2561 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการMCH Borad คุณพัชรินทร์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 เม.ย. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รสสุคนธ์/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 เม.ย. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการใช้สิทธิจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง จรัสศรี/งานประกันสุขภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 เม.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม QA สุดจิต/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 เม.ย. 2561 08:00-12:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อสม. จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 เม.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม รพ.สต.ติดดาว งาน LAB สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 เม.ย. 2561 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมมะเร็งเต้านม, ปากมดลูก รสสุคนธ์/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 เม.ย. 2561 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม.คลินิกใกล้ใจ รสสุคนธ์/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 มี.ค. 2561 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการอาคารพักพยาบาลฯ อรอนงค์/งานธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 มี.ค. 2561 14:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมวิชาการองค์กรแพทย์ จรัสศรี/คุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 มี.ค. 2561 08:00-12:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. ค.ใกล้ใจ อัจฉรา/ค.ใกล้ใจ apple อนุมัติ รายละเอียด
13 มี.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากร จินตนา นุ่นยะพรึก/ปฐมภูมิฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 มี.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากร จินตนา นุ่นยะพรึก/ปฐมภูมิฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 มี.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจสุขภาพประจำปี จินตนา นุ่นยะพรึก/ปฐมภูมิฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 มี.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจสุขภาพบุคลากร จินตนา นุ่นยะพรึก/ปฐมภูมิ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 มี.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 มี.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจสุขภาพบุคลากร จินตนา นุ่นยะพรึก/ปฐมภูมิ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.พ. 2561 09:00-12:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. อัจฉรา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.พ. 2561 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ เตรียมความพร้อมจัดอบรมกลุ่มป่วย เกศรินทร์/งานสุขศึกษาฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.พ. 2561 13:00-08:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุม CPR ห้องคลอด พัชรินทร์/ห้องคลอด อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.พ. 2561 09:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย สมใจ/งานชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2561 12:00-13:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ รับอาจารย์จาก มอ. สุณี/หน่วยไต อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2561 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับนิเทศ G&C hospital จาก สสจ.สงขลา จินตนา/ปฐมภูมิฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม CKD โดยทีมจาก มอ. มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.พ. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ม.ค. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับการตรวจสอบภายในจาก สสจ.สงขลา ประทุมวัล/งานการเงิน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ม.ค. 2561 08:00-12:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อสม. อัจฉรา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ม.ค. 2561 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ HRM คุณสุดอนงค์/ฝ่ยบริหารฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ม.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมการทำหนังสั้น นส.เกศรินทร์/งานสุขศึกษาฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ม.ค. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
16 ม.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ การพัฒนางาน GREEN ด้าน Nutrition อาหารปลอดภัย คุณพงศกร/สุขภาพชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม MCH Bord พัชรินทร์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 ม.ค. 2561 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ Ncd BORD มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ม.ค. 2561 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ HRM คุณสุดอนงค์/งานการเจ้าหน้าที่ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ม.ค. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมแผนงายุทธศาสตร์ นส.ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 ม.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 ม.ค. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายการพยาบาล คุณสุดจิต/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 ม.ค. 2561 08:00-08:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการจัดทำตัวชี้วัดองค์กร ปี 2561 จรัสศรี/งานระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ม.ค. 2561 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการระบบสารสนเทศ นส.ม่ารีดา/งาน IT อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 ธ.ค. 2560 10:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมคนรักในหลวง นพ.วรพจน์/องค์กรภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ธ.ค. 2560 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ลักษิกา/ฝ่ายบริหารทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ธ.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ธ.ค. 2560 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเตรียมความพร้อมในการออกหน่วยแพทย์ พงศกร/งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ธ.ค. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ 4X4 ปราณี/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 ธ.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม ENV สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 ธ.ค. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม RM พูมจิต/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 พ.ย. 2560 08:00-12:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. กรรจนา/งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมโครงการ 1669 จินตนา/งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ย. 2560 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นศพ.ปี 4 มอ.ศึกษาดูงาน อรอนงค์/งานธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ย. 2560 08:00-12:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. อัจฉรา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ย. 2560 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมชี้แจงการลง EGP สุมะนา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ย. 2560 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ย. 2560 08:00-14:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับบริจาคโลหิต สมใจ/งานชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 พ.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมชี้แจงระบบ EGP ภก.สุมะนา/ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 พ.ย. 2560 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมชี้แจงเรื่องการใช้ไฟฟ้า ณัฐวดี/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 พ.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC นันทิชา/ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 พ.ย. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ นศ.พยาบาล สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ย. 2560 13:00-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม บริษัทเคลียร์ มนูญ/องค์กรภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม คปสอ. ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 พ.ย. 2560 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมสรุปแผน ปี 2560 ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 พ.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเตรียมความพร้อมแผนอุทกภัย ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ย. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คัดกรองบูรณาการ NCD จุฬาลักษณ์/งานบริการปฐมภูมิฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
31 ต.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คัดกรองบูรณาการ NCD รสสุคนธ์/คลินิกเวชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 ต.ค. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีมตรวจสุขภาพ เกศรินทร์/งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 ต.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมบ้านสมุนไพร ชัยมงคล มนูญ ช่วยแดง/ภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ต.ค. 2560 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม CPR จิตอาสา ค.เวช & ค.ใกล้ใจ รสสุคนธ์/งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ต.ค. 2560 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นศพ.ปี 4 มอ.ศึกษาดูงาน อรอนงค์/งานธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2560 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ PTCC รสรินทร์/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. อัจฉรา/งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 ต.ค. 2560 14:30-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมกหนดราคากลางงานซ่อมฝ้าเพดานและทางเชื่อม อภิญญา/พัสดุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 ต.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปฐมนิเทศ นศ. สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ต.ค. 2560 13:00-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม สุภา/ภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ต.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ต.ค. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อาจารย์ติดตามงานบุหรี่ สุพร/งานสุขภาพจิต อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 ต.ค. 2560 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุวิชาการเภสัช ฝ่ายเภสัชฯ/ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
4 ต.ค. 2560 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงิน 4x4 ปราณี/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
4 ต.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมแพทย์ พยาบาล Word นพรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
3 ต.ค. 2560 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการลงโปรแกรม EGP สุมะนา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ย. 2560 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม MCH Borad พัชรินทร์/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ย. 2560 11:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียนอายุ สมใจ/งานชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 ก.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นัดตรวจตาผู้ป่วยผ่าตัดตาต้อกระจก มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม CPR ผู้ช่วยนและ จนท.อื่นๆ ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม CPR ผู้ช่วยนและ จนท.อื่นๆ ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.ย. 2560 12:00-14:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ สาธิตเครื่องอัลตร้าซาวล์ รสรินทร์/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ย. 2560 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ จัดทำแผน CUP ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมคลอโรฟีน มนูญ/งานช่าง อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม CPR แพทย์ พยาบาล เภสัช ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.ย. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อสม. อัจฉรา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม CPR แพทย์ พยาบาล เภสัช ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.ย. 2560 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นศพ.ปี 4 มอ.ศึกษาดูงาน อรอนงค์/งานยธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ย. 2560 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ฝึกปฏิบัติการคีร์ EGP สุมะนา/ฝ่ายเภสัชกร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ย. 2560 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทบทวนการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ปี 2560 จรัสศรี/งานคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 ก.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม กรรจนา/งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 ก.ย. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NCD โซนกระดังงา มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ก.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมระบบยา DSAC ประจำปี 2560 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ก.ย. 2560 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปรชุมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำเดือน จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ย. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม NCD Board มิ่งขวัญ/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 ก.ย. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมติดตามแผน R 5 สุพร/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 ก.ย. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมชมรมจิตอาสาราชประชาสัยฯ สุพร/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 ก.ย. 2560 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมชี้แจงระบบควบคมุภายใน ลักษิกา/ฝ่ายบริหารทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ย. 2560 13:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมแกนนำชมรมคนรักในหลวง อ.ปราโมทย์/ภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 ส.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างอาคารพักพยาบาลฯ อรอนงค์/งานธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 ส.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ผ่าตัดตาต้อกระจก มิ่งขวัญ/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ส.ค. 2560 08:00-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ผ่าตัดตาต้อกระจก มิ่งขวัญ/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ส.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัดผู้ป่วยตาต้อ สุพัตรา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ส.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัดผู้ป่วยตาต้อ สุพัตรา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ส.ค. 2560 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเตรียมงานการผ่าตัดตาต้อกระจก มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ส.ค. 2560 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ผู้ว่าจ้างลงเยี่ยมการจ้างงานผู้พิการ ศศิวิมล/งานกายภาพบำบัด อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ส.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ จัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัดผู้ป่วยตาต้อ สุพัตรา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ส.ค. 2560 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับบริจาคโลหิต สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ส.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. ค.ใกล้ใจ อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ส.ค. 2560 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมครู พ่อแม่ ผู้ปกครองฯ รร.บ้านรับแพรก/หน่วยงานภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ส.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจคัดกรองผู้ป่วยตาต้อกระจก มิ่งขวัญ/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 ส.ค. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ Palliative Care วิภาวัลย์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 ส.ค. 2560 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นศพ.ปี 4 มอ.ศึกษาดูงาน อรอนงค์/งานธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 ส.ค. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมระเบียบพัสดุ พรบ.ฉบับใหม่ รสรินทร์/งานพัสดุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 ส.ค. 2560 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปรชุมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำเดือน จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
9 ส.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม Palilatie Care สุดจิต/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ส.ค. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับการนิเทศงานผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ส.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม Palilatie Care สุดจิต/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ส.ค. 2560 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมระบบยา ทิพย์ภาภรณ์/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 ส.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม Palilatie Care สุดจิต/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. นครินทร์/คลินิกเวชปฏิบัติฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ค. 2560 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม คปสอ. ศิริญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ค. 2560 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นำเสนอ case study งามศิริ/แพทย์แผนไทย cincin รออนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม Care Givever กรรจนา/ปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.ค. 2560 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีมเวชระเบียนและ IT จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
21 ก.ค. 2560 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ ENV สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. คลินิกใกล้ใจ อัจฉรา/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมโครงการพัฒนาการ ธนันญา/ปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ค. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงิน ปราณี/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม Care Givever กรรจนา/ปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ก.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม Care Givever กรรจนา/ปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ค. 2560 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปรชุมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำเดือน จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ค. 2560 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ เปิดซองสอบราคาเคร่ืองอัลตราซาวด์ รสรินทร์/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 ก.ค. 2560 11:30-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมวิชาการ สุมะนา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมระบบยา DSAC ประจำปี 2560 นันทิชา/เภสัชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม Care Givever กรรจนา/ปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 มิ.ย. 2560 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นศพ.ปี 4 มอ.ศึกษาดูงาน อรอนงค์/งานธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 มิ.ย. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ การดูแลผู้ป่วยไต จาก มอ. มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 มิ.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม Care Girever กรรจนา/ปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 มิ.ย. 2560 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมแกนนำคณะกรรมการสุขภาพ จุฬาลักษณ์/ปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 มิ.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม CG คลินิคใกล้ใจ อัจฉรา/ปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 มิ.ย. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อสม.คลินิกใกล้ใจ อัจฉรา/ปฐมภูมิ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประเมินงานทันตสาธารณสุข ทพญ.ณัฐิกา/ทันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 มิ.ย. 2560 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สอบเทียบเครื่องมือ รสรินทร์/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 มิ.ย. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม อย.น้อย ไพรัตน์/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 มิ.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม คปสอ. ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 มิ.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมระบบยา DSAC ประจำปี 2560 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 มิ.ย. 2560 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ CPR เด็ก ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 มิ.ย. 2560 08:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปรชุมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำเดือน จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
7 มิ.ย. 2560 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมโครงการเพื่อนคู่ใจ ห่วงใย ใกล้บ้าน คนพิการ ศศิวิมล วิโรจน์/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
1 มิ.ย. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับการประเมินระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานงานสุขศึกษาฯ เกศรินทร์/งานสุขศึกษาฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
31 พ.ค. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นิเทศงาน Palilatie Care สวรรยา/ปฐมภูมิ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 พ.ค. 2560 13:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย นายณพ/ทันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 พ.ค. 2560 08:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม CQ กรรจนา/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ค. 2560 12:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวนระบบการรีเฟอร์ ศศิธร/ฝ่ายเภสัชกรรม fab อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ค. 2560 08:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม CQ กรรจนา/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 พ.ค. 2560 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นศพ.ปี 4 มอ.ศึกษาดูงาน อรอนงค์/งานธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 พ.ค. 2560 08:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม CQ กรรจนา/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 พ.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. คลินิกใกล้ใจ อัจฉรา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ค. 2560 08:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กาชาดรับบริจาคโลหิต สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปฐมนิเทศน์นักศึกษาแพทย์แผนไทยมอ. งามศิริ/แพทย์แผนไทย cincin รออนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมผู้ป่วยระยะสุดท้าย สวรรยา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมเร่ืองบุหรี ละมัย/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ค. 2560 08:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม CQ กรรจนา/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 พ.ค. 2560 08:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม CQ กรรจนา/งานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 พ.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินระบบมาตรฐานบริการสุขภาพฯ ลักษิกา/ฝ่ายบริหารทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 พ.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 พ.ค. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมระบบยา DSAC ประจำปี 2560 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 พ.ค. 2560 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปรชุมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำเดือน จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สสจ.ติดตามความก้าวหน้างานสุขศึกษา เกศรินทร์/งานสุขศึกษาฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
3 พ.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ์NCD Pase สุภาพร/งาน DM/HT อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
3 พ.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุม PCT อรนุช/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 พ.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม PCT อรนุช/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 เม.ย. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับการนิเทศ QA เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 เม.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร เกศรินทร์/สุขศึกษาฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 เม.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม IC , Lab รพ.สต. ณัฐวดี/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 เม.ย. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วย ม่ารีดา/เวชระเบียนฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 เม.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ติดตามความก้าวหน้างานสุขศึกษา เกศรินทร์/งานสุขศึกษาฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 เม.ย. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สสจ.ออกตรวจสอบภายใน อภิญญา/งานพัสดุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 เม.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมให้ความรู้เร่ืองซึมเศร้า สุพร/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 เม.ย. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รพ.หาดใหญ่ตรวจเยี่ยมแพทย์ใช้ทุน สุดอนงค์/บุคลากร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 เม.ย. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
20 เม.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมระบบยา DSAC ประจำปี 2560 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 เม.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม คปสอ. 1/2560 ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 เม.ย. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นิเทศ QA ฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 เม.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. อัจฉรา/ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 เม.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยมะเร็ง เฟียส/งานเวชระเบียน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 เม.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 เม.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 เม.ย. 2560 08:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดกิจกรรมรดน้ำบุคลากร รพ. สมใจ/งานชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 เม.ย. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม อสค.ระดับอำเภอ อำนาจ/สสอ.ระโนด อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 เม.ย. 2560 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปรชุมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำเดือน จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
3 เม.ย. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 มี.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพ จินตนา นุ่นยะพรึก/สุขภาพชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 มี.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน รพ. อรอนงค์/งานธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 มี.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 มี.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพฯ สุพร/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 มี.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม.คลินิกใกล้ใจ อัจฉรา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 มี.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นิเทศ คปสอ. รอบที่ 1 จรัสศรี/งาน CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 มี.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับนิเทศ คปสอ. รอบที่ 1 ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 มี.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ รับนิเทศ คปสอ. รอบที่ 1 ศรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 มี.ค. 2560 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมวิชาการ Lunsimfosame ทันใจ/ฝ่ายเภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 มี.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ งาน MCH พัชรินทร์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 มี.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับการนิเทศ จาก สสจ.และเขต ลักษิกา/ฝ่ายบริหารทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 มี.ค. 2560 13:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมกำหนดราคากลางซ่อมฝ้าเพดาน อภิญญา/งานพัสดุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 มี.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมระบบยา DSAC ประจำปี 2560 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 มี.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ CFO ระดับอำเภอ ลักษิกา/ฝ่ายบริหารทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 มี.ค. 2560 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปรชุมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำเดือน จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
8 มี.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ สรุปนิเทศนักเรียน สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 มี.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นำเสนอสเป็คเครื่อง US รสรินทร์/งานพัสดุ CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 มี.ค. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
3 มี.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุม ภก.ทันใจ/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 มี.ค. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ จัดทำแผนการดำเนินงานสุขศึกษาฯ เกศรินทร์/งานสุขศึกษาฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 มี.ค. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Conference นักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.พ. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ รับอาจารย์นิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเตรียมข้อมูลรับการนิเทศ คปสอ. ครั้งที่ 1 ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.พ. 2560 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับทีมนิเทศ COP IC ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.พ. 2560 14:00-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย มอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสงขลา สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.พ. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม.คลินิกใกล้ใจ อัฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.พ. 2560 08:00-08:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับบริจาคโลหิตกาชาด สมใจ/งานชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.พ. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ จัดทำเอกสาร HA ส่งอาจารย์ อังคณา/ระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.พ. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ จัดทำเอกสาร HA ส่งอาจารย์ อังคณา/ระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 ก.พ. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ จัดทำเอกสาร HA ส่งอาจารย์ อังคณา/ระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ก.พ. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับการประเมิน HA จรัสศรี/ระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ก.พ. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมระบบยา DSAC ประจำปี 2560 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ก.พ. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทบทวนข้อเสนอแนะ สรพ. ทีมนำ PCT อรนุช/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ก.พ. 2560 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปรชุมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำเดือน จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.พ. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม RM อรนุช/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 ก.พ. 2560 09:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Conferrent นักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 ก.พ. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทบทวน 12 กิจกรรม อรนุช/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.พ. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Conferrent นักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
3 ก.พ. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ CPG เรื่องโรค อังคณา/งานระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.พ. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ CPG เรื่องโรค อังคณา/งานระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.พ. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การจัดสรรเงิน UC ปราณี/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.พ. 2560 09:00-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นิเทศนักศึกษาพยาบาล สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
31 ม.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ MCH ระดับอำเภอ พัชรินทร์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ม.ค. 2560 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทบทวนตัวชี้วัด R10 และ R11 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
23 ม.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. คลินิกใกล้ใจ สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ม.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ประจำหน่วย ม่ารีดา/งานเวชสถิติ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ม.ค. 2560 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ เปิดซองเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ รสรินทร์/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ม.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมชี้แจง Healthy Meeting ทัณฑิกา/ฝ่ายทันตสาธารณสุข อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ม.ค. 2560 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ ENV พงศกร/งาน ENV อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ม.ค. 2560 09:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุม PCT จรัศศรี/งานระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ม.ค. 2560 10:00-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ม.ค. 2560 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประเมิน Lab สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 ม.ค. 2560 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อาจารย์ติดตาม MI สุพร/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 ม.ค. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Audit เวชระเบียน รอบที่ 1 ปี 2560 ม่าีดา/งานเวชระเบียน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ม.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมระบบยา DSAC ประจำปี 2560 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ม.ค. 2560 08:30-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Audit เวชระเบียน รอบที่ 1 ปี 2560 ม่ารีดา/งานเวชระเบียน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 ม.ค. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Audit เวชระเบียน รอบที่ 1 ปี 2560 ม่ารีดา/งานเวชระเบียน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 ม.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษา Conferrent Case สุณี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 ม.ค. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Audit เวชระเบียน รอบที่ 1 ปี 2560 ม่ารีดา/งานเวชระเบียน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ม.ค. 2560 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม IC อังคณา/งานคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ม.ค. 2560 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมกรรมการบริหาร รพ. อังคณา/งานคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ม.ค. 2560 08:30-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Audit เวชระเบียน รอบที่ 1 ปี 2560 ม่ารีดา/เวชระเบียน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 ม.ค. 2560 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
29 ธ.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดงานปีใหม่ 2560 รพ.ระโนด สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 ธ.ค. 2559 13:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเตรียมจัดงานปีใหม่ สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 ธ.ค. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. คลินิกใกล้ใจ สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ธ.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ putanapan รออนุมัติ รายละเอียด
8 ธ.ค. 2559 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปรชุมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำเดือน จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab รออนุมัติ รายละเอียด
10 พ.ย. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ putanapan อนุมัติ รายละเอียด
10 พ.ย. 2559 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปรชุมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำเดือน จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab รออนุมัติ รายละเอียด
20 ต.ค. 2559 15:30-17:30 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นศก. conference case ศศิวิมล วิโรจน์/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2559 08:00-08:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/ค.ใกล้ใจ Pink อนุมัติ รายละเอียด
18 ต.ค. 2559 15:30-17:30 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นศก. conference case ศศิวิมล วิโรจน์/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
18 ต.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นำเสนอข้อมูล HA Reaccredit เสมือนจริง (ต่อ) จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
17 ต.ค. 2559 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นำเสนอข้อมูล HA Reaccredit เสมือนจริง จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
14 ต.ค. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม ระบบยา ฐิติกา/เภสัชกรรม Pink อนุมัติ รายละเอียด
13 ต.ค. 2559 15:30-17:30 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นศก. conference case ศศิวิมล วิโรจน์/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
13 ต.ค. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม ระบบยา ฐิติกา/เภสัชกรรม Pink อนุมัติ รายละเอียด
13 ต.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ putanapan อนุมัติ รายละเอียด
13 ต.ค. 2559 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปรชุมชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมประจำเดือน จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab รออนุมัติ รายละเอียด
12 ต.ค. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีม RM ,Lab จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
11 ต.ค. 2559 15:30-17:30 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นศก. conference case ศศิวิมล วิโรจน์/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
11 ต.ค. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม สรุปผลงานทันตกรรม การบันทึกข้อมูล รพ.สต. ณัฐิกา/ทันตกรรม Pink อนุมัติ รายละเอียด
11 ต.ค. 2559 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีม IC ENV และชุมชน จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
10 ต.ค. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทบทวน Hospital Profile จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
7 ต.ค. 2559 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมจัดทำแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2560 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
6 ต.ค. 2559 15:30-17:30 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นศก. conference case ศศิวิมล วิโรจน์/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
6 ต.ค. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาฯ อรอนงค์/งานธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 ต.ค. 2559 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมจัดทำแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2560 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
4 ต.ค. 2559 15:30-17:30 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นศก. conference case ศศิวิมล วิโรจน์/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
4 ต.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมฝ่ายการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
3 ต.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีมกรรมการ 5 ส จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
30 ก.ย. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รพ.บ้านแพ้วมาตรวจตา สวรรยา/ค.ใกล้ใจ Pink อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ย. 2559 15:30-17:30 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นศก. conference case ศศิวิมล วิโรจน์/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ศศิธร/E-Claim Pink อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ย. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมคณะกรรมการบริหารและกลุ่มการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.ย. 2559 15:30-17:30 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นศก. conference case ศศิวิมล วิโรจน์/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.ย. 2559 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ เปิดซองสอบราคาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด รสรินทร์/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.ย. 2559 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม Planfin วรรณิภา/E-Claim Pink อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.ย. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย เตรียมงานเกษียณอายุบุคลากร สมใจ/ชันสูตร Pink อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.ย. 2559 13:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สอบสัมภาษณ์พนักงานพิมพ์ สุดอนงค์/บุคลากร Pink อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.ย. 2559 14:00-16:30 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นศ.ป.โท นำเสนอโครงร่างงานวิจัยร่วม งามศิริ/แพทย์แผนไทย cincin อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.ย. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สอบข้อเขียนพนักงานพิมพ์ ม่ารีดา/งานเวชสถิติ Pink อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.ย. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดเตรียมงานเกษียณอายุบุคลากร พรรณทิพา/กายภาพ Pink อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.ย. 2559 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเตรียมความพร้อมน้องใหม่ พรรณทิพา/ฝ่ายบริหารฯ Pink อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.ย. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดเตรียมงานเกษียณอายุบุคลากร พรรณทิพา/กายภาพ Pink อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.ย. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.ย. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม DSAC จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.ย. 2559 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมองค์กรแพทย์ อังคณา/งานคุณภาพ Pink อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.ย. 2559 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมก่อสร้างประปา อรอนงค์/ธุรการ Pink อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม CPR จนท. อปท. ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.ย. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมทบทวน HRD จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.ย. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน ปราณี/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
15 ก.ย. 2559 14:00-15:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุม PCS อรอนงค์/ธุรการ Pink อนุมัติ รายละเอียด
15 ก.ย. 2559 09:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทบทวน PCT จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
14 ก.ย. 2559 12:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด สุมะนา/เภสัชกรรม Pink อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ย. 2559 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมกรรมการบริหารฝ่ายการฯ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
9 ก.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม CPR จนท.รพ.ระโนด ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม CPR จนท.รพ.ระโนด ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ย. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ putanapan อนุมัติ รายละเอียด
7 ก.ย. 2559 11:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเรื่อง อหิวาตกโรค อังคณา/คุณภาพ Pink อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.ย. 2559 18:00-21:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นำเสนอความลับสร้างรายได้ เล่นเฟส เล่นไลน์ อย่างไรให้ได้ตังค์ อรอุมา/บ.เจอเนสโกลบอล Pink อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.ย. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีม ENV อังคณา/คุณภาพ Pink อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.ย. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงมาตรฐาน HA และข้อเสนอแนะ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.ย. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมเรื่อง ยาเสพติด สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สสจ.ติดตามงาน Long Term Care กรรจนา/คลินิกใกล้ใจ Pink อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ย. 2559 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเปิดซองสอบราคาเครื่องวัดความดัน รสรินทร์/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
31 ส.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ศึกษาดูงาน ม่ารีดา/เวชสถิติ spypig อนุมัติ รายละเอียด
30 ส.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม IC รุ่นที่ 1 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
27 ส.ค. 2559 08:00-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ผ่าตัดต้อกระจก มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 ส.ค. 2559 08:00-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ผ่าตัดตาต้อกระจก มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ส.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ติดตามวิจัย MI อ.เทิดศักดิ์ มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
25 ส.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทบทวน Trigger tool จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
24 ส.ค. 2559 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมเรื่อง การใช้ยาในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปราณี/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
24 ส.ค. 2559 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม COPD สุมะนา/เภสัชกรรม Pink อนุมัติ รายละเอียด
23 ส.ค. 2559 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการช่วยฟื้นคืนชีพ ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
23 ส.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฯ สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
22 ส.ค. 2559 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการช่วยฟื้นคืนชีพ ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
22 ส.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ส.ค. 2559 08:00-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คัดกรองผู้ป่วยตาต้อกระจก มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ส.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน ปราณี/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
18 ส.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม ENV และ IC จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
17 ส.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน case LR จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig ยกเลิก รายละเอียด
17 ส.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมโครงการคัดกรองต้อกระจก เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
16 ส.ค. 2559 11:30-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการบันทึกรหัสโรคผู้ป่วยนอก ม่ารีดา/เวชสถิติ Pink อนุมัติ รายละเอียด
16 ส.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. ปราณี/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
16 ส.ค. 2559 08:30-11:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมสถานที่ทำงานน่าอยู่ ศิรัญญา/งานอื่นๆ spypig อนุมัติ รายละเอียด
15 ส.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมระบบยาเรื่อง Stat drugs นันทิชา/เภสัชกรรม Pink อนุมัติ รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมQSC จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
11 ส.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ putanapan อนุมัติ รายละเอียด
10 ส.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมฝ่ายการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
10 ส.ค. 2559 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม OSCC สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
8 ส.ค. 2559 08:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมผู้นำนักเรียน สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ Pink อนุมัติ รายละเอียด
5 ส.ค. 2559 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมจิตอาสา เกศรินทร์/สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ Pink อนุมัติ รายละเอียด
4 ส.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภค ไพรัตน์/ฝ่ายเภสัชกรรม Pink อนุมัติ รายละเอียด
4 ส.ค. 2559 10:00-11:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ Pink อนุมัติ รายละเอียด
3 ส.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ศิรัญญา/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
3 ส.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมทบทวนบัญชี จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
3 ส.ค. 2559 10:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมงานก่อสร้างแฟลต อรอนงค์/ธุรการ Pink อนุมัติ รายละเอียด
2 ส.ค. 2559 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการระบบเวชระเบียน ม่ารีดา/เวชสถิติ Pink อนุมัติ รายละเอียด
2 ส.ค. 2559 13:30-15:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมบัญชีการเงิน วรรณิภา/เภสัชกรรม Pink อนุมัติ รายละเอียด
1 ส.ค. 2559 14:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมเรื่อง การจัดซื้อเครื่องซักผ้า อภิญญา/ฝ่ายพัสดุ Pink อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ค. 2559 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเรื่อง แม่และเด็ก พัชรินทร์/ฝ่ายการพยาบาล Pink อนุมัติ รายละเอียด
28 ก.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ทบทวน TB จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
28 ก.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุตำบลระโนด นครินทร์/ค.เวชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.ค. 2559 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นิเทศ คปสจ. รอบ 2 ศิรัญญา/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ค. 2559 15:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การบันทึกสรุปวินิจฉัยโรคผู้ป่วยใน ม่ารีดา/เวชสถิติ Pink อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สอบสัมภาษณ์ นวก. กรรจนา/งานปฐมภูมิฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.ค. 2559 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านรับแพรก/องค์กรภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมระบบยา นันทิชา/ฝ่ายเภสัชกรรม Pink อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา แก้วช่วย/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ก.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ putanapan อนุมัติ รายละเอียด
14 ก.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมผู้ใช้น้ำ ศิรัญญา/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมงานก่อสร้างระบบประปาฯ รพ.ระโนด อรอนงค์/งานธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมผู้ใช้น้ำ ศิรัญญา โอ่แก้ว/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบยา นันทิชา/เภสัชกรรม Pink อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ค. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สอบข้อเขียน นวก. กรรจนา/คลินิกใกล้ใจ Pink อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ค. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สอบข้อเขียน นวก. กรรจนา/คลินิกใกล้ใจ Pink อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมงานคุณภาพ อังคณา/งานคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ค. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบที่มารักษาทางทันตกรรม เข็มทอง/ทันตกรรม Pink อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรม อย.น้อยโซนกระดังงา ปนัดดา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ส้วมมาตรฐานและขยะติดเชื้อ ศิรัญญา โอ่แก้ว/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
7 ก.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรม อย.น้อยโซนกระดังงา ปนัดดา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 ก.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ส้วมมาตรฐานและขยะติดเชื้อ ศิรัญญา โอ่แก้ว/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ค. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน ปราณี/CUP Pink อนุมัติ รายละเอียด
30 มิ.ย. 2559 08:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ งานแม่และเด็ก พัชรินทร์/ฝ่ายการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 มิ.ย. 2559 12:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการยา สุมะนา/ฝ่ายเภสัช อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 มิ.ย. 2559 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมก่อสร้างอาคารพักพยาบาล อรอนงค์/ธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 มิ.ย. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประเมินรองเท้าบเาหวาน พรรทิพา/กายภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 มิ.ย. 2559 09:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ แลกเปลี่ยนทันตาภิบาล โซนกระดังงา ทันฑิกา/งานทันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 มิ.ย. 2559 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน case จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
23 มิ.ย. 2559 11:30-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ACS ลักษณา/ฝ่ายการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 มิ.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบยา นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 มิ.ย. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา แก้วช่วย/ค.ใกลใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 มิ.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อปท.โครงการผ่าตัดต้อกระจก มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 มิ.ย. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ตรวจสอบภายใน สสจ. ประทุมวัลย์/งานการเงิน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 มิ.ย. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม คปสอ.ระโนด ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 มิ.ย. 2559 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย การผ่าตัดต้อกระจก วรรณิภา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 มิ.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมการทบทวน chart ผู้ป่วย จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
15 มิ.ย. 2559 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวนการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ศิรัญญา/สุขภาพชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2559 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ Lunch Symposium แนวทางการดูแลผู้ป่วย ACS ลักษณา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 มิ.ย. 2559 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ Lunch Symposium แนวทางการดูแลผู้ป่วย ACS ลักษณา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 มิ.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมมาตรฐานส้วม ศิรัญญา โอ่แก้ว/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 มิ.ย. 2559 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สุดอนงค์/บุคลากร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 มิ.ย. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ putanapan อนุมัติ รายละเอียด
8 มิ.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ การผ่าตัดต้อกระจก วรรณิภา/เภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 มิ.ย. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาต่างชาติศึกษาดูงาน อังคณา/งานระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 มิ.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ มาตรฐานส้วม HAS ศิรัญญา/สุขภาพชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 มิ.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทันตาภิบาลฯ ทำแผนออกหน่วย ทันฑิกา/ทันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 มิ.ย. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมอนามัยแม่และเด็ก เพ็ญนภา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 มิ.ย. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย มอบรองเท้าเบาหวาน มหศักดิ์/แพทย์แผนไทย อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 มิ.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมนำเสนอผลงานของบุคลากรในหน่วยงาน ทัณฑิกา/ทันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
31 พ.ค. 2559 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมงานเรียกเก็บ วรรณิภา/งานเรียกเก็บ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ค. 2559 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. ลักษิกา/บริหารทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ค. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นศพ.ปี 4 ศึกษาดูงาน ปราณี/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ค. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี รอซีนะ/ทันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดงานมหกรรมความดี พรรณทิภา/กายภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 พ.ค. 2559 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเครือข่าย Hos xp ม่ารีดา/เวชสถิติ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 พ.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดเตรียมสถานที่ รพ.คุณภาพ พรรณทิภา/กายภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 พ.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เกศรินทร์/สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. ค.ใกล้ใจ สวรรยา แก้วช่วย/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ Trigger tool อรนุช เรืองขจร/ฝ่ายการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 พ.ค. 2559 12:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมงานแม่และเด็ก สุดจิต/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 พ.ค. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับบริจาคโลหิตกาชาด สมใจ/งานชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 พ.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 พ.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ รับอาจารย์นิเทศนักศึกษาวสส. ฐิติกา ภูมิสุข/ฝ่ายเภสัชกรรม gu_ru รออนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ putanapan อนุมัติ รายละเอียด
11 พ.ค. 2559 15:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม รพ.สายใยรัก พัชรินทร์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 พ.ค. 2559 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก ปราณี/cup แหวน อนุมัติ รายละเอียด
4 พ.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมความเสี่ยง CVD Risk มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
3 พ.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมความเสี่ยง CVD Risk มิ่งขวัญ/ฝ่ายการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 พ.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมความเสี่ยง CVD Risk มิ่งขวัญ/ฝ่ายการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 เม.ย. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมก่อสร้างระบบประปา&แฟลต อรอนงค์/ธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 เม.ย. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทีมนิเทศ IC ณัฐวดี/ฝ่ายการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 เม.ย. 2559 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม RM อรนุช/ฝ่ายการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 เม.ย. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับคนไข้โรคเรื้อน กรรจนา/ค.ใกลใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 เม.ย. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมแผนงาน ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 เม.ย. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สำรวจความพึงพอใจฟันเทียม ทพญ.ณัฐิกา/ทันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 เม.ย. 2559 09:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมก่อสร้าง ระบบประปาฯ, อาคารพักพยาบาลฯ อรอนงค์/ธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 เม.ย. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. ค.ใกล้ใจ สวรรยา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 เม.ย. 2559 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประกาศอัตลักษณ์รพ.คุณธรรม จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
20 เม.ย. 2559 13:00-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ลักษิกา/บริหารทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 เม.ย. 2559 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการเขียนผลงานวิชาการ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
18 เม.ย. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับ สสจ.ตรวจเยี่ยมงานสุขศึกษา เกศรินทร์/สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 เม.ย. 2559 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมชี้แจงการลงพิกัดจุดเสี่ยง ลักษณะ/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 เม.ย. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ชี้แจงโปรแกรมการลงพิกัดจุดเสี่ยง รสรินทร์/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 เม.ย. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับอาจารย์แพทย์ รพ.หาดใหญ่ สุดอนงค์/บุคลากร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 เม.ย. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ putanapan อนุมัติ รายละเอียด
31 มี.ค. 2559 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมตัวชี้วัดองค์กร จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
31 มี.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ lunch symposium ทบทวน case จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
29 มี.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับอำเภอ ค.เวชฯ/ค.เวชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 มี.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับอำเภอ ค.เวชฯ/ค.เวชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 มี.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับอำเภอ ค.เวชฯ/ค.เวชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 มี.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ lunch symposium ทบทวน case จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
23 มี.ค. 2559 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมก่อสร้างอาคารพักพยาบาล อรอนงค์/ธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 มี.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 มี.ค. 2559 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ. สุดจิต/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 มี.ค. 2559 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชี้แจงนักศึกษาเร่ืองหลักสูตรการสอน ศูนย์ประสานงานหน่วยรับสมัคร นศ./ม.ปทุมธานี สงขลา อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 มี.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม NCD ระดับอำเภอ สวรรยา แก้วช่วย/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 มี.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ lunch symposium ทบทวน case จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
15 มี.ค. 2559 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม หัวใจชาดเลือด ลักษณา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 มี.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับอำเภอ นครินทร์/ค.เวชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 มี.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ lunch symposium ทบทวน case จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
10 มี.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับอำเภอ ค.เวชปฏิบัติครอบครัว/ค.เวชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 มี.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ putanapan อนุมัติ รายละเอียด
8 มี.ค. 2559 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมงานก่อสร้างระบบประปาฯ รพ. อรอนงค์/ธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 มี.ค. 2559 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมผลงานวิชาการ CQI แก่บุคลากรรพ. จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
7 มี.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจสมรรถภาพ จนท. พรรทิพา/กายภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
4 มี.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม SPA Part I จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
4 มี.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับอำเภอ ค.เวชฯ/ค.เวชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
3 มี.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ lunch symposium ทบทวน case จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
3 มี.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับอำเภอ ค.เวชฯ/ค.เวชฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 มี.ค. 2559 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม ลักษณา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 มี.ค. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม SPA การพยาบาล จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
2 มี.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจสมรรถภาพ จนท. พรรทิพา/กายภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 มี.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมโรงพยาบาลคุณธรรม จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
1 มี.ค. 2559 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมงานก่อสร้างแฟลตพยาบาล อรอนงค์/ธุรการ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.พ. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมจัดทำ SPA PCT และ SPA HUM จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.พ. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.พ. 2559 14:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีมตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ เกศรินทร์/สุขศึกษาฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.พ. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ สวรรยา/ค.ใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.พ. 2559 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมกลุ่มเสี่ยง DM/HT ศรีนีทธี/รพ.สต.บ้านผักกูด อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.พ. 2559 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ติดตามความก้าวหน้าบูรณาการ เกศรินทร์/สุขศึกษาฯ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน trigger tool จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.พ. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน trigger tool จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.พ. 2559 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีมนำ IM จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.พ. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม SPA ENV จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.พ. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับนิเทศงาน คปสอ. ศิรัญญา โอ่แก้ว/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.พ. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับนิเทศงาน คปสอ. ศิรัญญา โอ่แก้ว/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.พ. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ชี้แจงข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณาทิพย์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.พ. 2559 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมระบบยา จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.พ. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ putanapan อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.พ. 2559 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมระบบยา จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.พ. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.พ. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมpct จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
3 ก.พ. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ FTP สัญจร เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.พ. 2559 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมตัวชี้วัดองค์กร จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.พ. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม Long Term Care อังคณา/งานคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 ม.ค. 2559 16:00-18:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นศ. Preesen case ศศิวิมล/กายภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 ม.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สอบสัมภาษณ์ นวก. ปราณี/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 ม.ค. 2559 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ RM ประชุมประจำเดือน อรนุช เรืองขจร/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 ม.ค. 2559 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเตรียมความพร้อมHA Re-accreditation จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
26 ม.ค. 2559 16:00-18:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นศ. Preesen case ศศิวิมล/กายภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ม.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ มาตรฐานแม่และเด็ก อารม/งานสุขภาพชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ม.ค. 2559 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ จัดทำแฟ้มประวัติและบัตร พกส. สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ม.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ม.ค. 2559 16:30-18:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นศ. Preesen case ศศิวิมล/กายภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ม.ค. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม PCT ประจำเดือน อรนุช เรืองขจร/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ม.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ม.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม คปสอ.ระโนด ศิรัญญา/CUP อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ม.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม FI ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ม.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม FI ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 ม.ค. 2559 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่เยี่ยม รพ.ระโนด ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ม.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 ม.ค. 2559 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ต้อนรับนายกเหล่ากาชาดและคณะ คลินิกใกล้ใจ/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ม.ค. 2559 09:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม คปสอ.ระโนด ศิรัญญา/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ม.ค. 2559 13:00-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ การประชุม Hos-Xp Round และการใช้รายงาน End User Note ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/งานสารสนเทศ รพ.ระโนด twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
7 ม.ค. 2559 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ แนวทางการจัดการยาความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลระโนด ปีงบประมาณ 2559 Thanarak/ฝ่ายเภสัชกรรม Thanarak อนุมัติ รายละเอียด
7 ม.ค. 2559 08:30-10:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ การประชุม Hos-Xp Round และการใช้รายงาน End User Note ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/งานสารสนเทศ รพ.ระโนด twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
7 ม.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย การให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจในงาน NCD สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 ม.ค. 2559 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย การให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจในงาน NCD สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
4 ม.ค. 2559 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมศึกษาดูงานสายที่ 2 ภาคเหนือ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
30 ธ.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ RM ประชุมประจำเดือน อรนุช เรืองขจร/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ธ.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม PCT ประจำเดือน อรนุช เรืองขจร/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ธ.ค. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ธ.ค. 2558 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรคไตเรื้อรัง สุนีย์ นิลธนพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ธ.ค. 2558 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรคไตเรื้อรัง สุนีย์ นิลธนพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ธ.ค. 2558 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมก่อสร้างอาคารพักพยาบาล อรอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ธ.ค. 2558 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ งานเรียกเก็บหารือร่วม บ.ประกันชีวิต แนวทางการใช้สิทธิรักษาที่ รพ.ระโนด ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/งาน e-cliam twoseadj รออนุมัติ รายละเอียด
21 ธ.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวาน สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ธ.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สมรรถนะ FR ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ธ.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับศึกษาดูงาน ม่ารีดา/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ธ.ค. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมราผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
16 ธ.ค. 2558 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ Chorollae ธันยพงศ์/งานสุขภาพชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 ธ.ค. 2558 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชี้แจงการให้วัคซีนโปลิโอโซนกระดังงา สุมะนา พัฒโนภาษ/ฝ่ายเภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 ธ.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ conferrence case นส.ฉัตรวรินทร์/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 ธ.ค. 2558 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ เปิดซองสอบราคา รสรินทร์/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ธ.ค. 2558 08:00-08:00 ห้องประชุม VIP แนวทางการจัดการ ยาความเสี่ยงสูง ปีงบ 2559 Thanarak/ฝ่ายเภสัชกรรม Thanarak ยกเลิก รายละเอียด
9 ธ.ค. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ซ้อมแผนอัคคีภัย CPF ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ธ.ค. 2558 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม สุมะนา/ฝ่ายเภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ธ.ค. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทำบุญกู้ภัยประจำปี นายกกู้ภัยระโนด/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ย. 2558 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีมศึกษาดูงานสายที่ 1 ภาคกลาง จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig ยกเลิก รายละเอียด
27 พ.ย. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทบทวนตัวชี้วัด จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ย. 2558 12:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ launch symposium e-cliam 2559 ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/งาน e-cliam twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ย. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นศพ.ปี 4 ศึกษาดูงาน ปราณี/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 พ.ย. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ RM ประชุมประจำเดือน อรนุช เรืองขจร/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ย. 2558 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมก่อสร้างอาคารพักพยาบาล อรอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ย. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. คลินิกใกล้ใจ/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ย. 2558 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย PCT จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษา Conferrent case สุนี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับนิเทศวัณโรคดื้อยา พรรณี แก้วสวัสดิ์/งานสุขภาพชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ย. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
11 พ.ย. 2558 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการใช้ที่จอดรถของ รพ.ระโนด ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 พ.ย. 2558 14:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมศึกษาดูงาน จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
4 พ.ย. 2558 15:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการใช้ที่จอดรถของ รพ.ระโนด ลักษกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 ต.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม อรนุช เรืองขจร/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 ต.ค. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ปี 4 ดูงาน ปราณี/cup แหวน อนุมัติ รายละเอียด
28 ต.ค. 2558 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทบทวนระบบ Refer คุณบุญเจือ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ต.ค. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ต.ค. 2558 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.ระโนด ครั้งที่ 1-59 ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/กรรมการบริืหาร twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
21 ต.ค. 2558 11:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมพยาบาลเรื่องเทคนิคการตรึงตำแหน่งการให้สารน้ำ ณัฐวดี แสงประจง/ฝ่ายการพยาบาล ณัฐวดี แสงประจง อนุมัติ รายละเอียด
20 ต.ค. 2558 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ปราณี/cup แหวน อนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2558 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ปราณี/cup แหวน อนุมัติ รายละเอียด
16 ต.ค. 2558 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2559 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
15 ต.ค. 2558 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2559 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
14 ต.ค. 2558 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2559 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
13 ต.ค. 2558 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2559 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
11 ต.ค. 2558 17:00-23:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดงานสังค์สรร กรรจนา เนียมละออง/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ต.ค. 2558 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สัมภาษณ์ลูกจ้าง สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ต.ค. 2558 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
6 ต.ค. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประเมินคลินิกทันตกรรม ทพญ.ณัฐิกา/ฝ่ายฑันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
2 ต.ค. 2558 09:00-10:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับตรวจรับรองมาตรฐานไตเทียม หน่วยไตเทียม/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 ก.ย. 2558 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ CPR ผู้ช่วย ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 ก.ย. 2558 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ Lunce Synposium ณัฐวดี แสงประจง/ศูนย์ระบบคุณภาพ ณัฐวดี แสงประจง อนุมัติ รายละเอียด
30 ก.ย. 2558 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมนักเรียน คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว/คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม RM ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ย. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย กรรจนา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม RM ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ย. 2558 08:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ผู้ป่วย COPD อมรา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม RM ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.ย. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.ย. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย กรรจนา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม ลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ย. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ปี 4 ดูงาน ปราณี/cup แหวน อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ย. 2558 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมจัดทำแผนปีงบประมาณ 2559 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
17 ก.ย. 2558 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นิเทศนักศึกษาแพทย์ สุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.ย. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว อมรา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.ย. 2558 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ระโนด ครั้งที่ 8 ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/งานบริหาร twoseadj รออนุมัติ รายละเอียด
15 ก.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คลินิกไร้พุง สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ก.ย. 2558 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย โครงการอบรม SRRT พิเชษบ์ สุขทร/รพ.สต.บ้านใหม่ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.ย. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประเมินคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ทพญ.ณัฐิกา/ฝ่ายฑันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.ย. 2558 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
9 ก.ย. 2558 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ conference case birth asphyxia ณัฐวดี แสงประจง/ฝ่ายการพยาบาล ณัฐวดี แสงประจง อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม CPR ลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 ก.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรม CPR ลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
3 ก.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม ลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
3 ก.ย. 2558 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ lunch symposium องค์กรแพทย์ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ เตรียมนำเสนอสำหรับการตรวจเยี่ยมของรองปลัดกระทรวง ศิรัญญา โอ่แก้ว/ศูนย์ระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ย. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ต้อนรับการนิเทศรองปลัด สธ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/กรรมการบริหาร รพ twoseadj รออนุมัติ รายละเอียด
28 ส.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีมหมอครอบครัว จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
28 ส.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจเท้าเบาหวาน ศศิวิมล/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
27 ส.ค. 2558 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ launch symphosium การใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง (HAD) ภก.สมชาย ละอองพันธุ์/คณะกรรมการความปลอดภัยดด้านยา twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
20 ส.ค. 2558 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม คปสอ.5/2558 ศิรัญญา/งานอื่นๆ sirunya รออนุมัติ รายละเอียด
11 ส.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมสลัดผักสร้างสุข พรรณทิพา/กายภาพ puntipa รออนุมัติ รายละเอียด
10 ส.ค. 2558 12:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นำเสนอ SOAP นศภ. ภญ.ทิพย์ภาภรณ์ สุขไชยะ/ฝ่ายเภสัชกรรม suraiya รออนุมัติ รายละเอียด
7 ส.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP นำเสนอเคสการดูแลผู้ป่วย ฐิติกา ภูมิสุข/ฝ่ายเภสัชกรรม gu_ru รออนุมัติ รายละเอียด
7 ส.ค. 2558 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับประเมินมาตรฐานวิศกรรมการแพทย์ ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 ส.ค. 2558 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์ คงบัว/ประกันสุขภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
3 ส.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ผู้ป่วย COPD อมรา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
30 ก.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน case ลักษณา สุวรรณนิล/ศูนย์ระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.ค. 2558 14:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ IC ณัฐวดี แสงประจง/งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ณัฐวดี แสงประจง รออนุมัติ รายละเอียด
24 ก.ค. 2558 11:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สหกรณ์ออมทรัพยืสงขลาพบปะสมาชิก สหกรณ์ ออมทรัพย์สงขลา/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน Case ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล sirunya อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อย.น้อย อำเภอระโนด ไพรัตน์/ฝ่ายเภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.ค. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. คลินิกใกล้ใจ สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน Case ศิรัญญา/ฝ่ายการพยาบาล sirunya อนุมัติ รายละเอียด
14 ก.ค. 2558 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับทีม สสจ.สงขลา เก็บข้อมูลวิจัย ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม สมใจ สุขเขียว/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.ค. 2558 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีมหมอครอบครัว ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ก.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน Case คุณลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล sirunya อนุมัติ รายละเอียด
9 ก.ค. 2558 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
3 ก.ค. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ปี 4 ศึกษาดูงาน ปราณี จันทร์พุ่ม/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
3 ก.ค. 2558 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คัดกรองต้อกระจก เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มการ อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน Case คุณลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล sirunya อนุมัติ รายละเอียด
30 มิ.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีมหมอครอบครัว ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 มิ.ย. 2558 17:00-22:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดเลี้ยงพบปะและขอบคุณลูกค้าประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 มิ.ย. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม ผอ.โรงเรียนท่าบอน/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 มิ.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน Case คุณลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล sirunya อนุมัติ รายละเอียด
24 มิ.ย. 2558 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ present SOAP นักศึกษาเภสัช ภญ.ทิพย์ภาภรณ์ สุขไชยะ/ฝ่ายเภสัชกรรม suraiya รออนุมัติ รายละเอียด
23 มิ.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชี้แจง ไวรัสโคโรน่า ณัฐวดีี/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 มิ.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ หมอครอบครัว ศิรัญญา/งานอื่นๆ sirunya อนุมัติ รายละเอียด
22 มิ.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมชี้แจงมาตรฐานระบบบริการ ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 มิ.ย. 2558 13:00-15:00 ห้องประชุม VIP นิเทศน์อาจารย์แหล่งฝึกงาน ม.อ. งามศิริ/แพทย์แผนไทย cincin รออนุมัติ รายละเอียด
22 มิ.ย. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 มิ.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ สอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง คณาทิพย์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 มิ.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน Case คุณลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล sirunya อนุมัติ รายละเอียด
17 มิ.ย. 2558 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมยุทศาสตร์ 211 พรรทิพา ขาวเรือง/กายภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 มิ.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คัดกรอง MI นางลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล sirunyasirunya อนุมัติ รายละเอียด
15 มิ.ย. 2558 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คัดกรอง MI นางลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล sirunyasirunya อนุมัติ รายละเอียด
15 มิ.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี กุลชาดา/ฝ่ายฑันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 มิ.ย. 2558 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทดสอบสมรรถภาพ จนท.รพ.ระโนด พรรทิพา/กายภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
11 มิ.ย. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน Case คุณลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล sirunya อนุมัติ รายละเอียด
11 มิ.ย. 2558 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
10 มิ.ย. 2558 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาต่างชาติ ศึกษาดูงาน คลินิก WBC อารม บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 มิ.ย. 2558 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ รพ.ระโนด ประจำปี 2558 ศศิวิมล/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
9 มิ.ย. 2558 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ รพ.ระโนด ประจำปี 2558 ศศิวิมล/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
8 มิ.ย. 2558 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม NCD Board คุณมิ่งขวัญ ขวัญเย็น/ฝ่ายการพยาบาล sirunya อนุมัติ รายละเอียด
8 มิ.ย. 2558 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ รพ.ระโนด ประจำปี 2558 ศศิวิมล/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
4 มิ.ย. 2558 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการ เพ็ญนภา/กล่มการพยาบาล pumchit อนุมัติ รายละเอียด
2 มิ.ย. 2558 13:30-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเ้ตรียมความพร้อม การทำนาอินทรีย์ ภ.ก.สมฃาย ละอองพันธ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj รออนุมัติ รายละเอียด
2 มิ.ย. 2558 09:00-11:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกงาน งามศิริ/แพทย์แผนไทย cincin รออนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ค. 2558 16:00-18:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน Case นางลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล sirunyasirunya อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ค. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ ปี 4 ศึกษาดูงาน ปราณี จันทร์พุ่ม/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมเตรียมการประเมิน HA ลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมศูนย์ Refer เพ็ญนภา/กล่มการพยาบาล pumchit อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ค. 2558 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล อรอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ค. 2558 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ การเตรียมการประเมิน HA นางลักษณา สุวรรณนิล/งานคุณภาพ sirunyasirunya อนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ค. 2558 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ การเตรียมการประเมิน HA นางลักษณา สุวรรณนิล/งานคุณภาพ sirunyasirunya อนุมัติ รายละเอียด
20 พ.ค. 2558 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ เตรียมการประเมิน HA นางลักษณา สุวรรณนิล/งานคุณภาพ sirunyasirunya อนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ค. 2558 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมชี้แจงโปรแกรมแจ้งซ่อม ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ค. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 พ.ค. 2558 16:00-18:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน Case นางลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล sirunyasirunya อนุมัติ รายละเอียด
14 พ.ค. 2558 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ หารือเนื้อหาการประชุม HA นางลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล sirunyasirunya อนุมัติ รายละเอียด
11 พ.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทีมนิเทศ คปสอ. ด้านการพยาบาล มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 พ.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ทบทวน Case นางลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล sirunyasirunya อนุมัติ รายละเอียด
29 เม.ย. 2558 09:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ประทุมวัล/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 เม.ย. 2558 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นำเสนอผลงาน ศิรัญญา โอ่แก้ว/ศูนย์ระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 เม.ย. 2558 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นำเสนอผลงาน ศิรัญญา โอ่แก้ว/ศูนย์ระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 เม.ย. 2558 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการลงนิเทศของทีมสหสาขาวิชาชีพ ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 เม.ย. 2558 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมทบทวนระบบ Refer ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 เม.ย. 2558 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาล ลักษณา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 เม.ย. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 เม.ย. 2558 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน ผู้สูงอายุ จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 เม.ย. 2558 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมเชิงปฏิบัติการพฤติกรรมบริการ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
8 เม.ย. 2558 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมเชิงปฏิบัติการพฤติกรรมบริการ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
7 เม.ย. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุม NCD คปสอ.ระโนด เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
31 มี.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย โครงการ"เพื่อนคู่ใจ ห่วงใย ใกล้บ้าน คนพิการ" ศิริญา/กายภาพ ศิริญา อนุมัติ รายละเอียด
30 มี.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคหลอดเลือดหัวใจ สุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 มี.ค. 2558 11:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคา รสรินทร์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 มี.ค. 2558 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับนิเทศงานสุขภาพจิต สุพร ยุรพันธ์/งานสุขภาพจิต อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 มี.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุม RM ประจำเดือน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
24 มี.ค. 2558 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคา รสรินทร์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 มี.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม กรรจนา เนียมละออง/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 มี.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมพยาบาล รพ.สต. กรรจนา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 มี.ค. 2558 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP จัดทีมทำ VDO ของ โรงพยาบาล เกศรินทร์/สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 มี.ค. 2558 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์ คงบัว/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
11 มี.ค. 2558 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมความเสี่ยง ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 มี.ค. 2558 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP RM การเก็บเงินผู้ป่วย สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 มี.ค. 2558 13:00-16:30 ห้องประชุม VIP สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน น.ส.สุดอนงค์ ช้างเพ็ง/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แหวน อนุมัติ รายละเอียด
5 มี.ค. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP สอบสัมภาษณ์ สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
25 ก.พ. 2558 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมชาย ละอองพันธ์/คณะกรรมการความปลอดภัยดด้านยา อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.พ. 2558 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP ประชุมการสแกนเคร่ื่อง สุพร ยุรพันธ์/งานสุขภาพจิต อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.พ. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมทีมต้อนรับเสด็จพระเทพฯ สุมะนา/ฝ่ายเภสัชกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.พ. 2558 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ พรรณทิพา/กายภาพ puntipa รออนุมัติ รายละเอียด
13 ก.พ. 2558 13:00-16:30 ห้องประชุม VIP IPD Reprocess ทิพย์ภาภรณ์ สุขไชยะ/ฝ่ายเภสัชกรรม suraiya อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.พ. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อสม. สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.พ. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับคนไข้พระบรมฯ สุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.พ. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ประกันสุขภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.พ. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการ เพ็ญนภา/กล่มการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.พ. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP conferane case นักศึกษาพยาบาล ปราณี/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.พ. 2558 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม ธนาคาร ธกส.สาขาตะเครียะ/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 ก.พ. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ฉีด DT อายุ 20 -50 ปี สวรรยา แก้วช่วย/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 ม.ค. 2558 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม สุพร ยุรพันธ์/งานอื่นๆ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ม.ค. 2558 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา แก้วช่วย/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
21 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ให้คำปรึกษาควบคู่ พรรณี แก้วสวัสดิ์/งานสุขภาพชุมชน อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ม.ค. 2558 15:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมทบทวนการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายผู้รับบริการจ่ายเงิน ศศิธร ชูแก้ว/งาน e-cliam twoseadj รออนุมัติ รายละเอียด
19 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
16 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
15 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
14 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 ม.ค. 2558 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม Service Plan อรอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
13 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ม.ค. 2558 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม STI อารม บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน marw อนุมัติ รายละเอียด
9 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 ม.ค. 2558 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ประกันสุขภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM รพ.สต. มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
7 ม.ค. 2558 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับทีมจากเขต 12 สำนักอนามัยเจริญพันธ์ ในการทดลงการใช้แผนบูรณาการ อารม/งานสุขภาพชุมชน marw อนุมัติ รายละเอียด
7 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM รพ.สต. มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
6 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM รพ.สต. มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
5 ม.ค. 2558 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM รพ.สต. มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 ธ.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 ธ.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 ธ.ค. 2557 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คณะกรรมการ HRM สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 ธ.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
25 ธ.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
24 ธ.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวน Case ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ sirunya อนุมัติ รายละเอียด
24 ธ.ค. 2557 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย การจัดสวนแนวตั้ง พรรณทิพา ขาวเรือง/กายภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
23 ธ.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 ธ.ค. 2557 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน โกลัญญา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 ธ.ค. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ yurapan อนุมัติ รายละเอียด
22 ธ.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ธ.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 ธ.ค. 2557 08:30-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 ธ.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวน Case ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ sirunya อนุมัติ รายละเอียด
17 ธ.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวน Case ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
16 ธ.ค. 2557 14:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมทบทวน Reprocess IPD-ใบ MAR ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/งานคุ้มครองผู้บริโภค twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
16 ธ.ค. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รสรินทร์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
15 ธ.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย มอบรองเท้าเบาหวาน อมรา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
15 ธ.ค. 2557 08:30-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวจตา DM มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล spypig อนุมัติ รายละเอียด
11 ธ.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนด จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
3 ธ.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวน Case ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ sirunya อนุมัติ รายละเอียด
2 ธ.ค. 2557 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รายงานความก้าวหน้าแผนงานตามข้อเสนอแนะ Part II จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ย. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวน Case ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ sirunya อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ย. 2557 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ติดตามรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ย. 2557 14:00-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะกรรมการบริการบ้านพัก น.ส.ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ sirunya รออนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ย. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวน Case ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ sirunya อนุมัติ รายละเอียด
13 พ.ย. 2557 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย launch symposium ติดตามงาน e-cliam 2558 ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/งาน e-cliam twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
13 พ.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนด จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
13 พ.ย. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP อาจารย์นิเทศ นศ.พยาบาล ปราณี/CUP แหวน รออนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ย. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวน Case ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ sirunya อนุมัติ รายละเอียด
5 พ.ย. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนแนวทางการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตด้วยยา ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ sirunya อนุมัติ รายละเอียด
4 พ.ย. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP อาจารย์นิเทศ นศ.พยาบาล ปราณี/CUP แหวน รออนุมัติ รายละเอียด
3 พ.ย. 2557 08:30-12:00 ห้องประชุม VIP อาจารย์นิเทศ นศ.พยาบาล ปราณี/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
29 ต.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวน Case ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ sirunya อนุมัติ รายละเอียด
28 ต.ค. 2557 11:00-12:00 ห้องประชุม VIP สจรส.มอ.นัดคุยแนวทางความร่วมมือบูรณการด้านอาหาร นายสมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj รออนุมัติ รายละเอียด
27 ต.ค. 2557 14:30-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะทำงานธนาคารขยะทองคำ พรรณทิพา ขาวเรือง/กายภาพ puntipa รออนุมัติ รายละเอียด
27 ต.ค. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุม VIP อาจารย์นิเทศ นศ.พยาบาล ปราณี/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
24 ต.ค. 2557 13:00-14:30 ห้องประชุม VIP ประชุมร่วมแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
22 ต.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวน Case ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ sirunya อนุมัติ รายละเอียด
21 ต.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP Video Conference สุณี เพรชศรี/ฝ่ายการพยาบาล แหวน อนุมัติ รายละเอียด
17 ต.ค. 2557 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP ประชุมวางแผนการทำใบ MAR ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
17 ต.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คัดกรองพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี พรรณี แก้วสวัสดิ์/งานสุขภาพชุมชน โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
16 ต.ค. 2557 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการปี 2558 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
15 ต.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุม ทบทวน Case Sepsis ศิรัญญา โอ่แก้ว/งานคุณภาพ sirunya อนุมัติ รายละเอียด
15 ต.ค. 2557 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการปี 2558 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
9 ต.ค. 2557 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมวางแผนพัฒนางานปฐมภูมิ ปี 58 ภก.สมชาย ละอองพันธ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj รออนุมัติ รายละเอียด
9 ต.ค. 2557 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ติดตามหลังครบบำบัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew รออนุมัติ รายละเอียด
9 ต.ค. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP นิเทศนักศึกษาพยาบาล ปี 4 ปราณี/CUP แหวน รออนุมัติ รายละเอียด
9 ต.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนด จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
3 ต.ค. 2557 13:00-16:30 ห้องประชุม VIP นิเทศนักศึกษา รสรินทร์/CUP แหวน รออนุมัติ รายละเอียด
2 ต.ค. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุม VIP อาจารย์นิเทศผู้ช่วยพยาบาล ปราณี/CUP โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ย. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมเครือข่าย สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล yurapan อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ย. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ย. 2557 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ย. 2557 09:30-14:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สัมมนา เรื่อง Smart e-claim เพื่ออนาคต รพ.ระโนด ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/งานบูรณการ E-claim รพ.ระโนด twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.ย. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมผู้รับผิดชอบงานR5 สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล yurapan อนุมัติ รายละเอียด
15 ก.ย. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมทีมงานR5 สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล yurapan อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ย. 2557 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP สอบสัมภาษผุ้สมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ย. 2557 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. รสรินทร์/cup แหวน อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ย. 2557 13:00-15:30 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะกรรมการ DSAC กรณี IV round ภก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ย. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคาเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด รสรินทร์/cup วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนด จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.ย. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย PPR แพทย์, พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
29 ส.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย PPR แพทย์, พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 ส.ค. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุม VIP นศพ. ปี 4 ดูงาน ปราณี/cup วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 ส.ค. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP กำหนดราคากลางรั้วพร้อมป้าย รพ.สต.ท่าบอน รพ.สต.บ้านใหม่ รสรินทร์/งานอื่นๆ แหวน อนุมัติ รายละเอียด
28 ส.ค. 2557 08:00-09:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมผู้สูงอายุ นครินทร์ ผ่องสุวรรณ/คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 ส.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
25 ส.ค. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 ส.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมและเจาะเลือดนักเรียนกศน./SDR พรรณี แก้วสวัสดิ์/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 ส.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมและเจาะเลือดนักเรียนกศน./SDR วนิดา/งานสุขภาพชุมชน wanida อนุมัติ รายละเอียด
20 ส.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมและเจาะเลือดนักเรียนกศน./SDR วนิดา/งานสุขภาพชุมชน wanida อนุมัติ รายละเอียด
19 ส.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
19 ส.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมผู้นำนักเรียนคลินิกใกล้ใจ สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 ส.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมสายใยรัก/MCH board วนิดา/งานสุขภาพชุมชน wanida อนุมัติ รายละเอียด
14 ส.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนด จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
5 ส.ค. 2557 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมทีมต้อนรับ สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 ส.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
28 ก.ค. 2557 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมงานเอดส์ สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ค. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย เตรียมซ้อมแผนสาธารณภัย ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล spypig อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ค. 2557 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมผู้นำนักเรียนคลินิกใกล้ใจ สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
15 ก.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ค. 2557 10:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อาหารเสริม ณัฏฐา น้อยกูด/ใบโอนูทริก วัน อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนด จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
9 ก.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รายงานตัวผู้เข้ารับการบำบัดนาเสพติด ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew รออนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ค. 2557 08:00-08:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. เชี่ยวชาญ กรรจนา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
26 มิ.ย. 2557 13:30-16:30 ห้องประชุม VIP สอบสัมภาษณ์ คุณสุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
24 มิ.ย. 2557 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP ประชุมชี้แจงการทดลองใช้ ระบบริการแบบไร้กระดาษ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
24 มิ.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
23 มิ.ย. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 มิ.ย. 2557 16:00-20:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมบริษัทไบโอนูติค (คุณกุ้ง 084-6321051) โญ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
19 มิ.ย. 2557 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สาธิตถ่ายภาพลานสายตาอัตโนมัติ รสรินทร์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 มิ.ย. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองเครื่องกระตุกหัวใจ รสรินทร์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 มิ.ย. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประเมิน QA เพ็ญนภา/ฝ่ายการ penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
18 มิ.ย. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองเตียงไฟฟ้า รสรินทร์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 มิ.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
17 มิ.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย NCDS พรรณี จีรสกุล/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
16 มิ.ย. 2557 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมปรึกษาหารือการทอดผ้าป่าสามัคคีและการเปิดอาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลระโนด คุณลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
13 มิ.ย. 2557 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
12 มิ.ย. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนผู้ป่วยจากการเยี่ยมบ้าน ธนัชญา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 มิ.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนด จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
11 มิ.ย. 2557 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นักศึกษาต่างประเทศของมอ. มาดูงานคลินิกWBC และคลินิกใกล้ใจ วนิดา/งานสุขภาพชุมชน marw อนุมัติ รายละเอียด
10 มิ.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
9 มิ.ย. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP พิจารณาเครื่องอบผ้า รสรินทร์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 มิ.ย. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุม ละมัย/ฝ่ายการพยาบาล lamai อนุมัติ รายละเอียด
5 มิ.ย. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองเครื่่องอบผ้า รสรินทร์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
3 มิ.ย. 2557 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา ศศิวิมล/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
3 มิ.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
30 พ.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP review IPD ทิพย์ภาภรณ์ สุขไชยะ/ฝ่ายเภสัชกรรม gu_ru อนุมัติ รายละเอียด
30 พ.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย เครือข่ายสุขภาพจิต ช่อแก้ว/ฝ่ายการพยาบาล spypig อนุมัติ รายละเอียด
29 พ.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม CPR 100% ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล spypig อนุมัติ รายละเอียด
29 พ.ค. 2557 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับนิเทศคปสอ.รอบที่ 2 จรัสศร/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ค. 2557 16:00-20:00 ห้องประชุม VIP นศก. present case ศศิวิมล/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ค. 2557 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นำเสนอผลงานการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และ2 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ค. 2557 09:00-10:00 ห้องประชุม VIP นำเสนอตลาดนัดสีเขียว รพ.ระโนด-ต่อ สสจ.สข. ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ค. 2557 16:00-20:00 ห้องประชุม VIP นักศึกษา present case อมรา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ค. 2557 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบคลินิกใกล้ใจ ศศิวิมล/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ค. 2557 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประกวดหนูน้อยนมแม่ วนิดา/งานสุขภาพชุมชน marw อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ค. 2557 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านยา รพ.ระโนด ครั้งที่ 8 ประเด็น แนวทางการพัฒนาการใช้ใบ MAR ในผู้ป่วยใน ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม medhusna อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ค. 2557 08:00-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมโครงการ อสม. เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ อบจ.สงขลา/คลินิกใกล้ใจ spypig อนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ค. 2557 16:00-20:00 ห้องประชุม VIP นักศึกษา present case อมรา/กายภาพ mai รออนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ค. 2557 08:00-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมโครงการ อสม. เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ อบจ.สงขลา/คลินิกใกล้ใจ spypig อนุมัติ รายละเอียด
20 พ.ค. 2557 14:30-16:00 ห้องประชุม VIP การเก็บค่าบริการนอกเวลา ประทุมวัล/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 พ.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
20 พ.ค. 2557 08:00-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมโครงการ อสม. เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ อบจ.สงขลา/คลินิกใกล้ใจ spypig อนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ค. 2557 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม CPR 100% ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล spypig อนุมัติ รายละเอียด
14 พ.ค. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุม VIP สอบสัมภาษผู้สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ค. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
9 พ.ค. 2557 10:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อาหารเสริม กุ้ง ไบโอนูติก/งานอื่นๆ วัน รออนุมัติ รายละเอียด
9 พ.ค. 2557 10:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมฯ (กุ้ง บริษัทไบโอนูติก 084-6321051) โญ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ค. 2557 13:30-15:30 ห้องประชุม VIP ประชุมแก้ปัญหาเรื่อง บริหารคลังเวชภัณฑ์ ภก.สมชาย ละอองพันธุ์/งานบริหารเวชภัณฑ์ twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ค. 2557 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. คุณนครินทร์ ผ่องสุวรรณ/คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
7 พ.ค. 2557 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. นครินทร์ ผ่องสุวรรณ/คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 พ.ค. 2557 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. นครินทร์ ผ่องสุวรรณ/คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 พ.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
2 พ.ค. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมอาสาฉุกเฉิน ลักษณา สุวรรณนิล/ฝ่ายการพยาบาล gu_ru อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP conference case ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล spypig อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ค. 2557 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมหัวหน้าส่วน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 เม.ย. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมรองเท้าเบาหวานเคลื่อนที่ ประจำปี 57 อมรา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
29 เม.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
28 เม.ย. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมรองเท้าเบาหวานเคลื่อนที่ ประจำปี 57 อมรา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
25 เม.ย. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมรองเท้าเบาหวานเคลื่อนที่ ประจำปี 57 อมรา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
24 เม.ย. 2557 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านยา รพ.ระโนด ครั้งที่ 7 ประเด็น แนวทางการพัฒนาระบบการให้สารน้ำในผู้ป่วย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม medhusna อนุมัติ รายละเอียด
24 เม.ย. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมรองเท้าเบาหวานเคลื่อนที่ ประจำปี 57 อมรา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
23 เม.ย. 2557 13:30-16:30 ห้องประชุม VIP ทบทวนความเสี่ยงระดับ I ลักษณา สุวรรณนิล/ศูนย์ระบบคุณภาพ gu_ru อนุมัติ รายละเอียด
23 เม.ย. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมรองเท้าเบาหวานเคลื่อนที่ ประจำปี 57 อมรา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
22 เม.ย. 2557 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 1 ไร่ 1 แสน ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
22 เม.ย. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคาเครื่องอบลมร้อน (Hot air oven) รสรินทร์/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
22 เม.ย. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมรองเท้าเบาหวานเคลื่อนที่ ประจำปี 57 จริญญา/กายภาพ jarinya อนุมัติ รายละเอียด
22 เม.ย. 2557 08:00-10:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
21 เม.ย. 2557 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมรองเท้าเบาหวานเคลื่อนที่ ประจำปี 57 จริญญา/กายภาพ jarinya อนุมัติ รายละเอียด
17 เม.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนด จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
14 เม.ย. 2557 17:00-23:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมฯ ผู้จัดการ ธกส. สาขาระโนด/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
11 เม.ย. 2557 13:00-14:30 ห้องประชุม VIP ปัจฉิมนิเทศนักเรียน คุณสุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
10 เม.ย. 2557 14:00-16:30 ห้องประชุม VIP สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง รปภ สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แหวน อนุมัติ รายละเอียด
10 เม.ย. 2557 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมภาวะคลอดฉุกเฉิน อารม บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
9 เม.ย. 2557 08:30-12:00 ห้องประชุม VIP ต้อนรับคณะอาจารย์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานจาก มอ จันนง/แพทย์แผนไทย Black eyes girl อนุมัติ รายละเอียด
9 เม.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมผู้สูงอายุ คุณจรวยรัตน์/ประกันสุขภาพ โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
8 เม.ย. 2557 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะทำงาน PCA ระดับ CUP จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
8 เม.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
3 เม.ย. 2557 13:30-14:30 ห้องประชุม VIP ประชุมการปรับปรุงระบบของห้องยา ภก.ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม Aranee Talea อนุมัติ รายละเอียด
1 เม.ย. 2557 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอระโนด ผอ./องค์กรแพทย์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 เม.ย. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
31 มี.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ปฐมนิเทศนักศึกษา คุณสุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
27 มี.ค. 2557 13:00-16:30 ห้องประชุม VIP สอบสัมภาษณ์ สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป spypig อนุมัติ รายละเอียด
25 มี.ค. 2557 13:00-15:00 ห้องประชุม VIP ปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกงาน จันนง/แพทย์แผนไทย Black eyes girl อนุมัติ รายละเอียด
25 มี.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
24 มี.ค. 2557 13:00-15:00 ห้องประชุม VIP ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จันนง/แพทย์แผนไทย Black eyes girl อนุมัติ รายละเอียด
21 มี.ค. 2557 13:00-15:00 ห้องประชุม VIP จัดประชุม สรุปผลการดูงาน รพ.ควนขนุน นายไพรัตน์ นิลวรรณ/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
20 มี.ค. 2557 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านยา รพ.ระโนด ครั้งที่ 6 ประเด็น การทบทวนผลการดำเนินงาน Medication Error ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม medhusna อนุมัติ รายละเอียด
18 มี.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP counseling ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
17 มี.ค. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
14 มี.ค. 2557 13:30-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุมระบบคลังยา ภก.ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม Aranee Talea อนุมัติ รายละเอียด
13 มี.ค. 2557 13:30-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุม work load เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ภก.ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม Aranee Talea อนุมัติ รายละเอียด
13 มี.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนด จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
13 มี.ค. 2557 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ จนท. รพ.สต.-รพ.ระโนด 100 เปอร์เซนต์ ASU ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj ยกเลิก รายละเอียด
11 มี.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการ penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
11 มี.ค. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา รสรินทร์/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
10 มี.ค. 2557 08:00-08:00 ห้องประชุม VIP ผอ.รพ.ระโนด -ทีมผู้บริหาร พูดคุยประเด็นการพัฒนารูปแบบบริการ ตามโปรแกรม Hos-XP ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ระบบสารสนเทศ twoseadj รออนุมัติ รายละเอียด
7 มี.ค. 2557 15:00-16:30 ห้องประชุม VIP จัดประชุมเรื่องงานบริหารเวชภัณฑ์ นายไพรัตน์ นิลวรรณ/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
7 มี.ค. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รสรินทร์/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
7 มี.ค. 2557 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมการเขียนผลงานคุณภาพ R2R จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
6 มี.ค. 2557 15:30-17:00 ห้องประชุม VIP ซ้อมการเเสดง ตอง/ฝ่ายเภสัชกรรม tong-on รออนุมัติ รายละเอียด
6 มี.ค. 2557 11:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย Grand Opening จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
5 มี.ค. 2557 11:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย Grand Opening จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
4 มี.ค. 2557 15:00-16:30 ห้องประชุม VIP จัดประชุม Workload เภสัช นายไพรัตน์ นิลวรรณ/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
28 ก.พ. 2557 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม MCH อารม บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 ก.พ. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Medical Record Internal Audit ครั้งที่ 1 -2557 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
28 ก.พ. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย NCD Board มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.พ. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Medical Record Internal Audit ครั้งที่ 1 -2557 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.พ. 2557 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านยา รพ.ระโนด ครั้งที่ 5 ประเด็น การนำเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินงาน ความสมเหตุผลในการใช้ยาปฏิชีวนะ(ASU:Anti-biotic Smart Used) ตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณที่จ่ายตามผลงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม medhusna อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.พ. 2557 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นิเทศโซนกระดังงา คุณพรสวรรค์ สสจ.สงขลา/งานอื่นๆ วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.พ. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Medical Record Internal Audit ครั้งที่ 1 -2557 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.พ. 2557 12:00-16:00 ห้องประชุม VIP Medical Record Internal Audit ครั้งที่ 1 -2557 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.พ. 2557 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประจำเดือนฝ่ายการพยาบาล สุดจิต/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.พ. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.พ. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.พ. 2557 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Medical Record Intenal Audit ครั้งที่ 1 -2557 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.พ. 2557 09:00-16:30 ห้องประชุม VIP อบรมฟื้นฟูเวชระเบียน Hosxp ม่ารีดา/งานอื่นๆ วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.พ. 2557 09:00-16:30 ห้องประชุม VIP อบรมฟื้นฟูเวชระเบียน Hosxp ม่ารีดา/งานอื่นๆ chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2557 13:30-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุมเรื่องสรุปแนวทางการออกใบรับรองแพทย์สำหรับผู้รับบริการ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2557 11:30-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สหกรณ์ออมทรัพย์สงขลามาพบปะสมาชิก ประทุมวัล/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2557 09:30-10:00 ห้องประชุม VIP ประชุมวางแผนการตรวจเฝ้าระวังยารถเร่ร่วมกับสสจ.สข. ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/งานคุ้มครองผู้บริโภค twoseadj รออนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2557 08:00-08:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมรองเท้าเบาหวานเคลื่อนที่ ประจำปี 57 อมรา/กายภาพ mai รออนุมัติ รายละเอียด
18 ก.พ. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.พ. 2557 09:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามข้อเสนอแนะหลัง Re-Accreditation จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.พ. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนด จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.พ. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย sepsis ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.พ. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.พ. 2557 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมอนุกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล เพ็ญนภา/กล่มการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.พ. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย sepsis ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
7 ก.พ. 2557 11:00-13:00 ห้องประชุม VIP ประชุมทำแผนงาน PCT จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.พ. 2557 13:00-15:30 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านยา รพ.ระโนด ครั้งที่ 4 ประเด็น ทบทวนผลการดำเนินงาน Medication Reconcilliation ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/คณะกรรมการความปลอดภัยดด้านยา twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.พ. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
30 ม.ค. 2557 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเืดือน โกลัญญา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
30 ม.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตัวชี้วัด Clinic Asthma อรนุช เรืองขจร/ฝ่ายการพยาบาล โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
30 ม.ค. 2557 09:30-12:00 ห้องประชุม VIP ประัชุมคณะกรรมการบริหาร โกลัญญา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 ม.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
24 ม.ค. 2557 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
22 ม.ค. 2557 13:00-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุมระบบยา ภก.ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม Aranee Talea อนุมัติ รายละเอียด
21 ม.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
16 ม.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตัวชี้วัด Clinic Asthma อรนุช เรืองขจร/ฝ่ายการพยาบาล โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
16 ม.ค. 2557 09:00-14:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "มีอะไรใน Hos Xp" ที่คุณไม่รู้ กับทีมงาน IM รพ.สะบ้าย้อย ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
15 ม.ค. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP จัดประชุม เรื่อง งานคุ้มครองฯ ภก.สมชาย ละอองพันธ์/ฝ่ายเภสัชกรรม tong-on อนุมัติ รายละเอียด
15 ม.ค. 2557 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมจิตเวชฉุกเฉิน ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
14 ม.ค. 2557 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการ เพ็ญนภา/กล่มการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
14 ม.ค. 2557 11:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดปีใหม่กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน คลินิก ARV ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
14 ม.ค. 2557 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew อนุมัติ รายละเอียด
13 ม.ค. 2557 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP ประชุมการ เรื่อง งานคุ้มครองฯ ภก.สมชาย ละอองพันธ์/ฝ่ายเภสัชกรรม tong-on รออนุมัติ รายละเอียด
7 ม.ค. 2557 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และโน๊ตบุ๊ค รสรินทร์/งานอื่นๆ โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
27 ธ.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
27 ธ.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปีใหม่ อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
26 ธ.ค. 2556 13:00-15:00 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านยา รพ.ระโนด ครั้งที่ 3 ประเด็น การทบทวนความคุ้มค่า และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยคลินิกหอบหืด(Asthma Clinic) ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
25 ธ.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมการทำสัญญาจ้างพนักงานกระทรวง สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป spypig อนุมัติ รายละเอียด
24 ธ.ค. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุม VIP สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป spypig อนุมัติ รายละเอียด
24 ธ.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew รออนุมัติ รายละเอียด
24 ธ.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา ช่อแก้ว ส่งแสงทอง/ฝ่ายการพยาบาล chorkaew รออนุมัติ รายละเอียด
23 ธ.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย งานสุขภาพจิตและจิตเวช พัมนาศักยภาพครู ครูพี่เลี้ยงในการค้นหา /ดูแลเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการ/พฤติกรรม/บกพร่องทางจิต/การเรียนรู้ สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล yurapan อนุมัติ รายละเอียด
20 ธ.ค. 2556 09:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาสเเรก R8 นายทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม tong-on อนุมัติ รายละเอียด
19 ธ.ค. 2556 13:00-15:30 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านยา รพ.ระโนด ครั้งที่ 2 ประเด็น การทบทวนการบริหารยา stat dose ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
18 ธ.ค. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุมเรื่องการคุกคามของผู้ป่วยจิตเวช ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล spypig อนุมัติ รายละเอียด
17 ธ.ค. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คณะกรรมการสารสนเทศ กนกวรรณ ณะแก้ว/งานอื่นๆ โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
12 ธ.ค. 2556 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยด้านยา รพ.ระโนด ครั้งที่ 1 ประเด็น การบรรจุและบริหารจัดการ Streptokinase ใน HAD และทบทวนระบบยา HADรพ.ระโนด ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
12 ธ.ค. 2556 08:30-10:30 ห้องประชุม VIP อาจารย์จาก วสส.ยะลา นิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ภญ.ฐิติกา ภูมิสุข/ฝ่ายเภสัชกรรม nungning อนุมัติ รายละเอียด
8 ธ.ค. 2556 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดทำบุญประจำปี นายกสมาคมกู้ภัยอินทนิล รพ.ระโนด/กู้ภัยอินทนิล รพ.ระโนด โญโญ๋ อนุมัติ รายละเอียด
4 ธ.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ประชุมการนิเทศเครือข่าย รพ.สงขลา เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
3 ธ.ค. 2556 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย Gran opening สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
2 ธ.ค. 2556 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย gran opening สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
2 ธ.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP audit chart ฝ่ายการ ศรีสุดา/ฝ่ายการพยาบาล ใบบุญใบบัว อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ย. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมเรื่อง STEMI จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ย. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมวิชาการ(Lunch Symposium) จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ย. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองงบฉุกเฉิน รสรินทร์/งานอื่นๆ วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ย. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ย. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ย. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุม OR สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ย. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุม workload จพ.เภสัชกรรม นายไพรัตน์ นิลวรรณ (ตอง)/ฝ่ายเภสัชกรรม tong-on อนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ย. 2556 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 พ.ย. 2556 09:30-12:00 ห้องประชุม VIP รับ นพ.สสจ.สงขลา โกลัญญา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 พ.ย. 2556 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ รพ.ระโนด พรรณทิพา/กายภาพ puntipa อนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ย. 2556 14:00-15:30 ห้องประชุม VIP บรรยาย นักศึกษาฝึกงาน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ย. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ย. 2556 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ รพ.ระโนด พรณทิพา/กายภาพ puntipa อนุมัติ รายละเอียด
18 พ.ย. 2556 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทดสอบสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ รพ.ระโนด พรรรณทิพา/กายภาพ puntipa อนุมัติ รายละเอียด
15 พ.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย มหกรรมรวมพลคนจิตอาสา ธนัชญา/ฝ่ายการพยาบาล puntipa อนุมัติ รายละเอียด
14 พ.ย. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP สรุปฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาฝึกงาน (เมวิการณ์)/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ย. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ย. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 พ.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ICWN ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ย. 2556 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
7 พ.ย. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมเจ้าพนักงานเภสัชกรรมเพื่อทำ work load ภ.ก.ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
7 พ.ย. 2556 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 พ.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 พ.ย. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน โกลัญญา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 พ.ย. 2556 08:00-08:00 ห้องประชุม VIP ให้คำปรึกษา สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
4 พ.ย. 2556 15:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย เชิญประชุมเรื่องศึกษาดูงาน จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
4 พ.ย. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย lunch symposium องค์กรแพทย์ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
4 พ.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Audit chart ฝ่ายการ ศรีสุดา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ย. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุม VIP ่นักศึกษาทันตภิบาล ทัณฑิกา สุขจันทร์/ฝ่ายฑันตกรรม วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ย. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
31 ต.ค. 2556 13:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สุนทรียสนทนา wprkload เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ภ.ก.ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
31 ต.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
30 ต.ค. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุ ธนพรรณ/ประกันสุขภาพ fab รออนุมัติ รายละเอียด
29 ต.ค. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมเรื่องศึกษาดูงาน จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
29 ต.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุม VIP ให้บริการคำปรึกษา สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 ต.ค. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมเรื่อง STEMI จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
25 ต.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชี้แจงงานสุขภาพจิต สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล yurapan อนุมัติ รายละเอียด
24 ต.ค. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุมทบทวนการเตรียมเยี่ยมระบบยา รพ.ระโนด ภ.ก.ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
22 ต.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP สอบราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊ก รสรินทร์/งานอื่นๆ วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 ต.ค. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 ต.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP นักศึกษาแพทย์ ปราณี/งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 ต.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมจัดทำแผนงานปีงบ 2557 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
21 ต.ค. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 ต.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2556 18:00-21:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ กันยา มะกาว/ไบโอสเปร์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 ต.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมจัดทำแผนงานปีงบ 2557 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
17 ต.ค. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประเมินนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 ต.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมจัดทำแผนงานปีงบ 2557 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
16 ต.ค. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย การประชุมวิชาการเรื่อง ยาหอบหืดและโรคถุงลมอุดกั้นเรื้อรัง ภ.ญ.สุมมะนา พัฒโนภาษ/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
16 ต.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมจัดทำแผนงานปีงบ 2557 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
14 ต.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ICWN ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 ต.ค. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุม VIP นักศึกษาแพทย์ดูงาน ปราณี/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
8 ต.ค. 2556 08:00-08:00 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
3 ต.ค. 2556 09:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมรวบรวมข้อมูล Tracer และ LeTCI จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
2 ต.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 ต.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
30 ก.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ยาเสพติด สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP รับคณะอาจารย์เยี่ยมสำรวจ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับทีม Re-Accreditation จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับทีม Re-Accreditation จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP รับคณะอาจารย์เยี่ยมสำรวจ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ย. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM ประจำเดือน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP นิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.ย. 2556 13:00-15:00 ห้องประชุม VIP เตรียมระบบยา ภก.ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม วัน อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.ย. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุม VIP เตรียมพร้อมทีมรับการสัมภาษณ์ IC ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.ย. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
23 ก.ย. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุม VIP orietation นักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.ย. 2556 14:30-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนปฏิบัติระบบจิิตเวช สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.ย. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ conferen case ศูนย์ HHC สุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ย. 2556 14:30-16:00 ห้องประชุม VIP นิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ย. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุม VIP นิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน รออนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ย. 2556 08:30-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับการเยี่ยมติวเข้มเสมือนจริง ครั้งที่ 2 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ย. 2556 08:30-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับการเยี่ยมติวเข้มเสมือนจริง ครั้งที่ 2 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP นิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย บริจาคโลหิต ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย PCT พรรณี จีรสกุล/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นำเสนอข้อมูลเตรียมรับ Re-Accreditation จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ย. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย R8 RM อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้บริการด้วยความเป็นมิตรและประทับใจ คุณสุดอนงค์ ช้างเพ็ง/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ย. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนดมาประชุม ธนพรรณ/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ย. 2556 15:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมข้อตกลงกรณีผู้ป่วยถูกกระทำชำเรา ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie รออนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ย. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมทำแผนสุขภาพ สุภาพ/คลินิกใกล้ใจ susi อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.ย. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย งานคุณภาพ HA โกลัญญา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.ย. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุม VIP นิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.ย. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมทำแผนสุขภาพ สุภาพ/คลินิกใกล้ใจ susi อนุมัติ รายละเอียด
9 ก.ย. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมทำแผนสุขภาพ สุภาพ/คลินิกใกล้ใจ susi อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ย. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ มนูญ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.ย. 2556 17:00-21:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ไบโอสเปร์อาหารเสริม คุณกันยา/บริษัท ไบโอสเปร์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.ย. 2556 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย เชิญประชุมชี้แจงการ Re-accreditation จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.ย. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน ปราณี/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Internal Audit เวชระเบียน ครั้งที่ 3 / 2556 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
5 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Internal Audit เวชระเบียน ครั้งที่ 3 / 2556 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.ย. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ จัดตั้งธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด พรรณทิพา ขาวเรือง/งานอื่นๆ puntipa อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Internal Audit เวชระเบียน ครั้งที่ 3 / 2556 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
3 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Internal Audit เวชระเบียน ครั้งที่ 3 / 2556 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Internal Audit เวชระเบียน ครั้งที่ 3 / 2556 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
30 ส.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นำเสนอผลงานคุณภาพ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
29 ส.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ไต ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 ส.ค. 2556 09:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ผู้นำชุมชน ธกส.ระโนด/ธกส.ระโนด วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 ส.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM ประจำเดือน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 ส.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม NCD มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 ส.ค. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมลงเยี่ยม จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
27 ส.ค. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย R8 RM ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใหม่ รพ.ระโนด ปี 2556 วันที่ 3 สุดอนงค์ ช้างเพ็ง/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
26 ส.ค. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุม VIP ปฐมนิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 ส.ค. 2556 08:00-08:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
23 ส.ค. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย R8 RM ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใหม่ รพ.ระโนด ปี 2556 วันที่ 2 คุณสุดอนงค์ ช้างเพ็ง/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
22 ส.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมแกนนำวัยรุ่น วัยเรียน อารม บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน พี่อ๊อก อนุมัติ รายละเอียด
21 ส.ค. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย R8 RM ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใหม่ รพ.ระโนด ปี 2556 วันที่ 1 สุดอนงค์ ช้างเพ็ง/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
20 ส.ค. 2556 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 3/56 ภ.ญ.สุมมะนา พัฒโนภาษ/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
20 ส.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคารั้ว รพ.สต.ระวะ รสรินทร/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 ส.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจเยี่ยมภายใน 1021/ฝ่ายเภสัชกรรม วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ส.ค. 2556 08:00-14:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมการสำรวจหมอพื้นบ้านและบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยในอำเภอระโนด โดยสสจ.สงขลา จันนง/แพทย์แผนไทย Black eyes girl อนุมัติ รายละเอียด
16 ส.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ นำเสนอผลงานคุณภาพ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
15 ส.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตรวจเยี่ยมภายใน ภก.ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม วัน อนุมัติ รายละเอียด
15 ส.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เตรียมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
14 ส.ค. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ แม่และเด็ก อารม บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
14 ส.ค. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ทบทวนกลุ่มโรค จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
13 ส.ค. 2556 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พี่อ๊อก อนุมัติ รายละเอียด
9 ส.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมทบทวนเพื่อวางแผนการเชื่อมโยงมาตรฐานกับหน่วยงานภายในและภายนอก (กลุ่มโรค) จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
9 ส.ค. 2556 08:00-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
8 ส.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนดมาประชุม ธนพรรณ/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
8 ส.ค. 2556 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
7 ส.ค. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด สุมะนา/ฝ่ายเภสัชกรรม พี่อ๊อก อนุมัติ รายละเอียด
7 ส.ค. 2556 09:30-16:00 ห้องประชุม VIP PCU รัชดา จังหวัดตรังศึกษาดูงาน ปราณี/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
5 ส.ค. 2556 17:00-21:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย มุสลิมสัมพันธ์ ละศีลอดและละหมาดมัฆริบร่วมกัน ม่ารีดา/เวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
5 ส.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุม VIP สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แหวน อนุมัติ รายละเอียด
5 ส.ค. 2556 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ordit เวชระเบียนฝ่ายการ ศรีสุดา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
2 ส.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ปีงบ 2557 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
1 ส.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ปีงบ 2557 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
31 ก.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM ประจำเดือน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
31 ก.ค. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุมเรื่องการปฐมนิเทศบุคลากร สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แหวน รออนุมัติ รายละเอียด
30 ก.ค. 2556 13:00-15:00 ห้องประชุม VIP ศูนย์มะเร็ง มอ.หาดใหญ่ จัดทำข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลระโนด ม่ารีดา/งานเวชระเบียนและสถิติ marie อนุมัติ รายละเอียด
30 ก.ค. 2556 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ วิชาการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล พี่อ๊อก อนุมัติ รายละเอียด
30 ก.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคา รสรินทร์/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
30 ก.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประกวดการนำเสนอสุขภาพดีกับคนมีหนัง เกศรินทร์/สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ kate อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ค. 2556 14:00-17:00 ห้องประชุม VIP นำเสนอ Case conference กภ.พรรณทิพา ขาวเรือง/กายภาพ puntipa อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ค. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ชี้แจงรายละเอียดการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แหวน อนุมัติ รายละเอียด
29 ก.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย โครงการซุมบ้าท้าเต้น พรรณทิพา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.ค. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุม VIP นักศึกษาแพทย์ดูงาน ปราณี/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย มอบรองเท้าเบาหวาน ศศิวิมล/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ สอบสัมภาษ สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แหวน อนุมัติ รายละเอียด
25 ก.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุม VIP conforen case สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล พี่อ๊อก อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การเก็บฐานข้อมูลคนพิการออนไลน์ พรรณทิพา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.ค. 2556 11:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ การประเมินฟันเทียม ษาน๊ะ/ฝ่ายฑันตกรรม วัน อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ค. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ conferen case ศูนย์ HHC สุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ค. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ lunch symposium องค์กรแพทย์ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ค. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุม VIP รับรองทีมเยี่ยมจาก สสจ.สงขลา จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ conferen เยี่ยมบ้านนายนวย นรพ.พลอยพิณ/องค์กรแพทย์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.ค. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ Lunch Symposium รหัสการสั่งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ในHOSxP ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.ค. 2556 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมวิชาการเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง วันดี อำพะวัน/ฝ่ายการพยาบาล wandee อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.ค. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เครือข่าผู้สูงอายุติดตามผู้ยากไร้ จรวยรัตน์ คงบัว/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.ค. 2556 08:00-10:00 ห้องประชุม VIP ทำกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ประจวบ รัตนแก้ว/ฝ่ายการพยาบาล prajuab อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP งบต้นทุน ม่ารีดา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.ค. 2556 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมวิชาการเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง วันดี อำพะวัน/ฝ่ายการพยาบาล wandee อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคาเครื่อง NST รสรินทร์/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
16 ก.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
15 ก.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ สรุปผลการวางแผนจำหน่าย จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ LA สมใจ สุขเขียว/เทคนิคการแพทย์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ค. 2556 13:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ การซ่อมเครื่องมือทันตกรรม โนรีย๊ะ/ฝ่ายฑันตกรรม วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ค. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมวิชาการ(Lunch Symposium) เรื่อง การใช้ยาในผู้ป่วย และการใช้ยาสมุนไพร จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมพยาบาลฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ค. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมคณะกรรมการยาPTCระโนดครั้งที่3 ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj ไม่อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ค. 2556 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประเมินมาตรฐานไตเทียม ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป fab อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุม VIP RM และ MI ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมพยาบาลฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุม VIP ฉีดวัคซีน ธันยพงศ์/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
10 ก.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อย.น้อย จินตนา/ฝ่ายเภสัชกรรม วัน อนุมัติ รายละเอียด
9 ก.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคาต่อเติม รพ.สต.วัดสน รสรินทร์/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
9 ก.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM และ MI ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ค. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุม VIP นิเทศนักศึกษาแพทย์ ปราณี/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ ท้องไม่พร้อม และแท้งไม่ปลอดภัย อารม บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM และ MI ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 ก.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สอบเทียบเครื่องมือ ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ สสจ.ลงติดตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สอบเทียบเครื่องมือ ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
3 ก.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคา รสรินทร์/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
3 ก.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ อบรมการนับ แคลอรี่ ในผู้ป่วยเบาหวาน สุดจิต แก้วสุขศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
3 ก.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สอบเทียบเครื่องมือ ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.ค. 2556 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ระบบยา (PTC) สุมะนา/ฝ่ายเภสัชกรรม วัน ไม่อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ กำหนดราคากลาง รสรินทร์/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
2 ก.ค. 2556 10:00-16:00 ห้องประชุม VIP อาจารย์มานิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ค. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ชี้แจงโรคที่เป็นจุดเน้นของโรงพยาบาล และ SP/WI ของหน่วยงาน จรัสศรี/งานคุณภาพ gu_ru อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP Audit chart ฝ่ายการ ศรีสุดา รักษ์เพชร/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ค. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุม VIP Oriented นักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ค. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ Audit chart ฝ่ายการ ศรีสุดา รักษ์เพชร/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมสมาคมเครื่อยข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา จรวยรัตน์ คงบัว/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
28 มิ.ย. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุม VIP คณะกรรมการบริหารกลุ่มการฯ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
28 มิ.ย. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมโครงการฐานข้อมูลคนพิการ อ.ระโนด ศศิวิมล/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
28 มิ.ย. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 มิ.ย. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ คณะกรรมการบริหารกลุ่มการฯ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
27 มิ.ย. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยพฤติกรรมเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง จรวยรัตน์ คงบัว/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
27 มิ.ย. 2556 13:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุม PCT พรรณี จีรสกุล/ฝ่ายการพยาบาล fab อนุมัติ รายละเอียด
26 มิ.ย. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุม VIP case conferen สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 มิ.ย. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM ประจำเดือน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 มิ.ย. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยพฤติกรรมเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง จรวยรัตน์ คงบัว/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
25 มิ.ย. 2556 14:00-16:30 ห้องประชุม VIP คณะกรรมการบริหารและทรัพยากรบุคคล สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
25 มิ.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ อบรมการนับ แคลอรี่ ในผู้ป่วยเบาหวาน สุดจิต แก้วสุขศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
24 มิ.ย. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมคณะทำงานดูแลระบบHOSxP ม่ารีดา/IT marie อนุมัติ รายละเอียด
24 มิ.ย. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมอสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 มิ.ย. 2556 11:30-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ทบทวนระบบผู้ป่วยจิตเวช สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 มิ.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ นำเสนอผลงานทีมนำ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
20 มิ.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ CPR แพทย์ พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 มิ.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ตำบลจัดการสุขภาพ อำนาจ ทองผอม/สสอ. วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 มิ.ย. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลมานิเทศนักศึกษา วันดี อำพะวัน/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 มิ.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย พัฒนาศักยภาพกลุ่มงานจิตเวช สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 มิ.ย. 2556 08:30-10:00 ห้องประชุม VIP กลุ่ม Pt DM ประจวบ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 มิ.ย. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมคณะกรรมการระบบเวชระเบียน ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
18 มิ.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมการนับ แคลอรี่ ในผู้ป่วยเบาหวาน สุดจิต แก้วสุขศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 มิ.ย. 2556 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมคณะทำงาน PCT และผู้เกี่ยวข้อง จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ นำเสนอผลงานของทีมนำ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
13 มิ.ย. 2556 19:00-22:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับบุคลากร รพ.ปี 2556 นายทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
13 มิ.ย. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กีฬาและสันทนาการ Sport Challenge Day ทันใจ/ฝ่ายเภสัชกรรม วัน อนุมัติ รายละเอียด
13 มิ.ย. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมlaunch symphosium พัฒนาศักยภาพ จนท.เภสัชกรรม เรื่อง การให้คำปรึกษายาเทคนิคพิเศษ part 1 ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
13 มิ.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ CPR แพทย์ พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
13 มิ.ย. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนดมาประชุม ธนพรรณ/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
12 มิ.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ อบรมการนับ แคลอรี่ ในผู้ป่วยเบาหวาน สุดจิต แก้วสุขศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 มิ.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมอสม.บ้านใหม่ พิเชษฐ์/รพ.สต.บ้านใหม่ วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 มิ.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ คณะกรรมการบริหารกลุ่มการฯ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
10 มิ.ย. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมการจัดงานกีฬา จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
7 มิ.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ CPR แพทย์ พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 มิ.ย. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุมหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
6 มิ.ย. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ CPR ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ยาม เปล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 มิ.ย. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ LAB สมใจ/เทคนิคการแพทย์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
4 มิ.ย. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ CPR ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ยาม เปล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
3 มิ.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุม VIP ปฐมนิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
3 มิ.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ Audit chart ฝ่ายการ ศรีสุดา รักษ์เพชร/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
31 พ.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับwarfarin นันทิชา ไชยานุกิจ/ฝ่ายเภสัชกรรม nanticha อนุมัติ รายละเอียด
31 พ.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Audit เวชระเบียน ครั้งที่ 2 / 2556 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
30 พ.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมวิชาการ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับwarfarin นันทิชา ไชยานุกิจ/ฝ่ายเภสัชกรรม nanticha อนุมัติ รายละเอียด
30 พ.ค. 2556 08:00-08:00 ห้องประชุม VIP Audit เวชระเบียน ครั้งที่ 2 / 2556 ม่าีรีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
29 พ.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM ประจำเดือน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 พ.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Audit เวชระเบียน ครั้งที่ 2 / 2556 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนตัวชี้วัด Roadmap ที่ 8 9 10 11 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนอสม.คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว นครินทร์ ผ่องสุวรรณ/คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว nakarin clinic vach อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Audit เวชระเบียน ครั้งที่ 2 / 2556 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP Audit เวชระเบียน ครั้งที่ 2 / 2556 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ค. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน โกลัญญา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ทบทวนการดูแลผู้ป่วย R2 ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนตัวชี้วัด Roadmap ที่ 5 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุม หน.ฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ค. 2556 13:00-15:00 ห้องประชุม VIP ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ธนัชญา พูลสวัสดิ์/ฝ่ายการพยาบาล hying อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เร่งรัดการก่อสร้าง รสรินทร์/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ค. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุม หน.กลุ่มการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนตัวชี้วัด Roadmap ที่ 1-2 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ค. 2556 11:30-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ทบทวนระบบผู้ป่วยจิตเวช สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน รออนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP กำหนดราคากลาง รสรินทร์/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุม หน.กลุ่มการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
20 พ.ค. 2556 17:00-20:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ พรรษา/ไบโอสเปร์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 พ.ค. 2556 12:00-16:00 ห้องประชุม VIP พัฒนาระบบงาน ธนัชญา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 พ.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุม หน.ฝ่ายการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล penna2556 อนุมัติ รายละเอียด
19 พ.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย AIA ครูปลา/AIA วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 พ.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนตัวชี้วัด Roadmap ที่ 3 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
17 พ.ค. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ conferen case ศูนย์ HHC สุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 พ.ค. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ lunch symposium องค์กรแพทย์ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
16 พ.ค. 2556 17:00-20:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย เลี้ยงส่ง สมใจ สุขเขียว/เทคนิคการแพทย์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
16 พ.ค. 2556 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ นำเสนอ case study นักศึกษาึฝึกงาน จันนง/แพทย์แผนไทย Black eyes girl อนุมัติ รายละเอียด
16 พ.ค. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมlaunch symphosium พัฒนาศักยภาพ จนท.เภสัชกรรม เรื่อง การจัดการความคลาดเคลื่อนทางยา ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
16 พ.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดประกวดผลงานวิชาการ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
15 พ.ค. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เงื่อนไขการส่งออกเวชระเบียน ตรวจสอบ ม่ารีดา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
14 พ.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมเพื่อหารือการเตรียมความพร้อมลงเยี่ยม จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
14 พ.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP กำหนดราคากลาง รสรินทร์/cup วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย summit Queen limited (ชุดเพื่อสุขภาพ) ภัทร์รวี ลีอร่ามวงศ์ (อ้อย)/summit Queen วัน อนุมัติ รายละเอียด
10 พ.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมทีมสหวิชาชีพในเครือข่ายอำเภอระโนด ธนัชญา พูลสวัสดิ์/ฝ่ายการพยาบาล hying อนุมัติ รายละเอียด
9 พ.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนดมาประชุม ธนพรรณ/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ PCT พรรณี จีรสกุล/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย เข้าค่ายเด็ก จาฤดี กองผล/ฝ่ายการพยาบาล jaru_joy อนุมัติ รายละเอียด
3 พ.ค. 2556 08:00-15:30 ห้องประชุม VIP อบรมการใช้ spirometry อรนุช เรืองขจร/ฝ่ายการพยาบาล say_num อนุมัติ รายละเอียด
2 พ.ค. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ หามติการฉีด IM ในผู้ป่วย HIV ม่ารีดา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ค. 2556 13:30-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมชี้แจงโครงการสวนสมุนไพร จันนง/แพทย์แผนไทย Black eyes girl อนุมัติ รายละเอียด
30 เม.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ Ordit chart จากสำนักระบาด ธันยพงศ์/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
30 เม.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทีมเยี่ยมสำรวจจากสำนักพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 เม.ย. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุม MCH Board อ.ระโนด อารม บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 เม.ย. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประชุมโครงการสวนสมุนไพร จันนง/แพทย์แผนไทย Black eyes girl อนุมัติ รายละเอียด
28 เม.ย. 2556 12:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ไบโอสเปร์อาหารเสริม พรรษา/ไบโอสเปร์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 เม.ย. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ conferen case ศูนย์ HHC สุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 เม.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
25 เม.ย. 2556 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รับบริจาคโลหิตในพื้นที่ อำเภอระโนด วัน/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
25 เม.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
24 เม.ย. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM ประจำเดือน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
24 เม.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
23 เม.ย. 2556 10:00-14:00 ห้องประชุม VIP เตรียมความพร้อมการสร้างสวนสมุนไพร จันนง/แพทย์แผนไทย วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 เม.ย. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 เม.ย. 2556 08:00-12:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมเทคนิกการนำเสนอผลงาน สุภาพ สิกขาพันธ์/งานคุณภาพ say_num อนุมัติ รายละเอียด
18 เม.ย. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมlaunch symphosium พัฒนาศักยภาพ จนท.เภสัชกรรม เรื่อง การประสานความสอนคล้องทางยาและประเมินความสมเหตุสมผลทางยา ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
18 เม.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุม VIP PCT พรรณี จีรสกุล/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 เม.ย. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย การเยี่ยมติดตามคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 เม.ย. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนดมาประชุม ธนพรรณ/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
11 เม.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ฉีดวัคซีนในบุคลากร ณัฐวดี/งาน IC ณัฐวดี แสงประจง อนุมัติ รายละเอียด
10 เม.ย. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมวิชาการ(Lunch Symposium) เรื่อง Diabetic ketoacidosis ในผู้ป่วยเบาหวาน จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
10 เม.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ฉีดวัคซีนบุคลากร ณัฐวดี/งาน IC ณัฐวดี แสงประจง อนุมัติ รายละเอียด
9 เม.ย. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ Wab conferrence สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
9 เม.ย. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ R 5 สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
9 เม.ย. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP PCT พรรณี จีรสกุล/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 เม.ย. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ R 12 องค์กรแห่งความสุข สมใจ สุขเขียว/เทคนิคการแพทย์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 เม.ย. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย MI ราตรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
4 เม.ย. 2556 13:30-15:30 ห้องประชุม VIP สุนทรียสนทนา ปลูกข้าวบ้านฉัน เป็นอาหารบ้านเธอ ครั้งที่ 2 ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
4 เม.ย. 2556 10:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ทีมระบบคุณภาพ สสจ.สงขลาลงเยี่ยมเพื่อเตรียมการ Re-accreditation จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
2 เม.ย. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุม VIP ต้นทุน ม่ารีดา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 เม.ย. 2556 09:00-16:00 ห้องประชุม VIP ศึกษาดูงานจากรพ.สะบ้าย้อย สุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 มี.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP Unid cort ม่ารีดา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 มี.ค. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุม VIP นักศึกษาดูงาน ปราณี/cup วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 มี.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประเมินควา่มเสี่ยง ธันยพงศ์/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 มี.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ HRM สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
27 มี.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM ประจำเดือน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
27 มี.ค. 2556 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
27 มี.ค. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุม conferenceเรื่องมาตรฐานแพทย์แผนไทย ผ่าน web conference จาก สสจ. จันนง/แพทย์แผนไทย Black eyes girl อนุมัติ รายละเอียด
22 มี.ค. 2556 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมการพัฒนาคุณภาพ HA และ RM 100 % จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
21 มี.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ Reac HA ยาเสพติด สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 มี.ค. 2556 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมการพัฒนาคุณภาพ HA และ RM 100 % จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
19 มี.ค. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมประจำเดือนระบบเวชระเบียน ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
19 มี.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรม Clinical Tracer Highlight จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
18 มี.ค. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย หารือจัดงานโครงการคนระโนดสุขภาพดี ชีวีมีสุข เกศรินทร์/สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 มี.ค. 2556 16:30-20:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ พรรษา/ไบโอสเปร์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
15 มี.ค. 2556 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ conferen case ศูนย์ HHC สุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
14 มี.ค. 2556 13:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ R12ประชุมสนทรียสนทนาโครงการปลูกข้าวบ้านฉัน เป็นอาหารบ้านเธอ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/งานยุทธศาสตร์ที่ 12 twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
14 มี.ค. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุม lunch symphosium เรื่อง ทักษะการเยี่ยมบ้าน ฐิติกา ภูมิสุข/ฝ่ายเภสัชกรรม gu_ru ยกเลิก รายละเอียด
14 มี.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนดมาประชุม 50 คน ธนพรรณ/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
13 มี.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ อบรมการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา ฐิติกา ภูมิสุข/ฝ่ายเภสัชกรรม gu_ru อนุมัติ รายละเอียด
13 มี.ค. 2556 08:00-08:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นักศึกษาต่างชาติคลินิก WBC 40 คน อารม บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 มี.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ฝ่ายการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 มี.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุม VIP ฝ่ายการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 มี.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ รับทีมประเมินคลินิกวัยรุ่นจาก สสจ. อารม บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 มี.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย โรงพยาบาลระนองศึกษาดูงาน 50 คน จาฤดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 มี.ค. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ หารือข้อมูล HA จรัสศรี/งานคุณภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 มี.ค. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ โรงพยาบาลศรีบรรพตดูงาน ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 มี.ค. 2556 09:00-16:00 ห้องประชุม VIP ตรวสอบภายในงานการเงินและบัญชี ปทุมวัลย์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 มี.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย พัฒนานักข่าวพลเมืองทางด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกศรินทร์/สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ kate อนุมัติ รายละเอียด
7 มี.ค. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ แหวน/cup วัน อนุมัติ รายละเอียด
7 มี.ค. 2556 09:00-11:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ การจัดงาน อสม. ปราณี/cup วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 มี.ค. 2556 13:30-15:30 ห้องประชุม VIP ปฐมนิเทศนักศึกษา จันนง/แพทย์แผนไทย วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 มี.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ฉีดวัคซีนบุคลากร ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 มี.ค. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สสจ.นิเทศงานผสมผสาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ อรอนงค์/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
5 มี.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ฉีดวัคซีนบุคลากร ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 มี.ค. 2556 09:30-11:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ปฐมนิเทศนักศึกษา จันนง/แพทย์แผนไทย วัน อนุมัติ รายละเอียด
4 มี.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ฉีดวัคซีนบุคลากร ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
4 มี.ค. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ordit เวชระเบียนฝ่ายการ ยุพิน แส่งสว่าง/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
2 มี.ค. 2556 12:00-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อาหารกุ้ง แต้ม/CP วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 มี.ค. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ชี้แจงโครงการ O&M ศศิวิมล/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
28 ก.พ. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุม R 2 ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 ก.พ. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP สอนนักศึกษาพยาบาล สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.พ. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM ประจำเดือน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.พ. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP สอนนักศึกษาพยาบาล สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
27 ก.พ. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคารั้ว รพสต. คลองแดน, ตะเครียะ แหวน/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.พ. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ การจัดระบบ Intranet กนกวรรณ ณะแก้ว/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 ก.พ. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP สอนนักศึกษาพยาบาล สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
24 ก.พ. 2556 12:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ไบโอสเปร์ กัลยา มะกาว/ไบโอสเปร์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.พ. 2556 15:00-16:00 ห้องประชุม VIP สอนนักศึกษาพยาบาล สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.พ. 2556 13:00-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ มอบรองเท้าเบาหวาน ศศิวิมล/กายภาพ ladymoon อนุมัติ รายละเอียด
22 ก.พ. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 ก.พ. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมคณะกรรมการอุบัติเหตุจราจร ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.พ. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ R1-R12 สร้างกระแสสังคมด้านสุขภาพ กรรจนา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.พ. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมวิชาการ(Lunch Symposium) องค์กรแพทย์ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2556 13:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ R8P6 ประชุมนำเสนอประเด็นพัฒนางานเวชระเบียนสู่ความเป็นเลิศปี 56 ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2556 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ Symposium ม่ารีดา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ มอบทุนการศึกษาให้เด็กผู้ติดเชื้อ จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.พ. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนSP-WI ระบบเวชระเบียน ม่ารีดา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.พ. 2556 15:00-16:00 ห้องประชุม VIP การ refer และจำหน่ายผู้ป่วย ม่ารีดา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.พ. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ คณะกรรมการ 5 ส. สมใจ/เทคนิคการแพทย์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.พ. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ยูแคนโด มนูญ ช่วยแดง/ช่าง วัน อนุมัติ รายละเอียด
13 ก.พ. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย RM ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.พ. 2556 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมกรรมการบริหาร ภิญโญ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.พ. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย RM ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.พ. 2556 09:00-10:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ สอบข้อเขียนคนขับรถ สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.พ. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ การส่งออก 43 แฟ้ม กนกวรรณ/เวชสถิติ วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 ก.พ. 2556 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP IC ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 ก.พ. 2556 08:00-09:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เจาะเลือดตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ธันยพงศ์/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
7 ก.พ. 2556 12:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุม Lab พบ ward สมใจ สุขเขียว/เทคนิคการแพทย์ อ้อย_LAB อนุมัติ รายละเอียด
7 ก.พ. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุม VIP อ.นิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
7 ก.พ. 2556 08:00-09:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เจาะเลือดตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ธันยพงศ์/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.พ. 2556 11:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ R8P7 ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด ครั้งที่ 2 ภ.ญ.สุมะนา พัฒโนภาษ/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.พ. 2556 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นิเทศ คปสอ.โซนกระดังงา ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน รออนุมัติ รายละเอียด
6 ก.พ. 2556 08:00-09:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เจาะเลือดตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ธันยพงศ์/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 ก.พ. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เปิดซองสอบราคาเครื่องซักผ้า 125 ปอนด์ แหวน/cup วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 ก.พ. 2556 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ Wab conferrence อารม บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.พ. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนบัญชีรายการยาความเสี่ยงสูงและแนวทางการดำเนินงาน ฐิติกา ภูมิสุข/ฝ่ายเภสัชกรรม gu_ru อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.พ. 2556 09:00-12:00 ห้องประชุม VIP ปฐมนิเทศนักศึกษา สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
4 ก.พ. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ Audit chart พัชรินทร์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.พ. 2556 17:00-23:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี อารี คงไชย/บุคคลภายนอก วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 ก.พ. 2556 09:00-16:00 ห้องประชุม VIP สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว สุดอนงค์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
31 ม.ค. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ LAB สมใจ สุขเขียว/เทคนิคการแพทย์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
31 ม.ค. 2556 10:30-12:00 ห้องประชุม VIP ทีม Asthma clinic อรนุช เรืองขจร/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
31 ม.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมการเขียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ธนัชญา พูลสวัสดิ์/งานคุณภาพ hying อนุมัติ รายละเอียด
30 ม.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM ประจำเดือน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 ม.ค. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ R5 สุพร ยุรพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 ม.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุม VIP ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
28 ม.ค. 2556 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP กำหนดราคากลางรั้ว รพสต.ตะเครียะ คลองแดน แหวน/cup วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 ม.ค. 2556 08:00-08:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ฟื้นฟูให้การปรึกษา สารภี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
25 ม.ค. 2556 18:30-22:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อาหารเสริม สุพรรษา ถึงศรี/ใบโอโกบอลด์ไทยแลนด์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
25 ม.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมตรวจสุขภาพประจำปี ธันยพงศ์/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
25 ม.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมจัดทำแผน คปสอ. ปี 2556 ปราณี/CUP numfon อนุมัติ รายละเอียด
23 ม.ค. 2556 09:00-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย การทำสบู่ ธนพรรณ/ประกันสังคม วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 ม.ค. 2556 14:00-15:30 ห้องประชุม VIP ร่วมกับฝ่ายกายภาพพัฒนาโครงการระบบข้อมูลคนพิการ อ.รธดน ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
19 ม.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมโครงการนักข่าวพลเมือง/นักสื่อสารชุมชน/คนมีดีที่ ( หนังสั้น ) เกศรินทร์/สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ kate รออนุมัติ รายละเอียด
16 ม.ค. 2556 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ หารือโครงสร้างอาคารตึกใหม่ พ.วรพจน์/องค์กรแพทย์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
16 ม.ค. 2556 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เที่ยงวันกับ DRG ม่ารีดา/เวชสถิติ วัน อนุมัติ รายละเอียด
15 ม.ค. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานคลังที่มีประสิทธิภาพ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
15 ม.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน อมรา/กายภาพ mai อนุมัติ รายละเอียด
14 ม.ค. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ คณะกรรมการบริหารฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 ม.ค. 2556 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย Pallitiative care ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
10 ม.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ่Pallitiative care ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
10 ม.ค. 2556 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP ประเมินนักศึกษาฝึกงาน ปี 3 สุณี เพชรศรี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
10 ม.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนดมาประชุม ธนพรรณ/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
10 ม.ค. 2556 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ่Pallitiative care ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
9 ม.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ขอเชิญ ทีม Roadmap ทั้ง 12 Roadmap เข้าร่วมประชุมติดตามแต่ละยุทธศาสตร์ที่ลงข้อมูลในระบบการติดตามยุทธศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ รพ. จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
9 ม.ค. 2556 13:00-15:00 ห้องประชุม VIP R8P7 ประชุมทบทวนระบบการบริหารยาผู้ป่วยใน ภ.ญ.วรรณิภา ธานีรัตน์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
8 ม.ค. 2556 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ คณะกรรมการบริหารฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
7 ม.ค. 2556 14:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เชื้อดื้อยา ณัฐวดี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
7 ม.ค. 2556 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP ENV สมใจ/เทคนิคการแพทย์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
4 ม.ค. 2556 13:30-15:30 ห้องประชุม VIP ทบทวนกิจกรรม DUE นันทิชา ไชยานุกิจ/ฝ่ายเภสัชกรรม nanticha อนุมัติ รายละเอียด
3 ม.ค. 2556 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สำรองกิจกรรมธรรมะในสวน (R12) ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
3 ม.ค. 2556 13:30-15:00 ห้องประชุม VIP ประชุึมทบทวนการดำิเนินงาน นันทิชา/ฝ่ายเภสัชกรรม nanticha อนุมัติ รายละเอียด
27 ธ.ค. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP อ.วพต.นิเทศนักศึกษา สุณี/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 ธ.ค. 2555 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM ประจำเดือน ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 ธ.ค. 2555 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดประชุมสังสรรค์ปีใหม่ อสม. นางกรรจนา เนียมละออง/คลินิกใกล้ใจ best235 อนุมัติ รายละเอียด
25 ธ.ค. 2555 15:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมกำหนดแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 12 และ การลงข้อมูลออนไลน์ ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
25 ธ.ค. 2555 08:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประเมินมาตรฐานสุขศึกษา จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เกศรินทร์/สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ kate อนุมัติ รายละเอียด
24 ธ.ค. 2555 18:00-23:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นันทนากรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สมคิด สลัดทุกข์/งานคุณภาพ Kid x-ray อนุมัติ รายละเอียด
22 ธ.ค. 2555 13:00-17:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อาหารเสริมกุ้ง ชาญชัย มทานิล (น้อย)/อาหารเสริมกุ้ง วัน อนุมัติ รายละเอียด
21 ธ.ค. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนเวชระเบียน Internal Audit ครั้งที่ 1/2556 ม่ารีดา/เวชระเบียน วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 ธ.ค. 2555 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุม PCT พรรณี จีรสกุล/ฝ่ายการพยาบาล pannee อนุมัติ รายละเอียด
20 ธ.ค. 2555 13:30-14:30 ห้องประชุม VIP รับการนิเทศติดตามการฝึกงานของ อ.วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร ยะลา นางสาวสุไบยา/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
20 ธ.ค. 2555 12:00-18:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ซ้อมกองเชียร์โซนกระดังงา ปราณี/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
20 ธ.ค. 2555 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ การใช้ skaydrive ธันยพงศ์/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 ธ.ค. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนเวชระเบียน Internal Audit ครั้งที่ 1/2556 ม่ารีดา/เวชระเบียน วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ธ.ค. 2555 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประเมินมาตรฐานสุขศึกษา ในโรงพยาบาลระโนด เกศรินทร์/สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ kate อนุมัติ รายละเอียด
19 ธ.ค. 2555 12:00-18:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ซ้อมกองเชียร์โซนกระดังงา ปราณี/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
19 ธ.ค. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนเวชระเบียน Internal Audit ครั้งที่ 1/2556 ม่ารีดา/เวชระเบียน วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 ธ.ค. 2555 18:00-23:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สังสรรค์กลุ่มย่อย คลินิก กรรจนา เนียมละออง/คลินิกใกล้ใจ Kid x-ray อนุมัติ รายละเอียด
18 ธ.ค. 2555 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ คณะกรรมการบริหารฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 ธ.ค. 2555 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมวิชาการ(Lunch Symposium) เรื่อง ภาวะชัก จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
18 ธ.ค. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนเวชระเบียน Internal Audit ครั้งที่ 1/2556 ม่ารีดา/เวชสถิติ วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 ธ.ค. 2555 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ ปราณี/CUP แหวน อนุมัติ รายละเอียด
17 ธ.ค. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุม VIP ทบทวนเวชระเบียน Internal Audit ครั้งที่ 1 /2556 ม่ารีดา/ระบบเวชระเบียน marie อนุมัติ รายละเอียด
14 ธ.ค. 2555 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน คุณภิญโญ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
13 ธ.ค. 2555 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดทำข้อมูล Roadmap ที่ 9,10,11,12 ลงเว็บไซด์โรงพยาบาล จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
13 ธ.ค. 2555 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุรพ.ระโนดมาประชุม ธนพรรณ/ประกันสุขภาพ fab อนุมัติ รายละเอียด
12 ธ.ค. 2555 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดทำข้อมูล Roadmap ที่ 5,6,7,8 ลงเว็บไซด์โรงพยาบาล จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
11 ธ.ค. 2555 13:30-14:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดทำข้อมูล Roadmap ที่ 1,2,3,4 ลงเว็บไซด์โรงพยาบาล จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
8 ธ.ค. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทำบุญรอบปีกู้ภัย ลักษิกา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 ธ.ค. 2555 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ นัดคุยหารือเรื่อง ระบบการปรึกษาและรักษาทางไกล ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
4 ธ.ค. 2555 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย เชิญประชุมชี้แจงการเขียนผลงานส่ง สรพ./การนำข้อมูล Roadmap ลงเว็ปไซด์รพ. จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
4 ธ.ค. 2555 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ฝ่ายการ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
3 ธ.ค. 2555 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คลินิกรองเท้าเบาหวานเคลื่อน พรรณทิพา ขาวเรือง/กายภาพ twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
3 ธ.ค. 2555 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ CNP มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
30 พ.ย. 2555 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย รองเท้าเบาหวาน ใหม่ กายภาพ/กายภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
30 พ.ย. 2555 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
29 พ.ย. 2555 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ อบรมวิชาการในการดูแลผู้ป่วย HIV/เอดส์ สุพร ยุรพันพันธ์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ย. 2555 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ RM ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ย. 2555 11:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ทานข้าวเที่ยงร่วมกันตอนเที่ยง สมใจ สุขเขียว/ชันสูตร วัน อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ย. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย grand opening อังคณา/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
28 พ.ย. 2555 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมลอยกระทงสามัคคี มีดีที่ระโนด(ร่วมกับงานแกรด์โอเพ่นนิ่) พรรณทิพา ขาวเรือง/กายภาพ twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ย. 2555 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ฟื้นฟูงานบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต. ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
27 พ.ย. 2555 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย เชิญผู้จัดการกลุ่มโรคเข้าร่วมประชุมการเขียน Clinical Tracer Highlighth จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
26 พ.ย. 2555 12:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนอสม.คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว นครินทร์ ผ่องสุวรรณ/คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว nakarin clinic vach อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ย. 2555 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ กรรมการระบบยา(เภสัชกรรมและการบำบัด:PTC) ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม วัน อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ย. 2555 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย เชิญประชุมการลงข้อมูล Roadmap ลงเว็ปไซด์รพ. จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ย. 2555 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ย. 2555 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมประเดือน PCT พรรณี จีรสกุล/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 พ.ย. 2555 10:00-12:00 ห้องประชุม VIP เชิญประชุมการจัดอบรม Grand Opening จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ย. 2555 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพ อรอนงค์/สำนักงานcup แหวน อนุมัติ รายละเอียด
21 พ.ย. 2555 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย PCA ธนัชญา/งานคุณภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
20 พ.ย. 2555 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมคณะกรรมการระบบเวชระเบียน ม่ารีดา/เวชระเบียนและสถิติ Apinya อนุมัติ รายละเอียด
18 พ.ย. 2555 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย เครือข่ายเติมเงินมือถือ คุณประถม สุวรรณชนะ/ท็อปอัพทูริชโอเค วัน อนุมัติ รายละเอียด
16 พ.ย. 2555 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย PCA คุณธนัชญา/งานคุณภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
15 พ.ย. 2555 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เชิญหัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่ายร่วมประชุม เรื่อง การแต่งกาย จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
14 พ.ย. 2555 14:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ conference case อังคณา เจียมอมรรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล spypig รออนุมัติ รายละเอียด
14 พ.ย. 2555 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ Case conference นศภ.นงพงา บิลอะหมาด/ฝ่ายเภสัชกรรม primrx2 อนุมัติ รายละเอียด
14 พ.ย. 2555 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP คณะกรรมการบริหาร เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
14 พ.ย. 2555 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ คณะกรรมการบริหาร เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
13 พ.ย. 2555 14:00-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมชี้แจงการประเมินบุคลากรเพื่อทำแผนพัฒนา IDP สมคิด สลัดทุกข์/งานคุณภาพ Kid x-ray อนุมัติ รายละเอียด
12 พ.ย. 2555 17:00-22:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย สุขภาพองค์รวม คุณหนิง/ยูนิริเวอร์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
9 พ.ย. 2555 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมเรื่องการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในระบบ UC จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
9 พ.ย. 2555 08:30-14:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ย. 2555 17:00-19:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นวตกรรมของการชะลอวัย คุณรักชาติ จันทรโชติ/บ.มหัศจรรย์แห่งเจอเนสส์ แหวน อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ย. 2555 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ กรรมการระบบยา คุณทันใจ/ฝ่ายเภสัชกรรม แหวน ยกเลิก รายละเอียด
8 พ.ย. 2555 13:00-16:00 ห้องประชุม VIP HHC นพรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ย. 2555 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ย. 2555 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ประกันสุขภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
7 พ.ย. 2555 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ R 8 คุณทันใจ/ฝ่ายเภสัชกรรม แหวน อนุมัติ รายละเอียด
7 พ.ย. 2555 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 พ.ย. 2555 12:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมวิชาการ(Lunch Symposium) เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig รออนุมัติ รายละเอียด
6 พ.ย. 2555 08:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมการพัฒนาศักยภาพ อสม.แดนสงวน ปราณี/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
6 พ.ย. 2555 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 พ.ย. 2555 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP กรรมการกำหนดราคากลาง แหวน/CUP วัน อนุมัติ รายละเอียด
5 พ.ย. 2555 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เชิญประชุมรับการชี้แจงการเขียนโครงการ/แผนปฏิบัติตามนโยบายจังหวัดสงขลา จรัสศรี/งานคุณภาพ spypig อนุมัติ รายละเอียด
5 พ.ย. 2555 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ฝ่ายการพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
2 พ.ย. 2555 13:30-16:00 ห้องประชุม VIP การใช้ยาเม็ททะโดน คุณสุพร ลอยลิบ/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
2 พ.ย. 2555 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ องค์กรพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ย. 2555 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมหารือการดำเนินงาน R 11 และ ENV สมใจ สุขเขียว/เทคนิคการแพทย์ วัน อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ย. 2555 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ องค์กรพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
31 ต.ค. 2555 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ องค์กรพยาบาล เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
30 ต.ค. 2555 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ การนิเทศพยาบาล สุพัตรา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
26 ต.ค. 2555 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน ปราณี/cup ฝน อนุมัติ รายละเอียด
25 ต.ค. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เส้นทางก้าวหน้าทางวิชาชีพ เพ็ญนภา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 ต.ค. 2555 14:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อังคณา/งานคุณภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
22 ต.ค. 2555 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม อสม. สวรรยา/คลินิกใกล้ใจ วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2555 17:00-21:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม คุณหนิง/บริษัท ยูนิซิตี้ วัน อนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2555 10:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม คปสอ. ธนัชญา/งานคุณภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 ต.ค. 2555 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ Case conference สาวิตรี มีชำนาญ (นักศึกษาพยาบาลฝึกงาน)/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
18 ต.ค. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเยี่ยมบ้านของศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ธนัชญา/งานคุณภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
17 ต.ค. 2555 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ เอ็มซีเอสบอร์ด อารมย์ บัวดวง/งานสุขภาพชุมชน วัน อนุมัติ รายละเอียด
16 ต.ค. 2555 13:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ รณรงค์อุบัติเหตุจราจรอำเภอระโนด ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล วัน อนุมัติ รายละเอียด
16 ต.ค. 2555 12:00-13:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย Asthma,COPD สุมะนา/ฝ่ายเภสัชกรรม วัน อนุมัติ รายละเอียด
11 ต.ค. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2556 จรัสศรี เวชรัตน์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
11 ต.ค. 2555 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ชมรมผู้สูงอายุ fab/ประกันสุขภาพ วัน อนุมัติ รายละเอียด
10 ต.ค. 2555 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2556 จรัสศรี เวชรัตน์/งานคุณภาพ twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
9 ต.ค. 2555 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ระบบยา ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม มยุรี อนุมัติ รายละเอียด
8 ต.ค. 2555 13:00-15:00 ห้องประชุมนายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ประชุมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ที่ 8 ภ.ก.ทันใจ สุริยะโวหาร/ฝ่ายเภสัชกรรม twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
5 ต.ค. 2555 13:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมนำเสนอสิทธิประโยชน์ ลักษิกา กาณจนานุเคราะห์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
3 ต.ค. 2555 09:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อังคนา/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป twoseadj อนุมัติ รายละเอียด
ดูรายละเอียดทั้งหมด