โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ประชุมประจำเดือน อสม.

  • ธันวาคม 2561
รายละเอียดการจองห้องประชุม
ห้องประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย
วันที่ใช้ - เวลา 26 เม.ย. 2561 เวลา 08:00 - 12:30 น.
จำนวนคน 40 คน
อุปกรณ์ที่ใช้ Projector,คอมพิวเตอร์
จองโดย จรวยรัตน์
หน่วยงาน ฝ่ายการพยาบาล
ทำอะไร ประชุมประจำเดือน อสม.
ผู้รับจอง อรอนงค์
วันที่จอง 8 มี.ค. 2561
สถานะ อนุมัติ
อนุมัติ