โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ประชุม อสม. ค.ใกล้ใจ

  • ธันวาคม 2561
รายละเอียดการจองห้องประชุม
ห้องประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย
วันที่ใช้ - เวลา 19 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 - 12:30 น.
จำนวนคน 89 คน
อุปกรณ์ที่ใช้
จองโดย อัจฉรา
หน่วยงาน ค.ใกล้ใจ
ทำอะไร ประชุม อสม. ค.ใกล้ใจ
ผู้รับจอง apple
วันที่จอง 7 มี.ค. 2561
สถานะ อนุมัติ
อนุมัติ