โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ประชุมระบบยาความเสี่ยงสูง

  • ธันวาคม 2561
รายละเอียดการจองห้องประชุม
ห้องประชุม ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์
วันที่ใช้ - เวลา 14 มิ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.
จำนวนคน 7 คน
อุปกรณ์ที่ใช้
จองโดย นันทิชา
หน่วยงาน เภสัชกรรม
ทำอะไร ประชุมระบบยาความเสี่ยงสูง
ผู้รับจอง อรอนงค์
วันที่จอง 29 ก.ย. 2560
สถานะ อนุมัติ
อนุมัติ