โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561

  • ธันวาคม 2561
รายละเอียดการจองห้องประชุม
ห้องประชุม ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
วันที่ใช้ - เวลา 10 พ.ค. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.
จำนวนคน 12 คน
อุปกรณ์ที่ใช้
จองโดย นันทิชา
หน่วยงาน เภสัชกรรม
ทำอะไร ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561
ผู้รับจอง อรอนงค์
วันที่จอง 29 ก.ย. 2560
สถานะ อนุมัติ
อนุมัติ