โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

รายงานจำนวนเที่ยว

รายงานจำนวนเที่ยว
เดือน-ปีจำนวนเที่ยว (เที่ยว)ระยะทาง (ก.ม.)
ตุลาคม 2555 27 3,272
พฤศจิกายน 2555 5 604
ธันวาคม 2555 12 903
มกราคม 2556 1 1
กุมภาพันธ์ 2556 4 489
มีนาคม 2556 72 9,883
ธันวาคม 2556 1 8
รวมทั้งสิ้น 122 15,160