โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ระบบจองยานพาหนะออนไลน์(Ranod Hospital Car Reservation)

คำชี้แจง

ขอต้อนรับผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบการจองยานพาหนะผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง โปรแกรมประยุกต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรยุคใหม่ ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร รพ.ระโนด สามารถบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างสมเหตุสมผล

ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

1.ผู้ประสงค์ใช้ยานพาหนะ (user) จะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.ranodhospital.go.th (หากเป็นสมาชิกแล้ว) ก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที โดยการคลิ๊กที่มุมสมาชิก แล้วป้อนชื่อสมาชิก รหัสสมาชิก

***เงื่อนไขการจองรถ:ผู้ที่จะไปประชุมหรือการขอรถไปรับส่งผู้ไประชุมที่สนามบินและการขอใช้รถนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น การขอรถไปงานตามประเพณีต่างๆ จะต้องมีเอกสารอนุมัติการประชุมให้ไปจากหัวหน้าหน่วยงาน/ฝ่าย ผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายบริหารฯและได้รับการอนุมัติจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้สามารถใช้รถได้ ท่านจึงจะสามารถจองรถผ่านระบบออนไลน์

2.เข้าสู่โปรแกรมประยุกต์ (Application) เลือก ระบบจองยานพาหนะผ่านออนไลน์

3.เลือกเมนู “ลงบันทึกการจองใช้รถ” ทางด้านซ้ายมือของจอ ดำเนินการกรอกรายละเอียด ประกอบด้วย

 1. เลือกรถที่จะจอง (ท่านควรเลือกยานพาหนะให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน)
 2. วันที่ใช้รถ ให้ท่านกรอกเป็นตัวเลข (วันที่/เดือน/ปี ค.ศ.)
 3. เวลาไป (ชั่วโมง:นาที) ,เวลากลับ (ชั่วโมง:นาที)
 4. สถานที่ไป
 5. จำนวนผู้ร่วมเดินทาง (คน)
 6. ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้ , เลือกหน่วยงาน
 7. เลือกวัตถุประสงค์
 8. กรอกประเด็นที่ไปทำ (หัวข้อเรื่อง)
 9. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีมีปัญหา

  1. เมื่อจองรถแล้ว การจองจะอยู่ในสถานะ รออนุมัติ (แถบเป็นสีเหลือง) หากท่านจะแก้ไขสามารถไปคลิกที่ด้านขวาของแถบ รูปแว่นขยาย ท่านสามารถยกเลิก หรือแถบด้านบน (ท่านลองเอาเมาท์มาแต่เบา ๆ จะมีปุ่มหรือไอคอนแก้ไขลายละเอียด) ดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม

  2. ผู้จัดการระบบการจองรถ (Administrator) จะทำหน้าที่ปรับเลือกพนักงานขับรถที่จะทำหน้าที่ให้บริการ หรือแก้ไขรายละเอียดการจองรถเช่น การปรับเปลี่ยนรถ,เวลาเดินทาง เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยจะประสานไปยังผู้จองผ่านทางโทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ผู้จัดการจะเปลี่ยนสถานะของการจองจากรออนุมัติ เปลี่ยนเป็น อนุมัติ

  3. ผู้ใช้จะต้องไปขึ้นรถตามเวลาที่จองไว้หรือกำหนดไว้

  4. พนักงานขับรถจะดำเนินการให้บริการรถตามที่ท่านขอจองไว้ ภายหลังให้บริการ พนักงานขับรถคันดังกล่าวจะมาป้อนข้อมูลเลขกิโลเมตรที่เริ่มใช้รถและเลขกิโลเมตรที่เดินทางสิ้นสุด ระบบจะมีการคำนวณระยะทางที่วิ่งได้

หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ ฝ่ายยานพาหนะ โทรศัพท์ 074-392932-4 ต่อ 1085