โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

กิจกรรม

700 items(1/70) 2 3 4 5 Next » Last »|

ตัวแทนบริษัท​ ห้องเย็น​โชติ​วัฒน์​หาดใหญ่​ จ​ำ​กัด​ (มหาชน)​ ลงเยี่ยมการทำงานคนพิการ

โดย ladymoon on May,16 2019 15.47

โรงพยาบาลระโนดยินดีต้อนรับตัวแทนจากบริษัทโ ห้องเย็นโโชติโวัฒน์โหาดใหญ่โ จโำโกัดโ (มหาชน)โ ที่ได้มาลงตรวจเยี่ยมการทำงานของคนพิการและขอขอบพระคุณโบริษัทเป็นอย่างสูงที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการโ ให้คนพิการได้มีงานทำ

ประชุม คนพิการ ทำงาน ปี 2562

โดย ladymoon on March,14 2019 09.51

11 มีนาคม 2562 ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานคนพิการ ปี 2562 คนพิการโรงพยาบาลระโนดได้รับการจ้างงานจาก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 9 คน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คน โดยผ่านการประสานจากศูนย์บริการคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์ประสานงาน การจ้างงาน

ต่อสัญญาจ้างงานคนพิการ ปี 2562

โดย ladymoon on January,02 2019 16.25

คนพิการและตัวแทนเจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานคนพิการ โรงพยาบาลระโนด เข้าร่วมต่อสัญญาการจ้างงานคนพิการปี 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนภารักษ์ รพ.หาดใหญ่ จัดโดย ศูนย์ประสานงาน การจ้างงาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลระโนด ขอขอบพระคุณ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ

โรงพยาบาลระโนด ร่วมกับ บริษัท CPF ซ้อมแผนอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1

โดย kate on November,30 2018 14.14

โรงพยาบาลระโนด ร่วมกับ บริษัท CPF ซ้อมแผนอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1

คนพิการ อำเภอระโนด เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯ

โดย ladymoon on October,30 2018 14.12

คนพิการ อำเภอระโนด ที่ผ่านการจ้างงานของศูนย์ประสานการจ้างงานคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพในการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานคนพิการ วันที่ 27 -28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ เพื่อให้บุคลากรพนักงานคนพิการ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ เข้าใจการทำงาน มีจิตสำนึกที่ดี

ประสิทธิภาพยาพ่นในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โดย Hongadvance on September,14 2018 10.09

ทีมสหวิชาชีพคลินิกโรคหอบหืดเเละโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

...ขอขอบพระคุณ...

โดย ladymoon on August,20 2018 16.17

จากการที่ คนพิการทำงานโรงพยาบาลระโนด ได้ขอรับเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ น้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดแจ้งคณะคนพิการและดำเนินงาน ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด นพ.วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ที่มีส่วนร่วมสมทบทุนฯ ทำให้ได้ยอดเงินในกา

"คนพิการเพื่อน้อง"

โดย ladymoon on August,10 2018 12.53

จากคนพิการที่รับโอกาสการจ้างงาน จาก บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาทำงานแผนกต่างๆ ที่ โรงพยาบาลระโนด พี่ๆ น้องๆ คนพิการกลุ่มนี้จึงอยากส่งต่อโอกาสดีๆ โดยการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดแจ้ง ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศัทรา ร่วมบุญ ร่วม

คุณขุ้ยเลี่ยน พงศ์พฤกษ์ เเละ อสม. คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวมอบของให้ทางโรงพยาบาลระโนด

โดย Hongadvance on August,08 2018 15.13

วันนี้(8 ส.ค.61) คุณขุ้ยเลี่ยนพงศ์พฤกษ์ ได้บริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง ในราคา 50,000 บาทแก่โรงพยาบาลระโนด และทาง อสม. คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวก็ได้บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 ตัว ให้แก่ทางโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน &

700 items(1/70) 2 3 4 5 Next » Last »|