โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำให้อ่าน

ตัวแทนบริษัท​ ห้องเย็น​โชติ​วัฒน์​หาดใหญ่​ จ​ำ​กัด​ (มหาชน)​ ลงเยี่ยมการทำงานคนพิการ

@May,16 2019 15.47
โรงพยาบาลระโนดยินดีต้อนรับตัวแทนจากบริษัทโ ห้องเย็นโโชติโวัฒน์โหาดใหญ่โ จโำโกัดโ (มหาชน)โ ที่ได้มาลงตรวจเยี่ยมการทำงานของคนพิการและขอขอบพระคุณโบริษัทเป็นอย่างสูงที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการโ ให้คนพิการได้มีงานทำ

ประชุม คนพิการ ทำงาน ปี 2562

@March,14 2019 09.51
11 มีนาคม 2562 ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานคนพิการ ปี 2562 คนพิการโรงพยาบาลระโนดได้รับการจ้างงานจาก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 9 คน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คน โดยผ่านการประสานจากศูนย์บริการคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์ประสานงาน การจ้างงาน

ต่อสัญญาจ้างงานคนพิการ ปี 2562

@January,02 2019 16.25
คนพิการและตัวแทนเจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานคนพิการ โรงพยาบาลระโนด เข้าร่วมต่อสัญญาการจ้างงานคนพิการปี 2562 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนภารักษ์ รพ.หาดใหญ่ จัดโดย ศูนย์ประสานงาน การจ้างงาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลระโนด ขอขอบพระคุณ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำ

โรงพยาบาลระโนด ร่วมกับ บริษัท CPF ซ้อมแผนอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1

@November,30 2018 14.14

โรงพยาบาลระโนด ร่วมกับ บริษัท CPF ซ้อมแผนอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1

คนพิการ อำเภอระโนด เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯ

@October,30 2018 14.12
คนพิการ อำเภอระโนด ที่ผ่านการจ้างงานของศูนย์ประสานการจ้างงานคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพในการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานคนพิการ วันที่ 27 -28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ เพื่อให้บุคลากรพนักงานคนพิการ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ เข้าใจการทำงาน มีจิตสำนึกที่ดี

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

คู่มือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสื่อม...สำหรับประชาชน "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"

@June,25 2018 16.29
คู่มือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสืื่อม...สำหรับประชาชน "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"

แปลงขยะอินทรีย์ เป็นน้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.50
ทีมงานธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนินการการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าของขยะโดยการนำขยะอินทรีย์เช่น เศษผัก ผลไม้จากโรงครัวมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และนำมาความสะอาดห้องน้ำในโรงพยาบาลระโนด

แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.42
แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพทีมงานธนาคารขยะ ศึกษาดูงานการแปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ ในชุมชน

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย

@April,19 2019 14.13
ตามประกาศ จังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพยาบาล 6 ชั้นเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,688 ตารางเมตร โรงพยาบาลระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

ดูทั้งหมด »