โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ทีมเยี่ยมบ้าน

โดย hying on March,20 2014 09.28

ทีมเยี่ยมบ้านโรงพยาบาลระโนด ประกอบด้วย เภสัชกร พยาบาล กายภาพ พทย์แผนไทย รวมทั้ง พยาบาลรพสต. ลงเยี่ยมบ้านเพื่อ เสริมพลังการดูแลตนเองท่ีบ้านของผู้ป่วยและครอบครัว ให้สามารถดูแลตนเองได้ตามความเหมาะสม

รณรงค์ ป้องกันสารพิษตกค้างในเลือด

โดย kate on March,19 2014 10.15

เนื่องด้วยทางทีมงานโรงพยาบาลโรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนิการตรวจสารพิษตกค้างในกระแสเลือดในทีมงานโรงพยาบาลระโนดพบว่า มีผู้ที่อยู่ในระดับเสี่ยง83 คน , ไม่ปลอดภัย25 คน ,ปลอดภัย 76 คน , ปกติ 10 คนขณะนี้ทางงานแพทย์แ

จัดกิจกรรมสัปดาห์ลดการกินเค็ม 10 - 16 มีนาคม 2557

โดย kate on March,14 2014 14.26

คณะทีมงานโรงพยาบาลระโนด โดย คลินิกใกล้ใจ , งานโภชนากร ,ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ , งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ลดการกินเค็ม10 - 16 มีนาคม 2557เพื่อเป็นการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ในการปรับเปลี่ยนพฤติ

เพื่อนช่วยเพื่อน... หลักการง่ายๆที่ใช้ได้กับผู้ป่วยโรคหอบหืด!

โดย tong-on on March,12 2014 22.07

ฝ่ายเภสัชกรรมได้พัฒนาระบบการสอนให้ปฏิบัติการพ่นยาในโรคหอบหืด โดยให้ผู้ป่วยที่มีความสามารถในการพ่นยาได้ดีเเละเชี่ยวชาญ ได้มีโอกาสสอนเพื่อนผู้ป่วยในโรคเดียวกันปฏิบัติการพ่นยา วิธีการนี้จะทำให้ผู้ป่วยเกิดการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง ซึ่งหลังจากที่เภสัชกรได้สอนจนผู้ป่วยเข้าใจเภาคทฤษฏีเล้ว (รูปได้ร

หารือเพื่อเปลี่ยนสู่ระบบการให้บริการไร้กระดาษ

โดย twoseadj on March,10 2014 19.36

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด นายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ และประธานยุทธศาสตร์ที่ 8 ระบบงานคุณภาพ เภสัชกรทันใจ สุริยะโวหาร คุณมารีดา และตัวแทนองค์กรและหน่วยงานด้านการให้บริการ และทำหน้าที่เบิกเงิน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Data Center มาร่วมกันปรึกษาร่วมกันจากก

สัปดาห์พัฒนาคุณภาพ Grand opening 2014

โดย spypig on March,10 2014 10.09

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาคุณภาพ Grand opening 2014 นำโดย นพ.วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด งานนี้ทางระบบคุณภาพได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 100 % และมีกิจกรรมกินข้าวกันหวันเที่ยง ถือว่ากิจกรรมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับรู้นโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบา

ฝ่ายเภสัชจัดกิจกรรมพัฒนางานคุ้มครองฯ ตลาดน้ำระโนด...

โดย tong-on on March,10 2014 09.44

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา... ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลระโนดร่วมกับเทศบาลอำเภอระโนด จัดกิจกรรมพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ตลาดน้ำระโนดขึ้น ณ บริเวณเวทีกลางน้ำ ตลาดน้ำระโนด เวลา 18.00 - 19.00 น. มีีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ ให้เเก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน โด

งานเวชระเบียน (Registration)

โดย twoseadj on March,08 2014 07.41

ยินดีต้อนรับ ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการโดยยื่นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ บัตรประจำตัวประชาชน ร่วมกับบัตรรับรองสิทธิต่างๆที่มี เช่นบัตรทอง บัตรประกันสังคม หรืออื่นๆ ที่ช่องยื่นบัตร 1 หรือ บัตร 2กรณีเข้ารับบริการเป็นครั้งแรก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้รับบริการในแบบฟอร์มที่อยู่หน้าห้องเวชร

สัปดาห์ลดการกินเค็ม 10 - 16 มีนาคม 2557

โดย kate on March,06 2014 14.41

สัปดาห์ลดการกินเค็ม 10 - 16 มีนาคม 2557 ทางทีมงานโรงพยาบาลระโนดมีแผนการดำเนินกิจกรรมกับประชาชน ดังต่อไปนี้กิจกรรมในการดำเนินงาน 1.การจัดบอร์ดให้ความรู้ เรื่อง อาหารรสเค็ม (อาหารที่มีโซเดียมสูง) และรสเค็ม 2.การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อช

เภสัชสงขลาจัดประชุมประมูลยาร่วม ปี 57..

โดย tong-on on February,28 2014 13.53

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสงขลา หัวหน้าหรือตัวเเทนเภสัชกรของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ เเละสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ร่วมจัดประชุมการประมูลมูลค่ายาประจำปี 2557 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเป็นประธาน ปรากฏว่าปี 2557 จังหวัดสงขลาประมูลมูลค่ายาได้

962 items|« First « Prev 29 30 (31/97) 32 33 Next » Last »|