โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

" ปอดดี..ที่หมู่บ้านมหาการ "

โดย puntipa on October,13 2013 21.54

* *อบรมผู้สูงอายุ... หมู่บ้านมหาการ * * โรงพยาบาลระโนดได้ส่งนักกายภาพบำบัด และนักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วม อบรมให้ความรู้ กลุ่มผู้สูงอายุโรงพยาบาลระโนด ที่หมู่บ้านมหาการ ตำบลระโนด ในวันพฤหัสบดีที่ 10

"" ความหลัง...สุดแซบเว่อร์ แซบเว่อร์ ""

โดย puntipa on October,13 2013 18.16

"[color=#006600]" หวนรำลึกความหลัง...สุดแซบเว่อร์ แซบเว่อร์ ""[/color]หวนรำลึก ความหลัง ..สุดแซบเว่อร์ แซบเว่อร์ ๆๆๆในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานประเพณีลากพระ ประจำปี 2554ที่โรงพยาบาลระโนด ได้ส่งนักร้องสาว เสียงทอง เข้าร่วมประกวด จำนวน 1 คน คือน้องใหม่ อมรา ทองปาน นักกาย

" อบรมผู้สูงอายุ... ชุมชนบ้านตะพังหม้อ "

โดย puntipa on October,13 2013 17.44

* * อบรมผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านตะพังหม้อ* * โรงพยาบาลระโนดได้ส่งนักกายภาพบำบัดและนักศึกษาฝึกงานกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วม อบรมให้ความรู้ กลุ่มผู้สูงอายุโรงพยาบาลระโนด ชุมชนบ้านตะพังหม้อ ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด เขตรับผิดชอบคลินิกใกล้ใจ ในวัน

"..รวม พลัง มาเชียร์....ประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง..."

โดย puntipa on October,13 2013 15.28

* * รวม พลัง มาเชียร์..ประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง * * ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลระโนด และประชาชนทั่วไป ร่วมให้ร่วมเชียร์ร่วมสนุก ร่วมกำลังใจในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานประเพณีลากพระ ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 56 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ

โดย jewjang kj. on October,12 2013 12.19

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.56 เวลา 13.00 น.เจ้าหน้าที่คลินิกใกล้ใจ โรงพยาบาลระโนด ร่วมกับ นายวรเทพ คงเทพ นายกองค์การบริหารตำบลระโนดและทีมอสม. ลงเยี่ยมบ้านโดยการลงเยี่ยมบ้านในครั้งนี้มีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยพิการ ร่วมทั้งการสอบถามปัญหา และความต้องการด้านสุขภาพกับครอบครัวของผู้ป่วย

คำต่อคำ เวทีเสวนา ผู้ประกอบการเพื่อสังคมและชุมชนจัดการขยะต้นแบบ

โดย twoseadj on October,11 2013 21.25

ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมกิจกรรมรักษ์ในหลวง ห่วงใยโรงพยาบาล ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อม(Green @ Clean Ranod Hospital) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา คือ การเสวนากับผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้านการจัดการขยะ และชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ นำเสวนาโดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธ์ มีคุณทินกร วิฬารัตน์ แห่งบริษัท วงษวาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา

โดย kate on October,11 2013 14.32

ด้วยโรงพยาบาลระโนด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตราปฏิบัติงาน ณ ตึกอายุรกรรม-ศัลยกรรม ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานณ งานจ่ายกลาง/ซักฟอก

ผู้ที่พัฒนาการสื่อสารผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ จะได้รับเสื้อ ประจำทุกเดือน

โดย kate on October,11 2013 14.26

คณะทำงานพัฒนาระบบการสื่อสารทางเว็บไซต์ โรงพยาบาลระโนด ซึ่งทำหน้าที่พัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ ในนามโดเมน www.ranodhospital.go.th ถือกำเนิดจนกระทั่งปัจจุบัน รวมอายุการก่อตั้งแล้วประมาณ 2 ปี จากการดำเนินการพัฒนาให้บุคลากร รพ.สามารถใช้ช่องทางดังกล่าวนำเสนอกิจกรรมและสื่อส

ยอดรายรับน่าพอใจ สำหรับการฝากขยะ

โดย twoseadj on October,11 2013 09.53

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา บุคลากรโรงพยาบาลระโนด ร่วมฝากขยะกับธนาคารขยะทองคำ เป็นครั้งแรกนับจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา การฝากครั้งนี้นับว่ามีความคึกคักอย่างน่าพอใจ โดยมีสมาชิกธนาคารขยะเข้าร่วมฝากขยะอย่างล้นหลาม จนสามารถขายได้ เป็นจำนวนเงิน 1,135 บาท มีขยะที่ถุกขาย

ประกาศราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยาและการใช้สิทธิในการเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.ระโนด

โดย twoseadj on October,11 2013 08.26

ตามที่ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยที่ต้องใช้เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังมีรายละเอียดดังนี้รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่เบิกไม่ได้ ยกเว้น บัตรทอง(30 บาท) ประกันสังคม พระภิกษุ คนพิการรายการหน่วยราคาขาย(บาท)หมายเหตุColosto

817 items|« First « Prev 29 30 (31/82) 32 33 Next » Last »|