โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

สัปดาห์พัฒนาคุณภาพ Grand opening 2014

โดย spypig on March,10 2014 10.09

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาคุณภาพ Grand opening 2014 นำโดย นพ.วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด งานนี้ทางระบบคุณภาพได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 100 % และมีกิจกรรมกินข้าวกันหวันเที่ยง ถือว่ากิจกรรมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับรู้นโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงพยาบา

ฝ่ายเภสัชจัดกิจกรรมพัฒนางานคุ้มครองฯ ตลาดน้ำระโนด...

โดย tong-on on March,10 2014 09.44

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา... ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลระโนดร่วมกับเทศบาลอำเภอระโนด จัดกิจกรรมพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค ตลาดน้ำระโนดขึ้น ณ บริเวณเวทีกลางน้ำ ตลาดน้ำระโนด เวลา 18.00 - 19.00 น. มีีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่างๆ ให้เเก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน โด

งานเวชระเบียน (Registration)

โดย twoseadj on March,08 2014 07.41

ยินดีต้อนรับ ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการโดยยื่นบัตรประจำตัวผู้รับบริการ บัตรประจำตัวประชาชน ร่วมกับบัตรรับรองสิทธิต่างๆที่มี เช่นบัตรทอง บัตรประกันสังคม หรืออื่นๆ ที่ช่องยื่นบัตร 1 หรือ บัตร 2กรณีเข้ารับบริการเป็นครั้งแรก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้รับบริการในแบบฟอร์มที่อยู่หน้าห้องเวชร

สัปดาห์ลดการกินเค็ม 10 - 16 มีนาคม 2557

โดย kate on March,06 2014 14.41

สัปดาห์ลดการกินเค็ม 10 - 16 มีนาคม 2557 ทางทีมงานโรงพยาบาลระโนดมีแผนการดำเนินกิจกรรมกับประชาชน ดังต่อไปนี้กิจกรรมในการดำเนินงาน 1.การจัดบอร์ดให้ความรู้ เรื่อง อาหารรสเค็ม (อาหารที่มีโซเดียมสูง) และรสเค็ม 2.การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อช

เภสัชสงขลาจัดประชุมประมูลยาร่วม ปี 57..

โดย tong-on on February,28 2014 13.53

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสงขลา หัวหน้าหรือตัวเเทนเภสัชกรของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ เเละสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ร่วมจัดประชุมการประมูลมูลค่ายาประจำปี 2557 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาเป็นประธาน ปรากฏว่าปี 2557 จังหวัดสงขลาประมูลมูลค่ายาได้

เภสัชศึกษาดูงานบริบาลเภสัช รพ.ควนขนุน

โดย twoseadj on February,27 2014 19.16

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทีมงานฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลระโนด และกระแสสินธ์ ประกอบด้วยเภสัชกรและนิสิตฝึกงานเภสัช ม.วลัยลักษณ์ ร่วมศึกษาดูงานเรื่อง บทบาทงานบริบาลเภสัชกรรมโรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีทีมงานผู้บริหารและทีมงานฝ่ายเภสัชกรรม ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลงานโรงพยาบาลควนขนุน

นายแพทย์ศรีพัฒน์เสนอกรอบแนวทาง ASU 57

โดย twoseadj on February,27 2014 08.02

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายแพทย์ศรีพัฒน์ พัฒโนภาษ ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล หรือ ASU:Antibiotic Smart Used ประจำปี 2557 ณห้องประชุมงานสุขภาพชุมชน โดยตัวแทนคณะทำงานขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลและ รพ.สต. เข้าร่วมรับฟังข้อมูลสถานการณ์ของก

รับการนิเทศ คปสอ.โซนกระดังงา

โดย kate on February,26 2014 15.28

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายแพทย์ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการเดินทางมารับการนิเทศงานเครือข่ายประสานด้านสาธารณสุขอำเภอระโนด (คปสอ.) โซนกระดังงา ประกอบด้วยอำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนครโดยมีผู้บริหาร คปสอ.ทั้ง 4 แห่ง

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบของขวํญผู้ป่วย รพ.ระโนด

โดย kate on February,24 2014 14.43

เนื่องในวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ได้เดินทางมามอบของขวัญ (อาหาร) ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลระโนด โดยมี นายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนดได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีการมอบของข

ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ปี 2557

โดย kate on February,21 2014 14.55

บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระโนด ในวันที่19-21 กุมภาพันธ์ 2557ณ ห้องประชุม งานสุขภาพชุมชน เวลา 7.30-9.00 น. สำหรับในปีนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

957 items|« First « Prev 29 30 (31/96) 32 33 Next » Last »|