โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

" รางวัล !the winner .... Ranodhos webmania ประจำเดือน ตุลาคม 56"

โดย ladymoon on November,05 2013 23.18

" รางวัล ! the winner .... Ranodhos webmania ประจำเดือนตุลาคม 56 " * * รางวัลสำหรับผู้ส่งข่าวสารข้อมูล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงบาลระโนด ผ่าน www.ranodhospital.go.th ยอดเยี่ยม !!!!!ประจำเดือนตุลาคม 2556 ได้แก่ คุณพรรณทิพา ขาวเรือง งานกายภาพบำบัดรับรางวัล.เสื้อยืดสีน้ำเงินส

คณะกรรมการยา รพ.ระโนด ประชุมครั้งที่ 4-56

โดย twoseadj on November,05 2013 10.11

คณะกรรมการยา ฯ โรงพยาบาลระโนด ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลระโนด โดยมีประเด็นสำคัญที่เร่งเข้ารับการพิจารณาและกำหนดทิศทางการทำงานดังนี้วาระที่ 1เรื่องแจ้งเพื่อทราบทบทวนรายชื่อคณะกรรมการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแพทย์บางท่

1 - 7 พ.ย. สัปดาห์สุขภาพจิต

โดย kate on November,04 2013 09.50

12 ดูแลสุขภาพจิตของตนเองสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นของคู่กัน แม้ว่าเราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดี แต่หากสุขภาพจิตใจย่ำแย่ ไม่ผ่องใส ก็จะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้ การจะมีสุขภาพที่ดีโดยสมบูรณ์นั้น จึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีดูแลสุขภาพจิตใจควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพร่างกายด้วย เราลองมาดูวิธีดูแลสุขภาพจิตกันดีกว่าฟ

มารู้จัก ยา สเต็ปโตไคเนส กันเถอะ

โดย twoseadj on November,01 2013 08.22

ขณะนี้ทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ ร่วมกับเครือข่าย สถานพยาบาลในเขตจังหวัดสงขลา มีนโยบายลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับภาวะ STEMI ลง จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยและดำเนินการรักษาอย่างทันท่วงทีชื่อการค้าstreptaseประเภทFibrinolytic agentsขนาดบรรจุ Streptokinase inj

VDO งานกายภาพ / แพทย์แผนไทย รพ.ระโนด จัดกิจกรรมนิทรรศการตลาดน้ำคลองระโนด

โดย kate on October,30 2013 14.18

VDO งานกายภาพ / แพทย์แผนไทย รพ.ระโนด จัดกิจกรรมนิทรรศการตลาดน้ำคลองระโนด

งานกายภาพ / แพทย์แผนไทย รพ.ระโนด จัดกิจกรรมนิทรรศการตลาดน้ำคลองระโนด

โดย kate on October,29 2013 08.58

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ที่่ผ่านมา ณ ตลาดน้ำคลองระโนด ได้มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการ ประจำปี 2557 โดย ทีมงานกายภาพบำบัด และงานแพทย์แผนไทยซึ่งมีมีภาคีเครือ และประชาชนทั่วไปทั้งในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมในการให้ความรู้ เรื่องการรออกกำลังกาย&nbs

launch symposium ฟื้นฟูความรู้เรื่องหอบหืด

โดย twoseadj on October,28 2013 07.53

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ทีผ่่านมา ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด มีการจัดประชุมวิชาการยามเที่ยง (Luanch symphosium) เรื่อง การใช้ยาในผู้ป่วยโรคหอบหืด แก่บุคลากรโรพงยาบาลและผู้ที่มีความสนใจ มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทีมงานโรงพยาบาลระโนด เข้ารับฟังวิชการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมีวิทยากรจ

ประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช/ยาเสพติด

โดย chorkaew on October,25 2013 13.29

งานสุขภาพจิตและจิตเวช กลุ่มการพยาบาลได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิต/ยาเสพติด แก่ผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาลและ รพ. สต. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานสุขภาพจิตในปีงบประมาณ 2557

รพ.ระโนดมุ่งมั่นตั้งเป้า 57 ลดค่าใช้จ่ายจากยา 12 เปอร์เซนต์

โดย twoseadj on October,24 2013 21.10

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่่ผ่านมา ณ ห้องประชุม นายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด มีการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด(PTC:Pharmaceutical and Therapeutic Commitee) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เพื่อร่วมกันให้ความเห็นชอบการลดค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรง

ร่วมให้ความเห็นเรื่อง ร่างนโยบายความปลอดภัยด้านยา รพ.ระโนด

โดย twoseadj on October,24 2013 21.00

ด้วยโรงพยาบาลระโนดและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอระโนด กำหนดให้นโยบายความปลอดภัยด้านยา เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มารับบริการ ซึ่งกระบวนการดูแลให้เกิดความปลอดภัยด้านยา มีความครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกยา สรรหายา การกระจายยา และการใช้ยาดังนั้น เพื่อให้การดำเนินง

834 items|« First « Prev 29 30 (31/84) 32 33 Next » Last »|