โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โรคพิษสุนัขบ้า ร้ายแรง แต่ป้องกันได้!

โดย kate on March,24 2014 16.14

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร?โโรคพิษสุนัขบ้าโโโรคกลัวน้ำโหรือ โโรคหมาว้อโ(ในภาษาอีสาน) เป็นโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจาก Rabies virusซึ่งเป็นเชื้อไวรัสก่อโรคในสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง ชะนี กระรอก กระ

24 มีนาคม ของทุกปี วันวัณโรคโลก

โดย kate on March,24 2014 09.38

โรควัณโรคเป็นโรคติดต่อที่ป้องกันได้ โดยการให้ความรู้แก่ญาติ และตัวผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ เช่นใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอหรือจาม หรือผู้ที่เป็นโรคให้สวมหน้ากากอนามัย เวลาไอให้ไอกลางแจ้ง จัดห้องที่พักสำหรับผู้ป่วยให้แสงแแดเข้าถึง อากาศถ่ายเทอย่างดีผู้ป่วยที่ตรวจเสมหะพบเชื้อควรจะหยุดทำงา

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

โดย kate on March,24 2014 09.32

ด้วยโรงพยาบาลระโนด มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อให้ปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

ร่วมตกลงมาตรฐานให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

โดย twoseadj on March,20 2014 18.48

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านยา รพ.ระโนด มีนายแพทย์ ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะทำงานจากองค์กรต่างๆ และมีการประสานงานกับคณะกรรมการป้องการการติดเชื้อโรงพยาบาล (คุณณัฐวดี แสงประจง) ร่วมหารือประเด็น การพัฒนาแนวทางการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ(IV

คปสอ.ระโนด ร่วมจัดกิจกรรมวัน อสม. 20 มีนาคม ของทุกปี

โดย kate on March,20 2014 11.29

วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อสม.ทางทีมงาน คปสอ. ระโนด ได้จัดกิจกรรมโดยร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขซึ่งความเป็นมางานสาธรณสุขมูลฐานเกิดขึ้นหลังจากมีคำประกาศปฎิญญาสากลเมื่อ ปี2521 ว่าประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ที่จะให้ความร่วมมือทั้งรายบุคคลและเป็

ทีมเยี่ยมบ้าน

โดย hying on March,20 2014 10.09

ทีมเยี่ยมบ้าน ประกอบด้วย เภสัชกร พยาบาล กายภาพ แพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าท่ีรพสต.ระวะ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นครั้งท่ี 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นมาก ผู้ป่วยและญาติมีความสุข ทีมเยี่ยมบ้านจึงมีความสุขเช่นกัน

ทีมเยี่ยมบ้าน

โดย hying on March,20 2014 09.55

ทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าท่ี รพสต.ระวะร่วมเยี่ยมผู้ป่วยท่ีต้องให้อาหารทางสายยางและใ่สท่อช่วยหายใจท่ีบ้าน เพื่อติดตามการให้อาหารทางสายยางและการดูแลท่อช่วยหายใจของผู้ดูแล และเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยท่ีต้องให้อาหารทางสายยางและใส่ท่อช่วยหายใจแก่พยาบาลรพสต. เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ถูกต้อง

ทีมเยี่ยมบ้าน

โดย hying on March,20 2014 09.48

ทีมสหวิชาชีพ นอกจากการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีบ้านแล้ว กิจรรมท่ีทีมได้ทำร่วมกันในช่วงนี้ คือการเก็บมะม่วงท่ีบ้านผู้ป่วย

ทีมเยี่ยมบ้าน

โดย hying on March,20 2014 09.44

ทีมสหวิชาชีพพร้อมรพสต.ระวะ ลงติดตามการใช้ยา MO syr ของผู้ป่วย CA ท่ีบ้านท่ีมีอาการปวด พบว่าผู้ป่วยไม่กล้ากินยา ตามแผนการรักษา ได้มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติอีกครั้ง เพื่อให้ใช้ยาได้ถูกต้องตามแผนการรักษา และให้ผู้ป่วยเกิดความสุขสบาย

ทีมเยี่ยมบ้าน

โดย hying on March,20 2014 09.39

ทีมเยี่ยมบ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีคลินิกใกล้ใจ ลงเยี่ยมผู้ป่วยระยะประคับประคอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติ เห็นการดูแลทางผู้ป่วยทางด้านจิตวิญญาณ ของญาติ ท่ีมีความพร้อมของครอบครัวและสังคม นำไปสู่การดูแลระยะสุดท้ายท่ีสมบูรณ์

972 items|« First « Prev 29 30 (31/98) 32 33 Next » Last »|