โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

" กายภาพ...สดใส...ร่วมใจคัดแยกขยะ "

โดย piyaporn on December,13 2013 23.15

" กายภาพ...สดใส...ร่วมใจคัดแยกขยะ "งานกายภาพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด และได้จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และเป็นการช่วยดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้...ยังสามารถนำขยะกลับมาใช้ประ

"..นักศึกษาฝึกงานกายภาพ..เว้าวอน..ชวนมาลองมาบริหารเท้ากันเถอะ.."

โดย piyaporn on December,13 2013 21.57

"..นักศึกษาฝึกงานกายภาพ..เว้าวอน..ชวนมาลองมาบริหารเท้ากันเถอะ.." กลับมาอีกครั้งสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้.....ในหัวข้อเรื่องการดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน งานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลระโนดได้ส่งนักกายภาพบำบัด และนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 4 เข้าร่วมให้

อ.วสส.ยะลาเยี่ยม นศจพ.ภก.ฝึกงาน รพ.ระโนด

โดย twoseadj on December,13 2013 11.32

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ทีผ่านมา ทีมอาจารย์จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประกอบด้วย อ.ภก.มานพพร เพชรเมธา และ อ.ภก.ทินมณี แซ่เหลียง ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินการฝึกงานภาคสนามรอบที่ 1 นักศึกษาฝึกงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) โดยมีเภสัชกร ทันใจ ส

ผลการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านยาวาระปฐมฤกษ์

โดย twoseadj on December,13 2013 08.07

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมวีไอพี คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านยา โรงพยาบาลระโนด (คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม) ชุดที่มีนายแพทย์ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี ประธานกรรมการ จัดการประชุมพิจารณาประเด็นสำคัญวาระปฐมฤกษ์ ซึ่งประเด็นที่หารือ ประกอบด้วย การพิจารณาบัญช

รางจืดสมนุไพรล้างพิษ

โดย cincin on December,12 2013 17.15

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 คลีนิกเวชปฏิบัติครอบครัวร่วมกับ แผนกแพทย์แผนไทย ได้ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการ "เกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส่ ปี 2556" กิจกรรมนี้ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกร และได้นำสมุนไพรรางจืดที่พบว่ามีงามวิ

คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านยา โรงพยาบาลระโนด

โดย twoseadj on December,12 2013 13.24

ด้วยโรงพยาบาลระโนดและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอระโนด กำหนดให้นโยบายความปลอดภัยด้านยา เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มารับบริการ ซึ่งกระบวนการดูแลให้เกิดความปลอดภัยด้านยา มีความครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกยา สรรหายา การกระจายยา และการใช้ยาดังนั้น เพื่อให้การดำเนินง

แผนไทย ร่วมใจรักษ์โลกสร้างค่าจากขยะ

โดย cincin on December,09 2013 10.41

ตามที่มีการจัดตั้งธนาคารขยะทองคำ รพ.ระโนด ได้เปิดดำเนินการมาสักระยะหนึ่ง โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริหารโรงพยาบาลระโนด และทีมงาน สมาชิกโรงพยาบาลในการร่วมกันฝากขยะกับธนาคารขยะ จนมีมูลค่าการฝากเกือบหนึ่งหมื่นบาทแล้วนั้น แต่อย่างไรก็ตามมีหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุง เช่น พฤติกรรมการแยกขยะของสมาชิกที่ต

10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

โดย kate on December,09 2013 09.00

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ" ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ปฏิบัติภารกิจ สืบเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนคนไทย มีความระหนัก และสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มีความตื่นตัว ในการดูแลส

รพ.ระโนด พร้อมใจตักบาตร จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลวันพ่อ56

โดย piyaporn on December,06 2013 17.26

ชาวโรงพยาบาลระโนด พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร " ในหลวง "สว่างไสวพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความรัก เทิดทูน ถวายความจงรักภักดีหลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว และได้ร่วมกันสำนึก

คลินิกเวชมอบของช่วยเหลือ ปชช.น้ำท่วมในเขตเทศบาล

โดย เวช on December,06 2013 13.07

วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คุณนครินทร์ ผ่องสุวรรณ และคุณดุจดาว บุญสนิท เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว ร่วมกันลงพื้นที่ในความรับผิดชอบ ดูแลเฝ้าระวังการเป็นโรคที่มากับภาวะน้ำท่วมใหญ่ตลอดจนการมอบของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในเขตเทศบาล ในเหตุการณ์ครั้ง

907 items|« First « Prev 29 30 (31/91) 32 33 Next » Last »|