โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ร่วมวางแผนกิจกรรม อย.น้อย มือใหม่หัดขับ

โดย twoseadj on July,25 2013 23.53

เมื่่อวันพฤหัสบดีที่ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมลีลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เภสัชกรสมชาย. ละอองพันธุ์ ตัวแทน รพ.ระโนด ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม อย.น้อย มือใหม่. หัดขับจังหวัดสงขลา ประจำปี. 2556 ณ โรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีการจัดกิจกรรมจำนวน 2วัน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม2556 จะม

รพ.ระโนด มาตรฐานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด (Re-accreditation)

โดย kate on July,17 2013 16.00

วันพุธ ที่17 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลระโนด ได้รับใบกิตติกรรมประกาศนี้ไว้เพื่อแสดงว่า รพ.ระโนด ได้ผ่านข้อปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด (Re-accreditation) ความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้

ฝ่ายเภสัชฯรพ.ระโนด ร่วมกับระบบสารสนเทศ

โดย twoseadj on July,17 2013 13.40

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ระโนด และ งานระบบข้อมูลสารสนเทศ รพ.ระโนด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการสั่งใช้ยาที่คลาดเคลื่อน(Medication Error) ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา ประจำปี 2556 มีการบรรยายโดย เภสัชกรหญิง วรรณิภา ธานีรัตน์ เภสัชกรประจำฝ่ายเภสัชกรรม ดูแล

เยี่ยมบ้าน รพ.ระโนด เร่งสร้างความเข้าใจร่วมแนวทางเยี่ยมบ้านทั้งอำเภอ

โดย hying on July,16 2013 22.29

ทีมเยี่ยมบ้านจากโรงพยาบาลระโนด ประกอบด้วยคุณธนัชญา พูลสวัสดิ์ และคุณสมชาย ละอองพันธุ์ เข้าร่วมประชุมกับสาธารณสุขอำเภอระโนด พยาบาลวิชาชีพของรพสต./PCUในเครือข่ายอำเภอระโนด ได้ชี้แจงกระบวนการดูแลต่อเนื่องในเครือข่าย และเสนอการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านผ่านระบบเครือข่าย imed@home เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการด

ร่วมทีมพัฒนาโรงอาหาร ระโนดวิทยา

โดย twoseadj on July,16 2013 07.54

วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. ณ ห้องจามจุรี โรงเรียนระโนดวิทยา ทีมงานโรงพยาบาลระโนด ประกอบด้วย คุณดรุณี สหวิริยะภาพ โภชนากรและเภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ คุณนครินทร์ ผ่องสุวรรณ คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว และคุณนพ สังขไพทูรย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานโรงอาหารโ

การวางแผนจำหน่ายร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ

โดย hying on July,15 2013 20.11

หอผู้ป่วยสงฆ์ ประสานการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยร่วมกันโดยทีม HHC โภชนากร กายภาพ เภสัชกร แพทย์แผนไทย เพื่อประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมทั้งเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย/ผู้ดูแลก่อนกลับบ้าน มีการให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ดูแล เมื่อผู้ป่วยจำในหน่าย ภาย 1-2 สัปดาห์ ทีมเยี่ยมบ้านจะประสานเจ้

รพ.ระโนด ร่วมทบทวน ใช้ยาอย่างพอเพียง ส่งเสริมการใช้สมุนไพร

โดย twoseadj on July,12 2013 15.01

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่าน ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลระโนด ภายใต้ความร่วมมือของ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน และทีมองค์กรแพทย์ และสหวิชาชีพ ร่มจัดกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน(Luanch Symphosium) เรียนรู้เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของผู้สั่งใช้ยา(Rational drug use for Prescriber) ณ ห้องประชุมนายแพทย์เก

รพ.ระโนดเสริมความเเข็งเเกร่งด้านสุขภาพระดับรากหญ้า! *พัฒนาศักยภาพ อย.น้อย เเละ มอบตู้ยาสามํญประจำบ้าน เเก่โรงเรียนในเครือข่าย*

โดย tong-on on July,11 2013 10.04

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โ 16.00 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกรียงศักดิ์ ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลระโนดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โพัฒนาศักยภาพ อย.น้อย และการให้ความรู้เรื่องยาสามัญประจำบ้านโ แก่อาจารย์และนักเรียนเครือข่าย อย. น้อ

ทีมงาน รพ.ระโนด เชิญชวนทุกท่าน “งดเหล้าเข้าพรรษา”

โดย kate on July,05 2013 15.21

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 นี้ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ จึงขอเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมกิจกรรม โงดเหล้าเข้าพรรษาโทำความดีถวายในหลวงและสมเด็จพระสังฆราช

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

โดย kate on July,05 2013 14.57

ด้วยโรงพยาบาลระโนด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,230 บาท

720 items|« First « Prev 29 30 (31/72) 32 33 Next » Last »|