โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ลงพื้นที่ ตรวจมาตรฐาน GMP และเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์

โดย twoseadj on August,05 2013 08.15

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2556 ทีผ่านมา ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ระโนด นำทีมโดย เภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์และคุณจินตนา ชัยหาญ ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างอาหาร ตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2556 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อตรวจวิเคราะห์มาตรฐานเชื้อก่อโรคของตัวอย่างน้ำแข็งประเภท รับประทานไม่ได้ ซึ่งงาน

พัฒนาเชิงปฏิบัติการบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์. ปีงบประมาณ 2557

โดย kate on August,01 2013 11.43

โรงพยาบาลระโนด อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์. ปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 1-2 สิงหาคม. 2556เวลา. 8.30 -16.30 น.ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย

ประกาศผลการสอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

โดย kate on July,31 2013 09.04

ตามที่โรงพยาบาลระโนด รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน1 อัตราโดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้1. นางสาวช่อแก้ว ส่งแสงทองโดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อข้างต้น มารายตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายบริห

ร่วมวางแผนกิจกรรม อย.น้อย มือใหม่หัดขับ

โดย twoseadj on July,25 2013 23.53

เมื่่อวันพฤหัสบดีที่ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมลีลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เภสัชกรสมชาย. ละอองพันธุ์ ตัวแทน รพ.ระโนด ร่วมประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม อย.น้อย มือใหม่. หัดขับจังหวัดสงขลา ประจำปี. 2556 ณ โรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีการจัดกิจกรรมจำนวน 2วัน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม2556 จะม

รพ.ระโนด มาตรฐานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด (Re-accreditation)

โดย kate on July,17 2013 16.00

วันพุธ ที่17 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลระโนด ได้รับใบกิตติกรรมประกาศนี้ไว้เพื่อแสดงว่า รพ.ระโนด ได้ผ่านข้อปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติด (Re-accreditation) ความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างต่อเนื่องของผู้

ฝ่ายเภสัชฯรพ.ระโนด ร่วมกับระบบสารสนเทศ

โดย twoseadj on July,17 2013 13.40

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ระโนด และ งานระบบข้อมูลสารสนเทศ รพ.ระโนด จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการสั่งใช้ยาที่คลาดเคลื่อน(Medication Error) ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา ประจำปี 2556 มีการบรรยายโดย เภสัชกรหญิง วรรณิภา ธานีรัตน์ เภสัชกรประจำฝ่ายเภสัชกรรม ดูแล

เยี่ยมบ้าน รพ.ระโนด เร่งสร้างความเข้าใจร่วมแนวทางเยี่ยมบ้านทั้งอำเภอ

โดย hying on July,16 2013 22.29

ทีมเยี่ยมบ้านจากโรงพยาบาลระโนด ประกอบด้วยคุณธนัชญา พูลสวัสดิ์ และคุณสมชาย ละอองพันธุ์ เข้าร่วมประชุมกับสาธารณสุขอำเภอระโนด พยาบาลวิชาชีพของรพสต./PCUในเครือข่ายอำเภอระโนด ได้ชี้แจงกระบวนการดูแลต่อเนื่องในเครือข่าย และเสนอการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านผ่านระบบเครือข่าย imed@home เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการด

ร่วมทีมพัฒนาโรงอาหาร ระโนดวิทยา

โดย twoseadj on July,16 2013 07.54

วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. ณ ห้องจามจุรี โรงเรียนระโนดวิทยา ทีมงานโรงพยาบาลระโนด ประกอบด้วย คุณดรุณี สหวิริยะภาพ โภชนากรและเภสัชกร สมชาย ละอองพันธุ์ คุณนครินทร์ ผ่องสุวรรณ คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว และคุณนพ สังขไพทูรย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานโรงอาหารโ

การวางแผนจำหน่ายร่วมกันโดยทีมสหวิชาชีพ

โดย hying on July,15 2013 20.11

หอผู้ป่วยสงฆ์ ประสานการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยร่วมกันโดยทีม HHC โภชนากร กายภาพ เภสัชกร แพทย์แผนไทย เพื่อประเมินปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแล รวมทั้งเตรียมความพร้อมของผู้ป่วย/ผู้ดูแลก่อนกลับบ้าน มีการให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ดูแล เมื่อผู้ป่วยจำในหน่าย ภาย 1-2 สัปดาห์ ทีมเยี่ยมบ้านจะประสานเจ้

รพ.ระโนด ร่วมทบทวน ใช้ยาอย่างพอเพียง ส่งเสริมการใช้สมุนไพร

โดย twoseadj on July,12 2013 15.01

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่าน ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลระโนด ภายใต้ความร่วมมือของ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน และทีมองค์กรแพทย์ และสหวิชาชีพ ร่มจัดกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน(Luanch Symphosium) เรียนรู้เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของผู้สั่งใช้ยา(Rational drug use for Prescriber) ณ ห้องประชุมนายแพทย์เก

723 items|« First « Prev 29 30 (31/73) 32 33 Next » Last »|