โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ระบบการจองห้องประชุมผ่านออนไลน์ - Ranod hospital Meeting Room Reservation

  • เมษายน 2561

คำชี้แจง

ขอต้อนรับผู้ใช้งานระบบการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรยุคใหม่ ของการขอใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วย ห้องประชุม นายแพทย์อภิชัย รองรับ 120 คน ห้องประชุมนายแพทย์เกรียงศักดิ์ รองรับ จำนวน 30 คน และห้องประชุมวีไอพี รองรับได้ 10 คน

ขั้นตอนการจองห้องประชุม ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.ranodhospital.go.th ขอให้ท่านดำเนินการเลือกใช้ห้องประชุมตามความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยท่านจะต้องป้อนข้อมูลการจองในระบบโปรมแกรมอย่างละเอียด ที่สำคัญ คือ ผู้ใช้งาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เมื่อจองผ่านระบบแล้ว ท่านจะต้องติดตามการอนุมัติใช้ห้องประชุมจากผู้ทำหน้าที่ดูแล หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้องประการใดท่านสามารถติดต่อประสานงานที่ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 074392932-4 ต่อ 1096

วัน-เดือน-ปีเวลาห้องประชุมประชุมผู้จอง/หน่วยงานผู้รับจองสถานะ
25 เม.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม รพ.สต.ติดดาว งาน LAB สมใจ/ชันสูตร อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 เม.ย. 2561 08:00-12:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อสม. จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 เม.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุม QA สุดจิต/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 เม.ย. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมการใช้สิทธิจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง จรัสศรี/งานประกันสุขภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 เม.ย. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย อบรมมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รสสุคนธ์/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
30 เม.ย. 2561 13:30-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการMCH Borad คุณพัชรินทร์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
10 พ.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
14 มิ.ย. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
9 ส.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
ดูรายละเอียดทั้งหมด