โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

รายการจองใช้รถ

รายการจองใช้รถ
วันที่ใช้รถเวลายานพาหนะผู้ขอใช้หน่วยงานที่ใช้วัตถุประสงค์พนง.ขับวันที่จองสถานะ
อังคาร 3 ม.ค. 60 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 535 วัน 5555555 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ส่งรักษาต่อ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 10 ม.ค. 60
พฤหัสบดี 27 ก.พ. 57 00:00-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1576 วัน ภก.สมชาย ละอองพัธ์ เภสัชกรรม รับ-ส่งผู้ประชุม 10 ก.พ. 57
พุธ 18 ธ.ค. 56 00:00-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1647 วัน ธนัชญา พูลสวัสดิ์ องค์กรพยาบาล รับ-ส่งผู้ประชุม 2 ธ.ค. 56
พุธ 4 ธ.ค. 56 15:10-15:30 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1661 วัน จ.น.ท งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร 4 ธ.ค. 56
พุธ 4 ธ.ค. 56 12:00-13:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1661 วัน บริหาร ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 4 ธ.ค. 56
จันทร์ 3 มิ.ย. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1845 วัน จันนง แพทย์แผนไทย รับ-ส่งวิทยากร 30 พ.ค. 56
พุธ 29 พ.ค. 56 00:00-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1850 วัน อรนุช เรืองขจร องค์กรพยาบาล รับ-ส่งผู้ประชุม 28 พ.ค. 56
ศุกร์ 26 เม.ย. 56 13:00-17:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1883 วัน สมคิด สลัดทุกข์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 22 มี.ค. 56
อาทิตย์ 21 เม.ย. 56 13:00-17:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1888 วัน สมคิด สลัดทุกข์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 22 มี.ค. 56
อาทิตย์ 31 มี.ค. 56 01:30-03:35 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1909 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 31 มี.ค. 56
อาทิตย์ 31 มี.ค. 56 11:30-14:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1909 วัน อินทนิล องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 31 มี.ค. 56
เสาร์ 30 มี.ค. 56 04:00-06:35 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1910 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 30 มี.ค. 56
เสาร์ 30 มี.ค. 56 19:45-22:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1910 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายณัฐนพงษ์ ธนาพิทักษ์กุล 30 มี.ค. 56
ศุกร์ 29 มี.ค. 56 15:15-17:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1911 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.พัทลุง นายสติ จันทรศีบุตร 29 มี.ค. 56
ศุกร์ 29 มี.ค. 56 07:50-08:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1911 วัน เก็บของนึ่ง/ส่งยา เภสัชกรรม รับ-ส่งของนึ่ง นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 29 มี.ค. 56
ศุกร์ 29 มี.ค. 56 11:40-14:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1911 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 29 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 28 มี.ค. 56 20:10-23:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1912 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 28 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 28 มี.ค. 56 11:50-15:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1912 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 28 มี.ค. 56
พุธ 27 มี.ค. 56 00:00-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1913 วัน นางสาวกนกวรรณ ณะแก้ว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 1 มี.ค. 56
พุธ 27 มี.ค. 56 10:30-14:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1913 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 27 มี.ค. 56
พุธ 27 มี.ค. 56 06:55-09:05 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1913 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 27 มี.ค. 56
พุธ 27 มี.ค. 56 08:30-16:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1913 วัน นส.กนกวรรณ ณะแก้ว องค์กรแพทย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 1 มี.ค. 56
พุธ 27 มี.ค. 56 15:00-17:35 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1913 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 27 มี.ค. 56
อังคาร 26 มี.ค. 56 11:55-15:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1914 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ นายสติ จันทรศีบุตร 26 มี.ค. 56
จันทร์ 25 มี.ค. 56 14:35-17:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1915 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 มี.ค. 56
จันทร์ 25 มี.ค. 56 19:00-22:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1915 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 มี.ค. 56
อาทิตย์ 24 มี.ค. 56 17:55-18:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1916 วัน ER องค์กรพยาบาล ส่งรักษาต่อภายในอำเภอ 24 มี.ค. 56
เสาร์ 23 มี.ค. 56 18:05-20:35 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1917 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 23 มี.ค. 56
ศุกร์ 22 มี.ค. 56 19:00-23:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1918 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 22 มี.ค. 56
ศุกร์ 22 มี.ค. 56 15:20-18:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1918 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 21 มี.ค. 56 15:50-21:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1919 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 21 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 21 มี.ค. 56 07:35-11:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1919 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 21 มี.ค. 56
พุธ 20 มี.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1920 วัน นางสาว งามศิริ สิงห์คำป้อง แพทย์แผนไทย รับ-ส่งผู้ประชุม 14 มี.ค. 56
พุธ 20 มี.ค. 56 08:05-08:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1920 วัน ยานยนต์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายจำรัส สารนพคุณ 20 มี.ค. 56
อังคาร 19 มี.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1921 วัน นางสาวงามศิริ สิงห์คำป้อง แพทย์แผนไทย รับ-ส่งผู้ประชุม 14 มี.ค. 56
อังคาร 19 มี.ค. 56 19:30-23:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1921 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 19 มี.ค. 56
อังคาร 19 มี.ค. 56 07:50-08:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1921 วัน โภชนา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายสติ จันทรศีบุตร 19 มี.ค. 56
จันทร์ 18 มี.ค. 56 07:50-08:55 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1922 วัน โภชนา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายสติ จันทรศีบุตร 18 มี.ค. 56
จันทร์ 18 มี.ค. 56 13:40-16:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1922 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 18 มี.ค. 56
จันทร์ 18 มี.ค. 56 09:15-11:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1922 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 18 มี.ค. 56
จันทร์ 18 มี.ค. 56 18:30-21:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1922 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 18 มี.ค. 56
เสาร์ 16 มี.ค. 56 19:50-22:03 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1924 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 16 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 08:15-08:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1925 วัน การเงิน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 15 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 19:45-24:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1925 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 15 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 15:00-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1925 วัน การเงิน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 15 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 15:10-18:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1925 วัน ER+CT องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 15 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 15:00-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1925 วัน การเงิน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 15 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 11:15-14:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1925 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 15 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 14 มี.ค. 56 21:00-22:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1926 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 14 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 14 มี.ค. 56 08:10-08:58 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1926 วัน โภชนา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 14 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 14 มี.ค. 56 00:00-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1926 วัน ฐิติกา ภูมิสุข เภสัชกรรม รับ-ส่งผู้ประชุม 5 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 14 มี.ค. 56 14:35-15:29 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1926 วัน จนท.เวช คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว รับ-ส่งวิทยากร นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 14 มี.ค. 56
พุธ 13 มี.ค. 56 15:00-18:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1927 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 13 มี.ค. 56
พุธ 13 มี.ค. 56 08:10-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1927 วัน โภชนา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 13 มี.ค. 56
พุธ 13 มี.ค. 56 11:40-14:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1927 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 13 มี.ค. 56
พุธ 13 มี.ค. 56 08:10-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1927 วัน โภชนา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 13 มี.ค. 56
อังคาร 12 มี.ค. 56 13:15-14:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1928 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. นายสติ จันทรศีบุตร 12 มี.ค. 56
อังคาร 12 มี.ค. 56 08:00-08:58 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1928 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 12 มี.ค. 56
อังคาร 12 มี.ค. 56 19:00-23:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1928 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 12 มี.ค. 56
จันทร์ 11 มี.ค. 56 11:20-14:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1929 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 11 มี.ค. 56
จันทร์ 11 มี.ค. 56 08:15-09:04 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1929 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 11 มี.ค. 56
อาทิตย์ 10 มี.ค. 56 15:40-19:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1930 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 มี.ค. 56
อาทิตย์ 10 มี.ค. 56 21:00-23:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1930 วัน ห้องคลอด องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 มี.ค. 56
อาทิตย์ 10 มี.ค. 56 21:00-23:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1930 วัน ห้องคลอด LR องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 มี.ค. 56
เสาร์ 9 มี.ค. 56 11:30-14:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1931 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 9 มี.ค. 56
เสาร์ 9 มี.ค. 56 07:10-13:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1931 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 9 มี.ค. 56
เสาร์ 9 มี.ค. 56 21:20-23:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1931 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 9 มี.ค. 56
ศุกร์ 8 มี.ค. 56 17:30-20:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1932 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 8 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 7 มี.ค. 56 09:00-10:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1933 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร นายวิรัช สังข์สงค์ 7 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 7 มี.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1933 วัน รสสุคนธ์ ภักดีไพบูลย์สกุล คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว เยี่ยมบ้าน 6 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 7 มี.ค. 56 18:30-22:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1933 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายณัฐนพงษ์ ธนาพิทักษ์กุล 7 มี.ค. 56
พุธ 6 มี.ค. 56 10:00-14:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1934 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 6 มี.ค. 56
พุธ 6 มี.ค. 56 20:00-22:55 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1934 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 6 มี.ค. 56
พุธ 6 มี.ค. 56 17:00-19:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1934 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 6 มี.ค. 56
อังคาร 5 มี.ค. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1935 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวิรัช สังข์สงค์ 5 มี.ค. 56
อังคาร 5 มี.ค. 56 11:45-02:55 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1935 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 5 มี.ค. 56
อังคาร 5 มี.ค. 56 18:30-20:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1935 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 5 มี.ค. 56
จันทร์ 4 มี.ค. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1936 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวิรัช สังข์สงค์ 4 มี.ค. 56
จันทร์ 4 มี.ค. 56 10:00-15:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1936 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 4 มี.ค. 56
อาทิตย์ 3 มี.ค. 56 20:00-22:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1937 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 3 มี.ค. 56
อาทิตย์ 3 มี.ค. 56 15:45-17:55 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1937 วัน อินทนิล องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 3 มี.ค. 56
อาทิตย์ 3 มี.ค. 56 23:45-02:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1937 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 3 มี.ค. 56
อาทิตย์ 3 มี.ค. 56 11:30-14:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1937 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิรัช สังข์สงค์ 3 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 11:20-14:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1939 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 1 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1939 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวิรัช สังข์สงค์ 1 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 00:30-03:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1939 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายณัฐนพงษ์ ธนาพิทักษ์กุล 1 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 08:00-18:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กพ 5894 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1939 วัน ผอ. ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม นายวรรณชัย มากชัย 1 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 16:00-18:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1939 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 1 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 13:00-17:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1939 วัน คลีนิคเวช คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว รับ-ส่งผู้ประชุม นายวิรัช สังข์สงค์ 1 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 28 ก.พ. 56 08:20-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1940 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 28 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 28 ก.พ. 56 11:30-16:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) อนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1940 วัน ตึกอินทนิล องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 28 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 28 ก.พ. 56 08:20-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1940 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 28 ก.พ. 56
พุธ 27 ก.พ. 56 08:50-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1941 วัน จำรัส ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายจำรัส สารนพคุณ 27 ก.พ. 56
อาทิตย์ 24 ก.พ. 56 01:30-03:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) อนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1944 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ก.พ. 56
ศุกร์ 22 ก.พ. 56 23:50-02:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1946 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ก.พ. 56
ศุกร์ 22 ก.พ. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1946 วัน นิติพงค์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 22 ก.พ. 56
ศุกร์ 22 ก.พ. 56 10:00-13:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1946 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 21 ก.พ. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1947 วัน จำรัส ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายจำรัส สารนพคุณ 21 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 21 ก.พ. 56 11:30-11:55 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1947 วัน วิโรจน์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งยา นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 21 ก.พ. 56
พุธ 20 ก.พ. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1948 วัน นิติพงค์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 20 ก.พ. 56
อังคาร 19 ก.พ. 56 08:00-08:47 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1949 วัน นิติพงค์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 19 ก.พ. 56
อังคาร 19 ก.พ. 56 13:30-15:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1949 วัน ชยัน งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร 19 ก.พ. 56
จันทร์ 18 ก.พ. 56 09:00-15:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1950 วัน ชยัน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 18 ก.พ. 56
จันทร์ 18 ก.พ. 56 08:00-08:54 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1950 วัน นิติพงค์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 18 ก.พ. 56
เสาร์ 16 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1952 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 16 ก.พ. 56
ศุกร์ 15 ก.พ. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1953 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 15 ก.พ. 56
ศุกร์ 15 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1953 วัน ม่ารีดา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 13 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 14 ก.พ. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1954 วัน วิโรจน์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 14 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 14 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1954 วัน วรรชัย แก้วมาก งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 14 ก.พ. 56
พุธ 13 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1955 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 13 ก.พ. 56
พุธ 13 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1955 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 13 ก.พ. 56
พุธ 13 ก.พ. 56 10:00-11:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1955 วัน วิโรจน์ เภสัชกรรม รับ-ส่งยา 13 ก.พ. 56
อังคาร 12 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1956 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 12 ก.พ. 56
อังคาร 12 ก.พ. 56 10:50-12:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กษ 8713 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1956 วัน เกศรินทร์ ลายจันทร์ ฝ่ายบริหาร เยี่ยมบ้าน 11 ก.พ. 56
อังคาร 12 ก.พ. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1956 วัน สติ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายสติ จันทรศีบุตร 12 ก.พ. 56
อังคาร 12 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1956 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 12 ก.พ. 56
จันทร์ 11 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1957 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 11 ก.พ. 56
จันทร์ 11 ก.พ. 56 08:00-08:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1957 วัน สติ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายสติ จันทรศีบุตร 11 ก.พ. 56
จันทร์ 11 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1957 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 11 ก.พ. 56
อาทิตย์ 10 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1958 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 7 ก.พ. 56 08:10-09:35 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1961 วัน วิโรจน์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 7 ก.พ. 56
พุธ 6 ก.พ. 56 08:00-09:05 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1962 วัน วิโรจน์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 6 ก.พ. 56
อังคาร 5 ก.พ. 56 10:10-10:35 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1963 วัน วรรชัย แก้วมาก กายภาพ รับ-ส่งยา นายวรรณชัย มากชัย 5 ก.พ. 56
จันทร์ 4 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1964 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 4 ก.พ. 56
เสาร์ 2 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1966 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 2 ก.พ. 56
ศุกร์ 1 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1967 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 1 ก.พ. 56
ศุกร์ 1 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1967 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 1 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 31 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1968 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 31 ม.ค. 56
พุธ 30 ม.ค. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1969 วัน ออด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 30 ม.ค. 56
พุธ 30 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1969 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 30 ม.ค. 56
อังคาร 29 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1970 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 29 ม.ค. 56
จันทร์ 28 ม.ค. 56 13:00-14:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1971 วัน ไม่รู้ใคร งานช่าง รับ-ส่งวิทยากร 28 ม.ค. 56
เสาร์ 26 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1973 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 26 ม.ค. 56
เสาร์ 26 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1973 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 26 ม.ค. 56
ศุกร์ 25 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1974 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 ม.ค. 56
พฤหัสบดี 24 ม.ค. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1975 วัน ออด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 24 ม.ค. 56
พฤหัสบดี 24 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1975 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ม.ค. 56
อังคาร 22 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข อนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1977 วัน สมใจ สุขเขียว ห้องปฏิบัติการและชันสูตร รับ-ส่งผู้ประชุม 16 ม.ค. 56
จันทร์ 21 ม.ค. 56 15:30-17:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1978 วัน งานช่าง งานช่าง รับ-ส่งวิทยากร 21 ม.ค. 56
จันทร์ 21 ม.ค. 56 11:50-12:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1978 วัน ชยัน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 21 ม.ค. 56
จันทร์ 21 ม.ค. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1978 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวิรัช สังข์สงค์ 21 ม.ค. 56
ศุกร์ 18 ม.ค. 56 14:00-19:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กพ 5894 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1981 วัน สมคิด สลัดทุกข์ กีฬา สสจ. 5 คน ห้องเอกซ์เรย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 11 ม.ค. 56
ศุกร์ 18 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1981 วัน ม่ารีดา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 7 ม.ค. 56
พฤหัสบดี 17 ม.ค. 56 14:00-19:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กพ 5894 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1982 วัน สมคิด สลัดทุกข์ กีฬา สสจ. 5 คน ห้องเอกซ์เรย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 11 ม.ค. 56
พฤหัสบดี 17 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1982 วัน ม่ารีดา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 7 ม.ค. 56
พุธ 16 ม.ค. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1983 วัน ออด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 16 ม.ค. 56
พุธ 16 ม.ค. 56 14:00-19:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กพ 5894 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1983 วัน สมคิด สลัดทุกข์ กีฬา สสจ. 5 คน ห้องเอกซ์เรย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 11 ม.ค. 56
จันทร์ 14 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1985 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 14 ม.ค. 56
จันทร์ 14 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1985 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 14 ม.ค. 56
จันทร์ 14 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1985 วัน ธนัชญา พูลสวัสดิ์ ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง เยี่ยมบ้าน 14 ม.ค. 56
เสาร์ 12 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1987 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 12 ม.ค. 56
เสาร์ 12 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1987 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 12 ม.ค. 56
ศุกร์ 11 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1988 วัน องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 11 ม.ค. 56
พุธ 9 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1990 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 9 ม.ค. 56
จันทร์ 7 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1992 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 7 ม.ค. 56
จันทร์ 7 ม.ค. 56 14:00-14:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1992 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 7 ม.ค. 56
ศุกร์ 4 ม.ค. 56 08:00-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1995 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 4 ม.ค. 56
พฤหัสบดี 3 ม.ค. 56 13:00-16:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1996 วัน นางรสสุคนธ์ ภักดีไพบูลย์สกุล คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว เยี่ยมบ้าน นายณัฐนพงษ์ ธนาพิทักษ์กุล 17 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 3 ม.ค. 56 13:00-16:30 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1996 วัน ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ เภสัชกรรม รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 26 ธ.ค. 55
พุธ 2 ม.ค. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1997 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 2 ม.ค. 56
พุธ 2 ม.ค. 56 00:10-02:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - ไม่มีป้ายทะเบียน(Refer 2) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1997 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา 2 ม.ค. 45
พุธ 2 ม.ค. 56 09:30-12:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - ไม่มีป้ายทะเบียน(Refer 2) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1997 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา 2 ม.ค. 56
ศุกร์ 28 ธ.ค. 55 10:15-10:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2002 วัน วิโรจน์ เภสัชกรรม รับ-ส่งยา 28 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 27 ธ.ค. 55 06:30-10:30 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กษ 8713 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2003 วัน สมคิด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม นายณัฐนพงษ์ ธนาพิทักษ์กุล 27 ธ.ค. 55
พุธ 26 ธ.ค. 55 08:40-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2004 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 26 ธ.ค. 55
อังคาร 25 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2005 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 ธ.ค. 55
อังคาร 25 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2005 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 ธ.ค. 55
อังคาร 25 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2005 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 ธ.ค. 55
จันทร์ 24 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2006 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ธ.ค. 55
จันทร์ 24 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2006 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ธ.ค. 55
เสาร์ 22 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2008 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ธ.ค. 55
เสาร์ 22 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2008 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ธ.ค. 55
ศุกร์ 21 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2009 วัน สมคิด สลัดทุกข์ ห้องเอกซ์เรย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 10 ธ.ค. 55
ศุกร์ 21 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2009 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 21 ธ.ค. 55
ศุกร์ 21 ธ.ค. 55 08:15-11:30 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2009 วัน นางพรรณี แก้วสวัสดิ์ งานสุขภาพชุมชน รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 18 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2010 วัน สมคิด สลัดทุกข์ ห้องเอกซ์เรย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 10 ธ.ค. 55
พุธ 19 ธ.ค. 55 08:00-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2011 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 19 ธ.ค. 55
อังคาร 18 ธ.ค. 55 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2012 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 18 ธ.ค. 55
อังคาร 18 ธ.ค. 55 15:00-16:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2012 วัน งานช่าง ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 18 ธ.ค. 55
อังคาร 18 ธ.ค. 55 09:00-12:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2012 วัน งานช่าง ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 18 ธ.ค. 55
จันทร์ 17 ธ.ค. 55 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2013 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 17 ธ.ค. 55
จันทร์ 17 ธ.ค. 55 13:30-18:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2013 วัน บริหาร ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 17 ธ.ค. 55
อาทิตย์ 16 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2014 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 16 ธ.ค. 55
ศุกร์ 14 ธ.ค. 55 13:30-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2016 วัน บริหาร ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวิรัช สังข์สงค์ 14 ธ.ค. 55
ศุกร์ 14 ธ.ค. 55 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2016 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวรรณชัย มากชัย 14 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 55 13:20-13:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2017 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. นายวรรณชัย มากชัย 13 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 55 12:00-13:30 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2017 วัน แผนไทย แพทย์แผนไทย รับ-ส่งวิทยากร 13 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 55 09:00-11:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2017 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. นายวรรณชัย มากชัย 13 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 55 08:00-08:55 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2017 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวรรณชัย มากชัย 13 ธ.ค. 55
พุธ 12 ธ.ค. 55 17:30-20:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2018 วัน บริหาร ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 12 ธ.ค. 55
พุธ 12 ธ.ค. 55 10:05-11:45 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2018 วัน ช่อมกิ ฬา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 12 ธ.ค. 55
อังคาร 11 ธ.ค. 55 11:50-12:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2019 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 11 ธ.ค. 55
อังคาร 11 ธ.ค. 55 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2019 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวรรณชัย มากชัย 11 ธ.ค. 55
อังคาร 11 ธ.ค. 55 09:05-09:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2019 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 11 ธ.ค. 55
จันทร์ 10 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2020 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.มหาราช นครศรีฯ นายวรรณชัย มากชัย 10 ธ.ค. 55
จันทร์ 10 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2020 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 ธ.ค. 55
ศุกร์ 7 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2023 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 7 ธ.ค. 55
ศุกร์ 7 ธ.ค. 55 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2023 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 7 ธ.ค. 55
ศุกร์ 7 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2023 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 7 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 6 ธ.ค. 55 14:30-15:15 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2024 วัน วิรัช งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. 6 ธ.ค. 55
อังคาร 4 ธ.ค. 55 08:00-09:15 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2026 วัน สติ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 4 ธ.ค. 55
อังคาร 4 ธ.ค. 55 08:30-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2026 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 4 ธ.ค. 55
อังคาร 4 ธ.ค. 55 08:30-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2026 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 4 ธ.ค. 55
จันทร์ 3 ธ.ค. 55 11:50-13:20 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2027 วัน ใกล้ใจ คลินิกใกล้ใจ รับ-ส่งวิทยากร 3 ธ.ค. 55
จันทร์ 3 ธ.ค. 55 08:00-08:55 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2027 วัน สติ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 3 ธ.ค. 55
ศุกร์ 23 พ.ย. 55 08:40-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2037 วัน ออด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งของนึ่ง 23 พ.ย. 55
พฤหัสบดี 22 พ.ย. 55 08:00-08:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2038 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 22 พ.ย. 55
พฤหัสบดี 22 พ.ย. 55 15:00-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2038 วัน ออด งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. 22 พ.ย. 55
พฤหัสบดี 22 พ.ย. 55 13:00-14:40 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2038 วัน ออด งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. 22 พ.ย. 55
พฤหัสบดี 22 พ.ย. 55 08:00-08:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2038 วัน ออด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 22 พ.ย. 55
อังคาร 20 พ.ย. 55 08:55-15:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2040 วัน วิโรจน์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งของนึ่ง 20 พ.ย. 55
อังคาร 20 พ.ย. 55 08:55-15:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2040 วัน cup ทีมนิเทศ รพ.สต. รับ-ส่งของนึ่ง นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 20 พ.ย. 55
อังคาร 20 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2040 วัน วรรชัย แก้วมาก งานทันตสาธารณสุข ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 20 พ.ย. 55
จันทร์ 19 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2041 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 19 พ.ย. 55
จันทร์ 19 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2041 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 19 พ.ย. 55
เสาร์ 17 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2043 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 17 พ.ย. 55
ศุกร์ 16 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2044 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 16 พ.ย. 55
ศุกร์ 16 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2044 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 16 พ.ย. 55
อาทิตย์ 11 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2049 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 11 พ.ย. 55
พฤหัสบดี 8 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2052 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 8 พ.ย. 55
จันทร์ 5 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2055 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 5 พ.ย. 55
เสาร์ 3 พ.ย. 55 15:50-18:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2057 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 3 พ.ย. 55
เสาร์ 3 พ.ย. 55 12:00-14:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2057 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 3 พ.ย. 55
เสาร์ 3 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2057 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 3 พ.ย. 55
ศุกร์ 2 พ.ย. 55 15:40-18:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2058 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 2 พ.ย. 55
ศุกร์ 2 พ.ย. 55 14:00-16:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2058 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 2 พ.ย. 55
ศุกร์ 2 พ.ย. 55 19:00-21:25 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2058 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา 2 พ.ย. 55
พุธ 31 ต.ค. 55 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2060 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 31 ต.ค. 55
พุธ 31 ต.ค. 55 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2060 วัน ดรุณี ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวรรณชัย มากชัย 26 ธ.ค. 55
พุธ 31 ต.ค. 55 20:45-22:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2060 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 31 ต.ค. 55
ศุกร์ 26 ต.ค. 55 11:00-11:35 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2065 วัน ยาน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งของนึ่ง นายวรรณชัย มากชัย 26 ธ.ค. 55
ศุกร์ 26 ต.ค. 55 11:00-11:35 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2065 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 26 ต.ค. 55
พฤหัสบดี 25 ต.ค. 55 07:00-10:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2066 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 ต.ค. 55
พุธ 24 ต.ค. 55 01:30-03:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2067 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ต.ค. 55
พุธ 24 ต.ค. 55 15:00-18:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2067 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ต.ค. 55
จันทร์ 22 ต.ค. 55 15:50-18:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2069 วัน อินทนิล องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ต.ค. 55
จันทร์ 22 ต.ค. 55 10:30-15:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2069 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ต.ค. 55
เสาร์ 20 ต.ค. 55 19:00-21:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2071 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 20 ต.ค. 55
ศุกร์ 19 ต.ค. 55 15:45-18:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2072 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 19 ต.ค. 55
ศุกร์ 19 ต.ค. 55 11:50-15:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2072 วัน อินทนิล องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 19 ต.ค. 55
พฤหัสบดี 18 ต.ค. 55 11:50-15:35 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2073 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 18 ต.ค. 55
พฤหัสบดี 18 ต.ค. 55 21:15-23:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2073 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 18 ต.ค. 55
พุธ 17 ต.ค. 55 08:00-10:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2074 วัน ยาน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 17 ต.ค. 55
อังคาร 16 ต.ค. 55 08:40-09:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2075 วัน ยาน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 16 ต.ค. 55
อังคาร 16 ต.ค. 55 15:30-15:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2075 วัน ยาน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 16 ต.ค. 55
จันทร์ 15 ต.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2076 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 15 ต.ค. 55
จันทร์ 15 ต.ค. 55 08:30-08:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2076 วัน ยานพาหนะ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 15 ต.ค. 55
เสาร์ 13 ต.ค. 55 01:30-03:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2078 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 13 ต.ค. 55
ศุกร์ 12 ต.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2079 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 12 ต.ค. 55
พฤหัสบดี 11 ต.ค. 55 12:00-14:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2080 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 11 ต.ค. 55
พุธ 10 ต.ค. 55 23:25-01:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2081 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 ต.ค. 55
จันทร์ 8 ต.ค. 55 14:30-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2083 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. 8 ต.ค. 55
จันทร์ 8 ต.ค. 55 08:30-09:15 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2083 วัน ยานพาหนะ เภสัชกรรม รับ-ส่งยา นายวรรณชัย มากชัย 26 ธ.ค. 55
จันทร์ 8 ต.ค. 55 08:30-09:15 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2083 วัน ยานอัดอ๊อกซิเจน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 8 ต.ค. 55
จันทร์ 8 ต.ค. 55 14:30-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2083 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. นายวิรัช สังข์สงค์ 26 ธ.ค. 55
อาทิตย์ 7 ต.ค. 55 03:25-06:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2084 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 7 ต.ค. 55
พฤหัสบดี 4 ต.ค. 55 13:00-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2087 วัน ทันตกรรม งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. นายวิรัช สังข์สงค์ 26 ธ.ค. 55
พุธ 3 ต.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2088 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา 1 ม.ค. 56
อังคาร 2 ต.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2089 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา 1 ม.ค. 56
จันทร์ 1 ต.ค. 55 18:40-20:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2090 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิรัช สังข์สงค์ 1 ม.ค. 56
จันทร์ 1 ต.ค. 55 13:00-16:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2090 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิรัช สังข์สงค์ 1 ม.ค. 56
พุธ 24 พ.ย. 47 13:00-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 4958 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. 4 ต.ค. 55
22 มิถุนายน 2561 - รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 17704 วัน 555555 แพทย์แผนไทย รับ-ส่งผู้ประชุม 10 ม.ค. 61
22 มิถุนายน 2561 - รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 17704 วัน 555 งานสืบสวนโรค สืบสวนโรค 8 มี.ค. 61
22 มิถุนายน 2561 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข อนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 17704 วัน ม่ารีดา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 7 ม.ค. 56