โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

รายการจองใช้รถ

รายการจองใช้รถ
วันที่ใช้รถเวลายานพาหนะผู้ขอใช้หน่วยงานที่ใช้วัตถุประสงค์พนง.ขับวันที่จองสถานะ
อังคาร 3 ม.ค. 60 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 628 วัน 5555555 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ส่งรักษาต่อ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ 10 ม.ค. 60
พฤหัสบดี 27 ก.พ. 57 00:00-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1669 วัน ภก.สมชาย ละอองพัธ์ เภสัชกรรม รับ-ส่งผู้ประชุม 10 ก.พ. 57
พุธ 18 ธ.ค. 56 00:00-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1740 วัน ธนัชญา พูลสวัสดิ์ องค์กรพยาบาล รับ-ส่งผู้ประชุม 2 ธ.ค. 56
พุธ 4 ธ.ค. 56 15:10-15:30 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1754 วัน จ.น.ท งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร 4 ธ.ค. 56
พุธ 4 ธ.ค. 56 12:00-13:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1754 วัน บริหาร ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 4 ธ.ค. 56
จันทร์ 3 มิ.ย. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1938 วัน จันนง แพทย์แผนไทย รับ-ส่งวิทยากร 30 พ.ค. 56
พุธ 29 พ.ค. 56 00:00-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1943 วัน อรนุช เรืองขจร องค์กรพยาบาล รับ-ส่งผู้ประชุม 28 พ.ค. 56
ศุกร์ 26 เม.ย. 56 13:00-17:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1976 วัน สมคิด สลัดทุกข์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 22 มี.ค. 56
อาทิตย์ 21 เม.ย. 56 13:00-17:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 1981 วัน สมคิด สลัดทุกข์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 22 มี.ค. 56
อาทิตย์ 31 มี.ค. 56 01:30-03:35 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2002 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 31 มี.ค. 56
อาทิตย์ 31 มี.ค. 56 11:30-14:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2002 วัน อินทนิล องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 31 มี.ค. 56
เสาร์ 30 มี.ค. 56 04:00-06:35 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2003 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 30 มี.ค. 56
เสาร์ 30 มี.ค. 56 19:45-22:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2003 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายณัฐนพงษ์ ธนาพิทักษ์กุล 30 มี.ค. 56
ศุกร์ 29 มี.ค. 56 15:15-17:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2004 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.พัทลุง นายสติ จันทรศีบุตร 29 มี.ค. 56
ศุกร์ 29 มี.ค. 56 07:50-08:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2004 วัน เก็บของนึ่ง/ส่งยา เภสัชกรรม รับ-ส่งของนึ่ง นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 29 มี.ค. 56
ศุกร์ 29 มี.ค. 56 11:40-14:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2004 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 29 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 28 มี.ค. 56 20:10-23:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2005 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 28 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 28 มี.ค. 56 11:50-15:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2005 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 28 มี.ค. 56
พุธ 27 มี.ค. 56 10:30-14:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2006 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 27 มี.ค. 56
พุธ 27 มี.ค. 56 06:55-09:05 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2006 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 27 มี.ค. 56
พุธ 27 มี.ค. 56 08:30-16:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2006 วัน นส.กนกวรรณ ณะแก้ว องค์กรแพทย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 1 มี.ค. 56
พุธ 27 มี.ค. 56 15:00-17:35 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2006 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 27 มี.ค. 56
พุธ 27 มี.ค. 56 00:00-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2006 วัน นางสาวกนกวรรณ ณะแก้ว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 1 มี.ค. 56
อังคาร 26 มี.ค. 56 11:55-15:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2007 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ นายสติ จันทรศีบุตร 26 มี.ค. 56
จันทร์ 25 มี.ค. 56 14:35-17:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2008 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 มี.ค. 56
จันทร์ 25 มี.ค. 56 19:00-22:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2008 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 มี.ค. 56
อาทิตย์ 24 มี.ค. 56 17:55-18:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2009 วัน ER องค์กรพยาบาล ส่งรักษาต่อภายในอำเภอ 24 มี.ค. 56
เสาร์ 23 มี.ค. 56 18:05-20:35 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2010 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 23 มี.ค. 56
ศุกร์ 22 มี.ค. 56 19:00-23:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2011 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 22 มี.ค. 56
ศุกร์ 22 มี.ค. 56 15:20-18:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2011 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 21 มี.ค. 56 15:50-21:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2012 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 21 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 21 มี.ค. 56 07:35-11:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2012 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 21 มี.ค. 56
พุธ 20 มี.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2013 วัน นางสาว งามศิริ สิงห์คำป้อง แพทย์แผนไทย รับ-ส่งผู้ประชุม 14 มี.ค. 56
พุธ 20 มี.ค. 56 08:05-08:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2013 วัน ยานยนต์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายจำรัส สารนพคุณ 20 มี.ค. 56
อังคาร 19 มี.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2014 วัน นางสาวงามศิริ สิงห์คำป้อง แพทย์แผนไทย รับ-ส่งผู้ประชุม 14 มี.ค. 56
อังคาร 19 มี.ค. 56 19:30-23:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2014 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 19 มี.ค. 56
อังคาร 19 มี.ค. 56 07:50-08:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2014 วัน โภชนา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายสติ จันทรศีบุตร 19 มี.ค. 56
จันทร์ 18 มี.ค. 56 07:50-08:55 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2015 วัน โภชนา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายสติ จันทรศีบุตร 18 มี.ค. 56
จันทร์ 18 มี.ค. 56 13:40-16:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2015 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 18 มี.ค. 56
จันทร์ 18 มี.ค. 56 09:15-11:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2015 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 18 มี.ค. 56
จันทร์ 18 มี.ค. 56 18:30-21:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2015 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 18 มี.ค. 56
เสาร์ 16 มี.ค. 56 19:50-22:03 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2017 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 16 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 19:45-24:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2018 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 15 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 15:00-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2018 วัน การเงิน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 15 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 15:10-18:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2018 วัน ER+CT องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 15 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 15:00-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2018 วัน การเงิน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 15 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 11:15-14:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2018 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 15 มี.ค. 56
ศุกร์ 15 มี.ค. 56 08:15-08:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2018 วัน การเงิน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 15 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 14 มี.ค. 56 21:00-22:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2019 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 14 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 14 มี.ค. 56 08:10-08:58 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2019 วัน โภชนา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 14 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 14 มี.ค. 56 00:00-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2019 วัน ฐิติกา ภูมิสุข เภสัชกรรม รับ-ส่งผู้ประชุม 5 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 14 มี.ค. 56 14:35-15:29 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2019 วัน จนท.เวช คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว รับ-ส่งวิทยากร นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 14 มี.ค. 56
พุธ 13 มี.ค. 56 08:10-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2020 วัน โภชนา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 13 มี.ค. 56
พุธ 13 มี.ค. 56 11:40-14:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2020 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 13 มี.ค. 56
พุธ 13 มี.ค. 56 08:10-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2020 วัน โภชนา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 13 มี.ค. 56
พุธ 13 มี.ค. 56 15:00-18:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2020 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 13 มี.ค. 56
อังคาร 12 มี.ค. 56 08:00-08:58 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2021 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 12 มี.ค. 56
อังคาร 12 มี.ค. 56 19:00-23:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2021 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 12 มี.ค. 56
อังคาร 12 มี.ค. 56 13:15-14:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2021 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. นายสติ จันทรศีบุตร 12 มี.ค. 56
จันทร์ 11 มี.ค. 56 11:20-14:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2022 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายสติ จันทรศีบุตร 11 มี.ค. 56
จันทร์ 11 มี.ค. 56 08:15-09:04 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2022 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 11 มี.ค. 56
อาทิตย์ 10 มี.ค. 56 21:00-23:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2023 วัน ห้องคลอด องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 มี.ค. 56
อาทิตย์ 10 มี.ค. 56 21:00-23:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2023 วัน ห้องคลอด LR องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 มี.ค. 56
อาทิตย์ 10 มี.ค. 56 15:40-19:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2023 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 มี.ค. 56
เสาร์ 9 มี.ค. 56 11:30-14:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2024 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 9 มี.ค. 56
เสาร์ 9 มี.ค. 56 07:10-13:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2024 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 9 มี.ค. 56
เสาร์ 9 มี.ค. 56 21:20-23:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2024 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 9 มี.ค. 56
ศุกร์ 8 มี.ค. 56 17:30-20:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2025 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 8 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 7 มี.ค. 56 09:00-10:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2026 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร นายวิรัช สังข์สงค์ 7 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 7 มี.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2026 วัน รสสุคนธ์ ภักดีไพบูลย์สกุล คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว เยี่ยมบ้าน 6 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 7 มี.ค. 56 18:30-22:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2026 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายณัฐนพงษ์ ธนาพิทักษ์กุล 7 มี.ค. 56
พุธ 6 มี.ค. 56 10:00-14:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2027 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 6 มี.ค. 56
พุธ 6 มี.ค. 56 20:00-22:55 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2027 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 6 มี.ค. 56
พุธ 6 มี.ค. 56 17:00-19:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2027 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 6 มี.ค. 56
อังคาร 5 มี.ค. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2028 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวิรัช สังข์สงค์ 5 มี.ค. 56
อังคาร 5 มี.ค. 56 11:45-02:55 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2028 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 5 มี.ค. 56
อังคาร 5 มี.ค. 56 18:30-20:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2028 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 5 มี.ค. 56
จันทร์ 4 มี.ค. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2029 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวิรัช สังข์สงค์ 4 มี.ค. 56
จันทร์ 4 มี.ค. 56 10:00-15:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2029 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 4 มี.ค. 56
อาทิตย์ 3 มี.ค. 56 20:00-22:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2030 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 3 มี.ค. 56
อาทิตย์ 3 มี.ค. 56 15:45-17:55 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2030 วัน อินทนิล องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 3 มี.ค. 56
อาทิตย์ 3 มี.ค. 56 23:45-02:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2030 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 3 มี.ค. 56
อาทิตย์ 3 มี.ค. 56 11:30-14:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2030 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิรัช สังข์สงค์ 3 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2032 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวิรัช สังข์สงค์ 1 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 00:30-03:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2032 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายณัฐนพงษ์ ธนาพิทักษ์กุล 1 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 08:00-18:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กพ 5894 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2032 วัน ผอ. ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม นายวรรณชัย มากชัย 1 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 16:00-18:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2032 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 1 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 13:00-17:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2032 วัน คลีนิคเวช คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว รับ-ส่งผู้ประชุม นายวิรัช สังข์สงค์ 1 มี.ค. 56
ศุกร์ 1 มี.ค. 56 11:20-14:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2032 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายจำรัส สารนพคุณ 1 มี.ค. 56
พฤหัสบดี 28 ก.พ. 56 08:20-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2033 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 28 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 28 ก.พ. 56 11:30-16:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) อนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2033 วัน ตึกอินทนิล องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 28 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 28 ก.พ. 56 08:20-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2033 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 28 ก.พ. 56
พุธ 27 ก.พ. 56 08:50-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2034 วัน จำรัส ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายจำรัส สารนพคุณ 27 ก.พ. 56
อาทิตย์ 24 ก.พ. 56 01:30-03:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) อนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2037 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ก.พ. 56
ศุกร์ 22 ก.พ. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2039 วัน นิติพงค์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 22 ก.พ. 56
ศุกร์ 22 ก.พ. 56 10:00-13:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2039 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ก.พ. 56
ศุกร์ 22 ก.พ. 56 23:50-02:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2039 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 21 ก.พ. 56 11:30-11:55 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2040 วัน วิโรจน์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งยา นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 21 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 21 ก.พ. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2040 วัน จำรัส ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายจำรัส สารนพคุณ 21 ก.พ. 56
พุธ 20 ก.พ. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2041 วัน นิติพงค์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 20 ก.พ. 56
อังคาร 19 ก.พ. 56 13:30-15:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2042 วัน ชยัน งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร 19 ก.พ. 56
อังคาร 19 ก.พ. 56 08:00-08:47 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2042 วัน นิติพงค์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายนิตพงษ์ แสงอำไพ 19 ก.พ. 56
จันทร์ 18 ก.พ. 56 09:00-15:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2043 วัน ชยัน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 18 ก.พ. 56
จันทร์ 18 ก.พ. 56 08:00-08:54 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2043 วัน นิติพงค์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 18 ก.พ. 56
เสาร์ 16 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2045 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 16 ก.พ. 56
ศุกร์ 15 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2046 วัน ม่ารีดา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 13 ก.พ. 56
ศุกร์ 15 ก.พ. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2046 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 15 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 14 ก.พ. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2047 วัน วิโรจน์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 14 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 14 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2047 วัน วรรชัย แก้วมาก งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 14 ก.พ. 56
พุธ 13 ก.พ. 56 10:00-11:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2048 วัน วิโรจน์ เภสัชกรรม รับ-ส่งยา 13 ก.พ. 56
พุธ 13 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2048 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 13 ก.พ. 56
พุธ 13 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2048 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 13 ก.พ. 56
อังคาร 12 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2049 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 12 ก.พ. 56
อังคาร 12 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2049 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 12 ก.พ. 56
อังคาร 12 ก.พ. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2049 วัน สติ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายสติ จันทรศีบุตร 12 ก.พ. 56
อังคาร 12 ก.พ. 56 10:50-12:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กษ 8713 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2049 วัน เกศรินทร์ ลายจันทร์ ฝ่ายบริหาร เยี่ยมบ้าน 11 ก.พ. 56
จันทร์ 11 ก.พ. 56 08:00-08:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2050 วัน สติ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายสติ จันทรศีบุตร 11 ก.พ. 56
จันทร์ 11 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2050 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 11 ก.พ. 56
จันทร์ 11 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2050 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 11 ก.พ. 56
อาทิตย์ 10 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2051 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 7 ก.พ. 56 08:10-09:35 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2054 วัน วิโรจน์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 7 ก.พ. 56
พุธ 6 ก.พ. 56 08:00-09:05 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2055 วัน วิโรจน์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 6 ก.พ. 56
อังคาร 5 ก.พ. 56 10:10-10:35 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2056 วัน วรรชัย แก้วมาก กายภาพ รับ-ส่งยา นายวรรณชัย มากชัย 5 ก.พ. 56
จันทร์ 4 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2057 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 4 ก.พ. 56
เสาร์ 2 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2059 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 2 ก.พ. 56
ศุกร์ 1 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2060 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 1 ก.พ. 56
ศุกร์ 1 ก.พ. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2060 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 1 ก.พ. 56
พฤหัสบดี 31 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2061 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 31 ม.ค. 56
พุธ 30 ม.ค. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2062 วัน ออด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 30 ม.ค. 56
พุธ 30 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2062 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 30 ม.ค. 56
อังคาร 29 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2063 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 29 ม.ค. 56
จันทร์ 28 ม.ค. 56 13:00-14:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2064 วัน ไม่รู้ใคร งานช่าง รับ-ส่งวิทยากร 28 ม.ค. 56
เสาร์ 26 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2066 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 26 ม.ค. 56
เสาร์ 26 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2066 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 26 ม.ค. 56
ศุกร์ 25 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2067 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 ม.ค. 56
พฤหัสบดี 24 ม.ค. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2068 วัน ออด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 24 ม.ค. 56
พฤหัสบดี 24 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2068 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ม.ค. 56
อังคาร 22 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข อนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2070 วัน สมใจ สุขเขียว ห้องปฏิบัติการและชันสูตร รับ-ส่งผู้ประชุม 16 ม.ค. 56
จันทร์ 21 ม.ค. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2071 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวิรัช สังข์สงค์ 21 ม.ค. 56
จันทร์ 21 ม.ค. 56 15:30-17:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2071 วัน งานช่าง งานช่าง รับ-ส่งวิทยากร 21 ม.ค. 56
จันทร์ 21 ม.ค. 56 11:50-12:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2071 วัน ชยัน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 21 ม.ค. 56
ศุกร์ 18 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2074 วัน ม่ารีดา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 7 ม.ค. 56
ศุกร์ 18 ม.ค. 56 14:00-19:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กพ 5894 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2074 วัน สมคิด สลัดทุกข์ กีฬา สสจ. 5 คน ห้องเอกซ์เรย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 11 ม.ค. 56
พฤหัสบดี 17 ม.ค. 56 14:00-19:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กพ 5894 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2075 วัน สมคิด สลัดทุกข์ กีฬา สสจ. 5 คน ห้องเอกซ์เรย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 11 ม.ค. 56
พฤหัสบดี 17 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2075 วัน ม่ารีดา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 7 ม.ค. 56
พุธ 16 ม.ค. 56 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2076 วัน ออด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 16 ม.ค. 56
พุธ 16 ม.ค. 56 14:00-19:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กพ 5894 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2076 วัน สมคิด สลัดทุกข์ กีฬา สสจ. 5 คน ห้องเอกซ์เรย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 11 ม.ค. 56
จันทร์ 14 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2078 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 14 ม.ค. 56
จันทร์ 14 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2078 วัน ธนัชญา พูลสวัสดิ์ ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง เยี่ยมบ้าน 14 ม.ค. 56
จันทร์ 14 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2078 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 14 ม.ค. 56
เสาร์ 12 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2080 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 12 ม.ค. 56
เสาร์ 12 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2080 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 12 ม.ค. 56
ศุกร์ 11 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2081 วัน องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 11 ม.ค. 56
พุธ 9 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2083 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 9 ม.ค. 56
จันทร์ 7 ม.ค. 56 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2085 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 7 ม.ค. 56
จันทร์ 7 ม.ค. 56 14:00-14:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2085 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 7 ม.ค. 56
ศุกร์ 4 ม.ค. 56 08:00-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2088 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 4 ม.ค. 56
พฤหัสบดี 3 ม.ค. 56 13:00-16:30 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2089 วัน ภ.ก.สมชาย ละอองพันธุ์ เภสัชกรรม รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 26 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 3 ม.ค. 56 13:00-16:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2089 วัน นางรสสุคนธ์ ภักดีไพบูลย์สกุล คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว เยี่ยมบ้าน นายณัฐนพงษ์ ธนาพิทักษ์กุล 17 ธ.ค. 55
พุธ 2 ม.ค. 56 00:10-02:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - ไม่มีป้ายทะเบียน(Refer 2) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2090 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา 2 ม.ค. 45
พุธ 2 ม.ค. 56 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2090 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 2 ม.ค. 56
พุธ 2 ม.ค. 56 09:30-12:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - ไม่มีป้ายทะเบียน(Refer 2) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2090 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา 2 ม.ค. 56
ศุกร์ 28 ธ.ค. 55 10:15-10:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2095 วัน วิโรจน์ เภสัชกรรม รับ-ส่งยา 28 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 27 ธ.ค. 55 06:30-10:30 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กษ 8713 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2096 วัน สมคิด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม นายณัฐนพงษ์ ธนาพิทักษ์กุล 27 ธ.ค. 55
พุธ 26 ธ.ค. 55 08:40-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2097 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 26 ธ.ค. 55
อังคาร 25 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2098 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 ธ.ค. 55
อังคาร 25 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2098 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 ธ.ค. 55
อังคาร 25 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2098 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 ธ.ค. 55
จันทร์ 24 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2099 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ธ.ค. 55
จันทร์ 24 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2099 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ธ.ค. 55
เสาร์ 22 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2101 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ธ.ค. 55
เสาร์ 22 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2101 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ธ.ค. 55
ศุกร์ 21 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2102 วัน สมคิด สลัดทุกข์ ห้องเอกซ์เรย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 10 ธ.ค. 55
ศุกร์ 21 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2102 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 21 ธ.ค. 55
ศุกร์ 21 ธ.ค. 55 08:15-11:30 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2102 วัน นางพรรณี แก้วสวัสดิ์ งานสุขภาพชุมชน รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 18 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 20 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2103 วัน สมคิด สลัดทุกข์ ห้องเอกซ์เรย์ รับ-ส่งผู้ประชุม 10 ธ.ค. 55
พุธ 19 ธ.ค. 55 08:00-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2104 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 19 ธ.ค. 55
อังคาร 18 ธ.ค. 55 09:00-12:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2105 วัน งานช่าง ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 18 ธ.ค. 55
อังคาร 18 ธ.ค. 55 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2105 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 18 ธ.ค. 55
อังคาร 18 ธ.ค. 55 15:00-16:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2105 วัน งานช่าง ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 18 ธ.ค. 55
จันทร์ 17 ธ.ค. 55 13:30-18:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2106 วัน บริหาร ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 17 ธ.ค. 55
จันทร์ 17 ธ.ค. 55 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2106 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 17 ธ.ค. 55
อาทิตย์ 16 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2107 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 16 ธ.ค. 55
ศุกร์ 14 ธ.ค. 55 13:30-00:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2109 วัน บริหาร ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวิรัช สังข์สงค์ 14 ธ.ค. 55
ศุกร์ 14 ธ.ค. 55 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2109 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวรรณชัย มากชัย 14 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 55 13:20-13:50 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2110 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. นายวรรณชัย มากชัย 13 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 55 09:00-11:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2110 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. นายวรรณชัย มากชัย 13 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 55 12:00-13:30 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2110 วัน แผนไทย แพทย์แผนไทย รับ-ส่งวิทยากร 13 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 13 ธ.ค. 55 08:00-08:55 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2110 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวรรณชัย มากชัย 13 ธ.ค. 55
พุธ 12 ธ.ค. 55 17:30-20:00 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2111 วัน บริหาร ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 12 ธ.ค. 55
พุธ 12 ธ.ค. 55 10:05-11:45 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2111 วัน ช่อมกิ ฬา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 12 ธ.ค. 55
อังคาร 11 ธ.ค. 55 11:50-12:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2112 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 11 ธ.ค. 55
อังคาร 11 ธ.ค. 55 08:00-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2112 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวรรณชัย มากชัย 11 ธ.ค. 55
อังคาร 11 ธ.ค. 55 09:05-09:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2112 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 11 ธ.ค. 55
จันทร์ 10 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2113 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.มหาราช นครศรีฯ นายวรรณชัย มากชัย 10 ธ.ค. 55
จันทร์ 10 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2113 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 ธ.ค. 55
ศุกร์ 7 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2116 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 7 ธ.ค. 55
ศุกร์ 7 ธ.ค. 55 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2116 วัน วิรัช ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 7 ธ.ค. 55
ศุกร์ 7 ธ.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2116 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 7 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 6 ธ.ค. 55 14:30-15:15 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2117 วัน วิรัช งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. 6 ธ.ค. 55
อังคาร 4 ธ.ค. 55 08:30-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2119 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 4 ธ.ค. 55
อังคาร 4 ธ.ค. 55 08:30-09:10 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2119 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 4 ธ.ค. 55
อังคาร 4 ธ.ค. 55 08:00-09:15 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2119 วัน สติ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 4 ธ.ค. 55
จันทร์ 3 ธ.ค. 55 08:00-08:55 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2120 วัน สติ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 3 ธ.ค. 55
จันทร์ 3 ธ.ค. 55 11:50-13:20 รถตู้สำหรับประชุม( 16 คน) - 40-0372 รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2120 วัน ใกล้ใจ คลินิกใกล้ใจ รับ-ส่งวิทยากร 3 ธ.ค. 55
ศุกร์ 23 พ.ย. 55 08:40-09:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2130 วัน ออด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งของนึ่ง 23 พ.ย. 55
พฤหัสบดี 22 พ.ย. 55 08:00-08:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2131 วัน โรงครัว ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 22 พ.ย. 55
พฤหัสบดี 22 พ.ย. 55 13:00-14:40 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2131 วัน ออด งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. 22 พ.ย. 55
พฤหัสบดี 22 พ.ย. 55 08:00-08:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2131 วัน ออด ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 22 พ.ย. 55
พฤหัสบดี 22 พ.ย. 55 15:00-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2131 วัน ออด งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. 22 พ.ย. 55
อังคาร 20 พ.ย. 55 08:55-15:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2133 วัน cup ทีมนิเทศ รพ.สต. รับ-ส่งของนึ่ง นายวิโรจน์ สังข์สงค์ 20 พ.ย. 55
อังคาร 20 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2133 วัน วรรชัย แก้วมาก งานทันตสาธารณสุข ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 20 พ.ย. 55
อังคาร 20 พ.ย. 55 08:55-15:00 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2133 วัน วิโรจน์ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งของนึ่ง 20 พ.ย. 55
จันทร์ 19 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2134 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 19 พ.ย. 55
จันทร์ 19 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2134 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 19 พ.ย. 55
เสาร์ 17 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2136 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 17 พ.ย. 55
ศุกร์ 16 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2137 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 16 พ.ย. 55
ศุกร์ 16 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2137 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 16 พ.ย. 55
อาทิตย์ 11 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2142 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 11 พ.ย. 55
พฤหัสบดี 8 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2145 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 8 พ.ย. 55
จันทร์ 5 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2148 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 5 พ.ย. 55
เสาร์ 3 พ.ย. 55 12:00-14:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2150 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 3 พ.ย. 55
เสาร์ 3 พ.ย. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2150 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 3 พ.ย. 55
เสาร์ 3 พ.ย. 55 15:50-18:15 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2150 วัน วรรชัย แก้วมาก องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 3 พ.ย. 55
ศุกร์ 2 พ.ย. 55 14:00-16:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2151 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 2 พ.ย. 55
ศุกร์ 2 พ.ย. 55 19:00-21:25 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2151 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา 2 พ.ย. 55
ศุกร์ 2 พ.ย. 55 15:40-18:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2151 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 2 พ.ย. 55
พุธ 31 ต.ค. 55 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2153 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว 31 ต.ค. 55
พุธ 31 ต.ค. 55 08:00-08:45 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2153 วัน ดรุณี ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งแม่ครัว นายวรรณชัย มากชัย 26 ธ.ค. 55
พุธ 31 ต.ค. 55 20:45-22:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2153 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 31 ต.ค. 55
ศุกร์ 26 ต.ค. 55 11:00-11:35 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2158 วัน วรรชัย แก้วมาก ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 26 ต.ค. 55
ศุกร์ 26 ต.ค. 55 11:00-11:35 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2158 วัน ยาน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งของนึ่ง นายวรรณชัย มากชัย 26 ธ.ค. 55
พฤหัสบดี 25 ต.ค. 55 07:00-10:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2159 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 25 ต.ค. 55
พุธ 24 ต.ค. 55 01:30-03:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2160 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ต.ค. 55
พุธ 24 ต.ค. 55 15:00-18:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2160 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 24 ต.ค. 55
จันทร์ 22 ต.ค. 55 15:50-18:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2162 วัน อินทนิล องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ต.ค. 55
จันทร์ 22 ต.ค. 55 10:30-15:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2162 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 22 ต.ค. 55
เสาร์ 20 ต.ค. 55 19:00-21:10 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2164 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 20 ต.ค. 55
ศุกร์ 19 ต.ค. 55 15:45-18:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2165 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 19 ต.ค. 55
ศุกร์ 19 ต.ค. 55 11:50-15:20 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2165 วัน อินทนิล องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 19 ต.ค. 55
พฤหัสบดี 18 ต.ค. 55 11:50-15:35 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2166 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 18 ต.ค. 55
พฤหัสบดี 18 ต.ค. 55 21:15-23:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2166 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 18 ต.ค. 55
พุธ 17 ต.ค. 55 08:00-10:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2167 วัน ยาน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 17 ต.ค. 55
อังคาร 16 ต.ค. 55 08:40-09:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2168 วัน ยาน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 16 ต.ค. 55
อังคาร 16 ต.ค. 55 15:30-15:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2168 วัน ยาน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 16 ต.ค. 55
จันทร์ 15 ต.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2169 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 15 ต.ค. 55
จันทร์ 15 ต.ค. 55 08:30-08:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2169 วัน ยานพาหนะ ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร นายวรรณชัย มากชัย 15 ต.ค. 55
เสาร์ 13 ต.ค. 55 01:30-03:40 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2171 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 13 ต.ค. 55
ศุกร์ 12 ต.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2172 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 12 ต.ค. 55
พฤหัสบดี 11 ต.ค. 55 12:00-14:45 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2173 วัน er องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 11 ต.ค. 55
พุธ 10 ต.ค. 55 23:25-01:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2174 วัน ER องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 10 ต.ค. 55
จันทร์ 8 ต.ค. 55 08:30-09:15 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2176 วัน ยานอัดอ๊อกซิเจน ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งวิทยากร 8 ต.ค. 55
จันทร์ 8 ต.ค. 55 08:30-09:15 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2176 วัน ยานพาหนะ เภสัชกรรม รับ-ส่งยา นายวรรณชัย มากชัย 26 ธ.ค. 55
จันทร์ 8 ต.ค. 55 14:30-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2176 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. นายวิรัช สังข์สงค์ 26 ธ.ค. 55
จันทร์ 8 ต.ค. 55 14:30-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2176 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. 8 ต.ค. 55
อาทิตย์ 7 ต.ค. 55 03:25-06:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2177 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวรรณชัย มากชัย 7 ต.ค. 55
พฤหัสบดี 4 ต.ค. 55 13:00-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2180 วัน ทันตกรรม งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. นายวิรัช สังข์สงค์ 26 ธ.ค. 55
พุธ 3 ต.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2181 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา 1 ม.ค. 56
อังคาร 2 ต.ค. 55 00:00-00:00 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2182 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา 1 ม.ค. 56
จันทร์ 1 ต.ค. 55 13:00-16:30 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2183 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิรัช สังข์สงค์ 1 ม.ค. 56
จันทร์ 1 ต.ค. 55 18:40-20:50 รถยนต์ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย(Refer) - กอ 1038 สข(Refer 1) รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 2183 วัน ตึกสงฆ์ องค์กรแพทย์ ส่งรักษาต่อ รพ.สงขลา นายวิรัช สังข์สงค์ 1 ม.ค. 56
พุธ 24 พ.ย. 47 13:00-15:30 รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 5051 วัน ทันตะ งานทันตสาธารณสุข นิเทศ รพ.สต. 4 ต.ค. 55
23 กันยายน 2561 - รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กท 9131 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 17797 วัน 555555 แพทย์แผนไทย รับ-ส่งผู้ประชุม 10 ม.ค. 61
23 กันยายน 2561 00:00-00:00 รถยนต์ออกหมู่บ้าน/ประชุม( 5 คน) - กน 9005 สข อนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 17797 วัน ม่ารีดา ฝ่ายบริหาร รับ-ส่งผู้ประชุม 7 ม.ค. 56
23 กันยายน 2561 - รถยนต์สำรอง - ม 6037 สข รออนุมัติ รายละเอียด
ผ่านไป 17797 วัน 555 งานสืบสวนโรค สืบสวนโรค 8 มี.ค. 61