โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

กิจกรรม

654 items(1/66) 2 3 4 5 Next » Last »|

โรคพิษสุนัขบ้าหากมีอาการเเล้วตายทุกราย โรคนี้ไม่มีทางรักษาหาย

โดย Hongadvance on March,09 2018 09.14

รคพิษสุนัขบ้าหากมีอาการเเล้วตายทุกราย  โรคนี้ไม่มีทางรักษาหาย เเต่สามารถป้องกันได้.

ประชุมและทำสัญญาการจ้างงานคนพิการ 2561

โดย ladymoon on January,29 2018 16.36

24 มกราคม 2561 โรงพยาบาลระโนด นำคนพิการ ผู้ดูแลการทำงานคนพิการและญาติคนพิการ เข้าร่วมประชุมและทำสัญญาการจ้างงานคนพิการปี 2561 ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์ประสานงาน การจ้างงานคนพิการ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลระโนดขอขอบพระคุณ บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้จ้างงานคนพิ

โครงการ "ก้าว...เพื่อสุขภาพ"

โดย Hongadvance on January,03 2018 09.37

วันนี ( 3 ม.ค. 61) งานคลินิกใกล้ใจจัด โครงการ โก้าว..เพื่อสุขภาพโโดยการเดิน-วิ่ง ซึ่งเริ่มออกวิ่งวันนี้ (3 ม.ค.61) เป็นวันเเรกวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ลดการเจ็บป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ของโรค และลด

กิจกรรมประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โดย Hongadvance on December,27 2017 16.02

๏ง วันนี้ (27 ธ.ค.60) โรงพยาบาลระโนดจัดกิจกรรมประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นตามนโยบายของรัฐบาล

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน/ของหน่วยงานภาครัฐ

โดย Hongadvance on December,26 2017 15.57

วันนี้ 26/12/60 หัวหน้าฝ่าย หัวหน่วยงาน โรงพยาบาลระโนด ประชุม เรื่องการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ( ITA ) ณ ห้องประชุมนายแพทย์วรพจน์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมรับนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป

ญาติคุณลุงฟื้น ศรีกฤษได้บริจาคเครื่อง Suction+ถังออกซิเจนให้เเก่ตึกชายของโรงพยาบาลระโนด

โดย Hongadvance on December,18 2017 14.15

วันนี้ (18ธ.ค.60) ญาติคุณลุงฟื้น ศรีกฤษได้บริจาคเครื่อง Suction+ถังออกซิเจนให้เเก่ตึกชายของโรงพยาบาลระโนด ทางโรงพยาบาลระโนดต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

คปสอ.ระโนดประชุมปรับเเผนฟื้นฟูหลังน้ำลด

โดย Hongadvance on December,14 2017 15.53

วันนี้(14 ธ.ค.60) คณะกรรมการ คปสอ.ระโนด ได้ร่วมประชุมปรับเเผนอุทกภัยเป็นเเผนออกหน่วย คปสอ.ระโนด เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยโดนเน้นการป้องกันโรคอันเกิดจากหลังน้ำท่วม เช่นความเครียด โรคท้องร่วง ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคตาเเดง เป็นต้น

654 items(1/66) 2 3 4 5 Next » Last »|