โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

กิจกรรม

650 items(1/65) 2 3 4 5 Next » Last »|

ประชุมและทำสัญญาการจ้างงานคนพิการ 2561

โดย ladymoon on January,29 2018 16.36

24 มกราคม 2561 โรงพยาบาลระโนด นำคนพิการ ผู้ดูแลการทำงานคนพิการและญาติคนพิการ เข้าร่วมประชุมและทำสัญญาการจ้างงานคนพิการปี 2561 ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์ประสานงาน การจ้างงานคนพิการ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลระโนดขอขอบพระคุณ บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้จ้างงานคนพิ

โครงการ "ก้าว...เพื่อสุขภาพ"

โดย Hongadvance on January,03 2018 09.37

วันนี ( 3 ม.ค. 61) งานคลินิกใกล้ใจจัด โครงการ โก้าว..เพื่อสุขภาพโโดยการเดิน-วิ่ง ซึ่งเริ่มออกวิ่งวันนี้ (3 ม.ค.61) เป็นวันเเรกวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ลดการเจ็บป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ของโรค และลด

กิจกรรมประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โดย Hongadvance on December,27 2017 16.02

๏ง วันนี้ (27 ธ.ค.60) โรงพยาบาลระโนดจัดกิจกรรมประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นตามนโยบายของรัฐบาล

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน/ของหน่วยงานภาครัฐ

โดย Hongadvance on December,26 2017 15.57

วันนี้ 26/12/60 หัวหน้าฝ่าย หัวหน่วยงาน โรงพยาบาลระโนด ประชุม เรื่องการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ( ITA ) ณ ห้องประชุมนายแพทย์วรพจน์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมรับนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป

ญาติคุณลุงฟื้น ศรีกฤษได้บริจาคเครื่อง Suction+ถังออกซิเจนให้เเก่ตึกชายของโรงพยาบาลระโนด

โดย Hongadvance on December,18 2017 14.15

วันนี้ (18ธ.ค.60) ญาติคุณลุงฟื้น ศรีกฤษได้บริจาคเครื่อง Suction+ถังออกซิเจนให้เเก่ตึกชายของโรงพยาบาลระโนด ทางโรงพยาบาลระโนดต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

คปสอ.ระโนดประชุมปรับเเผนฟื้นฟูหลังน้ำลด

โดย Hongadvance on December,14 2017 15.53

วันนี้(14 ธ.ค.60) คณะกรรมการ คปสอ.ระโนด ได้ร่วมประชุมปรับเเผนอุทกภัยเป็นเเผนออกหน่วย คปสอ.ระโนด เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยโดนเน้นการป้องกันโรคอันเกิดจากหลังน้ำท่วม เช่นความเครียด โรคท้องร่วง ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคตาเเดง เป็นต้น

ขอขอบคุณ คุณจงจิตต์ พัทธรชนษ์ ได้บริจาคเงินให้กับผู้ป่วยยากไร้ รพ.ระโนด

โดย kate on December,14 2017 10.38

วันนี้ (14 ธ.ค.60) คุณจงจิตต์ พัทธรชนษ์ได้บริจาคเงินให้กับผู้ป่วยยากไร้ รพ.ระโนด โดยมี นายแพทย์วรพจน์เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยบาลระโนดเป็นผู้รับมอบเงินบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่อไป

โรงพยาบาลระโนดลงพื้นที่เยี่ยมเเละเเจกยาเเก่ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังในอำเภอระโนด

โดย Hongadvance on November,28 2017 16.41

เมื่อเช้าวันนี้ ( 28 พ.ย.60) โรงพยาบาลระโนดร่วมกับหน่วยงานต่างๆอำเภอระโนดลงเยี่ยมบ้านเเละมอบยาสามัญประจำบ้าน,ยารักษาโรคที่มากับน้ำท่วมเเละเเจกแผ่นพับความรู้เรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม ให้เเก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขัง

โครงการบูรณะคัดกรองภาวะเเทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน

โดย Hongadvance on November,02 2017 08.59

เมื่อวาน (31 ต.ค. 60) และวันนี้ (1 พ.ย.60 ) ทางโรงพยาบาลระโนด ได้มีการจัดโครงการบูรณะการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน ในเครือข่ายระโนด ขึ้น ณ ห้องประนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด โดยภายในโครงการครั้งนี้มีจุดให้บริการแก่ผู้ป่วยดังนี้ มีการเจาะเลือดเพื่อตรวจดูระดับน้ำตาล ใน ผู้ป่วยเบาหว

โรงพยาบาลระโนดยินดีต้อนรับและขอขอบคุณทีมตรวจเยี่ยมการทำงานคนพิการ

โดย ladymoon on August,24 2017 13.24

โรงพยาบาลระโนดยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ ทีมงานจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ลงตรวจเยี่ยมการทำงานของคนพิการ โรงพยาบาลระโนด ปี 2560 ซึ่ง คนพิการได้รับการจ้างงานจากบริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัดจากโครงการจ้างงานค

650 items(1/65) 2 3 4 5 Next » Last »|