โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

ซ้อมเเผน ขนย้ายผู้ป่วยลงจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

@February,10 2017 10.58
วันนี้ (10 ก.พ. 60) โรงพยาบาลระโนด ได้มีการจัดซ้อมแผน ขนย้ายผู้ป่วยลงจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งในการซ้อมแผนครั้งนี้ก็สำเร็จและผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางทีมงานโรงพยาบาลระโนด จึงขอขอบคุณ ท่านเกียรติศักดิ์ ตันธนกุล นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลระโนด และทีมงานเทศบาลตำบลระโนดทุกคนที่นำรถขนเครนและรถดั

ประชุมการจ้างงานคนพิการต่อเนื่องปี 2560

@January,31 2017 17.47
วันที่ 23 ม.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลคนพิการและคนพิการจำนวน 11 คน ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจ้างงานต่อเนื่อง ปี 2560 ณ ห้องประชุม นพ.จำลอง รพ.หาดใหญ่ โดยในปี 2560 คนพิการ รพ.ระโนด ได้รับการจ้างงานจากบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด

เภสัชสัญจร ให้ความรู้เรื่องยาเเละอย.น้อย วันวิชาการโรงเรียนระโนดวิทยา

@January,26 2017 13.00
วันนี้ (16/1/60) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลระโนด ได้ออกพื้นที่จัดซุ้มวิชาการให้ความรู้เรื่อง การอ่านฉลากยาเเละอาหาร เครื่องสำอางอันตราย เเละอย.น้อยโรงเรียน แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอระโนด เนื่องในวันวิชาการของโรงเรียนระโนดวิทยา นอกจากนี้ซุ้มวิชาการของโรงพยาบาลยังมีอีกหลายซุ้ม เช่น การให้ความรู้เร

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร

@January,05 2017 15.18
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.&nb

เอกสาร สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

@September,16 2016 10.13
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 11 เครื่องโดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »