โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

พิธีวางศิลากฤกษ์ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลระโนด

กิจกรรม : 2017-10-24 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.วัดสน

กิจกรรม : 2017-10-25 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.แดนสงวน

กิจกรรม : 2017-10-26 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2017-10-27 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.คลองแดน

กิจกรรม : 2017-10-30 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ปากแตระ

กิจกรรม : 2017-10-31 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ท่าบอน

กิจกรรม : 2017-11-02 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2017-11-09 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2017-11-16 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

โรงพยาบาลระโนดยินดีต้อนรับและขอขอบคุณทีมตรวจเยี่ยมการทำงานคนพิการ

@August,24 2017 13.24
โรงพยาบาลระโนดยินดีต้อนรับและขอขอบคุณ ทีมงานจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ลงตรวจเยี่ยมการทำงานของคนพิการ โรงพยาบาลระโนด ปี 2560 ซึ่ง คนพิการได้รับการจ้างงานจากบริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัดจากโครงการจ้างงานค

27 กรกฏาคม 2560 ทีม รพ.หาดใหญ่ลงเยี่ยมการทำงานคนพิการอำเภอระโนด

@July,31 2017 08.34
โรงพยาบาลระโนด ขอขอบคุณ คุณมารุตและทีมโรงพยาบาลหาดใหญ่ ที่ได้ลงเยี่ยมการทำงานของคนพิการอำเภอระโนดและสำรวจแบบสอบถามเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานสาธารณประโยชน์ต่อไป

งานกายภาพบำบัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนคู่ใจ ห่วงใย ใกล้บ้านคนพิการ

@June,08 2017 17.01
งานกายภาพบำบัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพื่อนคู่ ห่วงใย ใกล้บ้านคนพิการ ในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม นพ.อภิชัย รพ.ระโนด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดประมาณ 100 คนในการนี้งานกายภาพบำบัดขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำให้การจัดอบรมฯลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประ

เจ้าหน้าที่บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงตรวจเยี่ยมการทำงานของคนพิการที่ทำงาน รพ.ระโนด 7 คน

@May,08 2017 13.29
5 พ.ค. ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงตรวจเยี่ยมการทำงานของคนพิการ ที่ได้รับการจ้างงานจากบริษัทฯ เพื่อให้ทำงานในหน่วยงานสาธารณประโยชน์ ปี2560 โรงพยาบาลระโนดได้รับการจ้างงานคนพิการทั้งหมด 7 คน ตามหน่วยงานต่างๆในการนี้ ทางโรงพยาบาลระโนด ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@August,11 2017 10.19
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิสทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ อาคารระโนดประชารักษ์ ชั้น 2 โ

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ

@June,29 2017 10.09
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16

เครื่องวัดความดันดิจิตอลแบบอุโมงค์

@June,05 2017 16.55
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดซื้อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 8 แห่ง เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบอุโมงค์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 พฤษภคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร

@January,05 2017 15.18
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.&nb

เอกสาร สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

@September,16 2016 10.13
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 11 เครื่องโดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร

ดูทั้งหมด »