โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำให้อ่าน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

@June,09 2016 10.25
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี9 มิถุนายน 2559 ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานโรงพยาบาลระโนด

มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่คนพิการ/คนยากไร้ รพ.สต.บ้านใหม่และรพ.สต.ปากแตระ

@May,23 2016 15.15
จากการดำเนินงานโครงการ "เสื้อมือสอง แบ่งปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้" งานกายภาพบำบัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ช่วยกันแบ่งปัน เพื่อสังคมเล็กๆของเราโดยเงินจากการขายเสื้อผ้ามือสองและเงินบริจาค ณ วันที่ 23 พ.ค. 2559 เป็นเงิน 10,586 บาท งานกายภาพได้นำเงินที่ได้ไปซื้อ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและนำไปมอบแก่คนพิการ

บรรยากาศการขายเสื้อผ้ามือสอง ณ ตลาดน้ำคลองระโนด

@May,14 2016 10.17
บรรยากาศการออกขายเสื้อผ้ามือสอง ณ ตลาดน้ำคลองระโนด ตามโครงการ "เสื้อมือสอง แบ่งปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้" เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปมอบแก่คนยากไร้/คนพิการ ในอำเภอระโนดโดยงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลระโนดขอขอบพระคุณ ผู้มีที่มีส่วนร่วมทุกๆฝ่าย-ขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ทั้งที่บริจาคเป็น

งานกายภาพบำบัดขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนร่วม"เสื้อมือสอง แบ่งปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้"

@May,12 2016 07.17
งานกายภาพบำบัด ขอขอบพระคุณ ผู้รับบริการและเจ้าที่ รพ.ระโนด ที่ร่วมบริจาคทั้งเสื้อผ้ามือสองและทุนทรัพย์ สำหรับการนำไปซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่คนพิการและผู้ยากไร้ต่อไปท่านใดสนใจ สามารถบริจาคได้ที่ : งานกายภาพบำบัด รพ.ระโนด"มาร่วมกันแบ่งปัน เพื่อสังคมเล็กๆที่น่าอยู่"

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

พื้นที่ อำเภอระโนด เตรียมความพร้อม โรคที่มากับหน้าฝน

@June,02 2016 11.22

พื้นที่ อำเภอระโนด เตรียมความพร้อม โรคที่มากับหน้าฝน  ให้ความรู้กับคนในชุมชน

ห้องพิเศษ VIP รพ.ระโนด

@November,06 2015 15.46
รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพิเศษโรงพยาบาลระโนดเล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและได้ใกล้ชิดกับ ญาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลาลงอย่างรวดเร็ว ทางโรงพยาบาลจึงจัดบริการห้องพิเศษพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความ

เปิดนวัตกรรมกระตุ้นน้ำนมแม่จากไหลน้อยให้ไหลพุ่งใน 24 ชม.

@September,24 2015 10.44
พยาบาล รพ.สุโขทัยเผยนวัตกรรมช่วยประเมินทารกดูดนมแม่ถูกวิธี กระตุ้นน้ำนมแม่ที่ไหลน้อย ไม่ไหล ให้ไหลดี ไหลพุ่งได้ใน 24 ชั่วโมง ชี้ใช้หลอดฉีดยาบรรจุน้ำนมต่อสายอาหารทารกไปยังหัวนมแม่ให้ทารกดูดน.ส.เพ็ญนิภา อย่างรัตนโชติ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยสูติ นรีเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล รพ.สุโขทัย นำเสนอนวัตกรรม เรื

สาระทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

@July,26 2016 14.27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รับสมัครงาน เพื่อจ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน

@July,22 2016 11.02

รับสมัครงาน เพื่อจ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

@July,22 2016 10.32

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ข่าวทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »