โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำให้อ่าน

อ.นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง จากกรมสุขภาพจิต มาติดตามโครงการวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน MI ใน NCD, MI: motivation interviewinng

@August,25 2016 16.47
อ.นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง จากกรมสุขภาพจิต มาติดตามโครงการวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเบาหวาน MI ใน NCD, MI: motivation interviewinngสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวันที่ 25สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลระโนด

ฝ่ายเภสัชกรรม โซนกระดังงา (อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.กระเเสสินธุ์ เเละ อ.สิงหนคร) อบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง "ยาในโรคเรื้อรัง" วันที่ 24 สิงหาคม 2559

@August,25 2016 16.44
ฝ่ายเภสัชกรรม โซนกระดังงา (อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.กระเเสสินธุ์ เเละ อ.สิงหนคร) ได้อบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง "ยาในโรคเรื้อรัง" ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม นพ.อภิชัย รพ.ระโนด เมื่อ 24 สิงหาคม 2559 ได้รับความสนใจ จากเจ้าหน้าที่ ทั้ง4 อำเภอ ที่ได้มารร่วมKM ครั้งนี้ กันอย่างหนาเเน่น ชื่นใจผู้จัดประชุมมากๆ ทางท

รพ.ระโนด ประเมินสถานที่น่าอยู่

@August,16 2016 11.18

ประชุมวางเเผน โรงพยาบาลระโนด ประเมินสถานที่น่าอยู่ เมื่อวันที่ 16-08-59

รพ.ระโนด ประเมินสถานที่น่าอยู่

@August,16 2016 10.46

ประชุมวางเเผน โรงพยาบาล ระโนดประเมินสถานที่น่าอยู่ 16-08-59

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

@August,09 2016 15.45
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขคลิ้กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

@July,26 2016 14.27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

รับสมัครงาน เพื่อจ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน

@July,22 2016 11.02

รับสมัครงาน เพื่อจ้างทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน

ข่าวทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »