โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

พิธีวางศิลากฤกษ์ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลระโนด

กิจกรรม : 2017-06-26 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.แดนสงวน

กิจกรรม : 2017-06-27 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.คลองแดน

กิจกรรม : 2017-06-27 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ่อตรุ

กิจกรรม : 2017-06-28 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ้านขาว

กิจกรรม : 2017-06-29 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2017-06-29 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.วัดสน

กิจกรรม : 2017-07-06 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2017-07-13 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2017-07-20 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

งานกายภาพบำบัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพื่อนคู่ใจ ห่วงใย ใกล้บ้านคนพิการ

@June,08 2017 17.01
งานกายภาพบำบัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพื่อนคู่ ห่วงใย ใกล้บ้านคนพิการ ในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม นพ.อภิชัย รพ.ระโนด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดประมาณ 100 คนในการนี้งานกายภาพบำบัดขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำให้การจัดอบรมฯลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประ

เจ้าหน้าที่บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงตรวจเยี่ยมการทำงานของคนพิการที่ทำงาน รพ.ระโนด 7 คน

@May,08 2017 13.29
5 พ.ค. ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงตรวจเยี่ยมการทำงานของคนพิการ ที่ได้รับการจ้างงานจากบริษัทฯ เพื่อให้ทำงานในหน่วยงานสาธารณประโยชน์ ปี2560 โรงพยาบาลระโนดได้รับการจ้างงานคนพิการทั้งหมด 7 คน ตามหน่วยงานต่างๆในการนี้ ทางโรงพยาบาลระโนด ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้

ประชุม conference case suide

@April,28 2017 08.34
เมื่อวันที่ 25-04-60 ทางงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลระโนด ได้จัดดการ ประชุมconference case suide ขึ้น เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตอำเภอระโนด พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ 12.02 ต่อแสนประชากร(8ราย) ซึ่งเกินเกณฑ์ (ไม่เกิน 6.5 ) และการเข้าบริการโรคซึมเศร้า ร้อยละ 32.79 (ร้

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการบรรยาย การ ประชุม conference case suide ชุดที่ 2

@April,28 2017 13.39
เมื่อวันที่ 25-04-60 ทางงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลระโนด ได้จัดดการ ประชุม conference case suide ขึ้น เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตอำเภอระโนด พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ 12.02 ต่อแสนประชากร(8ราย) ซึ่งเกินเกณฑ์ (ไม่เกิน 6.5 ) และการเข้าบริการโรคซึมเศร้า ร้อยละ 32.79 (ร้อ

เนื้อหาประกอบการบรรยาย ประชุม conference case suide

@April,28 2017 13.36
เมื่อวันที่ 25-04-60 ทางงานสุขภาพจิต โรงพยาบาลระโนด ได้จัดดการ ประชุม conference case suide ขึ้น เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตอำเภอระโนด พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ 12.02 ต่อแสนประชากร(8ราย) ซึ่งเกินเกณฑ์ (ไม่เกิน 6.5 ) และการเข้าบริการโรคซึมเศร้า ร้อยละ 32.79 (ร้อ

ข่าวทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

เครื่องวัดความดันดิจิตอลแบบอุโมงค์

@June,05 2017 16.55
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดซื้อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 8 แห่ง เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบอุโมงค์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 พฤษภคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร

@January,05 2017 15.18
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.&nb

เอกสาร สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

@September,16 2016 10.13
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 11 เครื่องโดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »