โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

พิธีวางศิลากฤกษ์ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลระโนด

กิจกรรม : 2016-12-07 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-รพ.สต.ระวะ

กิจกรรม : 2016-12-08 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-คลินิกเวชฯ

กิจกรรม : 2016-12-08 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2016-12-09 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-คลินิกใกล้ใจ

กิจกรรม : 2016-12-13 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ้านใหม่

กิจกรรม : 2016-12-14 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-รพ.สต.ผักกูด

กิจกรรม : 2016-12-15 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-รพ.สต.วัดสน

กิจกรรม : 2016-12-15 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2016-12-22 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

ฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมกับ ตัวแทนกรรมการจัดการความเสี่ยง ร่วมหารือกรณีพบว่าตู้เย็นเก็บวัคซีนมีอุณหภูมิอยู่นอกช่วงที่กำหนด

@November,24 2016 09.15
เช้าวันนี้ (24 พ.ย. 2559) ฝ่ายเภสัชกรรม นำโดยภก.ทันใจ สุริยโวหาร ตัวแทนเภสัชกรร ร่วมด้วยคุณลักษณา สุวรรณนิล เลขาฯคณะกรรมจัดการความเสี่ยง นัดหารือเพื่อหาแนวทางในการจัดการและเฝ้าระวัง กรณีใช้เครื่องเครื่อง Data logger ติดตามอุณหภูมิตู้เย็นสำหรับเก็บวัคซีน แล้วพบว่า ในบางช่วงวัน/เวลา มีอุณหภูมิสูง/ต่ำก

สภากาชาดไทยร่วมกับโรงพยาบาลระโนดจัดโครงการบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

@November,16 2016 16.22
วันนี้ ( 16 พ.ย. 59) สภากาชาดไทยร่วมกับโรงพยาบาลระโนด จัดโครงการบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรณ ห้องประชุม นายเเพทย์ อภิชัย โรงพยาบาล ระโนด

คณะทีมงานโรงพยาบาลรัตภูมิเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลระโนด

@November,16 2016 16.05

วันนี้  ( 16 พ.ย. 59 )คณะทีมงาน โรงพยาบาลรัตภูมิเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลระโนด

รพ.ระโนด รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พย. ของทุกปี

@November,08 2016 09.42

7  พย. 59  รพ.ระโนด รณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 1-7 พย. ของทุกปี

ให้ความรู้ คุณครู, จนท. รพ.สต. ประชุมชี้แจงและเฝ้าระวังนักเรียน ที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิต

@November,08 2016 09.29

4 พย. 59  ให้ความรู้ คุณครู, จนท. รพ.สต. ประชุมชี้แจงและเฝ้าระวังนักเรียน ที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิต

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลา ร่วมกับ โรงพยาบาลระโนด จัด โครงการผ่าตัดไส้เลื่อนให้เเก่ผู้ป่วย

@November,16 2016 16.25
ข่าวดี โข่าวด่วน วันนี้ (16 พ.ย.59) ผู้ป่วย อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์ พร้อมใจ กันมาผ่าตัด ไส้เลื่อน เป็นจำนวน 2 ราย ณ ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลระโนดด้วยความร่วมมือ จากคณะทีมแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลระโนด ซึ่งการผ่าตัดสำเร็จและผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ป่วย ปลอดภัย ทา

คลินิกใกล้ใจ รพ.ระโนด ร่วมกับ. เทศบาลปากแตระ อบต.ท่าบอน อบต.ระโนด รณรงค์ป้องกัน. โรคไข้เลือดออก หลักการเก็บ 3. อย่าง และ หลัก 5. ป ปราบยุงลาย. ครอบคลุ

@November,15 2016 10.37
คลินิกใกล้ใจ รพ.ระโนด ร่วมกับ. เทศบาลปากแตระ อบต.ท่าบอน อบต.ระโนด รณรงค์ป้องกัน. โรคไข้เลือดออก หลักการเก็บ 3. อย่าง และ หลัก 5. ป ปราบยุงลาย. ครอบคลุมทุกพื้นที่

นายแพทย์ วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ รับมอบ นาฬิกาจากคุณ ไพวงศ์ พืชมงคล

@November,15 2016 09.46
คุณ ไพวงศ์ พืชมงคล ประทับใจในการให้บริการการผ่าตัดต้อกระจก ของ โรงพยาบาลระโนด และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงได้ บริจาคนาฬิกา ในหอบริการและหอผู้ป่วย จำนวน 10 เรือนทีมงานโรงพยาบาล จึงขอขอบพระคุณท่าน มาไว้ ณ โอกาสนี้ซึ่งรับมอบโดย นายแพทย์ วรพจน์ เจียมอมรรัตน์

ข่าวทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

เอกสาร สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

@September,16 2016 10.13
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 11 เครื่องโดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »