โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำให้อ่าน

มอบรถเข็นแก่คนพิการ

@May,09 2018 15.43
วันที่ 9 พ.ค. 2561 โรงพยาบาลระโนด ขอขอบพระคุณทีมงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งได้นำรถเข็นมอบให้แก่คนพิการ ต.คลองแดน อ.ระโนด

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและทีมงานลงตรวจเยี่ยมการทำงานคนพิการ

@May,04 2018 11.32
6 เมษายน 2561 มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและทีมงานลงตรวจเยี่ยมการทำงานคนพิการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานคนพิการ ซึ่งได้รับการจ้างงานจากบริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท บีฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด &nbs

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2561) ฝ่ายเภสัชกรรม/ฝ่ายทันตกรรม/ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข/ฝ่ายบริหารทั่วไป

@May,01 2018 16.13
1.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักฯ ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2561)2.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2561)3.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2561)4.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 25

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561) เภสัชกรรม/ทันตกรรม/ชันสูตรสาธารณสุข/ฝ่ายบริหารทั่วไป

@April,17 2018 10.49
1.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักฯ ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561)2.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561)3.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561)4.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

@March,29 2018 15.53
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา ปี 2561

ดูทั้งหมด »