โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

พิธีวางศิลากฤกษ์ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลระโนด

กิจกรรม : 2016-02-11 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-รพ.สต.ปากแตระ

กิจกรรม : 2016-02-15 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-รพ.สต.บ้านใหม่

กิจกรรม : 2016-02-17 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-รพ.สต.คลองแดน

กิจกรรม : 2016-02-18 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-คลินิกเวชฯ

กิจกรรม : 2016-02-19 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-รพ.สต.ผักกูด

กิจกรรม : 2016-02-23 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-รพ.สต.แดนสงวน

กิจกรรม : 2016-02-24 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-รพ.สต.วัดสน

กิจกรรม : 2016-02-25 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-รพ.สต.บ้านขาว

กิจกรรม : 2016-02-26 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการ-คลินิกใกล้ใจ

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

คนพิการอำเภอระโนดทำสัญญาจ้างงานกับบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด

@January,19 2016 19.55
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว คลินิกใกล้ใจ รพ.สต.ปากแตระ รพ.สต.ท่าบอนและงานกายภาพบำบัด นำคนพิการอำเภอระโนดจำนวน 11 คนเข้าทำสัญญาจ้างงานกับบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด ในวันที่ 19 ม.ค. 2559 ณ รพ.หาดใหญ่ โดยในการนี้ เครือข่ายสถานพยาบาลอำเภอระโนด ขอขอบคุณ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

แนวทางส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย จังหวัดสงขลา ปี 2557

@December,02 2015 09.49
ด้วยในปีงบประมาณ 2557กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรงบประมาณด้านการตามจ่ายกรณ

ชี้แจงผลงานเรียกเก็บเงินได้ 58 และแนวทาง ปี 59

@November,27 2015 10.05
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด งานเรียกเก็บเงิน (e-cliam) นำเสนอ เรื่องผลงานการเรียกเก็บเงินได้ รพ.ระโนด ปี 2558 ที่ผ่านมาแยกตามสิทธิและแนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2559 แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ รพ.ระโนด มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน

Asthma&COPD Clinicเยี่ยมผู้ป่วย Asthma-COPD ward

@November,12 2015 20.13
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ทีม Asthma&COPD Clinic ได้ลงเยี่ยมผู้ป่วย Asthma และ COPD ที่นอนพักรักษาตัวในตึกผู้ป่วยใน ที่มีปัญหาในการ admit บ่อย จำนวน 2 เคส นำทีมโดย น.ส.วิภาพร เขียวมาก พยาบาลประจำคลินิก ร่วมด้วย นายบวรรัตน์ ลาภประเสริฐ เภสัชกร และ น.ส.อมรา ทองปาน นักกายภาพบำบัด เพื่อตรวจประเ

คณะ ผอ.ศึกษาดูงานระบบห้องพิเศษ รพ.นครพัฒน์

@November,05 2015 20.02
นายแพทย์วรพจน์ เจียมอรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด และทีมงาน ศึกษาดูงานเรื่อง แนวทางการจัดการห้องพิเศษ ณ โรงพยาบาลนครพัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพัฒน์ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น มีการบรรยายให้เห็นภาพรวม(Profile)ของโรงพยาบาลนครพัฒน์ และการลงพื้นท

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

ห้องพิเศษ VIP รพ.ระโนด

@November,06 2015 15.46
รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพิเศษโรงพยาบาลระโนดเล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและได้ใกล้ชิดกับ ญาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลาลงอย่างรวดเร็ว ทางโรงพยาบาลจึงจัดบริการห้องพิเศษพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความ

เปิดนวัตกรรมกระตุ้นน้ำนมแม่จากไหลน้อยให้ไหลพุ่งใน 24 ชม.

@September,24 2015 10.44
พยาบาล รพ.สุโขทัยเผยนวัตกรรมช่วยประเมินทารกดูดนมแม่ถูกวิธี กระตุ้นน้ำนมแม่ที่ไหลน้อย ไม่ไหล ให้ไหลดี ไหลพุ่งได้ใน 24 ชั่วโมง ชี้ใช้หลอดฉีดยาบรรจุน้ำนมต่อสายอาหารทารกไปยังหัวนมแม่ให้ทารกดูดน.ส.เพ็ญนิภา อย่างรัตนโชติ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยสูติ นรีเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล รพ.สุโขทัย นำเสนอนวัตกรรม เรื

28 พฤษภาคม 2558 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ

@May,27 2015 10.33
สุขบัญญัติ หมายถึง ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น การส่งเสริมสุขบัญญัติจึงเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การ

สาระทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

@January,11 2016 10.14
ด้วยโรงพยาบาลระโนด มีความประสงค์ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ดังนี้1.ตำแหน่งที่รับสมัคร1.1ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมารายวัน)1.2ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยจำนวน 1 อัตรา (จ้างรายเดือน)1.3 ตำแหน่ง พน

แนวทางส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย จังหวัดสงขลา ปี 2557

@December,02 2015 09.49
ด้วยในปีงบประมาณ 2557กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรงบประมาณด้านการตามจ่ายกรณ

รับสมัครตำแหน่งพนักงานซักฟอกจำนวน 1 อัตรา/ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 2 อัตรา

@October,26 2015 14.15
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ดังนี้1.ตำแหน่งที่รับสมัคร1.1ตำแหน่ง พนักงานซักฟอกจำนวน 1 อัตรา1.2ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 2 อัตรา4.2 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย4.2.1 เพ

ข่าวทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »