โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

แปลงขยะอินทรีย์ เป็นน้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.50
ทีมงานธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนินการการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าของขยะโดยการนำขยะอินทรีย์เช่น เศษผัก ผลไม้จากโรงครัวมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และนำมาความสะอาดห้องน้ำในโรงพยาบาลระโนด

แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.42
แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพทีมงานธนาคารขยะ ศึกษาดูงานการแปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ ในชุมชน

ธนาคารขยะทองคำ ยินดีให้บริการ

@June,18 2018 10.18

ธนาคารขยะทองคำ ยินดีให้บริการ

  • ธนาคารขยะทองคำรพ.ระโนด​ จ.สงขลา
    • เปิดให้บริการทุกวันพุธ​ เวลา​ 14.00-15.00 น.

นวัตกรรมถุงขยะขยะรีไซเคิล แทน ถุงดำ

@June,17 2018 14.30
นวัตกรรมถุงขยะขยะรีไซเคิล แทน ถุงดำ ธนาคารขยะได้นำรายได้ส่วนหนึ่ง นำไปซื้อถุงขยะขยะรีไซเคิล แทน ถุงดำ เพื่อประหยัด และลดความสิ้นเปลืองในการใช้ถุงดำ

ธนาคารขยะทองคำ

@June,17 2018 14.16
ธนาคารขยะทองคำเปิดให้บริการธนาคารขยะเปิดให้บริการทุกวันพุธโ เวลาโ 14.00-15.00 น.ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยที่ร่วมมาขายขยะรีไชเคิลมากค่ะ

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

แปลงขยะอินทรีย์ เป็นน้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.50
ทีมงานธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนินการการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าของขยะโดยการนำขยะอินทรีย์เช่น เศษผัก ผลไม้จากโรงครัวมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และนำมาความสะอาดห้องน้ำในโรงพยาบาลระโนด

แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.42
แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพทีมงานธนาคารขยะ ศึกษาดูงานการแปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ ในชุมชน

ธนาคารขยะทองคำ ยินดีให้บริการ

@June,18 2018 10.18

ธนาคารขยะทองคำ ยินดีให้บริการ

  • ธนาคารขยะทองคำรพ.ระโนด​ จ.สงขลา
    • เปิดให้บริการทุกวันพุธ​ เวลา​ 14.00-15.00 น.

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

@June,18 2018 15.10
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสลูกตา แบบพกพา 2. กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ให้สาธารณชน ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน และสิ้นสุด

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2561) ฝ่ายทันตกรรม/ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข/ฝ่ายเภสัชกรรม/ฝ่ายบริหารทั่วไป

@June,04 2018 15.13
1.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61)2.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61)3.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61)4.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักฯ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61)5.รายงานผลกา

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2561) ฝ่ายเภสัชกรรม/ฝ่ายทันตกรรม/ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุข/ฝ่ายบริหารทั่วไป

@May,01 2018 16.13
1.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักฯ ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2561)2.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2561)3.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 2561)4.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 (มีนาคม 25

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561) เภสัชกรรม/ทันตกรรม/ชันสูตรสาธารณสุข/ฝ่ายบริหารทั่วไป

@April,17 2018 10.49
1.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักฯ ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561)2.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561)3.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561)4.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่

ดูทั้งหมด »