โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำให้อ่าน

ประชุม เชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลงานจัดทำเเผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2560

@October,06 2016 16.40
วันนี้ (6 -10-59 ) โรงพยาบาลระโนดจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ นำเสนอผลงานตามแผน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2559 และจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

คบส.ระโนด ทำได้!!! คว้าผลงานวิชาการงานคุ้มครองของจังหวัด

@October,05 2016 12.29
วันนี้ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลระโนด ได้รับเกรียรติบัตรรางวัลชนะเลิศประเภท Oral presentation "การประกวดผลงานเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสงขลา ปี 2559" จากท่านนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ในชื่อผลงาน "การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเเก้ไขปัญหาสารพิษในอาหาร อำเภอระโนด" ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธาร

โรงพยาบาลระโนด ขอขอบคุณชาวระโนดทุกท่าน

@October,03 2016 10.22
โรงพยาบาลระโนด ขอขอบพระคุณ ชาวระโนดทุกท่าน ที่ร่วมมือกัน ทำให้โครงการ "เสื้อมือสอง แบ่งปันน้ำใจ แก่ผู้ยากไร้" ประสบความสำเร็จ 200%จากเงินบริจาคและเงินจากการขายเสื้อผ้ามือสอง สามารถมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่คนพิการ/คนยากไร้ ได้ 28 คนค่ะสรุปยอดเงินบริจาคและเงินจากการขายเสื้อผ้ามือสอง จาก พ.ค. 2559 -

โครงการ “ลอกตาต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแผ้วพบผู้ป่วย ครั้งที่ 3

@September,30 2016 14.08
วันนี้ (30 ก.ย.59)โรงพยาบาลระโนด ร่วมกับแพทย์ และทีมงาน จาก โรงพยาบาลบ้านแผ้ว จัดโครงการ โลอกตาต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแผ้วพบผู้ป่วย ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับโรงพยาบาลระโนด ปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมสร้างกระแสสังคมด้านสุขภาพ

@September,29 2016 16.21
29 ก.ย. 2559 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับโรงพยาบาลระโนด ปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมสร้างกระแสสังคมด้านสุขภาพ โดยมีการจำหน่าย พรบ.รถมอเตอร์ไซต์และแลกซื้อหมวกกันน๊อคได้ในราคา 99 บาท รถเก่า ,รถไม่มีทะเบียน สามารถต่อ พรบ.รถได้เลย (โดยนำรถมาตรวจสอบเลขตัวถัง) สำหรับผู้ต่อ พรบ.รถมอเตอร์

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ ระโนด เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

@September,19 2016 09.52

รพ ระโนด เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลระโนดเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิข้าราชการเเละสิทธิประกันสังคม(ที่เบิกต้นสังกัดได้) ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

@September,13 2016 15.36
โรงพยาบาลระโนดเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิข้าราชการเเละสิทธิประกันสังคม(ที่เบิกต้นสังกัดได้)ตรวจสุขภาพประจำปี 25690 ได้ที่ โรงพยาบาลระโนดติดต่อ สอบถามได้ที่ 074-392174-6 หรือ 093-5785719

โรงพยาบาลระโนดเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2560

@September,13 2016 15.25
โรงพยาบาลระโนด ขอเชิญชวน ตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับทุกหน่วยงานซึ่งจะเปิดทางด่วนให้กับผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีติดต่อสอบถามได้ที่ 074-392174-6 หรือ 0935785719

ข่าวทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

เอกสาร สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

@September,16 2016 10.13
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 11 เครื่องโดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »