โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

พิธีวางศิลากฤกษ์ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลระโนด

กิจกรรมวันนี้ : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรมวันนี้ : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-คลินิกใกล้ใจ

กิจกรรม : 2018-07-19 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-คลินิกใกล้ใจ

กิจกรรม : 2018-07-19 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ่อตรุ

กิจกรรม : 2018-07-23 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ท่าบอน

กิจกรรม : 2018-07-24 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ระวะ

กิจกรรม : 2018-07-25 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2018-07-25 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ้านขาว

กิจกรรม : 2018-07-26 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.วัดสน

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

แปลงขยะอินทรีย์ เป็นน้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.50
ทีมงานธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนินการการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าของขยะโดยการนำขยะอินทรีย์เช่น เศษผัก ผลไม้จากโรงครัวมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และนำมาความสะอาดห้องน้ำในโรงพยาบาลระโนด

แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.42
แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพทีมงานธนาคารขยะ ศึกษาดูงานการแปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ ในชุมชน

ธนาคารขยะทองคำ ยินดีให้บริการ

@June,18 2018 10.18

ธนาคารขยะทองคำ ยินดีให้บริการ

  • ธนาคารขยะทองคำรพ.ระโนด​ จ.สงขลา
    • เปิดให้บริการทุกวันพุธ​ เวลา​ 14.00-15.00 น.

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

คู่มือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสื่อม...สำหรับประชาชน "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"

@June,25 2018 16.29
คู่มือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสืื่อม...สำหรับประชาชน "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"

แปลงขยะอินทรีย์ เป็นน้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.50
ทีมงานธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนินการการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าของขยะโดยการนำขยะอินทรีย์เช่น เศษผัก ผลไม้จากโรงครัวมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และนำมาความสะอาดห้องน้ำในโรงพยาบาลระโนด

แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.42
แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพทีมงานธนาคารขยะ ศึกษาดูงานการแปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ ในชุมชน

สาระทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครสมาชิก กลุ่มโปร่งใส ร่วมใจทำดี

@June,26 2018 10.54
ขอเชิญสมัครสมาชิก กลุ่มโปร่งใส ร่วมใจทำดี เพื่อรณรงค์การดำเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และส่งเสริมโรงพยาบาลคุณธรรม ได้ทุกวันราชการที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด

ข่าวทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

@June,27 2018 09.45
ด้วยโรงพยาบาลระโนด มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1.กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่อง2.เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสลูกตา แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (พ.ค.61) ชันสูตรสาธารณสุข/ทันตกรรม/เภสัชกรรม/ฝ่ายบริหารทั่วไป

@June,25 2018 14.44
รายงานผลการจัดซื้อจัด จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม 2561)รายงานผลการจัดซื้อจัด จัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม 2561)รายงานผลการจัดซื้อจัด จัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ไตรมาสที่ 3 (พฤษภาคม 2561)รายงานผลการจัดซื้อจัด จัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักฯ ไตรมาสที่ 3 (พ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

@June,22 2018 16.01
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

@June,18 2018 15.10
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัสลูกตา แบบพกพา 2. กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ให้สาธารณชน ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน และสิ้นสุด

ดูทั้งหมด »