โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำให้อ่าน

สำนักงานสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลาร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและบริษัทไปรษณีย์ไทยเยี่ยม หน่วยล้างไตทางช่

@September,15 2016 14.16
วันนี้ (15 ก.ย.59) สำนักงานสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลาร่วมกับองค์การเภสัชกรรมและบริษัทไปรษณีย์ไทยเยี่ยม หน่วยล้างไตทางช่องท้องและเยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาล ระโนด

พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมผู้ดูเเลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่โมง เครือข่าย สถานพยาบาล อำเภอ ระโนดโดยนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอ ระโนด

@September,01 2016 11.12
รพ.ระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง เครือข่าย สถานพยาบาล อำเภอ ระโนดบ่ายวันนี้ (31 ส.ค. 2559) นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอระโนด มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย โรงพยาบาล ระโนด.

นายอำเภอพิธีมอบเกียรติบัตร CG

@September,01 2016 11.12
บ่ายวันนี้ (31 ส.ค. 2559) นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอระโนด มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย โรงพยาบาล ระโนดโดยมีนายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.ระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว (CG:Care Gi

พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมผู้ดูเเลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่โมง เครือข่าย สถานพยาบาล อำเภอ ระโนดโดยนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอ ระโนด

@September,01 2016 11.09
รพ.ระโนด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง เครือข่าย สถานพยาบาล อำเภอ ระโนดบ่ายวันนี้ (31 ส.ค. 2559) นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ นายอำเภอระโนด มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย โรงพยาบาล ระโนด.

การศึกษาดูงานระบบงานเวชระเบียนจากทีม คปสอ .รพ.รือเสาะ จ. นราธิวาส

@September,01 2016 10.56

การศึกษาดูงานระบบงานเวชระเบียนจากทีม คปสอ .รพ.รือเสาะ จ. นราธิวาส เมื่อวันที 31 สิงหาคม 2559

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ ระโนด เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

@September,19 2016 09.52

รพ ระโนด เปิดรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลระโนดเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิข้าราชการเเละสิทธิประกันสังคม(ที่เบิกต้นสังกัดได้) ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

@September,13 2016 15.36
โรงพยาบาลระโนดเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิข้าราชการเเละสิทธิประกันสังคม(ที่เบิกต้นสังกัดได้)ตรวจสุขภาพประจำปี 25690 ได้ที่ โรงพยาบาลระโนดติดต่อ สอบถามได้ที่ 074-392174-6 หรือ 093-5785719

โรงพยาบาลระโนดเชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2560

@September,13 2016 15.25
โรงพยาบาลระโนด ขอเชิญชวน ตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับทุกหน่วยงานซึ่งจะเปิดทางด่วนให้กับผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีติดต่อสอบถามได้ที่ 074-392174-6 หรือ 0935785719

ข่าวทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

เอกสาร สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

@September,16 2016 10.13
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 11 เครื่องโดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »