โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

พิธีวางศิลากฤกษ์ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลระโนด

กิจกรรมวันนี้ : งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.พังยาง

กิจกรรม : 2018-10-17 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2018-10-17 : งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.ตะเครียะ

กิจกรรม : 2018-10-17 : งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.ปากแตระ

กิจกรรม : 2018-10-18 : งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้าน-รพ.สต.แดนสงวน

กิจกรรม : 2018-10-18 : งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้าน-รพ.สต.ระวะ

กิจกรรม : 2018-10-22 : งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.ท่าบอน

กิจกรรม : 2018-10-24 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2018-10-24 : งานกายภาพบำบัด ออกเยี่ยมบ้านฯ-รพ.สต.บ้านขาว

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

ประสิทธิภาพยาพ่นในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

@September,14 2018 10.09
ทีมสหวิชาชีพคลินิกโรคหอบหืดเเละโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

...ขอขอบพระคุณ...

@August,20 2018 16.17
จากการที่ คนพิการทำงานโรงพยาบาลระโนด ได้ขอรับเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ น้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดแจ้งคณะคนพิการและดำเนินงาน ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด นพ.วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย ที่มีส่วนร่วมสมทบทุนฯ ทำให้ได้ยอดเงินในกา

"คนพิการเพื่อน้อง"

@August,10 2018 12.53
จากคนพิการที่รับโอกาสการจ้างงาน จาก บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาทำงานแผนกต่างๆ ที่ โรงพยาบาลระโนด พี่ๆ น้องๆ คนพิการกลุ่มนี้จึงอยากส่งต่อโอกาสดีๆ โดยการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ น้องๆ นักเรียน โรงเรียนวัดแจ้ง ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศัทรา ร่วมบุญ ร่วม

คุณขุ้ยเลี่ยน พงศ์พฤกษ์ เเละ อสม. คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวมอบของให้ทางโรงพยาบาลระโนด

@August,08 2018 15.13
วันนี้(8 ส.ค.61) คุณขุ้ยเลี่ยนพงศ์พฤกษ์ ได้บริจาคเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง ในราคา 50,000 บาทแก่โรงพยาบาลระโนด และทาง อสม. คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวก็ได้บริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 ตัว ให้แก่ทางโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน &

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

คู่มือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสื่อม...สำหรับประชาชน "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"

@June,25 2018 16.29
คู่มือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และป้องกันภาวะสมองเสืื่อม...สำหรับประชาชน "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย"

แปลงขยะอินทรีย์ เป็นน้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.50
ทีมงานธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนินการการต่อยอดการเพิ่มมูลค่าของขยะโดยการนำขยะอินทรีย์เช่น เศษผัก ผลไม้จากโรงครัวมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้และนำมาความสะอาดห้องน้ำในโรงพยาบาลระโนด

แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ

@June,18 2018 16.42
แปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพทีมงานธนาคารขยะ ศึกษาดูงานการแปลงขยะอินทรีย์ เป็น น้ำหมักชีวภาพ ในชุมชน

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

@September,27 2018 09.56
โรงพยบาลระโนดขอแสดงตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

@August,29 2018 10.55
โรงพยาบาลระโนด ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รายการครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ1.เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง จำนวน 2 เครื่อง2.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง3.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิ

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61) ชันสูตรสาธารณสุข/ทันตกรรม/เภสัชกรรม/ฝ่ายบริหารทั่วไป

@August,24 2018 15.26
1.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ (ไตรมาสที่ 4 ก.ค.61)2.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุทันตกรรม (ไตรมาสที่ 4 ก.ค.61)3.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุการแพทย์ (ไตรมาสที่ 4 ก.ค.61)4.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักฯ (ไตรมาสที่ 4 ก.ค.61)5.รายงานผลการจั

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย.61) ชันสูตรสาธารณสุข/ทันตกรรม/เภสัชกรรม/ฝ่ายบริหารทั่วไป

@August,02 2018 15.06
1.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 61)2.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 61)3.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 61)4.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ยาในบัญชียาหลัก ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย. 61)5.รายงานผ

ดูทั้งหมด »