โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำให้อ่าน

ขอขอบพระคุณ คุณปรีชา-คุณสุภาพร ขุนจันทร์

@April,18 2017 16.20
โรงพยาบาลระโนด ขอขอบพระคุณ คุณปรีชา-คุณสุภาพร ขุนจันทร์ ตัวแทนจากร้านไพบูลย์วิทยุ ที่ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปจำนวน 10 ห่อ ให้แก่งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลระโนด เพื่อให้ทางทีมงานได้นำไปมอบแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ยากไร้ ในอำเภอระโนดต่อไป//ขอบพระคุณที่เป็นส่วนหนึ่ง ให้สังคมเล็กๆน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่และคนพิการ เข้าร่วมประชุม ณ บริษัทศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จำกัด

@April,03 2017 19.01
วันที่ 1 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่และคนพิการอำเภอระโนด ที่ได้รับการจ้างงานคนพิการ จากบริษัทศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมและทำกิจกรรมที่บริษัทศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จำกัด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาทางโรงพยาบาลระโนด ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย)

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 23/03/2560

@March,23 2017 16.58
ทีมงานโรงพยาบาลระโนดและทีม คปสอ.ระโนด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ. สงขลา ปี 2560 ณ วัดหัวถิน หมู่ที่ 4 ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา

ครอบครัวของคุณพ่อชุ่ม และคุณแม่ถ่อง รอดคล้าย มอบพัดลมโรงงานเเละถังออกซิเจนให้เเก่ รพ.ระโนด

@March,03 2017 11.52
เนื่องด้วยในวันนี้ ( 3มี.ค.60) ทางครอบครัว ของคุณพ่อชุ่ม และคุณแม่ถ่อง รอดคล้าย ได้มอบพัดลมโรงงาน จำนวน ๑ ตัว และมอบถังออกซิเจน ขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างละ ๑ ถัง ให้แก่ ทางโรงพยาบาลระโนด ทางผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลระโนดทุกคน ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณพ่อชุ่ม และคุณแม่ถ่อง

ครอบครัวคุณพ่อชุ่ม-แม่ถ่อง รอดคล้าย มอบพัดลม-ถังออกซิเจนแก่ รพ.

@March,03 2017 11.52
เนื่องด้วยในวันนี้ ( 3 มี.ค.60) ทางครอบครัว ของคุณพ่อชุ่ม และคุณแม่ถ่อง รอดคล้าย ได้มอบพัดลมโรงงาน จำนวน ๑ ตัว และมอบถังออกซิเจน ขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างละ 1 ถัง ให้แก่ ทางโรงพยาบาลระโนดทางผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลระโนดทุกคน ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณพ่อชุ่ม และคุณแม่ถ่อง รอดคล้าย มา ณ

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร

@January,05 2017 15.18
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.&nb

เอกสาร สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

@September,16 2016 10.13
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 11 เครื่องโดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »