โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำให้อ่าน

ยินดีต้อนรับน้องๆ นักศึกษาจาก วสส. ยะลา มาฝึกปฏิบัติงานที่ฝ่ายเภสัชกรรม

@April,26 2016 13.43
ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา พี่ๆน้องๆบุคลากรหลายๆท่านอาจจะมีโอกาสได้พบปะน้องๆบางคนที่ไม่คุ้นหน้ามาบ้างแล้ว ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ เป็นนักศึกษาฝึกงานจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (วสส.) จังหวัดยะลา ซึ่งจะมาฝึกปฏิบัติงานที่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ตั้งแต่ 25 เมษายน จนถึง 27 พฤษภาคม รวมระยะเวลาประม

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน ร่วมกับ ทีมสาธารณสุขอำเภอระโนด ดำเนินการเก็บคืนวัคซีนโปลิโอ

@April,22 2016 22.37
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลระโนด นำโดยเภสัชกรทันใจ ร่วมกับ ทีมสาธารณาสุขอำเภอระโนด มีกิจกรรมออกเรียกเก็บวัคซีนโปลิโอรุ่นเก่าจากหน่วยบริการปฐมภูมิในอำเภอระโนดทั้งหมด 14 แห่ง เพื่อรวบรวมและนำส่งเพื่อทำลายที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนชนิ

ทีมงานรพ.ระโนด ร่วมประกาศอัตลักษณ์ของหน่วยงาน

@April,21 2016 15.20
นายแพทย์วรพจน์เจียมอมรรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด ร่วมกับทีมงานโรงพยาบาลระโนดประกาศอัตลักษณ์ของหน่วยงานลงสู่การปฏิบัติ โดยทุกหน่วยงาน ขึ้นประกาศอัตลักษณ์และร่วมกินข้าวกันหวันเที่ยงในวันที่ 21 เมษายน 2559

คนพิการอำเภอระโนดทำสัญญาจ้างงานกับบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด

@January,19 2016 19.55
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว คลินิกใกล้ใจ รพ.สต.ปากแตระ รพ.สต.ท่าบอนและงานกายภาพบำบัด นำคนพิการอำเภอระโนดจำนวน 11 คนเข้าทำสัญญาจ้างงานกับบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด ในวันที่ 19 ม.ค. 2559 ณ รพ.หาดใหญ่ โดยในการนี้ เครือข่ายสถานพยาบาลอำเภอระโนด ขอขอบคุณ บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

แนวทางส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย จังหวัดสงขลา ปี 2557

@December,02 2015 09.49
ด้วยในปีงบประมาณ 2557กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรงบประมาณด้านการตามจ่ายกรณ

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

ห้องพิเศษ VIP รพ.ระโนด

@November,06 2015 15.46
รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพิเศษโรงพยาบาลระโนดเล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและได้ใกล้ชิดกับ ญาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลาลงอย่างรวดเร็ว ทางโรงพยาบาลจึงจัดบริการห้องพิเศษพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความ

เปิดนวัตกรรมกระตุ้นน้ำนมแม่จากไหลน้อยให้ไหลพุ่งใน 24 ชม.

@September,24 2015 10.44
พยาบาล รพ.สุโขทัยเผยนวัตกรรมช่วยประเมินทารกดูดนมแม่ถูกวิธี กระตุ้นน้ำนมแม่ที่ไหลน้อย ไม่ไหล ให้ไหลดี ไหลพุ่งได้ใน 24 ชั่วโมง ชี้ใช้หลอดฉีดยาบรรจุน้ำนมต่อสายอาหารทารกไปยังหัวนมแม่ให้ทารกดูดน.ส.เพ็ญนิภา อย่างรัตนโชติ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยสูติ นรีเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล รพ.สุโขทัย นำเสนอนวัตกรรม เรื

28 พฤษภาคม 2558 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ

@May,27 2015 10.33
สุขบัญญัติ หมายถึง ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น การส่งเสริมสุขบัญญัติจึงเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การ

สาระทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศนโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

@April,25 2016 13.54
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลระโนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย ตามรัฐบาล กระทรวง จังหวัด ได้กำหนดไว้ ทางโรงพยาบาลระโนด จึงขอประกาศนโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดังนี้1.สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการดำเนินการด้านสุขศึกษา และพ

ประกาศรับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

@January,11 2016 10.14
ด้วยโรงพยาบาลระโนด มีความประสงค์ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ดังนี้1.ตำแหน่งที่รับสมัคร1.1ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 1 อัตรา (จ้างเหมารายวัน)1.2ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยจำนวน 1 อัตรา (จ้างรายเดือน)1.3 ตำแหน่ง พน

แนวทางส่งต่อผู้ป่วยในเครือข่าย จังหวัดสงขลา ปี 2557

@December,02 2015 09.49
ด้วยในปีงบประมาณ 2557กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรงบประมาณด้านการตามจ่ายกรณ

ข่าวทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »