โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 23/03/2560

@March,23 2017 16.58
ทีมงานโรงพยาบาลระโนดและทีม คปสอ.ระโนด ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ. สงขลา ปี 2560 ณ วัดหัวถิน หมู่ที่ 4 ต.พังยาง อ.ระโนด จ.สงขลา

ครอบครัวของคุณพ่อชุ่ม และคุณแม่ถ่อง รอดคล้าย มอบพัดลมโรงงานเเละถังออกซิเจนให้เเก่ รพ.ระโนด

@March,03 2017 11.52
เนื่องด้วยในวันนี้ ( 3มี.ค.60) ทางครอบครัว ของคุณพ่อชุ่ม และคุณแม่ถ่อง รอดคล้าย ได้มอบพัดลมโรงงาน จำนวน ๑ ตัว และมอบถังออกซิเจน ขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างละ ๑ ถัง ให้แก่ ทางโรงพยาบาลระโนด ทางผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลระโนดทุกคน ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณพ่อชุ่ม และคุณแม่ถ่อง

ครอบครัวคุณพ่อชุ่ม-แม่ถ่อง รอดคล้าย มอบพัดลม-ถังออกซิเจนแก่ รพ.

@March,03 2017 11.52
เนื่องด้วยในวันนี้ ( 3 มี.ค.60) ทางครอบครัว ของคุณพ่อชุ่ม และคุณแม่ถ่อง รอดคล้าย ได้มอบพัดลมโรงงาน จำนวน ๑ ตัว และมอบถังออกซิเจน ขนาดกลางและขนาดใหญ่ อย่างละ 1 ถัง ให้แก่ ทางโรงพยาบาลระโนดทางผู้บริหาร และบุคลากร โรงพยาบาลระโนดทุกคน ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณพ่อชุ่ม และคุณแม่ถ่อง รอดคล้าย มา ณ

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบของเเก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลระโนด

@March,03 2017 11.46
เนื่องด้วยวันนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดกิจกรรม เยี่ยมเด็ก ผู้ป่วย และคนชรา ประจำปี และในวันนี้ (3มี.ค.60) ผู้อำนวยการ ,คณะอาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ได้เข้าเยี่ยมและมอบของให้แก่ ผู้ป่วยโรงพยาบาลระโนด ซึ่ง มีนายแพทย์ วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรง

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร

@January,05 2017 15.18
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา ดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.&nb

เอกสาร สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

@September,16 2016 10.13
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน 11 เครื่องโดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลร

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »